With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2004/217/EC of 1 March 2004 adopting a list of materials whose circulation or use for animal nutrition purposes is prohibited
Entscheidung der Kommission vom 1. März 2004 zur Annahme eines Verzeichnisses von Ausgangserzeugnissen, deren Verkehr oder Verwendung in der Tierernährung verboten ist (2004/217/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/217/EB frá 1. mars 2004 um samþykkt skráar yfir efni sem bannað er að setja í dreifingu eða nota sem fóður (tilkynnt með númeri C(2004) 583)
Kommisjonsvedtak 2004/217/EF av 1. mars 2004 om opprettelse av en liste over stoffer som det er forbudt å markedsføre som eller bruke i fôr [meddelt under nummer K(2004) 583]

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 15 September 2022