With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Directive 2005/88/EC of the European Parliament and of the Council of 14 December 2005 amending Directive 2000/14/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors.
Richtlinie 2005/88/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2005 zur Änderung der Richtlinie 2000/14/EG über die Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über umweltbelastende Geräuschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geräten...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/88/EB frá 14. desember 2005 um breytingu á tilskipun 2000/14/EB um samræmingu laga aðildarríkjanna er varða hávaðamengun í umhverfinu af völdum búnaðar til nota utanhúss
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/88/EF av 14. desember 2005 om endring av direktiv 2000/14/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om støyutslipp i miljøet fra utstyr til utendørs bruk
COM(1998) 046
Directive 2000/14/EC of the European Parliament and the Council of 8 May 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors
Richtlinie 2000/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Mai 2000 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über umweltbelastende Geräuschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geräten und Maschinen
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/14/EF av 26. februar 2001 om fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet, innkreving av avgifter for bruk av jernbaneinfrastruktur og sikkerhetssertifisering
European Parliament and Council Directive 95/27/EC of 29 June 1995 amending Council Directive 86/662/EEC on the limitation of noise emitted by hydraulic excavators, rope-operated excavators, dozers, loaders and excavator- loaders
Richtlinie 95/27/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Juni 1995 zur Änderung der Richtlinie 86/662/EWG zur Begrenzung des Geräuschemissionspegels von Hydraulikbaggern, Seilbaggern, Planiermaschinen, Ladern und Baggerladern
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/27/EB frá 29. júní 1995 um breytingu á tilskipun ráðsins 86662/EBE um takmörkun hávaða frá vökva- og víragröfum, jarðýtum, hjóla- og beltaskóflum og traktorsgröfum
Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/27/EF av 29. juni 1995 om endring av rådsdirektiv 86/662/EØF om begrensning av lyd avgitt av hydrauliske gravemaskiner og gravemaskiner med vinsjdrift, dosere, lastere og gravelastere
Council Directive 87/405/EEC of 25 June 1987 amending Directive 84/534/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the permissible sound power level of tower cranes
Richtlinie 87/405/EWG des Rates vom 25. Juni 1987 zur Änderung der Richtlinie 84/534/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend den zulässigen Schalleistungspegel von Turmdrehkränen
Council Directive 86/295/EEC of 26 May 1986 on the approximation of the laws of the Member States relating to roll-over protective structures (ROPS) for certain construction plant
Richtlinie 86/295/EWG des Rates vom 26. Mai 1986 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Überrollschutzaufbauten (ROPS) bestimmter Baumaschinen
Council Directive 86/296/EEC of 26 May 1986 on the approximation of the laws of the Member States relating to falling-object protective structures (FOPS) for certain construction plant
Richtlinie 86/296/EWG des Rates vom 26. Mai 1986 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Schutzaufbauten gegen herabfallende Gegenstände (FOPS) bestimmter Baumaschinen
Commission Directive 85/406/EEC of 11 July 1985 adapting to technical progress Council Directive 84/533/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the permissible sound power level of compressors
Richtlinie 85/406/EWG der Kommission vom 11. Juli 1985 zur Anpassung der Richtlinie 84/533/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über den zulässigen Schalleistungspegel von Motorkompressoren an den technischen Fortschritt
Commission Directive 85/407/EEC of 11 July 1985 adapting to technical progress Council Directive 84/535/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the permissible sound power level of welding generators
Richtlinie 85/407/EWG der Kommission vom 11. Juli 1985 zur Anpassung der Richtlinie 84/535/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über den zulässigen Schalleistungspegel von Schweißstromerzeugern an den technischen Fortschritt
Council Directive 84/533/EEC of 17 September 1984 on the approximation of the laws of the Member States relating to the permissible sound power level of compressors
Richtlinie 84/533/EWG des Rates vom 17. September 1984 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über den zulässigen Schalleistungspegel von Motorkompressoren
Council Directive 84/534/EEC of 17 September 1984 on the approximation of the laws of the Member States relating to the permissible sound power level of tower cranes
Richtlinie 84/534/EWG des Rates vom 17. September 1984 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend den zulässigen Schalleistungspegel von Turmdrehkränen
Council Directive 84/535/EEC of 17 September 1984 on the approximation of the laws of the Member States relating to the permissible sound power level of welding generators
Richtlinie 84/535/EWG des Rates vom 17. September 1984 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über den zulässigen Schalleistungspegel von Schweißstromerzeugern
Council Directive 84/532/EEC of 17 September 1984 on the approximation of the laws of the Member States relating to common provisions for construction plant and equipment
Richtlinie 84/532/EWG des Rates vom 17. September 1984 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend Baugeräte und Baumaschinen: Gemeinsame Bestimmungen
Council Directive 79/113/EEC of 19 December 1978 on the approximation of the laws of the Member States relating to the determination of the noise emission of construction plant and equipment
Richtlinie 79/113/EWG des Rates vom 19. Dezember 1978 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend die Ermittlung des Geräuschemissionspegels von Baumaschinen und Baugeräten
Commission Delegated Regulation (EU) /... amending Directive 2000/14/EC of the European Parliament and of the Council as regards the methods to measure airborne noise emitted by equipment for use outdoors

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.