EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

D050801/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/238 of 15 February 2018 concerning the authorisation of disodium 5′-ribonucleotides, disodium 5′-guanylate and disodium 5′-inosinate as feed additives for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2018/238 der Kommission vom 15. Februar 2018 zur Zulassung von Dinatrium-5′-ribonucleotiden, Dinatrium-5′-guanylat und Dinatrium-5′-inosinat als Zusatzstoffe in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/238 frá 15. febrúar 2018 um leyfi fyrir dínatríum-5'-ríbónúkleótíðum, dínatríum-5'-gúanýlati og dínatríum-5'-inósínati sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/238 av 15. februar 2018 om godkjenning av dinatrium 5’-ribonukleotider, dinatrium 5’-guanylat og dinatrium 5’-inosinat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter
D049545/04
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/239 of 15 February 2018 concerning the authorisation of methyl N-methylanthranilate and methylanthranilate as feed additives for all animal species except avian species
Durchführungsverordnung (EU) 2018/239 der Kommission vom 15. Februar 2018 zur Zulassung von Methyl-N-methylanthranilat und Methylanthranilat als Zusatzstoffen in Futtermitteln für alle Tierarten außer Vögeln
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/239 frá 15. febrúar 2018 um leyfi fyrir metýl-N-metýlantranílati og metýlantranílati sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir, að undanskildum fuglum
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/239 av 15. februar 2018 om godkjenning av metyl-N-metylantranilat og metylantranilat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter unntatt fuglearter
D049547/04
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/240 of 15 February 2018 concerning the authorisation of trimethylamine, trimethylamine hydrochloride, 3-methylbutylamine for all animal species except laying hens and 2-methoxyethyl benzene, 1,3-dimethoxy-benzene, 1,4-dimethoxy-benzene, 1-isopropyl-2-methoxy-4-methylbenzene as feed additives for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2018/240 der Kommission vom 15. Februar 2018 zur Zulassung von Trimethylamin, Trimethylaminhydrochlorid und 3-Methylbutylamin als Zusatzstoffe in Futtermitteln für alle Tierarten außer Legehennen sowie von 2-Methoxyethylbenzol, 1,3-Dimethoxybenzol, 1...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/240 frá 15. febrúar 2018 um leyfi fyrir trímetýlamíni, trímetýlamínhýdróklóríði og 3-metýlbútýlamíni fyrir allar dýrategundir, að undanskildum varphænum, og 2-metoxýetýlbenseni, 1,3-dímetoxýbenseni, 1,4-dímetoxýbenseni og 1...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/240 av 15. februar 2018 om godkjenning av trimetylamin, trimetylaminhydroklorid og 3-metylbutylamin som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter unntatt verpehøner, og 2-metoksyetylbenzen, 1,3-dimetoksy-benzen, 1,4-...
D049548/06
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/241 of 15 February 2018 concerning the authorisation of piperine, 3-methylindole, indole, 2-acetylpyrrole and pyrrolidine as feed additives for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2018/241 der Kommission vom 15. Februar 2018 zur Zulassung von Piperin, 3-Methylindol, Indol, 2-Acetylpyrrol und Pyrrolidin als Zusatzstoffe in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/241 frá 15. febrúar 2018 um leyfi fyrir píperíni, 3-metýlindóli, indóli, 2-asetýlpýrróli og pýrrólídíni sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/241 av 15. februar 2018 om godkjenning av piperin, 3-metylindol, indol, 2-acetylpyrrol og pyrrolidin som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter
D052747/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/243 of 15 February 2018 concerning the authorisation of 3-hydroxybutan-2-one, pentan-2,3-dione, 3,5-dimethyl cyclopentan-1,2-dione, hexan-3,4-dione, sec-butan-3-onyl acetate, 2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1,4-dione and 3-methylnona-2-,4-dione as feed additives for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2018/243 der Kommission vom 15. Februar 2018 zur Zulassung von 3-Hydroxybutan-2-on, Pentan-2,3-dion, 3,5-Dimethylcyclopentan-1,2-dion, Hexan-3,4-dion, Sec-butan-3-onylacetat, 2,6,6-Trimethylcyclohex-2-en-1,4-dion und 3-Methylnona-2-,4-dion als...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/243 frá 15. febrúar 2018 um leyfi fyrir 3-hýdroxýbútan-2-óni, pentan-2,3-díóni, 3,5-dímetýlsýklópentan-1,2-díóni, hexan-3,4-díóni, sek-bútan-3-ónýlasetati, 2,6,6-trímetýlsýklóhex-2-en-1,4-díóni og 3-metýlnóna-2-,4-díóni sem...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/243 av 15. februar 2018 om godkjenning av 3-hydroksybutan-2-on, pentan-2,3-dion, 3,5-dimetylsyklopentan-1,2-dion, heksan-3,4-dion, sec-butan-3-onylacetat, 2,6,6-trimetylsykloheks-2-en-1,4-dion og 3-metylnona-2-,4-dion som...
D052748/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/244 of 15 February 2018 concerning the authorisation of vanillyl acetone and 4-(4-methoxyphenyl) butan-2-one as feed additives for all animal species and the denial of 1-phenylethan-1-ol
Durchführungsverordnung (EU) 2018/244 der Kommission vom 15. Februar 2018 zur Zulassung von Vanillylaceton und 4-(4-Methoxyphenyl)butan-2-on als Zusatzstoffe in Futtermitteln für alle Tierarten und zur Ablehnung von 1-Phenylethan-1-ol
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/244 frá 15. febrúar 2018 um leyfi fyrir vanillýlasetoni og 4-(4-metoxýfenýl)bútan-2-óni sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir og synjun um 1-fenýletan-1-ól
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/244 av 15. februar 2018 om godkjenning av vanillylaceton og 4-(4-metoksyfenyl)butan-2-on som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter, og om avslag på godkjenning av 1-fenyletan-1-ol
D052749/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/242 of 15 February 2018 concerning the authorisation of hex-3(cis)-en-1-ol, non-6-en-1-ol, oct-3-en-1-ol, non-6(cis)-enal, hex-3(cis)-enal, hept-4-enal, hex-3(cis)-enyl acetate, hex-3(cis)-enyl formate, hex-3-enyl butyrate, hex-3-enyl hexanoate, hex-3(cis)-enyl isobutyrate, citronellol, (-)-3,7-dimethyl-6-octen-1-ol, citronellal, 2,6-dimethylhept-5-enal, citronellic acid, citronellyl acetate, citronellyl butyrate, citronellyl formate, citronellyl propionate, 1-ethoxy-1-(3-hexenyloxy)ethane and hex-3-enyl isovalerate as feed additives for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2018/242 der Kommission vom 15. Februar 2018 zur Zulassung von Hex-3(cis)-en-1-ol, Non-6-en-1-ol, Oct-3-en-1-ol, Non-6(cis)-enal, Hex-3(cis)-enal, Hept-4-enal, Hex-3(cis)-enylacetat, Hex-3(cis)-enylformiat, Hex-3-enylbutyrat, Hex-3-enylhexanoat, Hex-...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/242 frá 15. febrúar 2018 um leyfi fyrir hex-3(cis)-en-1-óli, nón-6-en-1-óli, okt-3-en-1-óli, nón-6(cis)-enali, hex-3(cis)-enali, hept-4-enali, hex-3(cis)-enýlasetati, hex-3(cis)-enýlformati, hex-3-enýlbútýrati, hex-3-...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/242 av 15. februar 2018 om godkjenning av heks-3(cis)-en-1-ol, non-6-en-1-ol, okt-3-en-1-ol, non-6(cis)-enal, heks-3(cis)-enal, hept-4-enal, heks-3(cis)-enylacetat, heks-3(cis)-enylformiat, heks-3-enylbutyrat, heks-3-enylheksanat,...
D051590/06
Commission Regulation (EU) 2018/192 of 8 February 2018 amending Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the EU reference laboratories in the field of contaminants in feed and food
Verordnung (EU) 2018/192 der Kommission vom 8. Februar 2018 zur Änderung des Anhangs VII der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates bezüglich der EU-Referenzlaboratorien für den Bereich Lebensmittel- und Futtermittelkontaminanten
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/192 frá 8. febrúar 2018 um breytingu á VII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 að því er varðar tilvísunarrannsóknarstofur ESB á sviði aðskotaefna í fóðri og matvælum
Kommisjonsforordning (EU) 2018/192 av 8. februar 2018 om endring av vedlegg VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 med hensyn til EU-referanselaboratorier for forurensende stoffer i fôrvarer og næringsmidler
D053569/02
Commission Regulation (EU) 2018/221 of 15 February 2018 amending Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the European Union reference laboratory for transmissible spongiform encephalopathies
Verordnung (EU) 2018/221 der Kommission vom 15. Februar 2018 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich des Referenzlabors der Europäischen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/221 frá 15. febrúar 2018 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 að því er varðar tilvísunarrannsóknarstofu Evrópusambandsins fyrir rannsóknir á...
Kommisjonsforordning (EU) 2018/221 av 15. februar 2018 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 og (EF) nr. 882/2004 med hensyn til Den europeiske unions referanselaboratorium for overførbar spongiform encefalopati
D053570/02
Commission Regulation (EU) 2018/222 of 15 February 2018 amending Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the European Union reference laboratory for monitoring the viral and bacteriological contamination of bivalve molluscs
Verordnung (EU) 2018/222 der Kommission vom 15. Februar 2018 zur Änderung von Anhang VII der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf das Referenzlaboratorium der Europäischen Union für die Überwachung der viralen und bakteriologischen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/222 frá 15. febrúar 2018 um breytingu á VII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 að því er varðar tilvísunarrannsóknarstofu Evrópusambandsins sem annast vöktun á veiru- og bakteríumengun í samlokum
Kommisjonsforordning (EU) 2018/222 av 15. februar 2018 om endring av vedlegg VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 med hensyn til Den europeiske unions referanselaboratorium for overvåking av virusforurensning og bakteriologisk forurensning av muslinger
D053812/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/249 of 15 February 2018 concerning the authorisation of taurine, beta-alanine, L-alanine, L-arginine, L-aspartic acid, L-histidine, D,L-isoleucine, L-leucine, L-phenylalanine, L-proline, D,L-serine, L-tyrosine, L-methionine, L-valine, L-cysteine, glycine, monosodium glutamate and L-glutamic acid as feed additives for all animal species and L-cysteine hydrochloride monohydrate for all species except cats and dogs
Durchführungsverordnung (EU) 2018/249 der Kommission vom 15. Februar 2018 zur Zulassung von Taurin, beta-Alanin, L-Alanin, L-Arginin, L-Asparaginsäure, L-Histidin, D,L-Isoleucin, L-Leucin, L-Phenylalanin, L-Prolin, D,L-Serin, L-Tyrosin, L-Methionin, L-Valin, L-Cystein, Glycin,...
Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/249 frá 15. febrúar 2018 um leyfi fyrir táríni, betaalaníni, L-alaníni, L-arginíni, L-asparssýru, L-histidíni, D,L-ísólefsíni, L-lefsíni, L-fenýlalaníni, L-prólíni, D,L-seríni, L-týrósíni, L-meþíóníni, L-valíni, L-systeíni,...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/249 av 15. februar 2018 om godkjenning av taurin, beta-alanin, L-alanin, L-arginin, L-asparaginsyre, L-histidin, D,L-isoleucin, L-leucin, L-fenylalanin, L-prolin, D,L-serin, L-tyrosin, L-metionin, L-valin, L-cystein, glysin,...
D053810/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/246 of 15 February 2018 concerning the authorisation of linalool oxide as a feed additive for all animal species except fish
Durchführungsverordnung (EU) 2018/246 der Kommission vom 15. Februar 2018 zur Zulassung von Linalooloxid als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten außer Fisch
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/246 frá 15. febrúar 2018 um leyfi fyrir línalóloxíði sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir, að undanskildum fiskum
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/246 av 15. februar 2018 om godkjenning av linalooloksid som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter unntatt fisk
D053813/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/247 of 15 February 2018 concerning the authorisation of 2,4,5-trimethylthiazole, 2-isobutylthiazole, 5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazole, 2-acetylthiazole, 2-ethyl-4- methylthiazole, 5,6-dihydro-2,4,6,tris(2-methylpropyl)4H-1,3,5-dithiazine and thiamine hydrochloride as feed additives for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2018/247 der Kommission vom 15. Februar 2018 zur Zulassung von 2,4,5-Trimethylthiazol, 2-Isobutylthiazol, 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazol, 2-Acetylthiazol, 2-Ethyl-4-methylthiazol, 5,6-Dihydro-2,4,6-tris(2-methylpropyl)4H-1,3,5-dithiazin und...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/247 frá 15. febrúar 2018 um leyfi fyrir 2,4,5-trímetýlþíasóli, 2-ísóbútýlþíasóli, 5-(2-hýdroxýetýl)-4-metýlþíasóli, 2-asetýlþíasóli, 2-etýl-4- metýlþíasóli, 5,6-díhýdró-2,4,6,tris(2-metýlprópýl)4H-1,3,5-díþíasíni og...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/247 av 15. februar 2018 om godkjenning av 2,4,5-trimetyltiazol, 2-isobutyltiazol, 5-(2-hydroksyetyl)-4-metyltiazol, 2-acetyltiazol, 2-etyl-4-metyltiazol, 5,6-dihydro-2,4,6,tris(2-metylpropyl)4H-1,3,5-ditiazin og tiaminhydroklorid...
D053806/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/248 of 15 February 2018 concerning the authorisation of 2,3-diethylpyrazine, 2,5 or 6-methoxy-3-methylpyrazine, 2-acetyl-3-ethylpyrazine, 2,3-diethyl-5-methylpyrazine, 2-(sec-butyl)-3-methoxypyrazine, 2-ethyl-3-methoxypyrazine, 5,6,7,8-tetrahydroquinoxaline, 2-ethylpyrazine and 5-methylquinoxaline as feed additives for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2018/248 der Kommission vom 15. Februar 2018 zur Zulassung von 2,3-Diethylpyrazin, 2,5- oder 6-Methoxy-3-methylpyrazin, 2-Acetyl-3-ethylpyrazin, 2,3-Diethyl-5-methylpyrazin, 2-(sec-Butyl)-3-methoxypyrazin, 2-Ethyl-3-methoxypyrazin, 5,6,7,8-...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/248 frá 15. febrúar 2018 um leyfi fyrir 2,3-díetýlpýrasíni, 2,5- eða 6-metoxý-3-metýlpýrasíni, 2-asetýl-3-etýlpýrasíni, 2,3-díetýl-5-metýlpýrasíni, 2-(sek-bútýl)-3-metoxýpýrasíni, 2-etýl-3-metoxýpýrasíni, 5,6,7,8-...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/248 av 15. februar 2018 om godkjenning av 2,3-dietylpyrazin, 2,5 eller 6-metoksy-3-metylpyrazin, 2-acetyl-3-etylpyrazin, 2,3-dietyl-5-metylpyrazin, 2-(sec-butyl)-3-metoksypyrazin, 2-etyl-3-metoksypyrazin, 5,6,7,8-...
D053809/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/250 of 15 February 2018 concerning the authorisation of methyl 2-furoate, bis-(2-methyl-3-furyl) disulfide, furfural, furfuryl alcohol, 2-furanmethanethiol, S-furfuryl acetothioate, difurfuryl disulfide, methyl furfuryl sulfide, 2-methylfuran-3-thiol, methyl furfuryl disulfide, methyl 2-methyl-3-furyl disulfide and furfuryl acetate as feed additives for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2018/250 der Kommission vom 15. Februar 2018 zur Zulassung von Methyl-2-furoat, Bis(2-methyl-3-furyl)disulfid, Furfural, Furfurylalkohol, 2-Furanmethanthiol, S-Furfurylacetothioat, Difurfuryldisulfid, Methylfurfurylsulfid, 2-Methylfuran-3-thiol,...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/250 frá 15. febrúar 2018 um leyfi fyrir metýl-2-fúróati, bis-(2-metýl-3-fúrýl)-dísúlfíði, fúrfúrali, fúrfúrýlalkóhóli, 2-fúranmetanetíóli, S-fúrfúrýlasetóþíóati, dífúrfúrýldísúlfíði, metýlfúrfúrýlsúlfíði, 2-metýlfúran-3-...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/250 av 15. februar 2018 om godkjenning av metyl-2-furat, bis-(2-metyl-3-furyl)disulfid, furfural, furfurylalkohol, 2-furanmetantiol, S-furfurylacetotioat, difurfuryldisulfid, metylfurfurylsulfid, 2-metylfuran-3-tiol,...
D053811/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/245 of 15 February 2018 concerning the authorisation of menthol, d-carvone, menthyl acetate, d,l-isomenthone, 3-methyl-2-(pent-2(cis)-enyl)cyclopent-2-en-1-one, 3,5,5-trimethylcyclohex-2-en-1-one, d-fenchone, fenchyl alcohol, carvyl acetate, dihydrocarvyl acetate and fenchyl acetate as feed additives for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2018/245 der Kommission vom 15. Februar 2018 zur Zulassung von Menthol, d-Carvon, Menthylacetat, d,l-Isomenthon, 3-Methyl-2-(pent-2(cis)-enyl)cyclopent-2-en-1-on, 3,5,5-Trimethylcyclohex-2-en-1-on, d-Fenchon, Fenchylalkohol, Carvylacetat,...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/245 frá 15. febrúar 2018 um leyfi fyrir mentóli, d-karvóni, mentýlasetati, d,l-ísómentóni, 3-metýl-2-(pent-2(cis)-enýl)sýklópent-2-en-1-óni, 3,5,5-trímetýlsýklóhex-2-en-1-óni, d-fenkóni, fenkýlalkóhóli, karvýlasetati,...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/245 av 15. februar 2018 om godkjenning av mentol, d-karvon, mentylacetat, d,l-isomenton, 3-metyl-2-(pent-2(cis)-enyl)syklopent-2-en-1-on, 3,5,5-trimetylsykloheks-2-en-1-on, d-fenchon, fenchylalkohol, karvylacetat,...
D054411/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/83 of 19 January 2018 amending Annex I to Regulation (EU) No 605/2010 as regards the list of third countries or parts thereof from which the introduction into the European Union of consignments of raw milk, dairy products, colostrum and colostrum-based products is authorised
Durchführungsverordnung (EU) 2018/83 der Kommission vom 19. Januar 2018 zur Änderung des Anhangs I der Verordnung (EU) Nr. 605/2010 im Hinblick auf die Liste von Drittländern und Teilen von Drittländern, aus denen das Verbringen von Sendungen mit Rohmilch, Milcherzeugnissen,...
D054366/02
Commission Implementing Decision (EU) 2018/102 of 19 January 2018 amending Annex II to Decision 93/52/EEC as regards the recognition of the Autonomous Communities of Aragon and Catalonia of Spain as officially brucellosis (B. melitensis)-free regions
Durchführungsbeschluss (EU) 2018/102 der Kommission vom 19. Januar 2018 zur Änderung des Anhangs II der Entscheidung 93/52/EWG hinsichtlich der Anerkennung der Autonomen Gemeinschaften Aragonien und Katalonien in Spanien als Gebiete, die amtlich frei von Brucellose (B....
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/102 av 19. januar 2018 om endring av vedlegg II til vedtak 93/52/EØF med hensyn til anerkjennelse av de autonome områdene Aragon og Katalonia i Spania som offisielt frie for brucellose (B. melitensis)
D054464/02
Commission Regulation (EU) 2018/455 of 16 March 2018 laying down additional responsibilities and tasks for the European Union reference laboratory for fish and crustacean diseases and amending Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council
Verordnung (EU) 2018/455 der Kommission vom 16. März 2018 zur Festlegung zusätzlicher Pflichten und Aufgaben des Referenzlaboratoriums der Europäischen Union für Fisch- und Krustentierkrankheiten sowie zur Änderung von Anhang VII der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/455 frá 16. mars 2018 um frekari skyldur og verkefni fyrir tilvísunarrannsóknarstofu Evrópusambandsins fyrir rannsóknir á fisk- og krabbadýrasjúkdómum og um breytingu á VII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882...
Kommisjonsforordning (EU) 2018/455 av 16. mars 2018 om fastsettelse av ytterligere ansvarsområder og oppgaver for Den europeiske unions referanselaboratorium for fiske- og krepsdyrsykdommer og om endring av vedlegg VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004
D053753/03
Commission Regulation (EU) 2018/415 of 16 March 2018 laying down additional responsibilities and tasks for the European Union reference laboratory for African horse sickness and amending Annex II to Council Directive 92/35/EEC, Annex II to Council Directive 2000/75/EC and Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council
Verordnung (EU) 2018/415 der Kommission vom 16. März 2018 zur Festlegung zusätzlicher Pflichten und Aufgaben des Referenzlaboratoriums der Europäischen Union für die Pferdepest und zur Änderung des Anhangs II der Richtlinie 92/35/EWG des Rates, des Anhangs II der Richtlinie 2000...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/415 frá 16. mars 2018 um frekari skyldur og verkefni fyrir tilvísunarrannsóknarstofu Evrópusambandsins fyrir rannsóknir á afríkuhrossapest og um breytingu á II. viðauka við tilskipun ráðsins 92/35/EBE, II. viðauka við tilskipun...
Kommisjonsforordning (EU) 2018/415 av 16. mars 2018 om fastsettelse av ytterligere ansvarsområder og oppgaver for Den europeiske unions referanselaboratorium for afrikansk hestepest og om endring av vedlegg II til rådsdirektiv 92/35/EØF, vedlegg II til rådsdirektiv 2000/75/EF og...
D054401/02
Commission Implementing Directive (EU) 2018/100 of 22 January 2018 amending Directives 2003/90/EC and 2003/91/EC setting out implementing measures for the purposes of Article 7 of Council Directive 2002/53/EC and Article 7 of Council Directive 2002/55/EC respectively, as regards the characteristics to be covered as a minimum by the examination and the minimum conditions for examining certain varieties of agricultural plant species and vegetable species
Durchführungsrichtlinie (EU) 2018/100 der Kommission vom 22. Januar 2018 zur Änderung der Richtlinien 2003/90/EG und 2003/91/EG mit Durchführungsbestimmungen zu Artikel 7 der Richtlinie 2002/53/EG des Rates und Artikel 7 der Richtlinie 2002/55/EG des Rates hinsichtlich der...
Framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/100 frá 22. janúar 2018 um breytingu á tilskipunum 2003/90/EB og 2003/91/EB um framkvæmdarráðstafanir með tilliti til 7. gr. tilskipunar ráðsins 2002/53/EB og 7. gr. tilskipunar ráðsins 2002/55/EB, í þeirri röð, að því er...
Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2018/100 av 22. januar 2018 om endring av direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF om fastsetjing av gjennomføringstiltak for høvesvis artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/53/EF og artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/55/EF med omsyn til kva eigenskapar som...
COM(2017) 742
Directive (EU) 2018/597 of the European Parliament and of the Council of 18 April 2018 amending Council Directive 92/66/EEC introducing Community measures for the control of Newcastle disease
Richtlinie (EU) 2018/597 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. April 2018 zur Änderung der Richtlinie 92/66/EWG des Rates über Gemeinschaftsmaßnahmen zur Bekämpfung der Newcastle-Krankheit
Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/597 av 18. april 2018 om endring av rådsdirektiv 92/66/EØF om innføring av fellesskapstiltak for å bekjempe Newcastle disease
D052252/05
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/183 of 7 February 2018 concerning the denial of authorisation of formaldehyde as a feed additive belonging to the functional groups of preservatives and hygiene condition enhancers
Durchführungsverordnung (EU) 2018/183 der Kommission vom 7. Februar 2018 zur Verweigerung der Zulassung von Formaldehyd als Futtermittelzusatzstoff in den Funktionsgruppen „Konservierungsmittel“ und „Stoffe zur Verbesserung der hygienischen Beschaffenheit“
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/183 frá 7. febrúar 2018 að því er varðar synjun um leyfi fyrir formaldehýði, sem tilheyrir virku hópunum rotvarnarefni og efni sem bæta hollustusamlegt ástand, sem fóðuraukefni
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/183 av 7. februar 2018 om avslag på godkjenning av formaldehyd som fôrtilsetningsstoff som tilhører funksjonsgruppene konserveringsmidler og hygieneforbedrende midler
D054791/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/129 of 25 January 2018 concerning the authorisation of L-arginine produced by Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 as a feed additive for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2018/129 der Kommission vom 25. Januar 2018 zur Zulassung von aus Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 hergestelltem L-Arginin als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/129 frá 25. janúar 2018 um leyfi fyrir L-arginíni, sem er framleitt með Corynebacterium glutamicum KCCM 80099, sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/129 av 25. januar 2018 om godkjenning av L-arginin framstilt av Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
D053750/04
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/130 of 25 January 2018 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase (EC 3.2.1.8) produced by Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) as a feed additive for pigs for fattening (holder of authorisation Berg and Schmidt GmbH Co. KG)
Durchführungsverordnung (EU) 2018/130 der Kommission vom 25. Januar 2018 zur Zulassung einer Zubereitung von Endo-1,4-beta-Xylanase (EC 3.2.1.8), gewonnen aus Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755), als Futtermittelzusatzstoff für Mastschweine (Zulassungsinhaber: Berg und Schmidt...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/130 frá 25. janúar 2018 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-betaxýlanasa (EC 3.2.1.8), sem er framleiddur með Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755), sem fóðuraukefni fyrir eldissvín (leyfishafi er Berg and Schmidt GmbH Co. KG)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/130 av 25. januar 2018 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringssvin (innehaver av godkjenningen: Berg and...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Legal Notes on the EEA Agreement