With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Regulation (EC) No 2697/2000 of 27 November 2000 concerning the provisional authorisations of additives in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 2697/2000 der Kommission vom 27. November 2000 über die vorläufigen Zulassungen von Zusatzstoffen in der Tierernährung .)
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2697/2000 frá 27. nóvember 2000 um bráðabirgðaleyfi fyrir aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2697/2000 av 27. november 2000 om midlertidige godkjenninger av tilsetningsstoffer i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 1898/2000 of 7 September 2000 amending Regulation (EC) No 2630/97 as regards the model for reporting the annual controls foreseen by Article 5(1) of that Regulation .
Verordnung (EG) Nr. 1898/2000 der Kommission vom 7. September 2000 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2630/97 hinsichtlich des Musters für die Vorlage der Angaben über die jährlichen Kontrollen gemäß Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1898/2000 av 7. september 2000 om endring av forordning (EF) nr. 2630/97 med hensyn til modellen for innrapportering av de årlige kontrollene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 i nevnte forordning
Commission Regulation (EC) No 1606/2000 of 24 July 2000 amending Regulation (EC) No 2629/97 with regard to the use of the animal identification code by the United Kingdom.
Verordnung (EG) Nr. 1606/2000 der Kommission vom 24. Juli 2000 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2629/97 hinsichtlich der Verwendung des Codes zur Kennzeichnung von Rindern im Vereinigten Königreich
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1606/2000 av 24. juli 2000 om endring av forordning (EF) nr. 2629/97 med hensyn til Det forente kongerikes bruk av koden for identifikasjon av storfe
Commission Regulation (EC) No 930/2000 of 4 May 2000 establishing implementing rules as to the suitability of the denominations of varieties of agricultural plant species and vegetable species
Verordnung (EG) Nr. 930/2000 der Kommission vom 4. Mai 2000 mit Durchführungsbestimmungen über die Eignung von Sortenbezeichnungen für landwirtschaftliche Pflanzenarten und für Gemüsearten
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 930/2000 frá 4. maí 2000 um setningu framkvæmdarákvæða um hvort nafngiftir eigi við um yrki af tegundum nytjajurta í landbúnaði og tegundum matjurta
Kommisjonsforordning (EF) nr. 930/2000 av 4. mai 2000 om fastsetjing av gjennomføringsreglar med omsyn til kor eigna sortsnamna til planteartar til jordbruksføremål og grønsakartar er
Commission Regulation (EC) No 739/2000 of 7 April 2000 amending Regulation (EC) No 2439/1999 on the conditions for the authorisation of additives belonging to the group 'binders, anti-caking agents and coagulants' in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 739/2000 der Kommission vom 7. April 2000 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2439/1999 über die Bedingungen für die Zulassung von Zusatzstoffen der Gruppe "Bindemittel, Fließhilfsstoffe und Gerinnungshilfsstoffe" in der Tierernährung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar nr. 739/2000 frá 7. apríl 2000 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2439/1999 um skilyrði vegna leyfis fyrir aukefnum í fóðri í flokknum „bindiefni, kekkjavarnarefni og storkuefni“
Kommisjonsforordning (EF) nr. 739/2000 av 7. april 2000 om endring av forordning nr. 2439/1999 om vilkårene for godkjenning av tilsetningsstoffer som tilhører gruppen «bindemidler, antiklumpemidler og koaguleringsmidler» i fôrvarer

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 9 March 2023