With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

COM(2002) 533
Commission Decision of 23 December 2002 implementing Council Regulation (EEC) No 1612/28 as regards the clearance of vacancies and applications for employment
Entscheidung der Kommission vom 23. Dezember 2002 zur Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 des Rates hinsichtlich der Zusammenführung und des Ausgleichs von Stellenangeboten und Arbeitsgesuchen (2003/8/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/8/EB frá 23. desember 2002 til framkvæmdar reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1612/68 að því er varðar atvinnutilboð og auglýsingar eftir atvinnu [tilkynnt með númeri C(2002) 5236]
Kommisjonsvedtak 2003/8/EF av 23. desember 2002 om gjennomføring av rådsforordning (EØF) nr. 1612/68 med omsyn til formidling av tilbod og søknader om arbeid [meldt under nummeret K(2002) 5236]

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.