With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2108 of 16 December 2020 amending Annex II to Implementing Regulation (EU) 2019/627 as regards the health mark to be used for certain meat intended for human consumption in the United Kingdom in respect of Northern Ireland
Durchführungsverordnung (EU) 2020/2108 der Kommission vom 16. Dezember 2020 zur Änderung des Anhangs II der Durchführungsverordnung (EU) 2019/627 im Hinblick auf das Genusstauglichkeitskennzeichen für für den menschlichen Verzehr bestimmtes Fleisch im Vereinigten Königreich in...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2108 frá 16. desember 2020 um breytingu á II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/627 að því er varðar heilbrigðismerkið sem nota skal á tiltekið kjöt sem er ætlað til manneldis í Breska konungsríkinu að því er...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2108 av 16. desember 2020 om endring av vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) 2019/627 med hensyn til stempelmerket som skal brukes for visse typer kjøtt beregnet på konsum i Det forente kongerike med hensyn til Nord Irland
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2116 of 16 December 2020 concerning the renewal of the authorisation of L-histidine monohydrochloride monohydrate produced by Escherichia coli ATCC 9637 as a feed additive for salmonids and its extension of use to other finfish, and repealing Regulation (EC) No 244/2007
Durchführungsverordnung (EU) 2020/2116 der Kommission vom 16. Dezember 2020 zur Verlängerung der Zulassung von L-Histidin-Monohydrochlorid-Monohydrat aus Escherichia coli ATCC 9637 als Zusatzstoff in Futtermitteln für Salmoniden, zur Ausweitung seiner Verwendung auf andere...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2116 frá 16. desember 2020 um endurnýjun á leyfi fyrir L-histidínmónóhýdróklóríði, einvötnuðu, sem er framleitt með Escherichia coli ATCC 9637, sem fóðuraukefni fyrir laxfiska og rýmkun á notkun þess svo hún nái til annarra...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2116 av 16. desember 2020 om fornya godkjenning av L-histidinmonohydrokloridmonohydrat framstilt av Escherichia coli ATCC 9637 som tilsetjingsstoff i fôr til laksefisk, om utviding av dette bruksområdet til annan fisk, og om...
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2117 of 16 December 2020 concerning the renewal of the authorisation of selenomethionine produced by Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 with the new name ‘selenised yeast Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399’ as a feed additive for all animal species, and repealing Regulation (EC) No 900/2009
Durchführungsverordnung (EU) 2020/2117 der Kommission vom 16. Dezember 2020 zur Verlängerung der Zulassung von Selenomethionin aus Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 unter dem neuen Namen „Selenhefe aus Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399“ als Futtermittelzusatzstoff für alle...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2117 frá 16. desember 2020 um endurnýjun á leyfi fyrir selenmeþíóníni, sem er framleitt með Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, með nýja heitinu „selenauðgaður gersveppur Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399“ sem...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2117 av 16. desember 2020 om fornya godkjenning av selenmetionin framstilt av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 med det nye namnet «selenberika gjær Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399» som tilsetjingsstoff i fôr til alle...
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2118 of 16 December 2020 concerning the renewal of the authorisation of Pediococcus pentosaceus DSM 16244 as a feed additive for all animal species and repealing Regulation (EU) No 514/2010
Durchführungsverordnung (EU) 2020/2118 der Kommission vom 16. Dezember 2020 zur Verlängerung der Zulassung von Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 514/2010
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2118 frá 16. desember 2020 um endurnýjun á leyfi fyrir Pediococcus pentosaceus DSM 16244 sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir og um niðurfellingu á reglugerð (ESB) nr. 514/2010
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2118 av 16. desember 2020 om fornya godkjenning av Pediococcus pentosaceus DSM 16244 som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar, og om oppheving av forordning (EU) nr. 514/2010
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2119 of 16 December 2020 concerning the renewal of the authorisation of the preparation of citric acid, sorbic acid, thymol and vanillin as a feed additive for all porcine species (weaned), chickens for fattening, chickens reared for laying, all minor avian species for fattening and all minor avian species reared for laying and repealing Regulations (EU) No 1117/2010 and (EU) No 849/2012 (holder of authorisation Vetagro SpA)
Durchführungsverordnung (EU) 2020/2119 der Kommission vom 16. Dezember 2020 zur Verlängerung der Zulassung einer Zubereitung aus Zitronensäure, Sorbinsäure, Thymol und Vanillin als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle (entwöhnten) Schweinearten, Masthühner, Junghennen, alle...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2119 frá 16. desember 2020 um endurnýjun á leyfi fyrir blöndu með sítrónusýru, sorbínsýru, þýmóli og vanillíni sem fóðuraukefni fyrir allar tegundir svína (eftir fráfærur), eldiskjúklinga, kjúklinga sem eru aldir til að...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2119 av 16. desember 2020 om fornya godkjenning av eit preparat av sitronsyre, sorbinsyre, tymol og vanillin som tilsetjingsstoff i fôr til alle svineartar (avvande), slaktekyllingar, livkyllingar, alle mindre utbreidde fugleartar...
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2120 of 16 December 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2016/1964 as regards the authorisation of a preparation of montmorillonite-illite as feed additive for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2020/2120 der Kommission vom 16. Dezember 2020 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2016/1964 hinsichtlich der Zulassung für eine Zubereitung aus Montmorillonit-Illit als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2120 frá 16. desember 2020 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/1964 að því er varðar leyfi fyrir blöndu með montmórillónítillíti sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2120 av 16. desember 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/1964 med hensyn til godkjenningen av et preparat av montmorillonitt-illitt som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2121 of 16 December 2020 concerning the authorisation of a preparation of 6-phytase produced by Komagataella phaffii DSM 32854 as a feed additive for all poultry species, ornamental birds, piglets, pigs for fattening, sows and minor porcine species for fattening or reproduction (holder of authorisation: Huvepharma EOOD)
Durchführungsverordnung (EU) 2020/2121 der Kommission vom 16. Dezember 2020 zur Zulassung einer Zubereitung aus aus Komagataella phaffii DSM 32854 gewonnener 6-Phytase als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Geflügelarten sowie für Ziervögel, Ferkel, Mastschweine, Sauen und...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2121 frá 16. desember 2020 um leyfi fyrir blöndu með 6-fýtasa, sem er framleiddur með Komagataella phaffii DSM 32854, sem fóðuraukefni fyrir allar tegundir alifugla, skrautfugla, spenagrísi, eldissvín, gyltur og...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2121 av 16. desember 2020 om godkjenning av eit preparat av 6-fytase framstilt av Komagataella phaffii DSM 32854 som tilsetjingsstoff i fôr til alle fjørfeartar, prydfuglar, smågrisar, slaktesvin, purker og mindre utbreidde...
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235 of 16 December 2020 laying down rules for the application of Regulations (EU) 2016/429 and (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards model animal health certificates, model official certificates and model animal health/official certificates, for the entry into the Union and movements within the Union of consignments of certain categories of animals and goods, official certification regarding such certificates and repealing Regulation (EC) No 599/2004, Implementing Regulations (EU) No 636/2014 and (EU) 2019/628, Directive 98/68/EC and Decisions 2000/572/EC, 2003/779/EC and 2007/240/EC
Durchführungsverordnung (EU) 2020/2235 der Kommission vom 16. Dezember 2020 mit Durchführungsbestimmungen zu den Verordnungen (EU) 2016/429 und (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Muster für Veterinärbescheinigungen, der Muster für amtliche...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2235 frá 16. desember 2020 um reglur um beitingu reglugerða Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/429 og (ESB) 2017/625 að því er varðar fyrirmyndir að dýraheilbrigðisvottorðum, fyrirmyndir að opinberum vottorðum og...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2235 av 16. desember 2020 om fastsettelse av regler for anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 og (EU) 2017/625 med hensyn til maler for helsesertifikater, maler for offisielle sertifikater og maler for...
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2236 of 16 December 2020 laying down rules for the application of Regulations (EU) 2016/429 and (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards model animal health certificates for the entry into the Union and movements within the Union of consignments of aquatic animals and of certain products of animal origin from aquatic animals, official certification regarding such certificates and repealing Regulation (EC) No 1251/2008
Durchführungsverordnung (EU) 2020/2236 der Kommission vom 16. Dezember 2020 mit Durchführungsbestimmungen zu den Verordnungen (EU) 2016/429 und (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Muster für Veterinärbescheinigungen für den Eingang in die...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2236 frá 16. desember 2020 um reglur um beitingu reglugerða Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/429 og (ESB) 2017/625 að því er varðar fyrirmyndir að dýraheilbrigðisvottorðum vegna komu inn í Sambandið og tilflutninga...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2236 av 16. desember 2020 om fastsettelse av regler for anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 og (EU) 2017/625 med hensyn til maler for helsesertifikater til bruk ved innførsel til Unionen og forflytning...
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2002 of 7 December 2020 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council with regard to Union notification and Union reporting of listed diseases, to formats and procedures for submission and reporting of Union surveillance programmes and of eradication programmes and for application for recognition of disease-free status, and to the computerised information system
Durchführungsverordnung (EU) 2020/2002 der Kommission vom 7. Dezember 2020 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Meldung gelisteter Seuchen innerhalb der Union und die Berichterstattung über...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2002 frá 7. desember 2020 um reglur um beitingu reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/429 að því er varðar tilkynningu og skýrslugjöf í Sambandinu um skráða sjúkdóma, um snið og málsmeðferðarreglur varðandi...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2002 av 7. desember 2020 om fastsettelse av regler for anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til melding om og rapportering av listeførte sykdommer i Unionen, med hensyn til formater og...
C(2020)8765
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/2192 of 7 December 2020 amending Annex II to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the identification mark to be used for certain products of animal origin in the United Kingdom in respect of Northern Ireland
Delegierte Verordnung (EU) 2020/2192 der Kommission vom 7. Dezember 2020 zur Änderung des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich des Identitätskennzeichens, das für bestimmte Erzeugnisse tierischen Ursprungs im...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2192 frá 7. desember 2020 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 að því er varðar auðkennismerkið sem á að nota á tilteknar afurðir úr dýraríkinu í Breska konungsríkinu að því er...
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1795 of 30 November 2020 concerning the authorisation of iron chelate of lysine and glutamic acid as a feed additive for all animal species
DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2020/1795 DER KOMMISSION vom 30. November 2020 zur Zulassung von Eisen-Lysin-Chelat und Eisen-Glutaminsäure-Chelat als Zusatzstoff inFuttermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1795 frá 30. nóvember 2020 um leyfi fyrir járnklósambandi af lýsíni og glútamínsýru sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1795 av 30. november 2020 om godkjenning av jarnkelat av lysin og glutaminsyre som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1796 of 30 November 2020 concerning the authorisation of L-glutamine produced by Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524 as a feed additive for all animal species
DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2020/1796 DER KOMMISSION vom 30. November 2020 zur Zulassung von aus Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524 gewonnenem L-Glutamin alsZusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1796 frá 30. nóvember 2020 um leyfi fyrir L-glútamíni, sem er framleitt með Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524, sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1796 av 30. november 2020 om godkjenning av L-glutamin framstilt av Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524 som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1798 of 30 November 2020 concerning the authorisation of L-lysine monohydrochloride produced by Corynebacterium glutamicum DSM 32932 and L-lysine sulphate produced by Corynebacterium glutamicum KFCC 11043 as feed additives for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1798 der Kommission vom 30. November 2020 zur Zulassung von aus Corynebacterium glutamicum DSM 32932 gewonnenem L-Lysin-Monohydrochlorid und aus Corynebacterium glutamicum KFCC 11043 gewonnenem L-Lysin-Sulfat als Zusatzstoffe in Futtermitteln...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1798 frá 30. nóvember 2020 um leyfi fyrir L-lýsínmónóhýdróklóríði, sem er framleitt með Corynebacterium glutamicum DSM 32932, og L-lýsínsúlfati, sem er framleitt með Corynebacterium glutamicum KFCC 11043, sem fóðuraukefni...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1798 av 30. november 2020 om godkjenning av L-lysinmonohydroklorid framstilt av Corynebacterium glutamicum DSM 32932 og L-lysinsulfat framstilt av Corynebacterium glutamicum KFCC 11043 som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1799 of 30 November 2020 concerning the authorisation of a preparation of 6-phytase produced by Komagataella phaffii CGMCC 12056 as a feed additive for laying hens and other laying birds (holder of authorisation: Andrés Pintaluba S.A.)
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1799 der Kommission vom 30. November 2020 zur Zulassung einer aus Komagataella phaffii CGMCC 12056 gewonnenen Zubereitung aus 6-Phytase als Zusatzstoff in Futtermitteln für Legehennen und sonstige Legevögel (Zulassungsinhaber: Andrés Pintaluba S...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1799 frá 30. nóvember 2020 um leyfi fyrir blöndu með 6-fýtasa, sem er framleiddur með Komagataella phaffii CGMCC 12056, sem fóðuraukefni fyrir varphænur og aðra varpfugla (leyfishafi er Andrés Pintaluba S.A.)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1799 av 30. november 2020 om godkjenning av eit preparat av 6-fytase framstilt av Komagataella phaffii CGMCC 12056 som tilsetjingsstoff i fôr til verpehøner og andre fjørfe meinte for eggproduksjon (innehavar av godkjenninga:...
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1800 of 30 November 2020 concerning the authorisation of monosodium glutamate produced by fermentation with Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 as a feed additive for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1800 der Kommission vom 30. November 2020 zur Zulassung von durch Fermentierung mit Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 gewonnenem Mononatriumglutamat als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1800 frá 30. nóvember 2020 um leyfi fyrir mónónatríumglútamati, sem er framleitt með gerjun með Corynebacterium glutamicum KCCM 80188, sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1800 av 30. november 2020 om godkjenning av mononatriumglutamat framstilt ved gjæring med Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1760 of 25 November 2020 concerning the authorisation of the preparation of Bacillus subtilis DSM 25841 as a feed additive for all porcine species, including sows, other than lactating sows in order to have a benefit in suckling piglets (holder of authorisation Chr. Hansen A/S)
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1760 der Kommission vom 25. November 2020 zur Zulassung einer Zubereitung aus Bacillus subtilis DSM 25841 als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Schweinearten, einschließlich Sauen außer laktierende Sauen, zur Erzielung einer positiven...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1760 frá 25. nóvember 2020 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus subtilis DSM 25841 sem fóðuraukefni fyrir allar tegundir svína, þar með taldar gyltur, aðrar en mjólkandi gyltur, í því skyni að hafa jákvæð áhrif á mjólkurgrísi...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1760 av 25. november 2020 om godkjenning av eit preparat av Bacillus subtilis DSM 25841 som tilsetjingsstoff i fôr til alle svineartar, medrekna purker bortsett frå diegjevande purker, for å oppnå ein gunstig verknad hjå spedgrisar...
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1761 of 25 November 2020 concerning the authorisation of L-cysteine hydrochloride monohydrate produced by fermentation with Escherichia coli KCCM 80109 and KCCM 80197 as a feed additive for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1761 der Kommission vom 25. November 2020 zur Zulassung von durch Fermentierung mit Escherichia coli KCCM 80109 und KCCM 80197 gewonnenem L-Cysteinhydrochloridmonohydrat als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1761 frá 25. nóvember 2020 um leyfi fyrir L-systeínhýdróklóríðmónóhýdrati, sem er framleitt með gerjun með Escherichia coli KCCM 80109 og KCCM 80197, sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1761 av 25. november 2020 om godkjenning av L-cysteinhydrokloridmonohydrat framstilt ved gjæring med Escherichia coli KCCM 80109 og KCCM 80197 som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1762 of 25 November 2020 concerning the authorisation of a preparation of Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 and Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 as a feed additive for all poultry species for fattening or reared for laying or reared for breeding (holder of authorisation Chr. Hansen A/S)
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1762 der Kommission vom 25. November 2020 zur Zulassung einer Zubereitung aus Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 und Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Geflügelarten für die Mast...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1762 frá 25. nóvember 2020 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 og Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 sem fóðuraukefni fyrir allar tegundir alifugla til eldis eða sem eru...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1762 av 25. november 2020 om godkjenning av eit preparat av Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 og Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 som tilsetjingsstoff i fôr til alle fjørfeartar meinte for slakt og alle...
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1764 of 25 November 2020 concerning the authorisation of disodium 5'-inosinate produced by fermentation with Corynebacterium stationis KCCM 80161 as a feed additive for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1764 der Kommission vom 25. November 2020 zur Zulassung von durch Fermentierung mit Corynebacterium stationis KCCM 80161 gewonnenem Dinatrium-5’-inosinat als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1764 frá 25. nóvember 2020 um leyfi fyrir dínatríum-5''-inósínati, sem er framleitt með gerjun með Corynebacterium stationis KCCM 80161, sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1764 av 25. november 2020 om godkjenning av dinatrium-5''-inosinat framstilt ved gjæring med Corynebacterium stationis KCCM 80161 som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1755 of 24 November 2020 concerning the authorisation of a preparation of Bacillus coagulans DSM 32016 as a feed additive for suckling and weaned Suidae piglets, poultry for fattening and ornamental birds (holder of authorisation Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH)
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1755 der Kommission vom 24. November 2020 zur Zulassung einer Zubereitung aus Bacillus coagulans DSM 32016 als Zusatzstoff in Futtermitteln für Saug- und Absetzferkel der Familie der Suidae, Mastgeflügel und Ziervögel (Zulassungsinhaber: Biochem...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1755 frá 24. nóvember 2020 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus coagulans DSM 32016 sem fóðuraukefni fyrir mjólkurgrísi og grísi af svínaætt sem hafa verið vandir undan, alifugla til eldis og skrautfugla (leyfishafi er...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1755 av 24. november 2020 om godkjenning av eit preparat av Bacillus coagulans DSM 32016 som tilsetjingsstoff i fôr til spedgrisar og avvande smågrisar, fjørfe meinte for slakt og prydfuglar (innehavar av godkjenninga: Biochem...
D068079/03
Commission Regulation (EU) 2020/1720 of 17 November 2020 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards imports of petfood from Georgia
Verordnung (EU) 2020/1720 der Kommission vom 17. November 2020 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 hinsichtlich der Einfuhr von Heimtierfutter aus Georgien
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1720 frá 17. nóvember 2020 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 að því er varðar innflutning á gæludýrafóðri frá Georgíu
Kommisjonsforordning (EU) 2020/1720 av 17. november 2020 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til import fra Georgia av fôr til kjæledyr
D067489/02
Commission Regulation (EU) 2020/1593 of 29 October 2020 amending Annex X to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards further examination of positive cases of transmissible spongiform encephalopathies in ovine and caprine animals
Verordnung (EU) 2020/1593 der Kommission vom 29. Oktober 2020 zur Änderung des Anhangs X der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich weiterer Untersuchungen auf positive Fälle transmissibler spongiformer Enzephalopathien bei Schafen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1593 frá 29. október 2020 um breytingu á X. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 að því er varðar frekari rannsókn á jákvæðum tilvikum smitandi svampheilakvilla í sauðfé og geitum
Kommisjonsforordning (EU) 2020/1593 av 29. oktober 2020 om endring av vedlegg X til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til ytterligere undersøkelse av positive tilfeller av overførbar spongiform encefalopati hos sau og geit
C(2020)7418
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/2190 of 29 October 2020 amending Delegated Regulation (EU) 2019/2124 as regards official controls at the border control post where goods leave the Union and certain provisions on transit and transhipment
Delegierte Verordnung (EU) 2020/2190 der Kommission vom 29. Oktober 2020 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2124 in Bezug auf die amtlichen Kontrollen an der Grenzkontrollstelle, an der Waren die Union verlassen, und auf bestimmte Vorschriften für die Durchfuhr...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2190 frá 29. október 2020 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2019/2124 að því er varðar opinbert eftirlit á landamæraeftirlitsstöðvum þar sem vörur fara frá Sambandinu og tiltekin ákvæði um umflutning og umfermingu
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/2190 av 29. oktober 2020 om endring av delegert forordning (EU) 2019/2124 med hensyn til offentlig kontroll på grensekontrollstasjonen der varer forlater Unionen, og visse bestemmelser om transitt og omlasting
D069074/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1572 of 28 October 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2019/626 as regards lists of third countries and regions thereof authorised for the entry into the European Union of dairy products and insects
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1572 der Kommission vom 28. Oktober 2020 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2019/626 hinsichtlich der Listen der Drittländer und Drittlandsgebiete, aus denen der Eingang von Milcherzeugnissen und Insekten in die Europäische Union...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1572 frá 28. október 2020 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/626 að því er varðar skrár yfir þriðju lönd og svæði þeirra sem hafa heimild til að flytja inn mjólkurafurðir og skordýr til Evrópusambandsins
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1572 av 28. oktober 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2019/626 med hensyn til lister over tredjeland og regioner i tredjeland fra hvilke det er tillatt å innføre melkeprodukter og insekter til Den europeiske union

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.