With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

D039196/04
Commission Implementing Decision (EU) 2015/1918 of 22 October 2015 establishing the Administrative Assistance and Cooperation system (‘AAC system’) pursuant to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council on official controls performed to ensure the verification of compliance with feed and food law, animal health and animal welfare rules
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/1918 der Kommission vom 22. Oktober 2015 zur Einrichtung des Systems für Amtshilfe und Zusammenarbeit („AAC-System“) gemäß der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über amtliche Kontrollen zur Überprüfung der...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1918 av 22. oktober 2015 om opprettelse av et system for administrativ bistand og samarbeid («AAC-systemet») i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og...
D045785/02
Commission Implementing Decision (EU) 2016/1365 of 9 August 2016 amending Decision 98/536/EC as regards the list of national reference laboratories
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1365 der Kommission vom 9. August 2016 zur Änderung der Entscheidung 98/536/EG hinsichtlich des Verzeichnisses der nationalen Referenzlaboratorien
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1365 frá 9. ágúst 2016 um breytingu á ákvörðun 98/536/EB að því er varðar skrána yfir landsbundnar tilvísuna r rannsóknarstofur
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1365 av 9. august 2016 om endring av vedtak 98/536/EF med hensyn til listen over nasjonale referanselaboratorier
D040294/04
Commission Implementing Decision (EU) 2015/1356 of 4 August 2015 amending Decision 2007/453/EC as regards the BSE status of Cyprus, the Czech Republic, France, Liechtenstein and Switzerland
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/1356 der Kommission vom 4. August 2015 zur Änderung der Entscheidung 2007/453/EG hinsichtlich des BSE-Status der Tschechischen Republik, Frankreichs, Zyperns, Liechtensteins und der Schweiz
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1356 frá 4. ágúst 2015 um breytingu á ákvörðun 2007/453/EB að því er varðar stöðu Kýpur, Tékklands, Frakklands, Liechtenstein og Sviss með tilliti til kúariðu
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2015/1356 av 4. august 2015 om endring av vedtak 2007/453/EF med omsyn til BSE-status for Kypros, Den tsjekkiske republikken, Frankrike, Liechtenstein og Sveits [meld under nummeret K(2015) 5379]
Commission Implementing Decision (EU) 2015/225 of 11 February 2015 amending Annexes I and II to Decision 2009/861/EC on transitional measures under Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regard the processing of non-compliant raw milk in certain milk processing establishments in Bulgaria
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/225 der Kommission vom 11. Februar 2015 zur Änderung der Anhänge I und II der Entscheidung 2009/861/EG betreffend Übergangsmaßnahmen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Verarbeitung...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/225 av 11. februar 2015 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2009/861/EF om overgangstiltak i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 med hensyn til foredling i visse melkeforedlingsvirksomheter i...
D037181/03
Commission Implementing Decision (EU) 2015/130 of 26 January 2015 authorising laboratories in China to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/130 der Kommission vom 26. Januar 2015 zur Zulassung von Laboratorien in China für die Durchführung serologischer Tests zur Kontrolle der Wirksamkeit von Tollwutimpfstoffen
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/130 frá 26. janúar 2015 um leyfi fyrir rannsóknarstofur í Kína til að framkvæma sermiprófanir til að vakta skilvirkni bóluefna við hundaæði
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/130 av 26. januar 2015 om godkjenning av laboratorier i Kina med hensyn til utføring av serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.