With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

D071387/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/795 of 17 May 2021 withdrawing the approval of the active substance alpha-cypermethrin in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Durchführungsverordnung (EU) 2021/795 der Kommission vom 17. Mai 2021 zum Widerruf der Genehmigung für den Wirkstoff Alpha-Cypermethrin gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/795 frá 17. maí 2021 um að afturkalla samþykki fyrir virka efninu alfasýpermetríni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á...
D072405/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/745 of 6 May 2021 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances aluminium ammonium sulphate, aluminium silicate, beflubutamid, benthiavalicarb, bifenazate, boscalid, calcium carbonate, captan, carbon dioxide, cymoxanil, dimethomorph, ethephon, extract from tea tree, famoxadone, fat distilation residues, fatty acids C7 to C20, flumioxazine, fluoxastrobin, flurochloridone, folpet, formetanate, gibberellic acid, gibberellins, heptamaloxyloglucan, hydrolysed proteins, iron sulphate, metazachlor, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus strain 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-methyl, plant oils/rape seed oil, potassium hydrogen carbonate, propamocarb, prothioconazole, quartz sand, fish oil, repellents by smell of animal or plant origin/ sheep fat, S-metolachlor, Straight Chain Lepidopteran Pheromones, tebuconazole and urea
Durchführungsverordnung (EU) 2021/745 der Kommission vom 6. Mai 2021 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 im Hinblick auf die Verlängerung der Genehmigungszeiträume für die Wirkstoffe Aluminiumammoniumsulfat, Aluminiumsilicat, Beflubutamid, Benthiavalicarb...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/745 frá 6. maí 2021 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin álammóníumsúlfat, álsílíkat, beflúbútamíð, benþíavalíkarb, bífenasat, boskalíð...
D072404/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/726 of 4 May 2021 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the approval periods of the active substances Adoxophyes orana granulovirus and flutriafol
Durchführungsverordnung (EU) 2021/726 der Kommission vom 4. Mai 2021 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der Laufzeit der Genehmigungen für die Wirkstoffe Adoxophyes orana granulovirus und Flutriafol (Text von Bedeutung für den EWR)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/726 frá 4. maí 2021 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar samþykkistímabilin fyrir virku efnin Adoxophyes orana-kyrningaveiru og flútríafól
D071288/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/567 of 6 April 2021 approving the low-risk active substance aqueous extract from the germinated seeds of sweet Lupinus albus in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Durchführungsverordnung (EU) 2021/567 der Kommission vom 6. April 2021 zur Genehmigung des wässrigen Extrakts aus gekeimten Samenkörnern der Süßlupine Lupinus albus als Wirkstoff mit geringem Risiko gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/567 frá 6. apríl 2021 um samþykki fyrir áhættulitla virka efninu vatnskenndum útdrætti úr spíruðum fræjum sætra ljósalúpína, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/567 av 6. april 2021 om godkjenning av vandig ekstrakt av spirede frø av søtlupin Lupinus albus som aktivt stoff med lav risiko i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler,...
D070324/04
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/556 of 31 March 2021 amending Implementing Regulations (EU) 2017/1529 and (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the basic substance sodium chloride
Durchführungsverordnung (EU) 2021/556 der Kommission vom 31. März 2021 zur Änderung der Durchführungsverordnungen (EU) 2017/1529 und (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der Bedingungen für die Genehmigung des Grundstoffs Natriumchlorid
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/556 frá 31. mars 2021 um breytingu á framkvæmdarreglugerðum (ESB) 2017/1529 og (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir grunnefninu natríumklóríði
D070326/04
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/574 of 30 March 2021 amending Implementing Regulations (EU) 2017/375 and (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance prosulfuron
Durchführungsverordnung (EU) 2021/574 der Kommission vom 30. März 2021 zur Änderung der Durchführungsverordnungen (EU) 2017/375 und (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der Bedingungen für die Genehmigung des Wirkstoffs Prosulfuron
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/574 frá 30. mars 2021 um breytingu á framkvæmdarreglugerðum (ESB) 2017/375 og (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu prósúlfúróni
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/574 av 30. mars 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/375 og (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet prosulfuron
D071286/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/566 of 30 March 2021 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances abamectin, Bacillus subtilis et al (see notes for full title)
Durchführungsverordnung (EU) 2021/566 der Kommission vom 30. März 2021 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der Verlängerung der Laufzeit der Genehmigung für die Wirkstoffe Abamectin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) [....]
D070997/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/464 of 17 March 2021 concerning the non-approval of Capsicum annuum L. var. annuum, longum group, cayenne extract as a basic substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market
Durchführungsverordnung (EU) 2021/464 der Kommission vom 17. März 2021 über die Nichtgenehmigung von Capsicum annuum L. var. annuum, Longum-Gruppe, Paprika, Extrakt, als Grundstoff gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/464 frá 17. mars 2021 um að samþykkja ekki Capsicum annuum L. var. annuum, eldpiparhópurinn, útdrátt úr kajennpipar sem grunnefni í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/464 av 17. mars 2021 om avslag på godkjenning av Capsicum annuum L. var. annuum, longumgruppe, kajennepepperekstrakt som basisstoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av...
D070994/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/459 of 16 March 2021 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance fenpyrazamine
Durchführungsverordnung (EU) 2021/459 der Kommission vom 16. März 2021 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der Bedingungen für die Genehmigung des Wirkstoffs Fenpyrazamin
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/459 frá 16. mars 2021 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu fenpýrasamíni
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/459 av 16. mars 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet fenpyrazamin
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/849 of 11 March 2021 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures
Delegierte Verordnung (EU) 2021/849 der Kommission vom 11. März 2021 zur Änderung des Anhangs VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen zwecks Anpassung an den...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/849 frá 11. mars 2021 um breytingu á 3. hluta VI. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna í því skyni að laga hana að tæknilegum og vísindalegum...
D070996/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/427 of 10 March 2021 approving the active substance 24-epibrassinolide as a low-risk substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Durchführungsverordnung (EU) 2021/427 der Kommission vom 10. März 2021 zur Genehmigung des Wirkstoffs 24-Epibrassinolid als Wirkstoff mit geringem Risiko gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/427 frá 10. mars 2021 um samþykki fyrir virka efninu 24-epíbrassínólíði sem áhættulitlu efni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/427 av 10. mars 2021 om godkjenning av det aktive stoffet 24-epibrassinolid som et aktivt stoff med lav risiko i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av...
D071290/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/428 of 10 March 2021 adopting standard data formats for the submission of applications for the approval or the amendment to the conditions of approval of active substances, as provided for in Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsverordnung (EU) 2021/428 der Kommission vom 10. März 2021 zur Annahme von Standarddatenformaten für die Einreichung von Anträgen auf Genehmigung oder Änderung der Bedingungen für die Genehmigung von Wirkstoffen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/428 frá 10. mars 2021 um samþykkt staðlaðra gagnasniða fyrir framlagningu umsókna um samþykki eða breytingu á skilyrðum fyrir samþykki vegna virkra efna eins kveðið er á um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr....
C(2021)1513
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/807 of 10 March 2021 amending Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council to include potassium sorbate as an active substance in Annex I thereto
Delegierte Verordnung (EU) 2021/807 der Kommission vom 10. März 2021 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Kaliumsorbat in Anhang I
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/807 frá 10. mars 2021 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 í því skyni að bæta virka efninu kalíumsorbati við í I. viðauka við hana
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/807 av 10. mars 2021 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 for å føre opp kaliumsorbat som et aktivt stoff i vedlegg I
C(2021)1516
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/806 of 10 March 2021 amending Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council to include carbon dioxide generated from propane, butane or a mixture of both by combustion as an active substance in Annex I thereto
Delegierte Verordnung (EU) 2021/806 der Kommission vom 10. März 2021 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Kohlendioxid, hergestellt aus Propan, Butan oder einer Mischung beider Stoffe mittels...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/806 frá 10. mars 2021 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 í því skyni að bæta virka efninu koltvísýringi, sem er búinn til úr própani, bútani eða blöndu úr hvoru tveggja með bruna, við í I....
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/806 av 10. mars 2021 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 for å føre opp karbondioksid framstilt av propan, butan eller en blanding av disse ved forbrenning som et aktivt stoff i vedlegg I
D070993/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/413 of 8 March 2021 renewing the approval of the low-risk active substance blood meal in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Durchführungsverordnung (EU) 2021/413 der Kommission vom 8. März 2021 zur Erneuerung der Genehmigung des Wirkstoffs mit geringem Risiko Blutmehl gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/413 frá 8. mars 2021 um endurnýjun á samþykki fyrir áhættulitla virka efninu blóðmjöli, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/413 av 8. mars 2021 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet med lav risiko blodmel i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til...
C(2021)1451
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/797 of 8 March 2021 correcting certain language versions of Annex II and Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures
Delegierte Verordnung (EU) 2021/797 der Kommission vom 8. März 2021 zur Berichtigung bestimmter Sprachfassungen der Anhänge II und VI der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/797 frá 8. mars 2021 um að leiðrétta tilteknar tungumálaútgáfur af II. og VI. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/797 av 8. mars 2021 om retting av visse språkversjoner av vedlegg II og vedlegg VI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger
D066442/07
Commission Regulation (EU) 2021/383 of 3 March 2021 amending Annex III to Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council listing co-formulants which are not accepted for inclusion in plant protection products
Verordnung (EU) 2021/383 der Kommission vom 3. März 2021 zur Änderung des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates, der die Liste der Beistoffe enthält, deren Verwendung in Pflanzenschutzmitteln nicht zulässig ist
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/383 frá 3. mars 2021 um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um skráningu meðefna sem eru ekki samþykkt til að nota í plöntuverndarvörur
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/364 of 26 February 2021 approving active chlorine generated from sodium chloride by electrolysis as an active substance for use in biocidal products of product-type 1
Durchführungsverordnung (EU) 2021/364 der Kommission vom 26. Februar 2021 zur Genehmigung von aus Natriumchlorid durch Elektrolyse hergestelltem Aktivchlor als Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 1
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/364 frá 26. febrúar 2021 um að samþykkja virkan klór, sem er búinn til úr natríumklóríði með rafgreiningu, sem virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 1
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/364 av 26. februar 2021 om godkjenning av aktivt klor framstilt av natriumklorid ved elektrolyse som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 1
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/365 of 26 February 2021 approving active chlorine released from hypochlorous acid as an active substance for use in biocidal products of product-type 1
Durchführungsverordnung (EU) 2021/365 der Kommission vom 26. Februar 2021 zur Genehmigung von Aktivchlor, freigesetzt aus Hypochlorsäure, als Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 1
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/365 frá 26. febrúar 2021 um að samþykkja virkan klór, sem er leystur úr undirklórsýru, sem virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 1
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/365 av 26. februar 2021 om godkjenning av aktivt klor avgitt fra hypoklorsyre som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 1
D070547/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/348 of 25 February 2021 approving carbendazim as an existing active substance for use in biocidal products of product-types 7 and 10
Durchführungsverordnung (EU) 2021/348 der Kommission vom 25. Februar 2021 zur Genehmigung von Carbendazim als alten Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktarten 7 und 10
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/348 frá 25. febrúar 2021 um að samþykkja karbendasím sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 7 og 10
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/348 av 25. februar 2021 om godkjenning av karbendazim som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 7 og 10
D069101/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/345 of 25 February 2021 approving active chlorine generated from sodium chloride by electrolysis as an active substance for use in biocidal products of product types 2, 3, 4 and 5
Durchführungsverordnung (EU) 2021/345 der Kommission vom 25. Februar 2021 zur Genehmigung von aus Natriumchlorid durch Elektrolyse hergestelltem Aktivchlor als Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktarten 2, 3, 4 und 5
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/345 frá 25. febrúar 2021 um að samþykkja virkan klór, sem er búinn til úr natríumklóríði með rafgreiningu, sem virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 2, 3, 4 og 5
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/345 av 25. februar 2021 om godkjenning av aktivt klor framstilt av natriumklorid ved elektrolyse som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 2, 3, 4 og 5
D069102/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/347 of 25 February 2021 approving active chlorine released from hypochlorous acid as an active substance for use in biocidal products of product-types 2, 3, 4 and 5
Durchführungsverordnung (EU) 2021/347 der Kommission vom 25. Februar 2021 zur Genehmigung von aus Hypochlorsäure freigesetztem Aktivchlor als Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktarten 2, 3, 4 und 5
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/347 frá 25. febrúar 2021 um að samþykkja virkan klór, sem er leystur úr undirklórsýru, sem virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 2, 3, 4 og 5
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/347 av 25. februar 2021 om godkjenning av aktivt klor avgitt fra hypoklorsyre som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 2, 3, 4 og 5
D070984/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/134 of 4 February 2021 renewing the approval of the low-risk active substance Akanthomyces muscarius strain Ve6 (formerly Lecanicillium muscarium strain Ve6) in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Durchführungsverordnung (EU) 2021/134 der Kommission vom 4. Februar 2021 zur Erneuerung der Genehmigung für den Wirkstoff mit geringem Risiko Akanthomyces muscarius Stamm Ve6 (vormals Lecanicillium muscarium Stamm Ve6) gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/134 frá 4. febrúar 2021 um endurnýjun á samþykki fyrir áhættulitla virka efninu Akanthomyces muscarius af stofni Ve6 (áður Lecanicillium muscarium af stofni Ve6), í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr....
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/134 av 4. februar 2021 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet med lav risiko Akanthomyces muscarius stamme Ve6 (tidligere Lecanicillium muscarium stamme Ve6) i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/...
D070985/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/129 of 3 February 2021 renewing the approval of the active substance garlic extract in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Durchführungsverordnung (EU) 2021/129 der Kommission vom 3. Februar 2021 zur Erneuerung der Genehmigung für den Wirkstoff Knoblauchextrakt gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/129 frá 3. febrúar 2021 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu hvítlaukskjarna, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/129 av 3. februar 2021 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet hvitløkekstrakt i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens...
C(2021)441
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/643 of 3 February 2021 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Part 1 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures
Delegierte Verordnung (EU) 2021/643 der Kommission vom 3. Februar 2021 zur Änderung des Anhangs VI Teil 1 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen zwecks Anpassung an...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/643 frá 3. febrúar 2021 um breytingu á 1. hluta VI. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna í því skyni að laga hana að tæknilegum og vísindalegum...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 15 September 2022