With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Recommendation 2008/472/EC of 30 May 2008 on risk reduction measures for the substances 2,3-epoxypropyltrimethylammonium chloride (EPTAC), (3-chloro-2-hydroxypropyl) trimethylammonium chloride (CHPTAC) and hexachlorocyclopentadiene (notified under document number C(2008) 2316)
Empfehlung der Kommission vom 30. Mai 2008 über Risikobegrenzungsmaßnahmen für die Stoffe 2,3-Epoxypropyltrimethylammoniumchlorid, (3-Chlor-2-hydroxypropyl)trimethylammoniumchlorid und Hexachlorcyclopentadien
Commission Recommendation 2008/471/EC of 30 May 2008 on risk reduction measures for the substances: trichloroethylene, benzene, and 2-methoxy-2-methylbutane (TAME) (notified under document number C(2008) 2271)
Empfehlung der Kommission vom 30. Mai 2008 über Risikobegrenzungsmaßnahmen für die Stoffe Trichlorethylen, Benzol und 2-Methoxy-2-methylbutan (TAME)
Commission Recommendation 2008/464/EC of 30 May 2008 on risk reduction measures for the substances zinc, zinc chloride and zinc distearate (notified under document number C(2008) 2329)
Empfehlung der Kommission vom 30. Mai 2008 über Risikobegrenzungsmaßnahmen für die Stoffe Zink, Zinkchlorid und Zinkdistearat
Commission Recommendation 2008/455/EC of 30 May 2008 on risk reduction measures for the substances chromium trioxide, ammonium dichromate and potassium dichromate (notified under document number C(2008) 2326)
Empfehlung der Kommission vom 30. Mai 2008 über Risikobegrenzungsmaßnahmen für die Stoffe Chromtrioxid, Ammoniumdichromat und Kaliumdichromat
Commission Recommendation 2008/454/EC of 30 May 2008 on risk reduction measures for the substances sodium chromate, sodium dichromate and 2,2?Œ,6,6?Œ-tetrabromo-4,4?Œ-isopropylidenediphenol (tetrabromobisphenol A) (notified under document number C(2008) 2256)
Empfehlung der Kommission vom 30. Mai 2008 über Risikobegrenzungsmaßnahmen für die Stoffe Natriumchromat, Natriumdichromat und 2,2?,6,6?-Tetrabrom-4,4?-isopropylidendiphenol (Tetrabrombisphenol A)
Commission Recommendation 2008/447/EC of 30 May 2008 on risk reduction measures for the substances: benzyl butyl phthalate (BBP), 2-furaldehyde (furfural), perboric acid, sodium salt (notified under document number C(2008) 2328)
Empfehlung der Kommission vom 30. Mai 2008 über Risikobegrenzungsmaßnahmen für die Stoffe Benzylbutylphthalat (BBP), 2-Furaldehyd (Furfural), Perborsäure, Natriumsalz
Commission Recommendation 2008/446/EC of 29 May 2008 on risk reduction measures for the substances: cadmium, cadmium oxide (notified under document number C(2008) 2243)
Empfehlung der Kommission vom 29. Mai 2008 über Risikobegrenzungsmaßnahmen für die Stoffe Cadmium und Cadmiumoxid
Commission Recommendation 2008/468/EC of 30 May 2008 on risk reduction measures for the substances zinc oxide, zinc sulphate and trizinc bis(orthophosphate) (notified under document number C(2008) 2322)
Empfehlung der Kommission vom 30. Mai 2008 über Risikobegrenzungsmaßnahmen für die Stoffe Zinkoxid, Zinksulfat und Trizinkbis(orthophosphat)
Commission Recommendation 2008/405/EC of 28 May 2008 on risk reduction measures for the substances 2-nitrotoluene and 2,4-dinitrotoluene (notified under document number C(2008) 2233)
Empfehlung der Kommission vom 28. Mai 2008 über Risikobegrenzungsmaßnahmen für die Stoffe 2-Nitrotoluol und 2,4-Dinitrotoluol
Commission Recommendation 2008/103/EC of 4 February 2008 concerning a coordinated Community monitoring programme for 2008 to ensure compliance with maximum levels of pesticide residues in and on cereals and certain other products of plant origin and national monitoring programmes for 2009
Empfehlung der Kommission vom 4. Februar 2008 betreffend ein koordiniertes Überwachungsprogramm der Gemeinschaft für 2008 über die Einhaltung der Höchstgehalte von Pestizidrückständen in oder auf Getreide und bestimmten anderen Erzeugnissen pflanzlichen Ursprungs sowie die...
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 4. febrúar 2008 um samræmda vöktunaráætlun Bandalagsins fyrir árið 2008 í því skyni að tryggja að virt séu ákvæði um hámarksgildi varnarefnaleifa í og á kornvörum og tilteknum öðrum vörum úr jurtaríkinu og um landsbundnar vöktunaráætlanir...
Kommisjonsrekommandasjon av 4. februar 2008 om et samordnet overvåkingsprogram for Fellesskapet for 2008 for å sikre overholdelse av grenseverdier for rester av plantevernmidler på og i korn og visse andre produkter av vegetabilsk opprinnelse og om nasjonale...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.