With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

D049548/06
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/241 of 15 February 2018 concerning the authorisation of piperine, 3-methylindole, indole, 2-acetylpyrrole and pyrrolidine as feed additives for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2018/241 der Kommission vom 15. Februar 2018 zur Zulassung von Piperin, 3-Methylindol, Indol, 2-Acetylpyrrol und Pyrrolidin als Zusatzstoffe in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/241 frá 15. febrúar 2018 um leyfi fyrir píperíni, 3-metýlindóli, indóli, 2-asetýlpýrróli og pýrrólídíni sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/241 av 15. februar 2018 om godkjenning av piperin, 3-metylindol, indol, 2-acetylpyrrol og pyrrolidin som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter
D052747/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/243 of 15 February 2018 concerning the authorisation of 3-hydroxybutan-2-one, pentan-2,3-dione, 3,5-dimethyl cyclopentan-1,2-dione, hexan-3,4-dione, sec-butan-3-onyl acetate, 2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1,4-dione and 3-methylnona-2-,4-dione as feed additives for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2018/243 der Kommission vom 15. Februar 2018 zur Zulassung von 3-Hydroxybutan-2-on, Pentan-2,3-dion, 3,5-Dimethylcyclopentan-1,2-dion, Hexan-3,4-dion, Sec-butan-3-onylacetat, 2,6,6-Trimethylcyclohex-2-en-1,4-dion und 3-Methylnona-2-,4-dion als...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/243 frá 15. febrúar 2018 um leyfi fyrir 3-hýdroxýbútan-2-óni, pentan-2,3-díóni, 3,5-dímetýlsýklópentan-1,2-díóni, hexan-3,4-díóni, sek-bútan-3-ónýlasetati, 2,6,6-trímetýlsýklóhex-2-en-1,4-díóni og 3-metýlnóna-2-,4-díóni sem...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/243 av 15. februar 2018 om godkjenning av 3-hydroksybutan-2-on, pentan-2,3-dion, 3,5-dimetylsyklopentan-1,2-dion, heksan-3,4-dion, sec-butan-3-onylacetat, 2,6,6-trimetylsykloheks-2-en-1,4-dion og 3-metylnona-2-,4-dion som...
D052748/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/244 of 15 February 2018 concerning the authorisation of vanillyl acetone and 4-(4-methoxyphenyl) butan-2-one as feed additives for all animal species and the denial of 1-phenylethan-1-ol
Durchführungsverordnung (EU) 2018/244 der Kommission vom 15. Februar 2018 zur Zulassung von Vanillylaceton und 4-(4-Methoxyphenyl)butan-2-on als Zusatzstoffe in Futtermitteln für alle Tierarten und zur Ablehnung von 1-Phenylethan-1-ol
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/244 frá 15. febrúar 2018 um leyfi fyrir vanillýlasetoni og 4-(4-metoxýfenýl)bútan-2-óni sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir og synjun um 1-fenýletan-1-ól
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/244 av 15. februar 2018 om godkjenning av vanillylaceton og 4-(4-metoksyfenyl)butan-2-on som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter, og om avslag på godkjenning av 1-fenyletan-1-ol
D052749/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/242 of 15 February 2018 concerning the authorisation of hex-3(cis)-en-1-ol, non-6-en-1-ol, oct-3-en-1-ol, non-6(cis)-enal, hex-3(cis)-enal, hept-4-enal, hex-3(cis)-enyl acetate, hex-3(cis)-enyl formate, hex-3-enyl butyrate, hex-3-enyl hexanoate, hex-3(cis)-enyl isobutyrate, citronellol, (-)-3,7-dimethyl-6-octen-1-ol, citronellal, 2,6-dimethylhept-5-enal, citronellic acid, citronellyl acetate, citronellyl butyrate, citronellyl formate, citronellyl propionate, 1-ethoxy-1-(3-hexenyloxy)ethane and hex-3-enyl isovalerate as feed additives for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2018/242 der Kommission vom 15. Februar 2018 zur Zulassung von Hex-3(cis)-en-1-ol, Non-6-en-1-ol, Oct-3-en-1-ol, Non-6(cis)-enal, Hex-3(cis)-enal, Hept-4-enal, Hex-3(cis)-enylacetat, Hex-3(cis)-enylformiat, Hex-3-enylbutyrat, Hex-3-enylhexanoat, Hex-...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/242 frá 15. febrúar 2018 um leyfi fyrir hex-3(cis)-en-1-óli, nón-6-en-1-óli, okt-3-en-1-óli, nón-6(cis)-enali, hex-3(cis)-enali, hept-4-enali, hex-3(cis)-enýlasetati, hex-3(cis)-enýlformati, hex-3-enýlbútýrati, hex-3-...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/242 av 15. februar 2018 om godkjenning av heks-3(cis)-en-1-ol, non-6-en-1-ol, okt-3-en-1-ol, non-6(cis)-enal, heks-3(cis)-enal, hept-4-enal, heks-3(cis)-enylacetat, heks-3(cis)-enylformiat, heks-3-enylbutyrat, heks-3-enylheksanat,...
D053569/02
Commission Regulation (EU) 2018/221 of 15 February 2018 amending Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the European Union reference laboratory for transmissible spongiform encephalopathies
Verordnung (EU) 2018/221 der Kommission vom 15. Februar 2018 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich des Referenzlabors der Europäischen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/221 frá 15. febrúar 2018 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 að því er varðar tilvísunarrannsóknarstofu Evrópusambandsins fyrir rannsóknir á...
Kommisjonsforordning (EU) 2018/221 av 15. februar 2018 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 og (EF) nr. 882/2004 med hensyn til Den europeiske unions referanselaboratorium for overførbar spongiform encefalopati
D053570/02
Commission Regulation (EU) 2018/222 of 15 February 2018 amending Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the European Union reference laboratory for monitoring the viral and bacteriological contamination of bivalve molluscs
Verordnung (EU) 2018/222 der Kommission vom 15. Februar 2018 zur Änderung von Anhang VII der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf das Referenzlaboratorium der Europäischen Union für die Überwachung der viralen und bakteriologischen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/222 frá 15. febrúar 2018 um breytingu á VII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 að því er varðar tilvísunarrannsóknarstofu Evrópusambandsins sem annast vöktun á veiru- og bakteríumengun í samlokum
Kommisjonsforordning (EU) 2018/222 av 15. februar 2018 om endring av vedlegg VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 med hensyn til Den europeiske unions referanselaboratorium for overvåking av virusforurensning og bakteriologisk forurensning av muslinger
D053812/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/249 of 15 February 2018 concerning the authorisation of taurine, beta-alanine, L-alanine, L-arginine, L-aspartic acid, L-histidine, D,L-isoleucine, L-leucine, L-phenylalanine, L-proline, D,L-serine, L-tyrosine, L-methionine, L-valine, L-cysteine, glycine, monosodium glutamate and L-glutamic acid as feed additives for all animal species and L-cysteine hydrochloride monohydrate for all species except cats and dogs
Durchführungsverordnung (EU) 2018/249 der Kommission vom 15. Februar 2018 zur Zulassung von Taurin, beta-Alanin, L-Alanin, L-Arginin, L-Asparaginsäure, L-Histidin, D,L-Isoleucin, L-Leucin, L-Phenylalanin, L-Prolin, D,L-Serin, L-Tyrosin, L-Methionin, L-Valin, L-Cystein, Glycin,...
Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/249 frá 15. febrúar 2018 um leyfi fyrir táríni, betaalaníni, L-alaníni, L-arginíni, L-asparssýru, L-histidíni, D,L-ísólefsíni, L-lefsíni, L-fenýlalaníni, L-prólíni, D,L-seríni, L-týrósíni, L-meþíóníni, L-valíni, L-systeíni,...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/249 av 15. februar 2018 om godkjenning av taurin, beta-alanin, L-alanin, L-arginin, L-asparaginsyre, L-histidin, D,L-isoleucin, L-leucin, L-fenylalanin, L-prolin, D,L-serin, L-tyrosin, L-metionin, L-valin, L-cystein, glysin,...
D053810/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/246 of 15 February 2018 concerning the authorisation of linalool oxide as a feed additive for all animal species except fish
Durchführungsverordnung (EU) 2018/246 der Kommission vom 15. Februar 2018 zur Zulassung von Linalooloxid als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten außer Fisch
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/246 frá 15. febrúar 2018 um leyfi fyrir línalóloxíði sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir, að undanskildum fiskum
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/246 av 15. februar 2018 om godkjenning av linalooloksid som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter unntatt fisk
D053813/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/247 of 15 February 2018 concerning the authorisation of 2,4,5-trimethylthiazole, 2-isobutylthiazole, 5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazole, 2-acetylthiazole, 2-ethyl-4- methylthiazole, 5,6-dihydro-2,4,6,tris(2-methylpropyl)4H-1,3,5-dithiazine and thiamine hydrochloride as feed additives for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2018/247 der Kommission vom 15. Februar 2018 zur Zulassung von 2,4,5-Trimethylthiazol, 2-Isobutylthiazol, 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazol, 2-Acetylthiazol, 2-Ethyl-4-methylthiazol, 5,6-Dihydro-2,4,6-tris(2-methylpropyl)4H-1,3,5-dithiazin und...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/247 frá 15. febrúar 2018 um leyfi fyrir 2,4,5-trímetýlþíasóli, 2-ísóbútýlþíasóli, 5-(2-hýdroxýetýl)-4-metýlþíasóli, 2-asetýlþíasóli, 2-etýl-4- metýlþíasóli, 5,6-díhýdró-2,4,6,tris(2-metýlprópýl)4H-1,3,5-díþíasíni og...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/247 av 15. februar 2018 om godkjenning av 2,4,5-trimetyltiazol, 2-isobutyltiazol, 5-(2-hydroksyetyl)-4-metyltiazol, 2-acetyltiazol, 2-etyl-4-metyltiazol, 5,6-dihydro-2,4,6,tris(2-metylpropyl)4H-1,3,5-ditiazin og tiaminhydroklorid...
D053806/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/248 of 15 February 2018 concerning the authorisation of 2,3-diethylpyrazine, 2,5 or 6-methoxy-3-methylpyrazine, 2-acetyl-3-ethylpyrazine, 2,3-diethyl-5-methylpyrazine, 2-(sec-butyl)-3-methoxypyrazine, 2-ethyl-3-methoxypyrazine, 5,6,7,8-tetrahydroquinoxaline, 2-ethylpyrazine and 5-methylquinoxaline as feed additives for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2018/248 der Kommission vom 15. Februar 2018 zur Zulassung von 2,3-Diethylpyrazin, 2,5- oder 6-Methoxy-3-methylpyrazin, 2-Acetyl-3-ethylpyrazin, 2,3-Diethyl-5-methylpyrazin, 2-(sec-Butyl)-3-methoxypyrazin, 2-Ethyl-3-methoxypyrazin, 5,6,7,8-...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/248 frá 15. febrúar 2018 um leyfi fyrir 2,3-díetýlpýrasíni, 2,5- eða 6-metoxý-3-metýlpýrasíni, 2-asetýl-3-etýlpýrasíni, 2,3-díetýl-5-metýlpýrasíni, 2-(sek-bútýl)-3-metoxýpýrasíni, 2-etýl-3-metoxýpýrasíni, 5,6,7,8-...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/248 av 15. februar 2018 om godkjenning av 2,3-dietylpyrazin, 2,5 eller 6-metoksy-3-metylpyrazin, 2-acetyl-3-etylpyrazin, 2,3-dietyl-5-metylpyrazin, 2-(sec-butyl)-3-metoksypyrazin, 2-etyl-3-metoksypyrazin, 5,6,7,8-...
D053809/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/250 of 15 February 2018 concerning the authorisation of methyl 2-furoate, bis-(2-methyl-3-furyl) disulfide, furfural, furfuryl alcohol, 2-furanmethanethiol, S-furfuryl acetothioate, difurfuryl disulfide, methyl furfuryl sulfide, 2-methylfuran-3-thiol, methyl furfuryl disulfide, methyl 2-methyl-3-furyl disulfide and furfuryl acetate as feed additives for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2018/250 der Kommission vom 15. Februar 2018 zur Zulassung von Methyl-2-furoat, Bis(2-methyl-3-furyl)disulfid, Furfural, Furfurylalkohol, 2-Furanmethanthiol, S-Furfurylacetothioat, Difurfuryldisulfid, Methylfurfurylsulfid, 2-Methylfuran-3-thiol,...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/250 frá 15. febrúar 2018 um leyfi fyrir metýl-2-fúróati, bis-(2-metýl-3-fúrýl)-dísúlfíði, fúrfúrali, fúrfúrýlalkóhóli, 2-fúranmetanetíóli, S-fúrfúrýlasetóþíóati, dífúrfúrýldísúlfíði, metýlfúrfúrýlsúlfíði, 2-metýlfúran-3-...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/250 av 15. februar 2018 om godkjenning av metyl-2-furat, bis-(2-metyl-3-furyl)disulfid, furfural, furfurylalkohol, 2-furanmetantiol, S-furfurylacetotioat, difurfuryldisulfid, metylfurfurylsulfid, 2-metylfuran-3-tiol,...
D053811/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/245 of 15 February 2018 concerning the authorisation of menthol, d-carvone, menthyl acetate, d,l-isomenthone, 3-methyl-2-(pent-2(cis)-enyl)cyclopent-2-en-1-one, 3,5,5-trimethylcyclohex-2-en-1-one, d-fenchone, fenchyl alcohol, carvyl acetate, dihydrocarvyl acetate and fenchyl acetate as feed additives for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2018/245 der Kommission vom 15. Februar 2018 zur Zulassung von Menthol, d-Carvon, Menthylacetat, d,l-Isomenthon, 3-Methyl-2-(pent-2(cis)-enyl)cyclopent-2-en-1-on, 3,5,5-Trimethylcyclohex-2-en-1-on, d-Fenchon, Fenchylalkohol, Carvylacetat,...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/245 frá 15. febrúar 2018 um leyfi fyrir mentóli, d-karvóni, mentýlasetati, d,l-ísómentóni, 3-metýl-2-(pent-2(cis)-enýl)sýklópent-2-en-1-óni, 3,5,5-trímetýlsýklóhex-2-en-1-óni, d-fenkóni, fenkýlalkóhóli, karvýlasetati,...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/245 av 15. februar 2018 om godkjenning av mentol, d-karvon, mentylacetat, d,l-isomenton, 3-metyl-2-(pent-2(cis)-enyl)syklopent-2-en-1-on, 3,5,5-trimetylsykloheks-2-en-1-on, d-fenchon, fenchylalkohol, karvylacetat,...
D051590/06
Commission Regulation (EU) 2018/192 of 8 February 2018 amending Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the EU reference laboratories in the field of contaminants in feed and food
Verordnung (EU) 2018/192 der Kommission vom 8. Februar 2018 zur Änderung des Anhangs VII der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates bezüglich der EU-Referenzlaboratorien für den Bereich Lebensmittel- und Futtermittelkontaminanten
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/192 frá 8. febrúar 2018 um breytingu á VII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 að því er varðar tilvísunarrannsóknarstofur ESB á sviði aðskotaefna í fóðri og matvælum
Kommisjonsforordning (EU) 2018/192 av 8. februar 2018 om endring av vedlegg VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 med hensyn til EU-referanselaboratorier for forurensende stoffer i fôrvarer og næringsmidler
D052252/05
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/183 of 7 February 2018 concerning the denial of authorisation of formaldehyde as a feed additive belonging to the functional groups of preservatives and hygiene condition enhancers
Durchführungsverordnung (EU) 2018/183 der Kommission vom 7. Februar 2018 zur Verweigerung der Zulassung von Formaldehyd als Futtermittelzusatzstoff in den Funktionsgruppen „Konservierungsmittel“ und „Stoffe zur Verbesserung der hygienischen Beschaffenheit“
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/183 frá 7. febrúar 2018 að því er varðar synjun um leyfi fyrir formaldehýði, sem tilheyrir virku hópunum rotvarnarefni og efni sem bæta hollustusamlegt ástand, sem fóðuraukefni
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/183 av 7. februar 2018 om avslag på godkjenning av formaldehyd som fôrtilsetningsstoff som tilhører funksjonsgruppene konserveringsmidler og hygieneforbedrende midler
D054791/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/129 of 25 January 2018 concerning the authorisation of L-arginine produced by Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 as a feed additive for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2018/129 der Kommission vom 25. Januar 2018 zur Zulassung von aus Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 hergestelltem L-Arginin als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/129 frá 25. janúar 2018 um leyfi fyrir L-arginíni, sem er framleitt með Corynebacterium glutamicum KCCM 80099, sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/129 av 25. januar 2018 om godkjenning av L-arginin framstilt av Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
D053750/04
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/130 of 25 January 2018 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase (EC 3.2.1.8) produced by Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) as a feed additive for pigs for fattening (holder of authorisation Berg and Schmidt GmbH Co. KG)
Durchführungsverordnung (EU) 2018/130 der Kommission vom 25. Januar 2018 zur Zulassung einer Zubereitung von Endo-1,4-beta-Xylanase (EC 3.2.1.8), gewonnen aus Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755), als Futtermittelzusatzstoff für Mastschweine (Zulassungsinhaber: Berg und Schmidt...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/130 frá 25. janúar 2018 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-betaxýlanasa (EC 3.2.1.8), sem er framleiddur með Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755), sem fóðuraukefni fyrir eldissvín (leyfishafi er Berg and Schmidt GmbH Co. KG)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/130 av 25. januar 2018 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringssvin (innehaver av godkjenningen: Berg and...
D054411/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/83 of 19 January 2018 amending Annex I to Regulation (EU) No 605/2010 as regards the list of third countries or parts thereof from which the introduction into the European Union of consignments of raw milk, dairy products, colostrum and colostrum-based products is authorised
Durchführungsverordnung (EU) 2018/83 der Kommission vom 19. Januar 2018 zur Änderung des Anhangs I der Verordnung (EU) Nr. 605/2010 im Hinblick auf die Liste von Drittländern und Teilen von Drittländern, aus denen das Verbringen von Sendungen mit Rohmilch, Milcherzeugnissen,...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 14 September 2021