With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Directive 2009/93/EC of 31 July 2009 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include alphachloralose as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2009/93/EG der Kommission vom 31. Juli 2009 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Chloralose in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/93/EB frá 31. júlí 2009 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu alfaklóralósi við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2009/93/EF av 31. juli 2009 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av kloralose som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Directive 2009/94/EC of 31 July 2009 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include boric acid as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2009/94/EG der Kommission vom 31. Juli 2009 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Borsäure in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/94/EB frá 31. júlí 2009 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu bórsýru við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2009/94/EF av 31. juli 2009 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av borsyre som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Directive 2009/95/EC of 31 July 2009 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include aluminium phosphide releasing phosphine as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2009/95/EG der Kommission vom 31. Juli 2009 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Phosphin freisetzenden Wirkstoffs Aluminiumphosphid in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/95/EB frá 31. júlí 2009 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu álfosfíði, sem losar fosfín, við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2009/95/EF av 31. juli 2009 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av aluminiumfosfid som frigir fosfin, som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Directive 2009/96/EC of 31 July 2009 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include disodium octaborate tetrahydrate as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2009/96/EG der Kommission vom 31. Juli 2009 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Dinatriumoctaborat Tetrahydrat in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/96/EB frá 31. júlí 2009 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu tvínatríumoktabórattetrahýdrati við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2009/96/EF av 31. juli 2009 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av dinatriumoktaborat, tetrahydrat som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Directive 2009/88/EC of 30 July 2009 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include thiacloprid as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2009/88/EG der Kommission vom 30. Juli 2009 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Thiacloprid in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/88/EB frá 30. júlí 2009 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu þíaklópríði við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2009/88/EF av 30. juli 2009 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med heblikk på oppføring av tiakloprid som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Directive 2009/89/EC of 30 July 2009 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include nitrogen as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 89/2009/EG der Kommission vom 30. Juli 2009 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Stickstoff in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/89/EB frá 30. júlí 2009 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu köfnunarefni við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2009/89/EF av 30. juli 2009 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av nitrogen som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Directive 2009/86/EC of 29 July 2009 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include fenpropimorph as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2009/86/EG der Kommission vom 29. Juli 2009 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Fenpropimorph in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/86/EB frá 29. júlí 2009 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu fenprópímorfi við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2009/86/EF av 29. juli 2009 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av fenpropimorf som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Directive 2009/87/EC of 29 July 2009 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include indoxacarb as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2009/87/EG der Kommission vom 29. Juli 2009 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Indoxacarb in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/87/EB frá 29. júlí 2009 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu indoxakarbi við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2009/87/EF av 29. juli 2009 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av indoksakarb som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Directive 2009/85/EC of 29 July 2009 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include coumatetralyl as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 85/2009/EG der Kommission vom 29. Juli 2009 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Coumatetralyl in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/85/EB frá 29. júlí 2009 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu kúmatetralýli við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2009/85/EF av 29. juli 2009 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av kumatetralyl som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Directive 2009/84/EC of 28 July 2009 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include sulfuryl fluoride as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2009/84/EG der Kommission vom 28. Juli 2009 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Sulfurylfluorid in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/84/EB frá 28. júlí 2009 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu súlfúrýlflúoríði við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2009/84/EF av 28. juli 2009 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av sulfurylfluorid som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Regulation (EC) No 669/2009 of 24 July 2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin and amending Decision 2006/504/EC
Verordnung (EG) Nr. 669/2009 der Kommission vom 24. Juli 2009 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf verstärkte amtliche Kontrollen bei der Einfuhr bestimmter Futtermittel und Lebensmittel nicht tierischen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 669/2009 frá 24. júlí 2009 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 að því er varðar aukið, opinbert eftirlit með innflutningi á tilteknu fóðri og matvælum, sem eru ekki úr dýraríkinu, og um breytingu á...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 669/2009 av 24. juli 2009 om gjennomføring av europaparlaments? og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 med hensyn til strengere offentlig kontroll ved import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse, og om endring av vedtak 2006/...
Directive 2009/66/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the steering equipment of wheeled agricultural or forestry tractors (Codified version)
Richtlinie 2009/66/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über die Lenkanlage von land- oder forstwirtschaftlichen Zugmaschinen auf Rädern (Kodifizierte Fassung)
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/66/EB frá 13. júlí 2009 um stýrisbúnað dráttarvéla á hjólum fyrir landbúnað eða skógrækt
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/66/EF av 13. juli 2009 om styreinnretninger for jordbruks- eller skogbrukstraktorer med hjul (kodifisert utgave)
Directive 2009/76/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 relating to the driver-perceived noise level of wheeled agricultural or forestry tractors (Codified version)
Richtlinie 2009/76/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über den Geräuschpegel in Ohrenhöhe der Fahrer von land- oder forstwirtschaftlichen Zugmaschinen auf Rädern (Kodifizierte Fassung)
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/76/EB frá 13. júlí 2009 um hávaðamörk fyrir ökumenn dráttarvéla á hjólum fyrir landbúnað eða skógrækt
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/76/EF av 13. juli 2009 om lydnivået ved ørene til førere av jordbruks- eller skogbrukstraktorer med hjul (kodifisert utgave)
Directive 2009/79/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on passenger hand-holds on two-wheel motor vehicles (Codified version)
Richtlinie 2009/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über die Halteeinrichtung für Beifahrer von zweirädrigen Kraftfahrzeugen (Kodifizierte Fassung)
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/79/EB frá 13. júlí 2009 um handföng fyrir farþega á vélknúnum ökutækjum sem eru á tveimur hjólum
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/79/EF av 13. juli 2009 om fastholdingsinnretninger for passasjerer på motorvogner med to hjul (kodifisert utgave)
Directive 2009/62/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 relating to the space for mounting the rear registration plate of two or three-wheel motor vehicles (Codified version)
Richtlinie 2009/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über die Anbringungsstelle des amtlichen Kennzeichens an der Rückseite von zweirädrigen oder dreirädrigen Kraftfahrzeugen (kodifizierte Fassung)
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/62/EB frá 13. júlí 2009 um flöt til að festa skráningarmerki að aftan á vélknúin ökutæki sem eru á tveimur eða þremur hjólum
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/62/EF av 13. juli 2009 om plasseringssted for bakre kjennemerke på motorvogner med to eller tre hjul (kodifisert utgave)
Directive 2009/80/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the identification of controls, tell-tales and indicators for two or three-wheel motor vehicles (Codified version)
Richtlinie 2009/80/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über die Kennzeichnung der Betätigungseinrichtungen, Kontrollleuchten und Anzeiger von zweirädrigen oder dreirädrigen Kraftfahrzeugen (Kodifizierte Fassung)
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/80/EB frá 13. júlí 2009 um merkingu stjórnrofa, gaumljósa og merkjabúnaðar á vélknúnum ökutækjum sem eru á tveimur eða þremur hjólum
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/80/EF av 13. juli 2009 om merking av betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og indikatorer for motorvogner med to eller tre hjul (kodifisert utgave)
Directive 2009/68/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the component type-approval of lighting and light-signalling devices on wheeled agricultural or forestry tractors
Richtlinie 2009/68/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über die Typgenehmigung für Bauteile betreffend Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen für land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen auf Rädern (Kodifizierte Fassung)
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/68/EB frá 13. júlí 2009 um gerðarviður- kenningu íhlutar fyrir ljósa- og ljósmerkjabúnað á dráttarvélum á hjólum fyrir landbúnað eða skógrækt
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/68/EF av 13. juli 2009 om typegodkjenning av lys- og lyssignalinnretninger på jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul
Directive 2009/61/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 relating to the installation of lighting and light-signalling devices on wheeled agricultural and forestry tractors (Codified version)
Richtlinie 2009/61/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über den Anbau der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen für land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen auf Rädern (Kodifizierte Fassung)
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/61/EB frá 13. júlí 2009 að því er varðar uppsetningu ljósa- og ljósmerkjabúnaðar á dráttarvélum á hjólum fyrir landbúnað eða skógrækt
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/61/EF av 13. juli 2009 om montering av lys- og lyssignalinnretninger på jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul
Directive 2009/60/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the maximum design speed of and load platforms for wheeled agricultural or forestry tractors (Codified version)
Richtlinie 2009/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit und die Ladepritschen von land- oder forstwirtschaftlichen Zugmaschinen auf Rädern (kodifizierte Fassung)
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/60/EB frá 13. júlí 2009 um hámarks - hönnunarhraða og hleðslupalla fyrir dráttarvélar á hjólum fyrir landbúnað eða skógrækt
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/60/EF av 13. juli 2009 om høyeste konstruksjonshastighet og lasteplattformer på jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul
Directive 2009/58/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coupling device and the reverse of wheeled agricultural or forestry tractors (Codified version)
Richtlinie 2009/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über die Abschleppeinrichtung und den Rückwärtsgang von land- oder forstwirtschaftlichen Zugmaschinen auf Rädern (kodifizierte Fassung)
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/58/EB frá 13. júlí 2009 um tengibúnað og bakkgír dráttarvéla á hjólum fyrir landbúnað eða skógrækt
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/58/EF av 13. juli 2009 om kopling og revers for jordbruks- eller skogbrukstraktorer med hjul
Directive 2009/67/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the installation of lighting and light-signalling devices on two or three-wheel motor vehicles
Richtlinie 2009/67/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über den Anbau der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen an zweirädrigen oder dreirädrigen Kraftfahrzeugen
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/67/EB frá 13. júlí 2009 um uppsetningu ljósa- og ljósmerkjabúnaðar á vélknúnum ökutækjum sem eru á tveimur eða þremur hjólum
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/67/EF av 13. juli 2009 om montering av lys- og lyssignalinnretninger på motorvogner med to eller tre hjul
Directive 2009/78/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on stands for two-wheel motor vehicles
Richtlinie 2009/78/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über den Ständer von zweirädrigen Kraftfahrzeugen
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/78/EB frá 13. júlí 2009 um standara á vélknúnum ökutækjum sem eru á tveimur hjólum
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/78/EF av 13. juli 2009 om parkeringsstøtter for motorvogner med to hjul
Directive 2009/63/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on certain parts and characteristics of wheeled agricultural or forestry tractors (codified version)
Richtlinie 2009/63/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über bestimmte Bestandteile und Merkmale von land- oder forstwirtschaftlichen Zugmaschinen auf Rädern (kodifizierte Fassung)
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/63/EB frá 13. júlí 2009 um tiltekna hluta og eiginleika dráttarvéla á hjólum fyrir landbúnað eða skógrækt
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/63/EF av 13. juli 2009 om visse deler av og egenskaper ved jordbruks- eller skogbrukstraktorer med hjul (kodifisert utgave)
Directive 2009/64/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the suppression of radio interference produced by agricultural or forestry tractors (electromagnetic compatibility)
Richtlinie 2009/64/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über die Funkentstörung (elektromagnetische Verträglichkeit) von land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/64/EB frá 13. júlí 2009 um deyfingu rafsegultruflana frá dráttarvélum fyrir landbúnað eða skógrækt (rafsegulsviðssamhæfi)
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/64/EF av 13. juli 2009 om demping av radiostøy fra jordbruks- og skogbrukstraktorer (elektromagnetisk kompatibilitet)
Directive 2009/57/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 relating to the roll-over protection structures of wheeled agricultural or forestry tractors
Richtlinie 2009/57/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über Umsturzschutzvorrichtungen für land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen auf Rädern
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/57/EB frá 13. júlí 2009 varðandi veltigrindur á dráttarvélum á hjólum fyrir landbúnað eða skógrækt
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/57/EF av 13. juli 2009 om veltevern på jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.