With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

D046997/02
Commission Implementing Decision (EU) 2016/1898 of 26 October 2016 amending Implementing Decision 2013/764/EU concerning animal health control measures relating to classical swine fever in certain Member States
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1898 der Kommission vom 26. Oktober 2016 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses 2013/764/EU mit tierseuchenrechtlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der klassischen Schweinepest in bestimmten Mitgliedstaaten
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1898 av 26. oktober 2016 om endring av gjennomføringsbeslutning 2013/764/EU om dyrehelsetiltak for å bekjempe klassisk svinepest i visse medlemsstater
Commission Decision (EU) 2016/1945 of 14 October 2016 on equivalences between categories of driving licences
Beschluss (EU) 2016/1945 der Kommission vom 14. Oktober 2016 über Äquivalenzen zwischen Führerscheinklassen
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1945 frá 14. október 2016 um jafngildi milli flokka ökuskírteina
Kommisjonsbeslutning (EU) 2016/1945 av 14. oktober 2016 om likeverdighet mellom ulike førerkortklasser
Commission Implementing Decision (EU) 2016/1658 of 13 September 2016 amending Decision 2008/911/EC establishing a list of herbal substances, preparations and combinations thereof for use in traditional herbal medicinal products
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1658 der Kommission vom 13. September 2016 zur Änderung der Entscheidung 2008/911/EG zur Erstellung einer Liste pflanzlicher Stoffe, pflanzlicher Zubereitungen und Kombinationen davon zur Verwendung in traditionellen pflanzlichen Arzneimitteln
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1658 frá 13. september 2016 um breytingu á ákvörðun 2008/911/EB um að taka saman skrá yfir jurtaefni, fullbúin jurtalyf og samsetningar þeirra til notkunar í jurtalyf sem hefð er fyrir
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2016/1658 av 13. september 2016 om endring av vedtak 2008/911/EF om fastsetjing av ei liste over plantestoff, plantepreparat og kombinasjonar av desse til bruk i tradisjonelle plantelækjemiddel
Commission Implementing Decision (EU) 2016/1659 of 13 September 2016 amending Decision 2008/911/EC establishing a list of herbal substances, preparations and combinations thereof for use in traditional herbal medicinal products
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1659 der Kommission vom 13. September 2016 zur Änderung der Entscheidung 2008/911/EG zur Erstellung einer Liste pflanzlicher Stoffe, pflanzlicher Zubereitungen und Kombinationen davon zur Verwendung in traditionellen pflanzlichen Arzneimitteln
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1659 frá 13. september 2016 um breytingu á ákvörðun 2008/911/EB um að taka saman skrá yfir jurtaefni, fullbúin jurtalyf og samsetningar þeirra til notkunar í jurtalyf sem hefð er fyrir
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2016/1659 av 13. september 2016 om endring av vedtak 2008/911/EF om fastsetjing av ei liste over plantestoff, plantepreparat og kombinasjonar av desse til bruk i tradisjonelle plantelækjemiddel
Commission Implementing Decision (EU) 2016/1804 of 10 October 2016 on the detailed rules for the application of Articles 34 and 35 of Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council on procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1804 der Kommission vom 10. Oktober 2016 über die Durchführungsmodalitäten für die Anwendung der Artikel 34 und 35 der Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über die Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber im Bereich...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1804 frá 10. október 2016 um ítarlegar reglur um beitingu 34. og 35. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2014/25/ESB um innkaup stofnana sem annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og póstþjónustu
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1804 av 10. oktober 2016 om nærmere regler for anvendelse av artikkel 35 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU om innkjøp foretatt av enheter som driver virksomhet innenfor vann- og energiforsyning, transport og...
D044575/03
Commission Decision (EU) 2016/1621 of 7 September 2016 adopting a guidance document on notification to accreditation and licensing bodies by environmental verifiers active in a Member State other than that where the accreditation or licence was granted under Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council
Beschluss (EU) 2016/1621 der Kommission vom 7. September 2016 über einen Leitfaden für die Mitteilung von Angaben an Akkreditierungs- und Zulassungsstellen durch in einem anderen als dem Akkreditierungs- oder Zulassungsmitgliedstaat tätige Umweltgutachter gemäß der Verordnung (...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1621 frá 7. september 2016 um samþykki á leiðbeiningarskjali um tilkynningu til faggildingar- og leyfisveitingarstofa frá umhverfissannprófendum sem starfa í öðru aðildarríki en því þar sem faggildingin eða leyfið var veitt samkvæmt...
Kommisjonsavgjerd (EU) 2016/1621 av 7. september 2016 om vedtaking av retningslinjer for melding til akkrediterings- og lisensutferdingsorgan frå miljøkontrollørar som driv verksemd i ein annan medlemsstat enn den som akkrediteringa eller lisensen vart tildelt i etter...
Commission Implementing Decision (EU) 2016/1433 of 26 August 2016 on recognition of the ‘Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme’ for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 98/70/EC and 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1433 der Kommission vom 26. August 2016 über die Anerkennung des Systems „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“ zum Nachweis der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien der Richtlinien 98/70/EG und 2009/28/EG des Europäischen...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1433 frá 26. ágúst 2016 um viðurkenningu á Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB hafi verið fylgt
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1433 av 26. august 2016 om anerkjennelse av «Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF
Commission Decision (EU) 2016/1371 of 10 August 2016 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for personal, notebook and tablet computers
Beschluss (EU) 2016/1371 der Kommission vom 10. August 2016 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Personal-, Notebook- und Tablet-Computer
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1371 frá 10. ágúst 2016 um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir einkatölvur, fistölvur og spjaldtölvur
Kommisjonsbeslutning (EU) 2016/1371 av 10. august 2016 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til personlige datamaskiner, bærbare datamaskiner og nettbrett
Commission Implementing Decision (EU) 2016/1361 of 9 August 2016 on recognition of the ‘International Sustainability and Carbon Certification system’ for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 98/70/EC and 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1361 der Kommission vom 9. August 2016 über die Anerkennung des Systems „International Sustainability & Carbon Certification System“ zum Nachweis der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien der Richtlinien 98/70/EG und 2009/28/EG des...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1361 frá 9. ágúst 2016 um viðurkenningu á International Sustainability and Carbon Certification system til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB hafi...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1361 av 9. august 2016 om anerkjennelse av «International Sustainability and Carbon Certification system» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF
Commission Implementing Decision (EU) 2016/1362 of 9 August 2016 on recognition of the ‘Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED’ for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 98/70/EC and 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1362 der Kommission vom 9. August 2016 über die Anerkennung des Systems „Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED“ zum Nachweis der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien der Richtlinien 98/70/EG und 2009/28/EG des Europäischen Parlaments...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1362 frá 9. ágúst 2016 um viðurkenningu á Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB hafi verið fylgt
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1362 av 9. august 2016 om anerkjennelse av «Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF
Commission Decision (EU) 2016/1349 of 5 August 2016 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for footwear
Beschluss (EU) 2016/1349 der Kommission vom 5. August 2016 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Schuhe
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1349 frá 5. ágúst 2016 um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir skófatnað
Kommisjonsbeslutning (EU) 2016/1349 av 5. august 2016 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til fottøy
Commission Decision (EU) 2016/1332 of 28 July 2016 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for furniture
Beschluss (EU) 2016/1332 der Kommission vom 28. Juli 2016 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Möbel
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1332 frá 28. júlí 2016 um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir húsgögn
Kommisjonsbeslutning (EU) 2016/1332 av 28. juli 2016 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til møbler
D046089/02
Commission Implementing Decision (EU) 2016/1235 of 26 July 2016 authorising a laboratory in the Republic of Korea to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines in dogs, cats and ferrets
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1235 der Kommission vom 26. Juli 2016 zur Zulassung eines Laboratoriums in der Republik Korea für die Durchführung serologischer Tests zur Kontrolle der Wirksamkeit von Tollwutimpfstoffen bei Hunden, Katzen und Frettchen
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1235 av 26. juli 2016 om godkjenning av et laboratorium i Republikken Korea med hensyn til utføring av serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning på hunder, katter og ildrer
D045964/01
Commission Implementing Decision (EU) 2016/1223 of 25 July 2016 amending Decision 2011/30/EU on the equivalence of certain third country public oversight, quality assurance, investigation and penalty systems for auditors and audit entities and a transitional period for audit activities of certain third country auditors and audit entities in the European Union - Audit
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1223 der Kommission vom 25. Juli 2016 zur Änderung des Beschlusses 2011/30/EU über die Gleichwertigkeit bestimmter drittstaatlicher Aufsichts-, Qualitätssicherungs-, Untersuchungs- und Sanktionssysteme für Abschlussprüfer und...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1223 frá 25. júlí 2016 um breytingu á ákvörðun 2011/30/ESB um jafngildi opinberra eftirlits-, gæðatryggingar-, rannsóknar- og viðurlagakerfa fyrir endurskoðendur og endurskoðunarfyrirtæki í tilteknum þriðju löndum og...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1223 av 25. juli 2016 om endring av beslutning 2011/30/EU om likeverdigheten av visse tredjestaters systemer for offentlig tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for revisorer og revisjonsselskaper og om en...
D045962/01
Commission Implementing Decision (EU) 2016/1174 of 15 July 2016 on the terms and conditions of the authorisation of a biocidal product containing difenacoum referred by Spain in accordance with Article 36 of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1174 der Kommission vom 15. Juli 2016 über die Bedingungen der Zulassung eines Difenacoum enthaltenden Biozidprodukts, mit denen Spanien gemäß Artikel 36 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates die Kommission...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1174 frá 15. júlí 2016 um skilmála og skilyrði leyfis fyrir sæfivöru, sem inniheldur dífenakúm, sem Spánn lagði fram í samræmi við 36. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1174 av 15. juli 2016 om vilkårene for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder difenakum, forelagt av Spania i samsvar med artikkel 36 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012
D045963/01
Commission Implementing Decision (EU) 2016/1175 of 15 July 2016 on the terms and conditions of the authorisation of a biocidal product containing spinosad referred by the United Kingdom in accordance with Article 36 of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1175 der Kommission vom 15. Juli 2016 über die Bedingungen der Zulassung eines spinosadhaltigen Biozidprodukts, mit denen das Vereinigte Königreich gemäß Artikel 36 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates die...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1175 frá 15. júlí 2016 um skilmála og skilyrði leyfis fyrir sæfivöru, sem inniheldur spínósað, sem Bretland lagði fram í samræmi við 36. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1175 av 15. juli 2016 om vilkårene for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder spinosad, forelagt av Det forente kongerike i samsvar med artikkel 36 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012
D046026/01
Commission Implementing Decision (EU) 2016/1156 of 14 July 2016 on the adequacy of the competent authorities of the United States of America pursuant to Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1156 der Kommission vom 14. Juli 2016 über die Angemessenheit der zuständigen Stellen der Vereinigten Staaten von Amerika gemäß der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1156 frá 14. júlí 2016 um hæfi lögbærra yfirvalda í Bandaríkjunum samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/43/EB
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1156 av 14. juli 2016 om De forente staters vedkommende myndigheters oppfyllelse av tilstrekkelige krav i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF
D045787/03
Commission Implementing Decision (EU) 2016/1155 of 14 July 2016 on the equivalence of the public oversight, quality assurance, investigation and penalty systems for auditors and audit entities of the United States of America pursuant to Directive 2006/43/EC of the European Parliament and the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1155 der Kommission vom 14. Juli 2016 über die Gleichwertigkeit der öffentlichen Aufsichts-, Qualitätssicherungs-, Untersuchungs- und Sanktionssysteme für Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften der Vereinigten Staaten von Amerika gemäß der...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1155 frá 14. júlí 2016 um jafngildi opinberra eftirlits-, gæðatryggingar-, rannsóknar- og viðurlagakerfa fyrir endurskoðendur og endurskoðunarfyrirtæki í Bandaríkjunum samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/43/EB
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1155 av 14. juli 2016 om likeverdigheten av De forente staters systemer for offentlig tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for revisorer og revisjonsselskaper i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43...
D045815/02
Commission Implementing Decision (EU) 2016/1100 of 5 July 2016 amending the Annex to Decision 2007/453/EC as regards the BSE status of Costa Rica, Germany, Lithuania, Namibia and Spain
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1100 der Kommission vom 5. Juli 2016 zur Änderung des Anhangs der Entscheidung 2007/453/EG hinsichtlich des BSE-Status von Costa Rica, Deutschland, Litauen, Namibia und Spanien (Bekanntgegeben unter Aktenzeichen C(2016) 4134)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2016/1100 av 5. juli 2016 om endring av vedlegget til vedtak 2007/453/EF med omsyn til BSE-status for Costa Rica, Tyskland, Litauen, Namibia og Spania
D045635/02
Commission Implementing Decision (EU) 2016/1073 of 1 July 2016 on the equivalence of designated contract markets in the United States of America in accordance with Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1073 der Kommission vom 1. Juli 2016 über die Gleichwertigkeit anerkannter Kontraktmärkte in den Vereinigten Staaten von Amerika gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1073 frá 1. júlí 2016 um jafngildi tilnefndra samningsmarkaða í Bandaríkjunum í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1073 av 1. juli 2016 om likeverdigheten av utpekte kontraktmarkeder i De forente stater i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012
D044902/02
Commission Implementing Decision (EU) 2016/1010 of 21 June 2016 on the adequacy of the competent authorities of certain third countries and territories pursuant to Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council - Audit
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1010 der Kommission vom 21. Juni 2016 über die Angemessenheit der zuständigen Stellen bestimmter Drittländer und Gebiete gemäß der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1010 frá 21. júní 2016 um hæfi lögbærra yfirvalda í tilteknum þriðju löndum samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/43/EB
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1010 av 21. juni 2016 om visse tredjelands og territoriers vedkommende myndigheters oppfyllelse av tilstrekkelige krav i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF
Commission Implementing Decision (EU) 2016/1032 of 13 June 2016 establishing best available techniques (BAT) conclusions, under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council, for the non-ferrous metals industries (notified under document C(2016) 3563)
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1032 der Kommission vom 13. Juni 2016 über Schlussfolgerungen zu den besten verfügbaren Techniken (BVT) gemäß der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates für die Nichteisenmetallindustrie (Bekanntgegeben unter Aktenzeichen...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1032 frá 13. júní 2016 um að fastsetja niðurstöður um bestu, fáanlegu tækni (BAT), samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB, vegna iðnaðar með járnlausan málm
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1032 av 13. juni 2016 om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for industrien for ikke-jernholdige metaller i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU
D045416/01
Commission Implementing Decision (EU) 2016/904 of 8 June 2016 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council on propan-2-ol containing products used for hand disinfection
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/904 der Kommission vom 8. Juni 2016 gemäß Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über 2-Propanol-haltige Produkte für die Händedesinfektion
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/904 frá 8. júní 2016 skv. 3. mgr. 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 um vörur sem innihalda própan-2-ól og eru notaðar til að sótthreinsa hendur
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/904 av 8. juni 2016 i henhold til artikkel 3 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 om propan-2-ol-holdige produkter som brukes til hånddesinfeksjon
D045415/01
Commission Implementing Decision (EU) 2016/903 of 8 June 2016 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council on a horse rug impregnated with permethrin used for the purpose of controlling nuisance insects in the environment of the horse
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/903 der Kommission vom 8. Juni 2016 gemäß Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend eine mit Permethrin beschichtete Pferdedecke zur Bekämpfung von Lästlingen im Umfeld von Pferden
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/903 frá 8. júní 2016 skv. 3. mgr. 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 um hestaábreiður sem eru gegndreyptar með permetríni og notaðar til að verjast óþægindum af völdum skordýra í umhverfi hestsins
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/903 av 8. juni 2016 i henhold til artikkel 3 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 om et hestedekken impregnert med permetrin som brukes til bekjempelse av plagsomme insekter i hestens omgivelser
Commission Implementing Decision (EU) 2016/902 of 30 May 2016 establishing best available techniques (BAT) conclusions, under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council, for common waste water and waste gas treatment/management systems in the chemical sector
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/902 der Kommission vom 30. Mai 2016 zur Festlegung der Schlussfolgerungen zu den besten verfügbaren Techniken (BVT) gemäß der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates für eine einheitliche Abwasser-/Abgasbehandlung und...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/902 frá 30. maí 2016 um að fastsetja niðurstöður um bestu, fáanlegu tækni (BAT), samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB, varðandi sameiginlega hreinsun á skólpi og úrgangslofti og stjórnunarkerfi í...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/902 av 30. mai 2016 om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for felles systemer for rensing/håndtering av spillvann og avgasser i kjemisk sektor i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.