With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Implementing Regulation (EU) No 1251/2013 of 3 December 2013 amending Regulation (EC) No 606/2009 as regards certain oenological practices and Regulation (EC) No 436/2009 as regards the registering of these practices in the wine sector registers
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1251/2013 der Kommission vom 3. Dezember 2013 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 606/2009 in Bezug auf bestimmte önologische Verfahren und der Verordnung (EG) Nr. 436/2009 in Bezug auf die Eintragung dieser Verfahren in die Ein- und...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1251/2013 frá 3. desember 2013 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 606/2009 að því er varðar tilteknar vínfræðilegar vinnsluaðferðir og á reglugerð (EB) nr. 436/2009 að því er varðar skráningu á þessum vinnsluaðferðum í skrár...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1251/2013 av 3. desember 2013 om endring av forordning (EF) nr. 606/2009 med hensyn til visse ønologiske framstillingsmåter og forordning (EF) nr. 436/2009 med hensyn til registrering av disse framstillingsmåtene i de registrene som...
Commission Implementing Regulation (EU) No 753/2013 of 2 August 2013 amending Regulation (EC) No 607/2009 laying down certain detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 479/2008 as regards protected designations of origin and geographical indications, traditional terms, labelling and presentation of certain wine sector products
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 753/2013 der Kommission vom 2. August 2013 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 607/2009 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 479/2008 des Rates hinsichtlich der geschützten Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben, der...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 753/2013 frá 2. ágúst 2013 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 607/2009 þar sem mælt er fyrir um tilteknar, ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 479/2008 um verndaðar upprunatáknanir, verndaðar,...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 753/2013 av 2. august 2013 om endring av forordning (EF) nr. 607/2009 om fastsettelse av visse nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 479/2008 med hensyn til beskyttede opprinnelsesbetegnelser og beskyttede...
Commission Implementing Regulation (EU) No 144/2013 of 19 February 2013 amending Regulation (EC) No 606/2009 as regards certain oenological practices and the applicable restrictions and Regulation (EC) No 436/2009 as regards the registering of these practices in the documents accompanying consignments of wine products and the wine sector registers to be kept
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 144/2013 der Kommission vom 19. Februar 2013 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 606/2009 in Bezug auf bestimmte önologische Verfahren und die diesbezüglichen Einschränkungen sowie zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 436/2009 in Bezug auf die...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 144/2013 frá 19. febrúar 2013 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 606/2009 að því er varðar tilteknar vínfræðilegar vinnsluaðferðir og takmarkanir þar að lútandi og á reglugerð (EB) nr. 436/2009 að því er varðar skráningu á...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 144/2013 av 19. februar 2013 om endring av forordning (EF) nr. 606/2009 med hensyn til visse ønologiske framstillingsmåter og gjeldende restriksjoner og forordning (EF) nr. 436/2009 med hensyn til registreringen av nevnte...
Commission Implementing Regulation (EU) No 52/2013 of 22 January 2013 amending Annex XIb to Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards semi-sparkling wine, aerated semi-sparkling wine and rectified concentrated grape must
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 52/2013 der Kommission vom 22. Januar 2013 zur Änderung von Anhang XIb der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates in Bezug auf Perlwein, Perlwein mit zugesetzter Kohlensäure und rektifiziertes Traubenmostkonzentrat
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 52/2013 frá 22. janúar 2013 um breytingu á XI. viðauka b við reglugerð ráðsins (EB) nr. 1234/2007 að því er varðar hálffreyðandi vín, loftblandað, hálffreyðandi vín og hreinsað þrúgumustsþykkni
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 52/2013 av 22. januar 2013 om endring av vedlegg XIb til rådsforordning (EF) nr. 1234/2007 med hensyn til perlende vin, kullsyreimpregnert perlende vin og rektifisert konsentrert druemost

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.