With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Directive 94/77/EC of 20 December 1994 amending Council Directive 70/524/EEC concerning additives in feedingstuffs
Richtlinie 94/77/EG der Kommission vom 20. Dezember 1994 zur Änderung der Richtlinie 70/524/EWG des Rates über Zusatzstoffe in der Tierernährung
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 94/77/EB frá 20. desember 1994 um breytingu á tilskipun ráðsins 70/524/EBE um aukefni í fóðri
Kommisjonsdirektiv 94/77/EF av 20. desember 1994 om endring av rådsdirektiv 70/524/EØF om tilsetningsstoffer i fôrvarer
Commission Directive 94/50/EC of 31 October 1994 amending Council Directive 70/524/EEC concerning additives in feedingstuffs
Richtlinie 94/50/EG der Kommission vom 31. Oktober 1994 zur Änderung der Richtlinie 70/524/EWG des Rates über Zusatzstoffe in der Tierernährung
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 94/50/EB frá 31. október 1994 um breytingu á tilskipun ráðsins 70/524/EBE um aukefni í fóðri
Kommisjonsdirektiv 94/50/EF av 31. oktober 1994 om endring av rådsdirektiv 70/524/EØF om tilsetningsstoffer i fôrvarer
Commission Directive 94/39/EC of 25 July 1994 establishing a list of intended uses of animal feedingstuffs for particular nutritional purposes
Richtlinie 94/39/EG der Kommission vom 25. Juli 1994 mit dem Verzeichnis der Verwendungen von Futtermitteln für besondere Ernährungszwecke
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 94/39/EB frá 25. júlí 1994 um gerð skrár yfir fyrirhugaða notkun dýrafóðurs með sérstök næringarmarkmið í huga
Kommisjonsdirektiv 94/39/EF av 25. juli 1994 om utarbeiding av en liste over bruksområdene for forvârer med særlige ernæringsformål
Commission Directive 94/40/EC of 22 July 1994 amending Council Directive 87/153/EEC fixing guidelines for the assessment of additives in animal nutrition
Richtlinie 94/40/EG der Kommission vom 22. Juli 1994 zur Änderung der Richtlinie 87/153/EWG des Rates zur Festlegung von Leitlinien zur Beurteilung von Zusatzstoffen in der Tierernährung
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 94/40/EB frá 22. júlí 1994 um breytingu á tilskipun ráðsins 87/153/EBE um að setja viðmiðunarreglur um mat á aukefnum í dýrafæðu
Kommisjonsdirektiv 94/40/EF av 22. juli 1994 om endring av rådsdirektiv 87/153/EØF om fastsettelse av retningslinjer for vurdering av tilsetningsstoffer i fôrvarer
Commission Directive 94/41/EC of 18 July 1994 amending Council Directive 70/524/EEC concerning additives in feedingstuffs
Richtlinie 94/41/EG der Kommission vom 18. Juli 1994 zur Änderung der Richtlinie 70/524/EWG des Rates über Zusatzstoffe in der Tierernährung
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 94/41/EB frá 18. júlí 1994 um breytingu á tilskipun ráðsins 70/524/EBE um aukefni í fóðri
Kommisjonsdirektiv 94/41/EF av 18. juli 1994 om endring av rådsdirektiv 70/524/EØF om tilsetningsstoffer i fôrvarer
Commission Directive 94/17/EC of 22 April 1994 amending Council Directive 70/524/EEC concerning additives in feedingstuffs
Richtlinie 94/17/EG der Kommission vom 22. April 1994 zur Änderung der Richtlinie 70/524/EWG des Rates über Zusatzstoffe in der Tierernährung
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 94/17/EB frá 22. apríl 1994 um breytingu á tilskipun ráðsins 70/524/EBE um aukefni í fóðri
Kommisjonsdirektiv 94/17/EF av 22. april 1994 om endring av rådsdirektiv 70/524/EØF om tilsetningsstoffer i fôrvarer
Commission Directive 94/16/EEC of 22 April 1994 amending Council Directive 74/63/EEC on undesirable substances and products in animal nutrition
Richtlinie 94/16/EG der Kommission vom 22. April 1994 zur Änderung der Richtlinie 74/63/EWG des Rates über unerwünschte Stoffe und Erzeugnisse in der Tierernährung
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 94/16/EB frá 22. apríl 1994 um breytingu á tilskipun ráðsins 74/63/EBE um óæskileg efni og óæskilegar afurðir í dýrafæðu
Kommisjonsdirektiv 94/16/EF av 22. april 1994 om endring av rådsdirektiv 74/63/EØF om uønskte stoff og produkt i fôrvarer
Commission Directive 94/14/EC of 29 March 1994 amending Seventh Directive 76/372/EEC establishing Community methods of analysis for the official control of feedingstuffs
Richtlinie 94/14/EG der Kommission vom 29. März 1994 zur Änderung der siebten Richtlinie 76/372/EWG zur Festlegung gemeinschaftlicher Analysemethoden für die amtliche Untersuchung von Futtermitteln
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 94/14/EB frá 29. mars 1994 um breytingu á sjöundu tilskipun 76/372/EBE um greiningaraðferðir bandalagsins vegna opinbers eftirlits með fóðri
Kommisjonsdirektiv 94/14/EF av 29. mars 1994 om endring av sjuende kommisjonsdirektiv 76/372/EØF om fastsettelse av analysemetoder i Fellesskapet i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.