With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

D048396/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2147 of 7 December 2016 authorising an increase of the limits for the enrichment of wine produced using the grapes harvested in 2016 in certain wine-growing regions of Germany and in all wine-growing regions of Hungary
Durchführungsverordnung (EU) 2016/2147 der Kommission vom 7. Dezember 2016 zur Genehmigung einer Anhebung der Grenzwerte für die Anreicherung von Wein aus Trauben der Ernte 2016 in bestimmten Weinanbaugebieten Deutschlands und in allen Weinanbaugebieten Ungarns
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2147 frá 7. desember 2016 um að heimila hækkun marka fyrir auðgun víns sem framleitt er úr þrúgum úr uppskeru ársins 2016 í tilteknum vínræktarhéruðum í Þýskalandi og í öllum vínræktarhéruðum í Ungverjalandi
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2147 av 7. desember 2016 om tillatelse til å heve anrikingsgrensene for vin som framstilles av druer som er høstet i 2016 i visse vindyrkingsområder i Tyskland og i alle vindyrkingsområder i Ungarn
C(2016)1464
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/765 of 11 March 2016 amending Regulation (EC) No 606/2009 as regards certain oenological practices
Delegierte Verordnung (EU) 2016/765 der Kommission vom 11. März 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 606/2009 hinsichtlich bestimmter önologischer Verfahren
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/765 frá 11. mars 2016 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 606/2009 að því er varðar tilteknar vínfræðilegar vinnsluaðferðir
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/765 av 11. mars 2016 om endring av forordning (EF) nr. 606/2009 med hensyn til visse ønologiske framstillingsmåter

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 15 September 2022