With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2450 of 2 December 2015 laying down implementing technical standards with regard to the templates for the submission of information to the supervisory authorities according to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council - suppl. Solvency II
Durchführungsverordnung (EU) 2015/2450 der Kommission vom 2. Dezember 2015 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards hinsichtlich der Meldebögen für die Übermittlung von Informationen an die Aufsichtsbehörde gemäß der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2450 frá 2. desember 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar sniðmát fyrir gagnaskil til eftirlitsyfirvalda samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 av 2. desember 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for malene for framlegging av opplysninger for tilsynsmyndighetene i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2451 of 2 December 2015 laying down implementing technical standards with regard to the templates and structure of the disclosure of specific information by supervisory authorities in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council - suppl. Solvency II
Durchführungsverordnung (EU) 2015/2451 der Kommission vom 2. Dezember 2015 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards im Hinblick auf die Meldebögen und die Struktur für die gemäß der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates von den...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2451 frá 2. desember 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar sniðmát og fyrirkomulag við birtingu eftirlitsyfirvalda á sértækum upplýsingum í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2451 av 2. desember 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for malene for og strukturen på offentliggjøringen av bestemte opplysninger fra tilsynsmyndigheter i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/...
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2452 of 2 December 2015 laying down implementing technical standards with regard to the procedures, formats and templates of the solvency and financial condition report in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council - suppl. Solvency II
Durchführungsverordnung (EU) 2015/2452 der Kommission vom 2. Dezember 2015 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards hinsichtlich der Verfahren, Formate und Meldebögen für den Bericht über Solvabilität und Finanzlage gemäß der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2452 frá 2. desember 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar verklag, framsetningu og sniðmát fyrir skýrslu um gjaldþol og fjárhagslega stöðu í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452 av 2. desember 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for, formatene på og malene for rapporten om solvens og finansiell stilling i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/...
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2011 of 11 November 2015 laying down implementing technical standards with regard to the lists of regional governments and local authorities, exposures to whom are to be treated as exposures to the central government in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council - suppl. Solvency II
Durchführungsverordnung (EU) 2015/2011 der Kommission vom 11. November 2015 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards im Hinblick auf die Verzeichnisse regionaler und lokaler Gebietskörperschaften, für die gemäß der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2011 frá 11. nóvember 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar skrár yfir héraðsstjórnir og staðaryfirvöld, en fara skal með áhættuskuldbindingar þeirra sem áhættuskuldbindingar gagnvart ríkjum í samræmi við...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2011 av 11. november 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for listene over regionale og lokale myndigheter med eksponeringer som skal behandles som eksponeringer mot sentralmyndigheter i samsvar med...
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2012 of 11 November 2015 laying down implementing technical standards with regard to the procedures for decisions to set, calculate and remove capital add-ons in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council - suppl. Solvency II
Durchführungsverordnung (EU) 2015/2012 der Kommission vom 11. November 2015 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards in Bezug auf die Verfahren für Beschlüsse zur Festsetzung, Berechnung und Aufhebung von Kapitalaufschlägen im Einklang mit der Richtlinie 2009/138/EG des...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2012 frá 11. nóvember 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar málsmeðferðarreglur vegna ákvarðana um að leggja á, reikna út og fella niður viðbótargjaldþolskröfu í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2012 av 11. november 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for beslutninger om å fastsette, beregne og oppheve kapitalkravtillegg i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2013 of 11 November 2015 laying down implementing technical standards with regard to standard deviations in relation to health risk equalisation systems in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council - suppl. Solvency II
Durchführungsverordnung (EU) 2015/2013 der Kommission vom 11. November 2015 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards in Bezug auf Standardabweichungen bei gesundheitsbasierten Risikoausgleichssystemen gemäß der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2013 frá 11. nóvember 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar staðalfrávik í tengslum við sveiflujöfnun vegna heilsutrygginga í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2013 av 11. november 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for standardavvik i forbindelse med utjevningsordninger for helserisiko i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2014 of 11 November 2015 laying down implementing technical standards with regard to the procedures and templates for the submission of information to the group supervisor and for the exchange of information between supervisory authorities in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council - suppl. Solvency II
Durchführungsverordnung (EU) 2015/2014 der Kommission vom 11. November 2015 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards im Hinblick auf die Verfahren und Muster für die Übermittlung der Informationen an die für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde und für den...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2014 frá 11. nóvember 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar verklagsreglur og sniðmát fyrir framlagningu upplýsinga til eftirlitsaðila samstæðu og fyrir upplýsingaskipti milli eftirlitsyfirvalda í samræmi við...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2014 av 11. november 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene og malene for innsending av opplysninger til gruppetilsynsmyndigheten og for utveksling av opplysninger mellom tilsynsmyndighetene i...
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2015 of 11 November 2015 laying down implementing technical standards on the procedures for assessing external credit assessments in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council - suppl. Solvency II
Durchführungsverordnung (EU) 2015/2015 der Kommission vom 11. November 2015 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Verfahren zur Bewertung externer Ratings im Einklang mit der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2015 frá 11. nóvember 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla um verklag sem fylgja skal við mat á lánshæfismati utanaðkomandi aðila í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2015 av 11. november 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for vurdering av eksterne kredittvurderinger i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2016 of 11 November 2015 laying down the implementing technical standards with regard to the equity index for the symmetric adjustment of the standard equity capital charge in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council - suppl. Solvency II
Durchführungsverordnung (EU) 2015/2016 der Kommission vom 11. November 2015 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards in Bezug auf den Aktienindex für die symmetrische Anpassung der Standardkapitalanforderung für Aktienanlagen gemäß der Richtlinie 2009/138/EG des...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2016 frá 11. nóvember 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar hlutabréfavísitölu sem notuð er vegna samhverfrar aðlögunar við útreikning gjaldþolskröfu með staðalreglu vegna hlutabréfaáhættu í samræmi við...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2016 av 11. november 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for aksjeindeksen for den symmetriske justeringen av standardkapitalkravet for aksjerisiko i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2017 of 11 November 2015 laying down implementing technical standards with regard to the adjusted factors to calculate the capital requirement for currency risk for currencies pegged to the euro in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council - suppl. Solvency II
Durchführungsverordnung (EU) 2015/2017 der Kommission vom 11. November 2015 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards in Bezug auf die angepassten Faktoren zur Berechnung der Kapitalanforderung für das Wechselkursrisiko für an den Euro gekoppelte Währungen im Einklang...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2017 frá 11. nóvember 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar aðlöguðu stuðlana til að reikna út gjaldþolskröfu fyrir gjaldmiðlaáhættu vegna gjaldmiðla sem bundnir eru við evru í samræmi við tilskipun...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2017 av 11. november 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for justerte faktorer for beregning av kapitalkravet for valutarisiko for valutaer som er knyttet til euro i samsvar med europaparlaments- og...
C(2015)6588
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/467 of 30 September 2015 amending Commission Delegated Regulation (EU) 2015/35 concerning the calculation of regulatory capital requirements for several categories of assets held by insurance and reinsurance undertakings- suppl. Solvency II (part of CMU)
Delegierte Verordnung (EU) 2016/467 der Kommission vom 30. September 2015 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 in Bezug auf die Berechnung der gesetzlichen Kapitalanforderungen für verschiedene von Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen gehaltene...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/467 frá 30. september 2015 um breytingu á framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/35 að því er varðar útreikninginn á lögbundnum gjaldþolskröfum fyrir nokkra eignaflokka í eigu vátryg ginga- og...
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/467 av 30. september 2015 om endring av delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35 med hensyn til beregning av lovfestede kapitalkrav for flere kategorier av eiendeler som innehas av forsikrings- og gjenforsikringsforetak
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/498 of 24 March 2015 laying down implementing technical standards with regard to the supervisory approval procedure to use undertaking-specific parameters in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council - suppl. Solvency II
Durchführungsverordnung (EU) 2015/498 der Kommission vom 24. März 2015 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Verfahren zur aufsichtlichen Genehmigung der Verwendung unternehmensspezifischer Parameter gemäß der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/498 frá 24. mars 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar málsmeðferð við samþykki eftirlitsyfirvalda til að nota stika sem eiga við tiltekið félag í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/498 av 24. mars 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåten for tilsynsmyndighetenes godkjenning av bruk av foretaksspesifikke parametrer i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/499 of 24 March 2015 laying down implementing technical standards with regard to the procedures to be used for granting supervisory approval for the use of ancillary own-fund items in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council - suppl. Solvency II
Durchführungsverordnung (EU) 2015/499 der Kommission vom 24. März 2015 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Verfahren zur aufsichtlichen Genehmigung der Verwendung ergänzender Eigenmittelbestandteile gemäß der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/499 frá 24. mars 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar málsmeðferðarreglur sem nota skal við veitingu samþykkis eftirlitsyfirvalda fyrir notkun stuðningsgjaldþolsliða í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/499 av 24. mars 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for tilsynsmyndighetenes godkjenning av bruk av poster i den supplerende kapitalen i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/...
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/500 of 24 March 2015 laying down implementing technical standards with regard to the procedures to be followed for the supervisory approval of the application of a matching adjustment in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council - suppl. Solvency II
Durchführungsverordnung (EU) 2015/500 der Kommission vom 24. März 2015 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Verfahren zur aufsichtlichen Genehmigung der Anwendung einer Matching-Anpassung gemäß der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/500 frá 24. mars 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar málsmeðferðarreglur sem fylgja skal við samþykki eftirlitsyfirvalda á umsókn um aðlögun vegna samræmingar í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/500 av 24. mars 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for tilsynsmyndighetenes godkjenning av anvendelsen av en matching-justering i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/460 of 19 March 2015 laying down implementing technical standards with regard to the procedure concerning the approval of an internal model in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council - suppl. Solvency II
Durchführungsverordnung (EU) 2015/460 der Kommission vom 19. März 2015 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards hinsichtlich des Verfahrens zur Genehmigung eines internen Modells gemäß der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/460 frá 19. mars 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar verklagsreglur um samþykki eigin líkans í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/460 av 19. mars 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåten for godkjenning av en intern modell i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/461 of 19 March 2015 laying down implementing technical standards with regard to the process to reach a joint decision on the application to use a group internal model in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council - suppl. Solvency II
Durchführungsverordnung (EU) 2015/461 der Kommission vom 19. März 2015 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards hinsichtlich des Prozesses zur Erzielung einer gemeinsamen Entscheidung über den Antrag auf Verwendung eines gruppeninternen Modells gemäß der Richtlinie 2009...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/461 frá 19. mars 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar ferlið um að taka sameiginlega ákvörðun um umsókn til að nota eigið líkan samstæðu í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/461 av 19. mars 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for prosessen for å nå en felles beslutning om søknaden om å benytte en gruppeintern modell i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/462 of 19 March 2015 laying down implementing technical standards with regard to the procedures for supervisory approval to establish special purpose vehicles, for the cooperation and exchange of information between supervisory authorities regarding special purpose vehicles as well as to set out formats and templates for information to be reported by special purpose vehicles in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council - suppl. Solvency II
Durchführungsverordnung (EU) 2015/462 der Kommission vom 19. März 2015 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards hinsichtlich der Verfahren für die aufsichtliche Genehmigung für die Errichtung von Zweckgesellschaften, für die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/462 frá 19. mars 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar málsmeðferðarreglur við samþykki eftirlityfirvalda um að stofna félög með sérstakan tilgang, fyrir samstarf og upplýsingaskipti milli eftirlitsyfirvalda...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/462 av 19. mars 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for tilsynsmyndighetens godkjenning av etablering av spesialforetak, for samarbeid og utveksling av opplysninger mellom...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.