With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Council Directive 2013/21/EU of 13 May 2013 adapting Council Directive 67/548/EEC and Directive 1999/45/EC of the European Parliament and of the Council in the field of environment, by reason of the accession of the Republic of Croatia
Richtlinie 2013/21/EU des Rates vom 13. Mai 2013 zur Anpassung der Richtlinie 67/548/EWG des Rates und der Richtlinie 1999/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Bereich Umwelt aufgrund des Beitritts der Republik Kroatien
Tilskipun ráðsins 2013/21/ESB frá 13. maí 2013 um aðlögun á tilskipun ráðsins 67/548/EBE og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/45/EB á sviði umhverfismála vegna aðildar Lýðveldisins Króatíu
Rådsdirektiv 2013/21/EU av 13. mai 2013 om tilpasning av rådsdirektiv 67/548/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF på området miljø som følge av Republikken Kroatias tiltredelse
Council Directive 2013/22/EU of 13 May 2013 adapting certain directives in the field of transport policy, by reason of the accession of the Republic of Croatia
Richtlinie 2013/22/EU des Rates vom 13. Mai 2013 zur Anpassung bestimmter Richtlinien im Bereich Verkehr aufgrund des Beitritts der Republik Kroatien
Tilskipun ráðsins 2013/22/ESB frá 13. maí 2013 um aðlögun tiltekinna tilskipana á sviði stefnu í flutningamálum vegna aðildar Lýðveldisins Króatíu
Rådsdirektiv 2013/22/EU av 13. mai 2013 om tilpasning av visse direktiver på området transportpolitikk som følge av Republikken Kroatias tiltredelse
Council Directive 2013/23/EU of 13 May 2013 adapting certain directives in the field of financial services, by reason of the accession of the Republic of Croatia
Richtlinie 2013/23/EU des Rates vom 13. Mai 2013 zur Anpassung bestimmter Richtlinien auf dem Gebiet der Finanzdienstleistungen aufgrund des Beitritts der Republik Kroatien
Tilskipun ráðsins 2013/23/ESB frá 13. maí 2013 um aðlögun tiltekinna tilskipana á sviði fjármálaþjónustu vegna aðildar Lýðveldisins Króatíu
Rådsdirektiv 2013/23/EU av 13. mai 2013 om tilpasning av visse direktiver på området finansielle tjenester som følge av Republikken Kroatias tiltredelse
Council Directive 2013/24/EU of 13 May 2013 adapting certain directives in the field of company law, by reason of the accession of the Republic of Croatia
Richtlinie 2013/24/EU des Rates vom 13. Mai 2013 zur Anpassung bestimmter Richtlinien auf dem Gebiet des Gesellschaftsrechts aufgrund des Beitritts der Republik Kroatien
Tilskipun ráðsins 2013/24/ESB frá 13. maí 2013 um aðlögun tiltekinna tilskipana á sviði félagaréttar vegna aðildar Lýðveldisins Króatíu
Rådsdirektiv 2013/24/EU av 13. mai 2013 om tilpasning av visse direktiver på området selskapsrett som følge av Republikken Kroatias tiltredelse
Council Directive 2013/25/EU of 13 May 2013 adapting certain directives in the field of right of establishment and freedom to provide services, by reason of the accession of the Republic of Croatia
Richtlinie 2013/25/EU des Rates vom 13. Mai 2013 zur Anpassung bestimmter Richtlinien im Bereich des Niederlassungsrechts und des freien Dienstleistungsverkehrs aufgrund des Beitritts der Republik Kroatien
Tilskipun ráðsins 2013/25/ESB frá 13. maí 2013 um aðlögun tiltekinna tilskipana á sviði staðfesturéttar og frelsis til að veita þjónustu vegna aðildar Lýðveldisins Króatíu
Rådsdirektiv 2013/25/EU av 13. mai 2013 om tilpasning av visse direktiver om etableringsrett og adgang til å yte tjenester som følge av Republikken Kroatias tiltredelse
Council Directive 2013/12/EU of 13 May 2013 adapting Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council on energy efficiency, by reason of the accession of the Republic of Croatia
Richtlinie 2013/12/EU des Rates vom 13. Mai 2013 zur Anpassung der Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Energieeffizienz aufgrund des Beitritts der Republik Kroatien
Commission Directive 2013/10/EU of 19 March 2013 amending Council Directive 75/324/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to aerosol dispensers in order to adapt its labelling provisions to Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures
Richtlinie 2013/10/EU der Kommission vom 19. März 2013 zur Änderung der Richtlinie 75/324/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Aerosolpackungen zwecks Anpassung ihrer Kennzeichnungsvorschriften an die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2013/10/ESB frá 19. mars 2013 um breytingu á tilskipun ráðsins 75/324/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi úðabrúsa til þess að aðlaga ákvæði hennar um merkingu að reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 um flokkun,...
Kommisjonsdirektiv 2013/10/EU av 19. mars 2013 om endring av rådsdirektiv 75/324/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om aerosolbeholdere for å tilpasse merkingsbestemmelsene til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og...
Commission Directive 2013/5/EU of 14 February 2013 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include pyriproxyfen as an active substance in Annex I thereto (1)
Richtlinie 2013/5/EU der Kommission vom 14. Februar 2013 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Pyriproxyfen in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2013/5/ESB frá 14. febrúar 2013 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu pýríproxýfeni við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2013/5/EU av 14. februar 2013 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av pyriproksyfen som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Directive 2013/9/EU of 11 March 2013 amending Annex III to Directive 2008/57/EC of the European Parliament and of the Council on the interoperability of the rail system within the Community.
Richtlinie 2013/9/EU der Kommission vom 11. März 2013 zur Änderung von Anhang III der Richtlinie 2008/57/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Interoperabilität des Eisenbahnsystems in der Gemeinschaft
Kommisjonsdirektiv 2013/9/EU av 11. mars 2013 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF om samtrafikkevnen i Fellesskapets jernbanesystem
Commission Directive 2013/8/EU of 26 February 2013 amending, for the purpose of adapting its technical provisions, Directive 2009/144/EC of the European Parliament and of the Council on certain components and characteristics of wheeled agricultural or forestry tractors
Richtlinie 2013/8/EU der Kommission vom 26. Februar 2013 zur Anpassung der technischen Vorschriften der Richtlinie 2009/144/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über bestimmte Bauteile und Merkmale von land- oder forstwirtschaftlichen Zugmaschinen auf Rädern
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2013/8/ESB frá 26. febrúar 2013 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/144/EB um tiltekna íhluti og eiginleika dráttarvéla á hjólum fyrir landbúnað eða skógrækt, í því skyni að aðlaga tæknileg ákvæði hennar
Kommisjonsdirektiv 2013/8/EU av 26. februar 2013 om endring, med sikte på tilpasning av de tekniske bestemmelsene, av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/144/EF om visse deler av og egenskaper ved jordbruks- eller skogbrukstraktorer med hjul
Commission Directive 2013/7/EU of 21 February 2013 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2013/7/EU der Kommission vom 21. Februar 2013 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Alkyl(C 12-16 )-dimethylbenzylammoniumchlorid in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2013/7/ESB frá 21. febrúar 2013 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu alkýl(C12-16)-dímetýlbensýlammóníumklóríði við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2013/7/EU av 21. februar 2013 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av alkyl(C12-16)dimetylbenzylammoniumklorid som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Directive 2013/6/EU of 20 February 2013 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include diflubenzuron as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2013/6/EU der Kommission vom 20. Februar 2013 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Diflubenzuron in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2013/6/ESB frá 20. febrúar 2013 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu díflúbensúróni við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2013/6/EU av 20. februar 2013 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av diflubenzuron som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Directive 2013/3/EU of 14 February 2013 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to extend the inclusion in Annex I thereto of the active substance thiamethoxam to product-type 18
Richtlinie 2013/3/EU der Kommission vom 14. Februar 2013 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Ausdehnung der Aufnahme des Wirkstoffs Thiamethoxam in Anhang I auf die Produktart 18
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2013/3/ESB frá 14. febrúar 2013 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að rýmka færsluna um virka efnið þíametoxam í I. viðauka við tilskipunina svo að færslan nái yfir vöruflokk 18
Kommisjonsdirektiv 2013/3/EU av 14. februar 2013 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på utvidelse av oppføringen av tiametoksam som et aktivt stoff i vedlegg I til å omfatte produkttype 18
Commission Directive 2013/4/EU of 14 February 2013 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include Didecyldimethylammonium Chloride as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2013/4/EU der Kommission vom 14. Februar 2013 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Didecyldimethylammoniumchlorid in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2013/4/ESB frá 14. febrúar 2013 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu dídekýldímetýlammóníumklóríði við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2013/4/EU av 14. februar 2013 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av didecyldimetylammoniumklorid som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Directive 2013/26/EU of 8 February 2013 adapting certain directives in the field of food safety, veterinary and phytosanitary policy, by reason of the accession of Croatia
Richtlinie 2013/26/EU der Kommission vom 8. Februar 2013 zur Anpassung bestimmter Richtlinien im Bereich Lebensmittelsicherheit sowie Veterinär- und Pflanzenschutzpolitik aufgrund des Beitritts Kroatiens
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2013/26/ESB frá 8. febrúar 2013 um aðlögun tiltekinna tilskipana á sviði stefnu er varðar öryggi matvæla og heilbrigði dýra og plantna vegna aðildar Króatíu
Kommisjonsdirektiv 2013/26/EU av 8. februar 2013 om tilpasning av visse direktiver om næringsmiddeltrygghet samt veterinær- og plantehelsepolitikk som følge av Kroatias tiltredelse
COM(2012) 141
Commission Directive 2013/2/EU of 7 February 2013 amending Annex I to Directive 94/62/EC of the European Parliament and of the Council on packaging and packaging waste
Richtlinie 2013/2/EU der Kommission vom 7. Februar 2013 zur Änderung von Anhang I der Richtlinie 94/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Verpackungen und Verpackungsabfälle
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2013/2/ESB frá 7. febrúar 2013 um breytingu á I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/62/EB um umbúðir og umbúðaúrgang
Kommisjonsdirektiv 2013/2/EU av 7. februar 2013 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall
Commission Implementing Directive 2012/52/EU of 20 December 2012 laying down measures to facilitate the recognition of medical prescriptions issued in another Member State
Durchführungsrichtlinie 2012/52/EU der Kommission vom 20. Dezember 2012 mit Maßnahmen zur Erleichterung der Anerkennung von in einem anderen Mitgliedstaat ausgestellten ärztlichen Verschreibungen
Framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/52/ESB frá 20. desember 2012 um ráðstafanir til að auðvelda viðurkenningu á lyfseðlum sem eru gefnir út í öðru aðildarríki
Kommisjonens gjennomføringsdirektiv  2012/52/EU av 20. desember 2012 om fastsettelse av tiltak for å lette anerkjennelsen av resepter utstedt i en annen medlemsstat

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.