With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

D068865/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1560 of 26 October 2020 amending Annex VI to Regulation (EC) No 152/2009 laying down the methods of analysis for the determination of constituents of animal origin for the official control of feed
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1560 der Kommission vom 26. Oktober 2020 zur Änderung des Anhangs VI der Verordnung (EG) Nr. 152/2009 zur Festlegung der Analysemethoden zur Bestimmung der Bestandteile tierischen Ursprungs für die amtliche Untersuchung von Futtermitteln
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1560 frá 26. október 2020 um breytingu á VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 152/2009 þar sem mælt er fyrir um greiningaraðferðir til að ákvarða innihaldsefni úr dýraríkinu vegna opinbers eftirlits með fóðri
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1560 av 26. oktober 2020 om endring av vedlegg VI til forordning (EF) nr. 152/2009 om fastsettelse av analysemetoder for bestemmelse av bestanddeler av animalsk opprinnelse i forbindelse med offentlig kontroll av fôr
D067761/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1510 of 16 October 2020 concerning the authorisation of cinnamyl alcohol, 3-phenylpropan-1-ol, 2-phenylpropanal, 3-(p-cumenyl)-2-methylpropionalde-hyde, alpha-methylcinnamaldehyde, 3-phenylpropanal, cinnamic acid, cinnamyl acetate, cinnamyl butyrate, 3-phenylpropyl isobutyrate, cinnamyl isovalerate, cinnamyl isobutyrate, ethyl cinnamate, methyl cinnamate and isopentyl cinnamate as feed additives for all animal species except for marine animals
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1510 der Kommission vom 16. Oktober 2020 zur Zulassung von Cinnamylalkohol, 3-Phenylpropan-1-ol, 2-Phenylpropanal, 3-(p-Cumenyl)-2-methylpropionaldehyd, alpha-Methylzimtaldehyd, 3-Phenylpropanal, Zimtsäure, Cinnamylacetat, Cinnamylbutyrat, 3-...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1510 frá 16. október 2020 um leyfi fyrir sinnamýlalkóhóli, 3-fenýlprópan-1-óli, 2-fenýlprópanali, 3-(p-kúmenýl)-2-metýlprópíónaldehýði, alfametýlsinnamaldehýði, 3-fenýlprópanali, sinnamínsýru, sinnamýlasetati,...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1510 av 16. oktober 2020 om godkjenning av kanelalkohol, 3-fenylpropan-1-ol, 2-fenylpropanal, 3-(p-kumenyl)-2-metylpropionaldehyd, alfa-metylkanelaldehyd, 3-fenylpropanal, kanelsyre, kanelacetat, kanelbutyrat, 3-...
D067740/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1497 of 15 October 2020 concerning the authorisation of L-methionine produced by Corynebacterium glutamicum KCCM 80184 and Escherichia coli KCCM 80096 as a feed additive for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1497 der Kommission vom 15. Oktober 2020 zur Zulassung von aus Corynebacterium glutamicum KCCM 80184 und Escherichia coli KCCM 80096 gewonnenem L-Methionin als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1497 frá 15. október 2020 um leyfi fyrir L-meþíóníni, sem er framleitt með Corynebacterium glutamicum KCCM 80184 og Escherichia coli KCCM 80096, sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1497 av 15. oktober 2020 om godkjenning av L-metionin framstilt av Corynebacterium glutamicum KCCM 80184 og Escherichia coli KCCM 80096 som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1478 of 14 October 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2015/1375 as regards sampling, the reference method for detection and import conditions related to Trichinella control
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1478 der Kommission vom 14. Oktober 2020 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1375 hinsichtlich der Beprobung, der Referenznachweismethode und der Einfuhrbedingungen im Zusammenhang mit der Untersuchung auf Trichinen
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1478 frá 14. október 2020 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/1375 að því er varðar sýnatöku, tilvísunargreiningaraðferð og innflutningsskilyrði í tengslum við eftirlit með tríkínu
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1478 av 14. oktober 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/1375 med hensyn til prøvetaking, referansemetoden for påvisning og importvilkår i forbindelse med kontroll av trikiner
C(2020)6941
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/2154 of 14 October 2020 supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council as regards animal health, certification and notification requirements for movements within the Union of products of animal origin from terrestrial animals
Delegierte Verordnung (EU) 2020/2154 der Kommission vom 14. Oktober 2020 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Tiergesundheits-, Bescheinigungs- und Meldeanforderungen bei Verbringungen von Erzeugnissen tierischen...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2154 frá 14. október 2020 um viðbót við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/429 að því er varðar dýraheilbrigðiskröfur, vottunarkröfur og kröfur um tilkynningar vegna tilflutninga á landdýraafurðum innan...
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/2154 av 14. oktober 2020 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til dyrehelse-, sertifiserings- og meldingskrav ved forflytning innenfor Unionen av produkter av animalsk opprinnelse fra landdyr
D067760/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1418 of 6 October 2020 concerning the authorisation of saponified paprika (Capsicum annuum) extract (capsanthin) as a feed additive for chickens for fattening, minor poultry species for fattening, laying hens and minor poultry species for laying
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1418 der Kommission vom 6. Oktober 2020 zur Zulassung von verseiftem Extrakt aus Paprika (Capsicum annuum) (Capsanthin) als Zusatzstoff in Futtermitteln für Masthühner, Mastgeflügelarten von geringerer wirtschaftlicher Bedeutung, Legehennen und...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1418 frá 6. október 2020 um leyfi fyrir sápuðum paprikukjarna (Capsicum annuum) (kapsantíni) sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga, aukategundir alifugla til eldis, varphænur og aukategundir alifugla til varps
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1418 av 6. oktober 2020 om godkjenning av forsåpa ekstrakt av paprika (Capsicum annuum) (capsantin) som tilsetjingsstoff i fôr til slaktekyllingar, mindre utbreidde fjørfeartar meinte for slakt, verpehøner og mindre utbreidde...
D067746/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1395 of 5 October 2020 concerning the renewal of the authorisation of Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 as a feed additive for chickens for fattening, its authorisation for chickens reared for laying, and repealing Regulation (EC) No 1292/2008 (holder of authorisation Evonik Nutrition & Care GmbH)
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1395 der Kommission vom 5. Oktober 2020 zur Verlängerung der Zulassung für Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 als Zusatzstoff in Futtermitteln für Masthühner, zu seiner Zulassung für Junghennen sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1292/...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1395 frá 5. október 2020 um endurnýjun á leyfi fyrir Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga, um leyfi fyrir því fyrir kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur og um niðurfellingu á...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1395 av 5. oktober 2020 om fornya godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 som tilsetjingsstoff i fôr til slaktekyllingar, om godkjenning av tilsetjingsstoffet til livkyllingar og om oppheving av forordning (EF) nr. 1292...
D067745/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1399 of 5 October 2020 concerning the authorisation of butylated hydroxyanisole as a feed additive for all animal species except cats
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1399 der Kommission vom 5. Oktober 2020 zur Zulassung von Butylhydroxyanisol als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten außer Katzen
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1399 frá 5. október 2020 um leyfi fyrir bútýlhýdroxýanisóli sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir, að undanskildum köttum
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1399 av 5. oktober 2020 om godkjenning av butylhydroksyanisol som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar bortsett frå kattar
D067742/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1397 of 5 October 2020 concerning the renewal of the authorisation of L-isoleucine produced by Escherichia coli FERM ABP-10641 as a nutritional additive, its extension of use and the authorisation of L-isoleucine produced by Corynebacterium glutamicum KCCM 80189 as a feed additive for all animal species, and repealing Regulation (EU) No 348/2010
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1397 der Kommission vom 5. Oktober 2020 zur Verlängerung der Zulassung von L-Isoleucin aus Escherichia coli FERM ABP-10641 als ernährungsphysiologischer Zusatzstoff, zur Ausweitung seiner Verwendung und zur Zulassung von L-Isoleucin aus...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1397 frá 5. október 2020 um endurnýjun á leyfi fyrir L-ísólevsíni, sem er framleitt með Escherichia coli FERM ABP-10641, sem næringaraukefni, um rýmkun á notkun þess og um leyfi fyrir L-ísólevsíni, sem er framleitt með...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1397 av 5. oktober 2020 om fornya godkjenning av L-isoleucin framstilt av Escherichia coli FERM ABP-10641 som eit ernæringsmessig tilsetjingsstoff og om utvida bruk av tilsetjingsstoffet, om godkjenning av L-isoleucin framstilt av...
D067737/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1400 of 5 October 2020 concerning the authorisation of ethyl ester of β-apo-8’-carotenoic acid as a feed additive for chickens for fattening, laying hens and minor poultry species for laying and for fattening
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1400 der Kommission vom 5. Oktober 2020 zur Zulassung von β-Apo-8′-carotinsäure-ethylester als Zusatzstoff in Futtermitteln für Masthühner, Legehennen sowie Lege- und Mastgeflügelarten von geringerer wirtschaftlicher Bedeutung
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1400 frá 5. október 2020 um leyfi fyrir etýlestra af ß-apó-8´-karótensýru sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga, varphænur og aukategundir alifugla til varps og til eldis
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1400 av 5. oktober 2020 om godkjenning av etylester av beta-apo-8’-karotensyre som tilsetjingsstoff i fôr til slaktekyllingar, verpehøner og mindre utbreidde fjørfeartar meinte for eggproduksjon eller slakt
D067762/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1396 of 5 October 2020 concerning the authorisation of geraniol, citral, 3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol, (Z)-nerol, geranyl acetate, geranyl butyrate, geranyl formate, geranyl propionate, neryl propionate, neryl formate, neryl acetate, neryl isobutyrate, geranyl isobutyrate and prenyl acetate as feed additives for all animal species except for marine animals
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1396 der Kommission vom 5. Oktober 2020 zur Zulassung von Geraniol, Citral, 3,7,11-Trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol, (Z)-Nerol, Geranylacetat, Geranylbutyrat, Geranylformiat, Geranylpropionat, Nerylpropionat, Nerylformiat, Nerylacetat,...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1396 frá 5. október 2020 um leyfi fyrir geraníóli, sítrali, 3,7,11-trímetýldódeka-2,6,10-tríen-1-óli, (Z)-neróli, geranýlasetati, geranýlbútýrati, geranýlformati, geranýlprópíónati, nerýlprópíónati, nerýlformati,...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1396 av 5. oktober 2020 om godkjenning av geraniol, citral, 3,7,11-trimetyldodeka-2,6,10-trien-1-ol, (Z)-nerol, geranylacetat, geranylbutyrat, geranylformiat, geranylpropionat, nerylpropionat, nerylformiat, nerylacetat,...
D067759/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1398 of 5 October 2020 concerning the renewal of the authorisation of Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 as a feed additive for horses and repealing Regulation (EC) No 886/2009 (holder of authorisation All-Technology Ireland Ltd)
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1398 der Kommission vom 5. Oktober 2020 zur Verlängerung der Zulassung für Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 als Zusatzstoff in Futtermitteln für Pferde sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 886/2009 (Zulassungsinhaber: All-Technology...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1398 frá 5. október 2020 um endurnýjun á leyfi fyrir Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 sem fóðuraukefni fyrir hesta og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 886/2009 (leyfishafi er All-Technology Ireland Ltd)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1398 av 5. oktober 2020 om fornya godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 som tilsetjingsstoff i fôr til hestar og om oppheving av forordning (EF) nr. 886/2009 (innehavar av godkjenninga: All-Technology Ireland Ltd)
D067744/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1371 of 1 October 2020 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase and endo-1,4-beta-glucanase as a feed additive for lactating sows (holder of the authorisation BASF SE)
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1371 der Kommission vom 1. Oktober 2020 zur Zulassung einer Zubereitung aus Endo-1,4-beta-Xylanase und Endo-1,4-beta-Glucanase als Zusatzstoff in Futtermitteln für laktierende Sauen (Zulassungsinhaber: BASF SE)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1371 frá 1. október 2020 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-betaxýlanasa og endó-1,4-betaglúkanasa sem fóðuraukefni fyrir mjólkandi gyltur (leyfishafi er BASF SE)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1371 av 1. oktober 2020 om godkjenning av eit preparat av endo-1,4-betaxylanase og endo-1,4-betaglukanase som tilsetjingsstoff i fôr til diegjevande purker (innehavar av godkjenninga: BASF SE)
D067743/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1372 of 1 October 2020 concerning the authorisation of L-tryptophan produced by Escherichia coli CGMCC 7.267, CGMCC 11674 or KCCM 10534 as a feed additive for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1372 der Kommission vom 1. Oktober 2020 zur Zulassung von aus Escherichia coli CGMCC 7.267, CGMCC 11674 oder KCCM 10534 gewonnenem L-Tryptophan als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1372 frá 1. október 2020 um leyfi fyrir L-trýptófani, sem er framleitt með Escherichia coli CGMCC 7.267, CGMCC 11674 eða KCCM 10534, sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1372 av 1. oktober 2020 om godkjenning av L-tryptofan framstilt av Escherichia coli CGMCC 7.267, CGMCC 11674 eller KCCM 10534 som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar
D067741/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1379 of 1 October 2020 concerning the authorisation of L-cystine produced by Pantoea ananatis NITE BP-02525 as a feed additive for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1379 der Kommission vom 1. Oktober 2020 zur Zulassung von aus Pantoea ananatis NITE BP-02525 gewonnenem L-Cystin als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1379 frá 1. október 2020 um leyfi fyrir L-systíni, sem er framleitt með Pantoea ananatis NITE BP-02525, sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1379 av 1. oktober 2020 om godkjenning av L-cystin framstilt av Pantoea ananatis NITE BP-02525 som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar
D067739/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1373 of 1 October 2020 concerning the authorisation of zinc chelate of lysine and glutamic acid as a feed additive for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1373 der Kommission vom 1. Oktober 2020 zur Zulassung von Zink-Lysin-Chelat und Zink-Glutaminsäure-Chelat als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1373 frá 1. október 2020 um leyfi fyrir sinkklósambandi af lýsíni og glútamínsýru sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1373 av 1. oktober 2020 om godkjenning av sinkkelat av lysin og glutaminsyre som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar
D067738/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1378 of 1 October 2020 concerning the authorisation of copper chelate of lysine and glutamic acid as a feed additive for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1378 der Kommission vom 1. Oktober 2020 zur Zulassung von Kupfer-Lysin-Chelat und Kupfer-Glutaminsäure-Chelat als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1378 frá 1. október 2020 um leyfi fyrir koparklósambandi af lýsíni og glútamínsýru sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1378 av 1. oktober 2020 om godkjenning av koparkelat av lysin og glutaminsyre som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar
D067852/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1370 of 1 October 2020 concerning the authorisation of a preparation of lanthanide citrate as a feed additive for weaned piglets (holder of authorisation Treibacher Industrie AG)
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1370 der Kommission vom 1. Oktober 2020 zur Zulassung einer Zubereitung aus Lanthanidcitrat als Zusatzstoff in Futtermitteln für Absetzferkel (Zulassungsinhaber: Treibacher Industrie AG)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1370 frá 1. október 2020 um leyfi fyrir blöndu með lantaníðsítrati sem fóðuraukefni fyrir fráfærugrísi (leyfishafi er Treibacher Industrie AG)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1370 av 1. oktober 2020 om godkjenning av eit preparat av lantanoidsitrat som tilsetjingsstoff i fôr til avvande smågrisar (innehavar av godkjenninga: Treibacher Industrie AG)
D067851/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1377 of 1 October 2020 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Bacillus subtilis (LMG S-15136) as a feed additive for suckling piglets, all minor porcine species other than reproductive animals (holder of authorisation Beldem, a division of Puratos NV)
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1377 der Kommission vom 1. Oktober 2020 zur Zulassung einer Zubereitung aus Endo-1,4-beta-Xylanase, gewonnen aus Bacillus subtilis (LMG S-15136), als Zusatzstoff in Futtermitteln für Saugferkel und alle Schweinearten von geringerer...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1377 frá 1. október 2020 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-betaxýlanasa, sem er framleiddur með Bacillus subtilis (LMG S-15136), sem fóðuraukefni fyrir mjólkurgrísi og allar aukategundir svína aðrar en undaneldisdýr (...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1377 av 1. oktober 2020 om godkjenning av eit preparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Bacillus subtilis (LMG S-15136) som tilsetjingsstoff i fôr til spedgrisar og alle mindre utbreidde svineartar bortsett frå avlsdyr (...
D067736/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1376 of 1 October 2020 concerning the authorisation of a preparation of 6-phytase, produced by Komagataella phaffii (CGMCC 12056) as feed additive for turkeys for fattening, turkeys reared for breeding, piglets (suckling and weaned) and minor porcine species (holder of the authorisation Andrés Pintaluba S.A)
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1376 der Kommission vom 1. Oktober 2020 zur Zulassung einer Zubereitung aus 6-Phytase, gewonnen aus Komagataella phaffii (CGMCC 12056), als Zusatzstoff in Futtermitteln für Masttruthühner, Jungtruthühner für die Zucht, Ferkel (Saugferkel und...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1376 frá 1. október 2020 um leyfi fyrir blöndu með 6-fýtasa, sem er framleiddur með Komagataella phaffii (CGMCC 12056), sem fóðuraukefni fyrir eldiskalkúna, kalkúna sem eru aldir til undaneldis, smágrísi (mjólkurgrísi og...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1376 av 1. oktober 2020 om godkjenning av eit preparat av 6-fytase framstilt av Komagataella phaffii (CGMCC 12056) som tilsetjingsstoff i fôr til slaktekalkunar, kalkunar som vert fôra opp for avl, smågrisar (spedgrisar og avvande...
D067735/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1375 of 1 October 2020 concerning the authorisation of the preparation of citric acid, sorbic acid, thymol and vanillin as a feed additive for suckling piglets, turkeys for fattening and turkeys reared for breeding (holder of authorisation Vetagro SpA)
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1375 der Kommission vom 1. Oktober 2020 zur Zulassung einer Zubereitung aus Zitronensäure, Sorbinsäure, Thymol und Vanillin als Zusatzstoff in Futtermitteln für Saugferkel, Masttruthühner und Jungtruthühner für die Zucht (Zulassungsinhaber:...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1375 frá 1. október 2020 um leyfi fyrir blöndu með sítrónusýru, sorbínsýru, þýmóli og vanillíni sem fóðuraukefni fyrir mjólkurgrísi, eldiskalkúna og kalkúna sem eru aldir til undaneldis (leyfishafi er Vetagro SpA)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1375 av 1. oktober 2020 om godkjenning av preparatet av sitronsyre, sorbinsyre, tymol og vanillin som tilsetjingsstoff i fôr til spedgrisar, slaktekalkunar og kalkunar som vert fôra opp for avl (innehavar av godkjenninga: Vetagro...
D067734/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1374 of 1 October 2020 concerning the authorisation of the preparation of Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 as a feed additive for calves, all minor ruminant species (for rearing) other than lambs and camelids (for rearing) (holder of authorisation Danstar Ferment AG represented by Lallemand SAS)
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1374 der Kommission vom 1. Oktober 2020 zur Zulassung einer Zubereitung aus Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 als Zusatzstoff in Futtermitteln für Kälber, für alle Wiederkäuerarten von geringerer wirtschaftlicher Bedeutung (zur Aufzucht),...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1374 frá 1. október 2020 um leyfi fyrir blöndu með Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 sem fóðuraukefni fyrir kálfa, allar aukategundir jórturdýra (til eldis) aðrar en lömb og dýr af úlfaldaætt (til eldis) (leyfishafi er...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1374 av 1. oktober 2020 om godkjenning av preparatet av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetjingsstoff i fôr til kalvar, alle mindre utbreidde drøvtyggjarartar (meinte for avl) bortsett frå lam, og dyr av kamelfamilien (...
D067850/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1363 of 30 September 2020 concerning the authorisation of the preparation of Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 as a feed additive for all porcine species (holder of authorisation Chr. Hansen A/S)
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1363 der Kommission vom 30. September 2020 zur Zulassung einer Zubereitung aus Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Schweinearten (Zulassungsinhaber: Chr. Hansen A/S)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1363 frá 30. september 2020 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 sem fóðuraukefni fyrir allar tegundir svína (leyfishafi er Chr. Hansen A/S)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1363 av 30. september 2020 om godkjenning av preparatet av Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 som tilsetjingsstoff i fôr til alle svineartar (innehavar av godkjenninga: Chr. Hansen A/S)
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1341 of 28 September 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2020/466 as regards the period of application of temporary measures
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1341 der Kommission vom 28. September 2020 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2020/466 hinsichtlich der Geltungsdauer befristeter Maßnahmen
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1341 frá 28. september 2020 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/466 að því er varðar gildistíma tímabundinna ráðstafana
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1341 av 28. september 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/466 med hensyn til anvendelsesperioden for midlertidige tiltak
C(2020)5730
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1625 of 25 August 2020 amending Delegated Regulation (EU) 2019/2035 supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council as regards rules for establishments keeping terrestrial animals and hatcheries, and the traceability of certain kept terrestrial animals and hatching eggs
Delegierte Verordnung (EU) 2020/1625 der Kommission vom 25. August 2020 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2035 der Kommission zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Vorschriften für Betriebe, in denen...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1625 frá 25. ágúst 2020 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2019/2035 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/429 að því er varðar reglur fyrir starfsstöðvar með landdýr í haldi og...
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1625 av 25. august 2020 om endring av delegert forordning (EU) 2019/2035 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til regler for anlegg for landdyr og rugerier, samt sporing av visse holdte landdyr og...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.