With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Implementing Decision (EU) 2017/302 of 15 February 2017 establishing best available techniques (BAT) conclusions, under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council, for the intensive rearing of poultry or pigs
Durchführungsbeschluss (EU) 2017/302 der Kommission vom 15. Februar 2017 über Schlussfolgerungen zu den besten verfügbaren Techniken (BVT) gemäß der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Intensivhaltung oder -aufzucht von Geflügel oder...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/302 frá 15. febrúar 2017 um að fastsetja niðurstöður um bestu, fáanlegu tækni (BAT), samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB, vegna þéttbærs eldis alifugla eða svína
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/302 av 15. februar 2017 om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for intensiv fjørfe- eller svineavl, i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU
Commission Decision (EU) 2017/175 of 25 January 2017 on establishing EU Ecolabel criteria for tourist accommodation
Beschluss (EU) 2017/175 der Kommission vom 25. Januar 2017 zur Festlegung der Kriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens an Beherbergungsbetriebe
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/175 frá 25. janúar 2017 um að setja viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB vegna gistiaðstöðu fyrir ferðamenn
Kommisjonsavgjerd (EU) 2017/175 av 25. januar 2017 om fastsetjing av kriteria for tildeling av EU-miljømerket til overnattingsstader
Commission Decision (EU) 2017/176 of 25 January 2017 on establishing EU Ecolabel criteria for wood-, cork- and bamboo-based floor coverings
Beschluss (EU) 2017/176 der Kommission vom 25. Januar 2017 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Bodenbeläge auf Holz-, Kork- und Bambusbasis
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/176 frá 25. janúar 2017 um að setja viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB vegna gólfklæðninga að meginhluta úr viði, korki og bambus
Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/176 av 25. januar 2017 om fastsettelse av kriterier for EU-miljømerket til tre-, kork- og bambusbaserte gulvbelegg
Commission Decision (EU) 2017/126 of 24 January 2017 amending Decision 2013/448/EU as regards the establishment of a uniform cross-sectoral correction factor in accordance with Article 10a of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council
Beschluss (EU) 2017/126 der Kommission vom 24. Januar 2017 zur Änderung des Beschlusses 2013/448/EU in Bezug auf die Festlegung eines einheitlichen sektorübergreifenden Korrekturfaktors gemäß Artikel 10a der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/126 frá 24. janúar 2017 um breytingu á ákvörðun 2013/448/ESB að því er varðar að fastsetja samræmdan leiðréttingarstuðul sem liggur þvert á atvinnugreinar í samræmi við 10. gr. a í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB
Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/126 av 24. januar 2017 om endring av beslutning 2013/448/EU med hensyn til fastsettelse av en ensartet tverrsektoriell korreksjonsfaktor i samsvar med artikkel 10a i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.