With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision of 19 October 2010 pursuant to Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the adequate protection of personal data in Andorra
Beschluss der Kommission vom 19. Oktober 2010 gemäß der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Angemessenheit des Datenschutzniveaus in Andorra (2010/625/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 19. október 2010 samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB um fullnægjandi vernd persónuupplýsinga í Andorra (2010/625/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 19. oktober 2010 om tilstrekkeleg vern av personopplysningar i Andorra i medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF (2010/625/EU)
Commission Decision of 5 March 2010 pursuant to Directive 95/46/EC of the Eurpean Parliament and of the Council on the adequate protection provided by the Faroese Act on processing of personal data
Beschluss der Kommission vom 5. März 2010 gemäß der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Angemessenheit des Schutzniveaus, den das färöische Gesetz über die Verarbeitung personenbezogener Daten bietet (2010/146/EU)
Kommisjonsbeslutning av 5. mars 2010 om tilstrekkeligheten av det vern som sikres ved den færøyske loven om behandling av personopplysninger, i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF (2010/146/EU)
Commission Decision of 5 February 2010 on standard contractual clauses for the transfer of personal data to processors established in third countries under Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council
Beschluss der Kommission vom 5. Februar 2010 über Standardvertragsklauseln für die Übermittlung personenbezogener Daten an Auftragsverarbeiter in Drittländern nach der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2010/87/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 5. febrúar 2010 um föst samningsákvæði vegna flutnings persónuupplýsinga til vinnsluaðila með staðfestu í þriðju löndum samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB (2010/87/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 5. februar 2010 om standardkontraktsvilkår for overføring av personopplysninger til databehandlere etablert i tredjestater i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF (2010/87/EU)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.