With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Implementing Decision (EU) 2024/237 of 15 January 2024 amending Implementing Decision (EU) 2019/450 as regards the publication of references of European Assessment Documents for three-layer polyethylene-based coating for corrosion protection of steel pipes and other construction products
Durchführungsbeschluss (EU) 2024/237 der Kommission vom 15. Januar 2024 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2019/450 hinsichtlich der Veröffentlichung der Referenznummern Europäischer Bewertungsdokumente für die dreischichtige Polyethylen-basierte Beschichtung für den...
Commission Implementing Decision (EU) 2023/1473 of 17 July 2023 amending Implementing Decision (EU) 2019/450 as regards the publication of references of European Assessment Documents for membranes for use as roof or wall underlays or both and other construction products
Durchführungsbeschluss (EU) 2023/1473 der Kommission vom 17. Juli 2023 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2019/450 hinsichtlich der Veröffentlichung der Referenznummern Europäischer Bewertungsdokumente für Membranen zur Verwendung als Dach- oder Wandunterlage oder...
Commission Implementing Decision (EU) 2023/910 of 3 May 2023 amending Implementing Decision (EU) 2019/450 as regards the publication of references of European Assessment Documents for corrugated bitumen tiles or sheets and other construction products
Durchführungsbeschluss (EU) 2023/910 der Kommission vom 3. Mai 2023 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2019/450 hinsichtlich der Veröffentlichung der Referenznummern Europäischer Bewertungsdokumente für profilierte Bitumentafeln oder -platten und andere Bauprodukte
Commission Implementing Decision (EU) 2023/424 of 24 February 2023 amending Implementing Decision (EU) 2019/450 as regards the publication of references of European Assessment Documents for special drawn sheet glass and other construction products (Text with EEA relevance)
Durchführungsbeschluss (EU) 2023/424 der Kommission vom 24. Februar 2023 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2019/450 hinsichtlich der Veröffentlichung der Referenznummern Europäischer Bewertungsdokumente für spezielles gezogenes Flachglas und andere Bauprodukte (Text...
Commission Implementing Decision (EU) 2022/1517 of 9 September 2022 amending Implementing Decision (EU) 2019/450 as regards the publication of references of European Assessment Documents for insulation made of loose-fill or compound granulated expanded cork or loose-fill granulated natural cork and rubber and other construction products
Durchführungsbeschluss (EU) 2022/1517 der Kommission vom 9. September 2022 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2019/450 hinsichtlich der Veröffentlichung von Fundstellen Europäischer Bewertungsdokumente für Dämmung aus losem oder verbundenem expandiertem Korkgranulat...
Commission Implementing Decision (EU) 2022/381 of 4 March 2022 amending Implementing Decision (EU) 2019/450 as regards the publication of references of European Assessment Documents for reinforced high density EPS structural panel system for building units and other construction products
Durchführungsbeschluss (EU) 2022/381 der Kommission vom 4. März 2022 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2019/450 hinsichtlich der Veröffentlichung der Referenznummern Europäischer Bewertungsdokumente für verstärktes, hochdichtes EPS-Bauplattensystem für...
Commission Implementing Decision (EU) 2021/1789 of 8 October 2021 amending Implementing Decision (EU) 2019/450 as regards the publication of references of European Assessment Documents for flexible sprinkler hose with end fittings and other construction products
Durchführungsbeschluss (EU) 2021/1789 der Kommission vom 8. Oktober 2021 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2019/450 hinsichtlich der Veröffentlichung der Referenznummern Europäischer Bewertungsdokumente für flexible Sprinklerschläuche mit Endstücken und andere...
Commission Implementing Decision (EU) 2021/1183 of 16 July 2021 amending Implementing Decision (EU) 2019/450 as regards the publication of references of European Assessment Documents for certain construction products
Durchführungsbeschluss (EU) 2021/1183 der Kommission vom 16. Juli 2021 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2019/450 hinsichtlich der Veröffentlichung der Referenznummern Europäischer Bewertungsdokumente für bestimmte Bauprodukte
Commission Implementing Decision (EU) 2020/1574 of 28 October 2020 amending Implementing Decision (EU) 2019/450 as regards the publication of references of European Assessment Documents for waterproofing kits, ETICs, joints for road bridges, timber building kits, fire retardant products and other construction products
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1574 av 28. oktober 2020 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/450 med hensyn til offentliggjøring av henvisninger til europeiske vurderingsdokumenter for vanntettingssystemer, sammensatte systemer til utvendig...
Commission Implementing Decision 2020/962/EU of 2 July 2020 amending Implementing Decision (EU) 2019/450 as regards the publication of references of European Assessment Documents for certain construction products
DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS (EU) 2020/962 DER KOMMISSIONvom 2. Juli 2020zur Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2019/450 hinsichtlich der Veröffentlichung der Referenznummern Europäischer Bewertungsdokumente für bestimmte Bauprodukte
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/962 av 2. juli 2020 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/450 med hensyn til offentliggjøring av henvisninger til europeiske vurderingsdokumenter for visse byggevarer
Commission Implementing Decision (EU) 2019/896 of 28 May 2019 amending Implementing Decision (EU) 2019/450 as regards European Assessment Documents for internal partition kits for use as non-loadbearing walls, systems of mechanically fastened flexible roof waterproofing sheets, thin metal composite sheet, elastic micro hollow spheres as concrete admixture, decking fixing assemblies and self-supporting translucent roof kits with covering made of plastic sheets
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/896 der Kommission vom 28. Mai 2019 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2019/450 in Bezug auf Europäische Bewertungsdokumente für Bausätze für innere Trennwände zur Verwendung als nichttragende Innenwände, für Systeme mit mechanisch...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/896 frá 28. maí 2019 um breytingu á framkvæmdarákvörðun (ESB) 2019/450 að því er varðar evrópsk matsskjöl um skilveggjasamstæður sem eru ekki hluti af burðarvirki, kerfi sveigjanlegra og vatnsþéttandi þakplatna með þar til...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/896 av 28. mai 2019 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/450 med hensyn til europeiske vurderingsdokumenter for sammenstillinger av innvendige skillevegger til bruk som ikke-bærende vegger, systemer av mekanisk festede...
Commission Implementing Decision (EU) 2019/450 of 19 March 2019 on publication of the European Assessment Documents (EADs) for construction products drafted in support of Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/450 der Kommission vom 19. März 2019 über die Veröffentlichung der Europäischen Bewertungsdokumente für Bauprodukte zur Unterstützung der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/450 frá 19. mars 2019 um birtingu evrópsku matsskjalanna fyrir byggingarvörur sem samin voru til stuðnings reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 305/2011
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/450 av 19. mars 2019 om offentliggjøring av europeiske vurderingsdokumenter for byggevarer utarbeidet til støtte for europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011
Commission Implementing Decision (EU) 2019/451 of 19 March 2019 on the harmonised standards for construction products drafted in support of Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/451 der Kommission vom 19. März 2019 über die harmonisierten Normen für Bauprodukte zur Unterstützung der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates
C(2019)2031
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1342 of 14 mARCH 2019 supplementing Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council by establishing classes of performance in relation to air permeability for rooflights of plastics and glass and roof hatches
Delegierte Verordnung (EU) 2019/1342 der Kommission vom 14. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung von Leistungsklassen in Bezug auf die Luftdurchlässigkeit für Lichtkuppeln aus Kunststoff und Glas...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1342 frá 14. mars 2019 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 305/2011 með því að ákvarða nothæfisflokka að því er varðar lofthleypni ofanljósa úr plasti og gleri og þaklúga
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1342 av 14. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 305/2011 ved fastsettelse av ytelsesklasser med hensyn til luftpermeabilitet for overlys av plast og glass samt takluker
C(2019)2030
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1188 of 14 March 2019 supplementing Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council by establishing classes of performance in relation to resistance to wind load for external blinds and awnings
Delegierte Verordnung (EU) 2019/1188 der Kommission vom 14. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates durch die Festlegung von Leistungsklassen in Bezug auf den Widerstand gegenüber Windlasten für Außenjalousien und...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1188 frá 14. mars 2019 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 305/2011 með því að ákvarða nothæfisflokka að því er varðar mótstöðu gegn vindálagi fyrir gluggatjöld til nota utanhúss og sóltjöld
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1188 av 14. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 305/2011 ved fastsettelse av ytelsesklasser med hensyn til vindlastmotstand for utvendige persienner og markiser
C(2019)1929
Commission Delegated Decision (EU) 2019/1764 of 14 March 2019 supplementing Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council with regard to the applicable systems to assess and verify constancy of performance of balustrade kits and railing kits intended to be used in construction works solely to prevent falls and not submitted to vertical loads from the structure
Delegierter Beschluss (EU) 2019/1764 der Kommission vom 14. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates durch anwendbare Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit von Brüstungs- und Geländerbausätzen,...
Framseld ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1764 frá 14. mars 2019 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 305/2011 að því er varðar viðeigandi kerfi til að meta og sannprófa stöðugleika nothæfis rimlahandriðs- og rimlagirðingareininga sem eingöngu...
Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2019/1764 av 14. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 305/2011 med hensyn til gjeldende systemer for vurdering og verifisering av ytelsen til balustrader og rekkverk som er beregnet på bruk i byggverk utelukkende...
C(2018)884
Commission Delegated Decision (EU) 2018/779 of 19 February 2018 on the applicable systems to assess and verify constancy of performance of metal-faced sandwich panels for structural use pursuant to Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council
Delegierter Beschluss (EU) 2018/779 der Kommission vom 19. Februar 2018 über die anwendbaren Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit von Sandwich-Elementen mit Metalldeckschicht für tragende Verwendungszwecke gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des...
Framseld ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/779 frá 19. febrúar 2018 um viðeigandi kerfi til að meta og sannprófa stöðugleika nothæfis málmklæddra samlokueininga til notkunar í burðarvirki samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 305/2011
Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2018/779 av 19. februar 2018 om gjeldende systemer for vurdering og verifisering av ytelsen til metallbelagte sandwichplater til bruk i bærende konstruksjoner i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011
Commission Delegated Decision (EU) 2018/771 of 25 January 2018 on the applicable system to assess and verify constancy of performance of anchor devices used for construction works and intended to prevent persons from falling from a height or to arrest falls from a height pursuant to Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council
Delegierter Beschluss (EU) 2018/771 der Kommission vom 25. Januar 2018 über das nach der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates anwendbare System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit für Anschlageinrichtungen, die bei Bauwerken...
Framseld ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/771 frá 25. janúar 2018 um viðeigandi kerfi til að meta og sannprófa stöðugleika nothæfis festingarbúnaðar sem notaður er við byggingarframkvæmdir og sem ætlaður er til að koma í veg fyrir eða stöðva fall úr hæð samkvæmt...
Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2018/771 av 25. januar 2018 om gjeldende systemer for vurdering og verifisering i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011 av ytelsen til forankringsanordninger som brukes på byggverk og er beregnet på å hindre eller...
C(2017)5389
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2293 of 3 August 2017 on the conditions for classification, without testing, of cross laminated timber products covered by the harmonised standard EN 16351 and laminated veneer lumber products covered by the harmonised standard EN 14374 with regard to their reaction to fire
Delegierte Verordnung (EU) 2017/2293 der Kommission vom 3. August 2017 über die Bedingungen für die ohne Prüfung erfolgende Klassifizierung von Brettsperrholzprodukten, für die die harmonisierte Norm EN 16351 gilt, und von Furnierschichtholzprodukten, für die die harmonisierte...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2293 frá 3. ágúst 2017 um skilyrði fyrir flokkun, án prófunar, á krosslímdum timburvörum, sem falla undir samhæfða staðalinn EN 16351, og vörum úr spónlögðu límtré, sem falla undir samhæfða staðalinn EN 14374, með tilliti til...
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2293 av 3. august 2017 om vilkår for klassifisering uten prøving av produkter av krysslaminert tre som er omfattet av harmonisert standard EN 16351, og produkter av laminert finér som er omfattet av harmonisert standard EN 14374, med...
C(2017)1703
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1228 of 20 March 2017 on the conditions for classification, without testing, of external renders and internal plasters based on organic binders covered by the harmonised standard EN 15824 and rendering and plastering mortars covered by the harmonised standard EN 998-1 with regard to their reaction to fire
Delegierte Verordnung (EU) 2017/1228 der Kommission vom 20. März 2017 über die Bedingungen für die ohne Prüfung erfolgende Klassifizierung von Außen- und Innenputzen mit organischen Bindemitteln, für die die harmonisierte Norm EN 15824 gilt, und von Putzmörtel, für die die...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1228 frá 20. mars 2017 um skilyrði fyrir flokkun, án prófunar, á utan- og innanhússmúrhúðunarefnum með lífrænum bindiefnum, sem falla undir samhæfða staðalinn EN 15824, og múrblöndum fyrir pússningarmúr, sem falla undir...
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1228 av 20. mars 2017 om vilkåra for klassifisering utan prøving av utvendig og innvendig puss basert på organiske bindemiddel som er omfatta av den harmoniserte standarden EN 15824, og utvendig og innvendig pussmørtel som er omfatta av...
C(2017)1702
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1227 of 20 March 2017 on the conditions for classification, without testing, of glued laminated timber products covered by the harmonised standard EN 14080 and structural finger jointed solid timber products covered by the harmonised standard EN 15497 with regard to their reaction to fire and amending Decision 2005/610/EC
Delegierte Verordnung (EU) 2017/1227 der Kommission vom 20. März 2017 über die Bedingungen für die ohne Prüfung erfolgende Klassifizierung von Brettschichtholzprodukten, für die die harmonisierte Norm EN 14080 gilt, und von keilgezinkten Vollholzprodukten für tragende Zwecke,...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1227 frá 20. mars 2017 um skilyrði fyrir flokkun, án prófunar, á vörum úr lagskiptu límtré, sem falla undir samhæfða staðalinn EN 14080, og vörum úr gegnheilum, endaskeyttum viði sem ætlaðar eru í burðarvirki, sem falla undir...
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1227 av 20. mars 2017 om vilkåra for klassifisering utan prøving av limtrevarer som er omfatta av den harmoniserte standarden EN 14080, og fingerskøytt konstruksjonsvirke som er omfatta av den harmoniserte standarden EN 15497, med omsyn...
C(2017)1143
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/959 of 24 February 2017 on the classification of horizontal settlement and short-term water absorption performance for in situ formed loose fill cellulose (LFCI) thermal insulation products under EN 15101-1 pursuant to Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council
Delegierte Verordnung (EU) 2017/959 der Kommission vom 24. Februar 2017 über die Klassifizierung der Leistung hinsichtlich der horizontalen Setzung und der Kurzzeit-Wasseraufnahme von an der Verwendungsstelle hergestellten und in den Anwendungsbereich der Norm EN 15101-1...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/959 frá 24. febrúar 2017 um flokkun á nothæfi að því er varðar lárétta botnfellingu og skammtímavatnsdrægni varmaeinangrunarvara sem mótaðar eru á notkunarstað úr lausum sellulósa (LFCI) samkvæmt EN-staðli 15101-1 í samræmi...
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/959 av 24. februar 2017 om ytelsesklassifisering av varmeisolerende byggevarer med plassformet løsfyll av cellulose (LFCI) med hensyn til horisontal setning og korttidsvannabsorpsjon i samsvar med EN 15101-1 og europaparlaments- og...
C(2017)315
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1475 of 26 January 2017 on the classification of frost resistance performance for clay tiles under EN 1304 pursuant to Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council
Delegierte Verordnung (EU) 2017/1475 der Kommission vom 26. Januar 2017 über die Klassifizierung der Frostwiderstandsleistung von Dachziegeln gemäß der Norm EN 1304 und der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1475 frá 26. janúar 2017 um flokkun leirskífa eftir nothæfi með tilliti til frostþols þeirra, samkvæmt EN 1304, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 305/2011
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1475 av 26. januar 2017 om ytelsesklassifisering av takstein av tegl med hensyn til frostbestandighet i samsvar med EN 1304 og europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011
Commission Decision (EU) 2017/133 of 25 January 2017 on the maintenance with a restriction in the Official Journal of the European Union of the reference of harmonised standard EN 14342:2013 ‘Wood flooring and parquet: Characteristics, evaluation of conformity and marking’ in accordance with Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council
Beschluss (EU) 2017/133 der Kommission vom 25. Januar 2017 über die Belassung mit Einschränkung des Verweises auf die harmonisierte Norm EN 14342:2013 Holzfußböden und Parkett — Eigenschaften, Bewertung der Konformität und Kennzeichnung im Amtsblatt der Europäischen Union gemäß...
Commission Decision (EU) 2017/145 of 25 January 2017 on the maintenance with a restriction in the Official Journal of the European Union of the reference of harmonised standard EN 14904:2006 ‘Surfaces for sport areas — Indoor surfaces for multi-sports use: Specification’ in accordance with Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council
Beschluss (EU) 2017/145 der Kommission vom 25. Januar 2017 über die Beibehaltung des Verweises auf die harmonisierte Norm EN 14904:2006 Sportböden — Sportböden für Hallen und Räume mehrfunktionaler Sportnutzung und Mehrzwecknutzung — Anforderungen im Amtsblatt der Europäischen...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.