With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Implementing Regulation (EU) No 838/2012 of 18 September 2012 concerning the authorisation of Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) as a feed additive for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 838/2012 der Kommission vom 18. September 2012 zur Zulassung von Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 838/2012 frá 18. september 2012 um leyfi fyrir Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 838/2012 av 18. september 2012 om godkjenning av Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) som tilsetjingsstoff i fôrvarer for alle dyreartar
Commission Implementing Regulation (EU) No 839/2012 of 18 September 2012 concerning the authorisation of urea as a feed additive for ruminants
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 839/2012 der Kommission vom 18. September 2012 zur Zulassung von Harnstoff als Zusatzstoff in Futtermitteln für Wiederkäuer
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 839/2012 frá 18. september 2012 um leyfi fyrir þvagefni sem fóðuraukefni fyrir jórturdýr
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 839/2012 av 18. september 2012 om godkjenning av urea som tilsetjingsstoff i fôrvarer for drøvtyggjarar
Commission Implementing Regulation (EU) No 840/2012 of 18 September 2012 concerning the authorisation of 6-phytase (EC 3.1.3.26) produced by Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) as a feed additive for all avian species for fattening other than chickens for fattening, turkeys for fattening and ducks for fattening and all avian species for laying other than laying hens (holder of authorisation Danisco Animal Nutrition)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 840/2012 der Kommission vom 18. September 2012 zur Zulassung von 6-Phytase (EC 3.1.3.26) aus Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) als Futtermittelzusatzstoff für alle Mastvogelarten mit Ausnahme von Masthühnern, Masttruthühnern und Mastenten...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 840/2012 frá 18. september 2012 um leyfi fyrir 6-fýtasa (EC 3.1.3.26), sem framleiddur er með Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), sem fóðuraukefni fyrir allar fuglategundir til eldis, aðrar en eldiskjúklinga, eldiskalkúna...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 840/2012 av 18. september 2012 om godkjenning av 6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) som tilsetjingsstoff i fôrvarer for alle oppfôringsfugleartar bortsett frå oppfôringskjuklingar,...
Commission Implementing Regulation (EU) No 841/2012 of 18 September 2012 concerning the authorisation of Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) and Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) as feed additives for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 841/2012 der Kommission vom 18. September 2012 zur Zulassung von Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) und Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) als Zusatzstoffe in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 841/2012 frá 18. september 2012 um leyfi fyrir Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) og Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir .
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 841/2012 av 18. september 2012 om godkjenning av Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) og Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) som tilsetjingsstoff i fôrvarer for alle dyreartar
Commission Implementing Regulation (EU) No 842/2012 of 18 September 2012 concerning the authorisation of a preparation of lanthanum carbonate octahydrate as a feed additive for dogs (holder of authorisation Bayer Animal Health GmbH)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 842/2012 der Kommission vom 18. September 2012 zur Zulassung einer Zubereitung von Lanthancarbonat-Octahydrat als Futtermittelzusatzstoff für Hunde (Zulassungsinhaber: Bayer Animal Health GmbH)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 842/2012 frá 18. september 2012 um leyfi fyrir efnablöndunni lantankarbónatoktahýdrati sem fóðuraukefni fyrir hunda (leyfishafi er Bayer Animal Health GmbH)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 842/2012 av 18. september 2012 om godkjenning av eit preparat av lantankarbonatoktahydrat som tilsetjingsstoff i fôrvarer for hundar (innehavar av godkjenninga: Bayer Animal Health GmbH)
Commission Implementing Regulation (EU) No 832/2012 of 17 September 2012 concerning the authorisation of a preparation of ammonium chloride as a feed additive for lambs for fattening (holder of authorisation Latochema Co. Ltd)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 832/2012 der Kommission vom 17. September 2012 zur Zulassung der Zubereitung Ammoniumchlorid als Zusatzstoff in Futtermitteln für Mastlämmer (Zulassungsinhaber Latochema Co Ltd)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 832/2012 frá 17. september 2012 um leyfi fyrir ammóníumklóríðblöndu sem fóðuraukefni fyrir eldislömb (leyfishafi er Latochema Co. Ltd)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 832/2012 av 17. september 2012 om godkjenning av eit preparat av ammoniumklorid som tilsetjingsstoff i fôrvarer for oppfôringslam (innehavar av godkjenninga: Latochema Co. Ltd)
Commission Implementing Decision 489/2012 of 24 August 2012 amending Decision 2007/453/EC as regards the BSE status of Austria, Belgium, Brazil, Colombia, Croatia and Nicaragua
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 24. August 2012 zur Änderung der Entscheidung 2007/453/EG hinsichtlich des BSE-Status von Belgien, Österreich, Brasilien, Kolumbien, Kroatien und Nicaragua (2012/489/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 24. ágúst 2012 um breytingu á ákvörðun 2007/453/EB að því er varðar stöðu Austurríkis, Belgíu, Brasilíu, Kólumbíu, Króatíu og Níkaragva með tilliti til kúariðu (2012/489/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 24. august 2012 om endring av vedtak 2007/453/EF med omsyn til BSE-status for Austerrike, Belgia, Brasil, Colombia, Kroatia og Nicaragua (2012/489/EU)
Commission Regulation (EU) No 744/2012 of 16 August 2012 amending Annexes I and II to Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council as regards maximum levels for arsenic, fluorine, lead, mercury, endosulfan, dioxins, Ambrosia spp., diclazuril and lasalocid A sodium and action thresholds for dioxins
Verordnung (EU) Nr. 744/2012 der Kommission vom 16. August 2012 zur Änderung der Anhänge I und II der Richtlinie 2002/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte für Arsen, Fluor, Blei, Quecksilber, Endosulfan, Dioxine, Ambrosia spp.,...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 744/2012 frá 16. ágúst 2012 um breytingu á I. og II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/32/EB að því er varðar hámarksgildi fyrir arsen, flúor, blý, kvikasilfur, endósúlfan, díoxín, Ambrosia spp., díklasúríl og...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 744/2012 av 16. august 2012 om endring av vedlegg I og II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF med hensyn til grenseverdier for arsen, fluor, bly, kvikksølv, endosulfan, dioksiner, Ambrosia spp., diclazuril og lasalocid A-natrium...
Commission Implementing Decision 2012/449/EU of 27 July 2012 amending Decision 2003/467/EC as regards the declaration of Latvia as officially enzootic-bovine-leukosis-free Member State
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 27. Juli 2012 zur Änderung der Entscheidung 2003/467/EG in Bezug auf die amtliche Anerkennung Lettlands als frei von enzootischer Rinderleukose (2012/449/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 27. júlí 2012 um breytingu á ákvörðun 2003/467/EB að því er varðar yfirlýsingu um að Lettland sé opinberlega laust við smitandi hvítblæði í nautgripum (2012/449/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 27. juli 2012 om endring av vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at Latvia er offisielt fri for enzootisk bovin leukose
Commission Implementing Decision 2012/340/EU of 25 June 2012 on the organisation of a temporary experiment under Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 2002/54/EC, 2002/55/EC and 2002/57/EC as regards field inspection under official supervision for basic seed and bred seed of generations prior to basic seed
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 25. Juni 2012 über die Durchführung eines zeitlich befristeten Versuchs gemäß den Richtlinien 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/54/EG, 2002/55/EG und 2002/57/EG des Rates im Hinblick auf die Feldbesichtigung unter amtlicher Überwachung bei...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 25. júní 2012 um skipulagningu tímabundinnar tilraunar samkvæmt tilskipunum ráðsins 66/401/EBE, 66/402/EBE, 2002/54/EB, 2002/55/EB og 2002/57/EB að því er varðar akurskoðun undir opinberu eftirliti á stofnfræi og kynbættu fræi af...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 25. juni 2012 om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk i henhold til rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF og 2002/57/EF med hensyn til feltinspeksjoner under offentlig tilsyn av basisfrø og foredlet frø fra...
Commission Implementing Decision 304/2012 of 11 June 2012 authorising laboratories in Croatia and in Mexico to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 11. Juni 2012 über die Zulassung von Laboratorien in Kroatien und Mexiko für die Durchführung serologischer Tests zur Kontrolle der Wirksamkeit von Tollwutimpfstoffen (2012/304/EU)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 11. juni 2012 om godkjenning av laboratorium i Kroatia og Mexico for utføring av serologiske prøver for å kontrollere verknaden av rabiesvaksinar (2012/304/EU)
Commission Implementing Decision 303/2012 of 11 June 2012 amending Decision 2003/467/EC as regards the declaration of Lithuania as officially enzootic-bovine-leukosis-free Member State
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 11. Juni 2012 zur Änderung der Entscheidung 2003/467/EG in Bezug auf die amtliche Anerkennung Litauens als frei von enzootischer Rinderleukose (2012/303/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 11. júní 2012 um breytingu á ákvörðun 2003/467/EB að því er varðar yfirlýsingu um að Litháen sé opinberlega laust við smitandi hvítblæði í nautgripum (2012/303/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 11. juni 2012 om endring av vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at Litauen er offisielt fri for enzootisk bovin leukose (2012/303/EU)
Commission Implementing Regulation (EU) No 451/2012 of 29 May 2012 on the withdrawal from the market of certain feed additives belonging to the functional group of silage additives
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 451/2012 der Kommission vom 29. Mai 2012 über die Marktrücknahme bestimmter in die Funktionsgruppe „Silierzusatzstoffe“ einzuordnender Futtermittelzusatzstoffe
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 451/2012 frá 29. maí 2012 um töku tiltekinna fóðuraukefna í virka hópnum votfóðursaukefni af markaði
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 451/2012 av 29. mai 2012 om tilbaketrekking frå marknaden av visse tilsetjingsstoff i fôrvarer som tilhøyrer funksjonsgruppa «tilsetjingsstoff i ensilasje»
Commission Implementing Regulation (EU) No 427/2012 of 22 May 2012 on the extension of special guarantees concerning salmonella laid down in Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council to eggs intended for Denmark
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 427/2012 der Kommission vom 22. Mai 2012 über die Ausdehnung der in der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vorgesehenen besonderen Garantien betreffend Salmonellen auf Eier, die in Dänemark in Verkehr gebracht...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 427/2012 frá 22. maí 2012 um rýmkun á sérstökum ábyrgðum varðandi salmonellu sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 853/2004 svo að þær nái til eggja sem á að flytja til Danmerkur
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2012 av 22. mai 2012 om utvidelse av særlige garantier med hensyn til salmonella fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 til egg beregnet på Danmark
Commission Implementing Regulation (EU) No 413/2012 of 15 May 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 496/2011 as regards the minimum content of sodium benzoate as a feed additive in feed for weaned piglets
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 413/2012 der Kommission vom 15. Mai 2012 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 496/2011 hinsichtlich des Mindestgehalts an Natriumbenzoat als Zusatzstoff in Futtermitteln für Absatzferkel
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 413/2012 frá 15. maí 2012 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 496/2011 að því er varðar lágmarksinnihald fóðuraukefnisins natríumbensóats í fóðri fyrir fráfærugrísi
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 413/2012 av 15. mai 2012 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr.496/2011med omsyn til minsteinnhaldet av natriumbenzoat som tilsetjingsstoff i fôrvarer for avvande smågrisar
Commission Implementing Regulation (EU) No 414/2012 of 15 May 2012 amending Regulation (EC) No 554/2008 as regards the minimum content and the minimum recommended dose of an enzyme preparation of 6-phytase as a feed additive in feed for turkeys for fattening
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 414/2012 der Kommission vom 15. Mai 2012 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 554/2008 hinsichtlich des Mindestgehalts und der empfohlenen Mindestdosis der Enzymzubereitung 6-Phytase als Futtermittelzusatzstoff in Futtermitteln für Masttruthühner
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 414/2012 frá 15. maí 2012 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 554/2008 að því er varðar lágmarksinnihald og ráðlagðan lágmarksskammt ensímblöndu með 6-fýtasa sem fóðuraukefni í fóðri fyrir eldiskalkúna
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 414/2012 av 15. mai 2012 om endring av forordning (EF) nr. 554/2008 med hensyn til laveste innhold og laveste anbefalte dose av enzympreparatet 6-fytase som et tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskalkuner
Commission Implementing Decision of 19 April 2012 amending the Annexes to Decision 2003/467/EC as regards the declaration of Latvia as officially brucellosis-free Member State and of certain regions of Italy, Poland and Portugal as officially tuberculosis-free, brucellosis-free and enzootic-bovine-leukosis-free regions
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 19. April 2012 zur Änderung der Anhänge der Entscheidung 2003/467/EG hinsichtlich der amtlichen Anerkennung Lettlands als von Brucellose freier Mitgliedstaat und bestimmter italienischer, polnischer und portugiesischer Regionen als von...
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 19. april 2012 om endring av vedlegga til vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at Latvia er offisielt fri for brucellose og at visse regionar i Italia, Polen og Portugal er offisielt frie for tuberkulose, brucellose og enzootisk...
Commission Implementing Regulation (EU) No 333/2012 of 19 April 2012 concerning the authorisation of a preparation of potassium diformate as a feed additive for all animal species and amending Regulation (EC) No 492/2006
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 333/2012 der Kommission vom 19. April 2012 zur Zulassung der Zubereitung Kaliumdiformat als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 492/2006
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 333/2012 frá 19. apríl 2012 um leyfi fyrir blöndu með kalíumdíformati sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 492/2006
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 333/2012 av 19. april 2012 om godkjenning av et preparat av kaliumdiformiat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter og om endring av forordning (EF) nr. 492/2006
Commission Implementing Regulation (EU) No 334/2012 of 19 April 2012 concerning the authorisation of a preparation of Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 as a feed additive for rabbits for fattening and non food-producing rabbits and amending Regulation (EC) No 600/2005 (holder of the authorisation Société Industrielle Lesaffre)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 334/2012 der Kommission vom 19. April 2012 zur Zulassung der Zubereitung Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 als Zusatzstoff in Futtermitteln für Mastkaninchen und nicht der Lebensmittelgewinnung dienende Kaninchen sowie zur Änderung der...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 334/2012 frá 19. apríl 2012 um leyfi fyrir blöndu með Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 sem fóðuraukefni fyrir eldiskanínur og kanínur sem gefa ekki af sér afurðir til manneldis og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 600/...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 334/2012 av 19. april 2012 om godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskaniner og kaniner som ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon, og om endring av...
Commission Regulation (EU) No 278/2012 of 28 March 2012 amending Regulation (EC) No 152/2009 as regards the determination of the levels of dioxins and polychlorinated biphenyls
Verordnung (EU) Nr. 278/2012 der Kommission vom 28. März 2012 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 152/2009 hinsichtlich der Bestimmung der Gehalte an Dioxinen und polychlorierten Biphenylen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 278/2012 frá 28. mars 2012 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 152/2009 að því er varðar ákvörðun á innihaldi díoxína og fjölklóraðra bífenýla
Kommisjonsforordning (EU) nr. 278/2012 av 28. mars 2012 om endring av forordning (EF) nr. 152/2009 med hensyn til bestemmelse av innholdet av dioksiner og polyklorerte bifenyler
Commission Regulation (EU) No 277/2012 of 28 March 2012 amending Annexes I and II to Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council as regards maximum levels and action thresholds for dioxins and polychlorinated biphenyls
Verordnung (EU) Nr. 277/2012 der Kommission vom 28. März 2012 zur Änderung der Anhänge I und II der Richtlinie 2002/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte und Aktionsgrenzwerte für Dioxine und polychlorierte Biphenyle
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 277/2012 frá 28. mars 2012 um breytingu á I. og II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/32/EB að því er varðar hámarksgildi og aðgerðamörk fyrir díoxín og fjölklóruð biphenyl
Kommisjonsforordning (EU) nr. 277/2012 av 28. mars 2012 om endring av vedlegg I og II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF med hensyn til grenseverdier og tiltaksgrenser for dioksiner og polyklorerte bifenyler
Commission Implementing Regulation (EU) No 269/2012 of 26 March 2012 concerning the authorisation of dicopper chloride trihydroxide as feed additive for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 269/2012 der Kommission vom 26. März 2012 zur Zulassung von Dikupferchloridtrihydroxid als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 269/2012 frá 26. mars 2012 um leyfi fyrir tvíkoparklóríðtríhýdroxíði sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 269/2012 av 26. mars 2012 om godkjenning av dikobberkloridtrihydroksid som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Commission Implementing Regulation (EU) No 237/2012 of 19 March 2012 concerning the authorisation of alpha-galactosidase (EC 3.2.1.22) produced by Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) and endo-1,4-beta-glucanase (EC 3.2.1.4) produced by Aspergillus niger (CBS 120604) as a feed additive for chickens for fattening (holder of authorisation Kerry Ingredients and Flavours)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 237/2012 der Kommission vom 19. März 2012 zur Zulassung von alpha-Galactosidase (EC 3.2.1.22) aus Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) und Endo-1,4-beta-Glucanase (EC 3.2.1.4) aus Aspergillus niger (CBS 120604) als Futtermittelzusatzstoff für...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 237/2012 frá 19. mars 2012 um leyfi fyrir alfagalaktósíðasa (EC 3.2.1.22), sem framleiddur er með Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94), og fyrir endó-1,4-betaglúkanasa, sem framleiddur er með Aspergillus niger (CBS 120604...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 237/2012 av 19. mars 2012 om godkjenning av alfa-galaktosidase (EC 3.2.1.22) framstilt av Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) og endo-1, 4-betaglukanase (EC 3.2.1.4) framstilt av Aspergillus niger (CBS 120604) som tilsetjingsstoff...
Commission Implementing Regulation (EU) No 227/2012 of 15 March 2012 concerning the authorisation of Lactococcus lactis (NCIMB 30117) as a feed additive for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 227/2012 der Kommission vom 15. März 2012 zur Zulassung von Lactococcus lactis (NCIMB 30117) als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 227/2012 frá 15. mars 2012 um leyfi fyrir Lactococcus lactis (NCIMB 30117) sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 227/2012 av 15. mars 2012 om godkjenning av Lactococcus lactis (NCIMB 30117) som tilsetjingsstoff i fôrvarer for alle dyreartar
Commission Regulation (EU) No 225/2012 of 15 March 2012 amending Annex II to Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council as regards the approval of establishments placing on the market, for feed use, products derived from vegetable oils and blended fats and as regards the specific requirements for production, storage, transport and dioxin testing of oils, fats and products derived thereof
Verordnung (EU) Nr. 225/2012 der Kommission vom 15. März 2012 zur Änderung von Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 183/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Zulassung von Betrieben, die Erzeugnisse aus pflanzlichen Ölen und Mischfetten zur Verwendung in...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 225/2012 frá 15. mars 2012 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 183/2005 að því er varðar samþykki fyrir starfsstöðvum sem setja á markað afurðir, til notkunar í fóður, sem eru fengnar úr...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 225/2012 av 15. mars 2012 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 183/2005 med hensyn til godkjenning av virksomheter som bringer i omsetning produkter av vegetabilske oljer og blandet fett beregnet til bruk i...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 14 September 2021