With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

D052167/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1506 of 28 August 2017 renewing the approval of the active substance maleic hydrazide in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Durchführungsverordnung (EU) 2017/1506 der Kommission vom 28. August 2017 zur Erneuerung der Genehmigung für den Wirkstoff Maleinsäurehydrazid gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1506 frá 28. ágúst 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu malínhýdrasíði, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1506 av 28. august 2017 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet maleinhydrasid i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens...
D052158/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1496 of 23 August 2017 concerning the non-renewal of approval of the active substance DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl), in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Durchführungsverordnung (EU) 2017/1496 der Kommission vom 23. August 2017 zur Nichterneuerung der Genehmigung für den Wirkstoff DPX KE 459 (Flupyrsulfuron-methyl) gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1496 frá 23. ágúst 2017 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu DPX KE 459 (flúpýrsúlfúrón-metýl), í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1496 av 23. august 2017 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet DPX KE 459 (flupyrsulfuron-metyl) i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av...
D052161/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1491 of 21 August 2017 renewing the approval of the active substance 2,4-DB in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Durchführungsverordnung (EU) 2017/1491 der Kommission vom 21. August 2017 zur Erneuerung der Genehmigung des Wirkstoffs 2,4-DB gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1491 frá 21. ágúst 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu 2,4-DB, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1491 av 21. august 2017 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet 2,4-DB i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens...
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1455 of 10 August 2017 concerning the non-renewal of approval of the active substance picoxystrobin, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Durchführungsverordnung (EU) 2017/1455 der Kommission vom 10. August 2017 zur Nichterneuerung der Genehmigung für den Wirkstoff Picoxystrobin gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1455 frá 10. ágúst 2017 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu píkoxýstróbíni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1455 av 10. august 2017 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet pikoksystrobin i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til...
D046260/03
Commission Regulation (EU) 2017/1432 of 7 August 2017 amending Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and the Council concerning the placing of plant protection products on the market as regards the criteria for the approval of low-risk active substances
Verordnung (EU) 2017/1432 der Kommission vom 7. August 2017 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln im Hinblick auf die Kriterien für die Genehmigung von Wirkstoffen mit geringem...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1432 frá 7. ágúst 2017 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað að því er varðar viðmiðanir fyrir samþykki fyrir áhættulitlum virkum efnum
Kommisjonsforordning (EU) 2017/1432 av 7. august 2017 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler med hensyn til kriteriene for godkjenning av aktive stoffer med lav risiko
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1376 of 25 July 2017 renewing the approval of warfarin as an active substance for use in biocidal products of product-type 14
Durchführungsverordnung (EU) 2017/1376 der Kommission vom 25. Juli 2017 zur Erneuerung der Genehmigung für Warfarin als Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 14
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1376 frá 25. júlí 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir varfaríni sem virku efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 14
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1376 av 25. juli 2017 om fornyet godkjenning av warfarin som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 14
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1377 of 25 July 2017 renewing the approval of chlorophacinone as an active substance for use in biocidal products of product-type 14
Durchführungsverordnung (EU) 2017/1377 der Kommission vom 25. Juli 2017 zur Erneuerung der Genehmigung für Chlorphacinon als Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 14
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1377 frá 25. júlí 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir klórfasínóni sem virku efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 14
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1377 av 25. juli 2017 om fornyet godkjenning av klorfacinon som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 14
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1378 of 25 July 2017 renewing the approval of coumatetralyl as an active substance for use in biocidal products of product-type 14
Durchführungsverordnung (EU) 2017/1378 der Kommission vom 25. Juli 2017 zur Erneuerung der Genehmigung für Coumatetralyl als Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 14
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1378 frá 25. júlí 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir kúmatetralýli sem virku efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 14
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1378 av 25. juli 2017 om fornyet godkjenning av kumatetralyl som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 14
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1379 of 25 July 2017 renewing the approval of difenacoum as an active substance for use in biocidal products of product-type 14
Durchführungsverordnung (EU) 2017/1379 der Kommission vom 25. Juli 2017 zur Erneuerung der Genehmigung für Difenacoum als Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 14
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1379 frá 25. júlí 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir dífenakúmi sem virku efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 14
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1379 av 25. juli 2017 om fornyet godkjenning av difenakum som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 14
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1380 of 25 July 2017 renewing the approval of bromadiolone as an active substance for use in biocidal products of product-type 14
Durchführungsverordnung (EU) 2017/1380 der Kommission vom 25. Juli 2017 zur Erneuerung der Genehmigung für Bromadiolon als Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 14
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1380 frá 25. júlí 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir brómadíólóni sem virku efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 14
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1380 av 25. juli 2017 om fornyet godkjenning av bromadiolon som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 14
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1381 of 25 July 2017 renewing the approval of brodifacoum as an active substance for use in biocidal products of product-type 14
Durchführungsverordnung (EU) 2017/1381 der Kommission vom 25. Juli 2017 zur Erneuerung der Genehmigung für Brodifacoum als Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 14
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1381 frá 25. júlí 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir bródífakúmi sem virku efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 14
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1381 av 25. juli 2017 om fornyet godkjenning av brodifakum som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 14
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1382 of 25 July 2017 renewing the approval of difethialone as an active substance for use in biocidal products of product-type 14
Durchführungsverordnung (EU) 2017/1382 der Kommission vom 25. Juli 2017 zur Erneuerung der Genehmigung für Difethialon als Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 14
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1382 frá 25. júlí 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir dífeþíalóni sem virku efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 14
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1382 av 25. juli 2017 om fornyet godkjenning av difetialon som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 14
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1383 of 25 July 2017 renewing the approval of flocoumafen as an active substance for use in biocidal products of product-type 14
Durchführungsverordnung (EU) 2017/1383 der Kommission vom 25. Juli 2017 zur Erneuerung der Genehmigung für Flocoumafen als Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 14
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1383 frá 25. júlí 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir flókúmafeni sem virku efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 14
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1383 av 25. juli 2017 om fornyet godkjenning av flokumafen som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 14
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1273 of 14 July 2017 approving active chlorine released from sodium hypochlorite as an existing active substance for use in biocidal products of product-types 1, 2, 3, 4 and 5
Durchführungsverordnung (EU) 2017/1273 der Kommission vom 14. Juli 2017 zur Genehmigung von aus Natriumhypochlorit freigesetztem Aktivchlor als alten Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktarten 1, 2, 3, 4 und 5
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1273 frá 14. júlí 2017 um að samþykkja virkan klór, sem er leystur úr natríumhýpóklóríti, sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 1, 2, 3, 4 og 5
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1273 av 14. juli 2017 om godkjenning av aktivt klor som avgis fra natriumhypokloritt, som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 1, 2, 3, 4 og 5
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1274 of 14 July 2017 approving active chlorine released from calcium hypochlorite as an existing active substance for use in biocidal products of product-types 2, 3, 4 and 5
Durchführungsverordnung (EU) 2017/1274 der Kommission vom 14. Juli 2017 zur Genehmigung von aus Calciumhypochlorit freigesetztem Aktivchlor als alten Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktarten 2, 3, 4 und 5
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1274 frá 14. júlí 2017 um að samþykkja virkan klór, sem er leystur úr kalsíumhýpóklóríti, sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 2, 3, 4 og 5
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1274 av 14. juli 2017 om godkjenning av aktivt klor som avgis fra kalsiumhypokloritt, som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 2, 3, 4 og 5
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1275 of 14 July 2017 approving active chlorine released from chlorine as an existing active substance for use in biocidal products of product-types 2 and 5
Durchführungsverordnung (EU) 2017/1275 der Kommission vom 14. Juli 2017 zur Genehmigung von aus Chlor freigesetztem Aktivchlor als alten Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktarten 2 und 5
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1275 frá 14. júlí 2017 um að samþykkja virkan klór, sem er leystur úr klór, sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 2 og 5
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1275 av 14. juli 2017 om godkjenning av aktivt klor som avgis fra klor, som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 2 og 5
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1276 of 14 July 2017 approving peracetic acid generated from tetraacetylethylenediamine and sodium percarbonate as an existing active substance for use in biocidal products of product-types 2, 3 and 4
Durchführungsverordnung (EU) 2017/1276 der Kommission vom 14. Juli 2017 zur Genehmigung von Peressigsäure, hergestellt aus Tetraacetylethylendiamin und Natriumpercarbonat, als alten Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktarten 2, 3 und 4
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1276 frá 14. júlí 2017 um að samþykkja perediksýru, sem er búin til úr tetraasetýletýlendíamíni og natríumperkarbónati, sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 2, 3 og 4
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1276 av 14. juli 2017 om godkjenning av pereddiksyre som genereres fra tetraacetyletylendiamin og natriumperkarbonat, som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 2, 3 og 4
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1277 of 14 July 2017 approving 2-octyl-isothiazol-3(2H)-one as an active substance for use in biocidal products of product-type 8
Durchführungsverordnung (EU) 2017/1277 der Kommission vom 14. Juli 2017 zur Genehmigung von 2-Octyl-(2H)-isothiazol-3-on als Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 8
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1277 frá 14. júlí 2017 um að samþykkja 2-oktýl-ísóþíasól-3(2H)-ón sem virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 8
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1277 av 14. juli 2017 om godkjenning av 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 8
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1278 of 14 July 2017 approving 2-methylisothiazol-3(2H)-one as an existing active substance for use in biocidal products of product-type 11
Durchführungsverordnung (EU) 2017/1278 der Kommission vom 14. Juli 2017 zur Genehmigung von 2-Methyl-3(2H)-isothiazolon als alten Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 11
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1278 frá 14. júlí 2017 um að samþykkja 2-metýlísóþíasól-3(2H)-ón sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 11
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1278 av 14. juli 2017 om godkjenning av 2-metyl-4-isotiazolidin-3-on som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 11
D051060/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1186 of 3 July 2017 withdrawing the approval of the active substance repellents by smell of animal or plant origin/tall oil crude, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Durchführungsverordnung (EU) 2017/1186 der Kommission vom 3. Juli 2017 zum Widerruf der Genehmigung für den Wirkstoff Repellents (Geruch) tierischen oder pflanzlichen Ursprungs/Tallöl (roh) gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1186 frá 3. júlí 2017 um að afturkalla samþykki fyrir virka efninu fælandi lyktarefni úr dýra- eða jurtaríkinu/óunninni furuolíu, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1186 av 3. juli 2017 om tilbakekalling av godkjenningen av det aktive stoffet repellenter (lukt) av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse / råtallolje i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om...
D051045/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1115 of 22 June 2017 renewing the approval of the active substance propoxycarbazone in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Durchführungsverordnung (EU) 2017/1115 der Kommission vom 22. Juni 2017 zur Erneuerung der Genehmigung für den Wirkstoff Propoxycarbazon gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1115 frá 22. júní 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu própoxýkarbasóni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1115 av 22. juni 2017 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet propoksykarbason i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens...
D051047/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1113 of 22 June 2017 renewing the approval of the active substance benzoic acid in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Durchführungsverordnung (EU) 2017/1113 der Kommission vom 22. Juni 2017 zur Erneuerung der Genehmigung für den Wirkstoff Benzoesäure gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1113 frá 22. júní 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu bensósýru, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1113 av 22. juni 2017 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet benzosyre i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens...
D051048/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1114 of 22 June 2017 renewing the approval of the active substance pendimethalin, as a candidate for substitution, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Durchführungsverordnung (EU) 2017/1114 der Kommission vom 22. Juni 2017 zur Erneuerung der Genehmigung für den Wirkstoff Pendimethalin als Substitutionskandidat gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1114 frá 22. júní 2017 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu pendímetalíni sem efni sem ráðgert er að skipta út, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1114 av 22. juni 2017 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet pendimetalin som et aktivt stoff som bør erstattes i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om...
D051059/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1125 of 22 June 2017 withdrawing the approval of the active substance repellents by smell of animal or plant origin/tall oil pitch, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Durchführungsverordnung (EU) 2017/1125 der Kommission vom 22. Juni 2017 zum Widerruf der Genehmigung für den Wirkstoff Repellents (Geruch) tierischen oder pflanzlichen Ursprungs/Tallölpech gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1125 frá 22. júní 2017 um að afturkalla samþykki fyrir virka efninu fælandi lyktarefni úr dýra- eða jurtaríkinu/furuolíubiki, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1125 av 22. juni 2017 om tilbakekalling av godkjenningen av det aktive stoffet repellenter (lukt) av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse / talloljebek i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om...
D047612/03
Commission Regulation (EU) 2017/1000 of 13 June 2017 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOA-related substances
Verordnung (EU) 2017/1000 der Kommission vom 13. Juni 2017 zur Änderung von Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) betreffend Perfluoroctansäure (...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1000 frá 13. júní 2017 um breytingu á XVII. viðauka (viðvíkjandi perflúoroktansýru (PFOA), söltum hennar og skyldum efnum) við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að...
Kommisjonsforordning (EU) 2017/1000 av 13. juni 2017 om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til perfluoroktansyre (PFOA), dens salter...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.