With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Regulation (EC) No 2543/97 of 15 December 1997 amending Regulation (EEC) No 3201/90 laying down detailed rules for the description and presentation of wines and grape musts
Verordnung (EG) Nr. 2543/97 der Kommission vom 15. Dezember 1997 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3201/90 über Durchführungsbestimmungen für die Bezeichnung und Aufmachung der Weine und der Traubenmoste
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2543/97 frá 15. desember 1997 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 3201/90 um nákvæmar reglur fyrir lýsingu og kynningu á vínum og þrúgusafa
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2543/97 av 15. desember 1997 om endring av forordning (EØF) nr. 3201/90 om fastsettelse av nærmere regler for betegnelse på og presentasjon av vin og druemost
COM(1997) 267
Council Regulation (EC) No 2087/97 of 20 October 1997 amending Regulation (EEC) No 822/87 on the common organization of the market in wine
Verordnung (EG) Nr. 2087/97 des Rates vom 20. Oktober 1997 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 822/87 über die gemeinsame Marktorganisation für Wein
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2087/97 frá 20. október 1997 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 822/87 um sameiginlega skipulagningu vínmarkaðarins
Rådsforordning (EF) nr. 2087/97 av 20. oktober 1997 om endring av forordning (EØF) nr. 822/87 om den felles markedsordning for vin
Commission Regulation (EC) No 2053/97 of 20 October 1997 amending Regulation (EEC) No 3220/90 laying down conditions for the use of certain oenological practices provided for in Council Regulaiton (EEC) No 822/87
Verordnung (EG) Nr. 2053/97 der Kommission vom 20. Oktober 1997 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3220/90 mit Durchführungsvorschriften für bestimmte önologische Verfahren gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 822/87 des Rates
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2053/97 frá 20. október 1997 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 3220/90 um skilyrði fyrir notkun tiltekinna aðferða í vínfræðum sem kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 822/87
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2053/97 av 20. oktober 1997 om endring av forordning (EØF) nr. 3220/90 om vilkårene for anvendelsen av visse ønologiske framstillingsmåter fastsatt i rådsforordning (EØF) nr. 822/87
Council Regulation (EC) No 1472/97 of 28 July 1997 amending Regulation (EEC) No 3201/90 laying down detailed rules for the description and presentation of wines and grape musts
Verordnung (EG) Nr. 1472/97 der Kommission vom 28. Juli 1997 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3201/90 über Durchführungsbestimmungen für die Bezeichnung und Aufmachung der Weine und der Traubenmoste
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1472/97 frá 28. júlí 1997 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 3201/90 um nákvæmar reglur fyrir lýsingu og kynningu á vínum og þrúgusafa
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1472/97 av 28. juli 1997 om endring av forordning (EØF) nr. 3201/90 om fastsettelse av nærmere regler for betegnelse på og presentasjon av vin og druemost
Council Regulation (EC) No 1417/97 of 22 July 1997 amending Regulation (EEC) No 822/87 on the common organization of the market in wine
Verordnung (EG) Nr. 1417/97 des Rates vom 22. Juli 1997 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 822/87 über die gemeinsame Marktorganisation für Wein
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1417/97 frá 22. júlí 1997 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 822/87 um sameiginlega skipulagningu vínmarkaðarins
Rådsforordning (EF) nr. 1417/97 av 22. juli 1997 om endring av forordning (EØF) nr. 822/87 om den felles markedsordning for vin
Council Regulation (EC) No 1419/97 of 22 July 1997 amending Regulation (EEC) No 2332/92 as regards sparkling wines produced in the Community and Regulation (EEC) No 4252/88 on the preparation and marketing of liqueur wines produced in the Community
Verordnung (EG) Nr. 1419/97 des Rates vom 22. Juli 1997 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2332/92 über in der Gemeinschaft hergestellte Schaumweine und der Verordnung (EWG) Nr. 4252/88 über die Herstellung und Vermarktung von in der Gemeinschaft erzeugten Likörweinen
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1419/97 frá 22. júlí 1997 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 2332/92 um freyðivín sem er framleitt í bandalaginu og reglugerð (EBE) nr. 4252/88 um gerð og markaðssetningu vínlíkjöra sem framleiddir eru innan bandalagsins
Rådsforordning (EF) nr. 1419/97 av 22. juli 1997 om endring av forordning (EØF) nr. 2332/92 om musserende viner produsert i Fellesskapet og forordning (EØF) nr. 4252/88 om framstilling og markedsføring av sterkviner produsert i Fellesskapet
Commission Regulation (EC) No 822/97 of 6 May 1997 amending Regulation (EEC) No 2676/90 determining Community methods for the analysis of wines
Verordnung (EG) Nr. 822/97 der Kommission vom 6. Mai 1997 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2676/90 zur Festlegung gemeinsamer Analysemethoden für den Weinsektor
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 822/97 frá 6. maí 1997 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 2676/90 um að ákveða aðferðir bandalagsins við víngreiningu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 822/97 av 6. mai 1997 om endring av forordning (EØF) nr. 2676/90 om fastsettelse av felles analysemetoder for vin
COM(1997) 029
Council Regulation (EC) No 536/97 of 17 March 1997 amending Regulation (EEC) No 822/97 on the common organization of the market in wine as regards oenological practices and processes
Verordnung (EG) Nr. 536/97 des Rates vom 17. März 1997 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 822/87 über die gemeinsame Marktorganisation für Wein hinsichtlich der önologischen Verfahren und Behandlungen
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 536/97 frá 17. mars 1997 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 822/87 um sameiginlega skipulagningu vínmarkaðarins með tilliti til vínfræðilegra vinnsluaðferða og vinnslu
Rådsforordning (EF) nr. 536/97 av 17. mars 1997 om endring av forordning (EØF) nr. 822/87 om den felles markedsordning for vin med omsyn til ønologiske framstillingsmåtar og handsamingsmetodar

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.