With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

C(2019)740
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/885 of 5 February 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/2402 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying information to be provided to a competent authority in an application for authorisation of a third party assessing STS compliance
Delegierte Verordnung (EU) 2019/885 der Kommission vom 5. Februar 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Präzisierung der Informationen, die einer zuständigen Behörde bei der...
C(2019)664
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/820 of 4 February 2019 supplementing Regulation (EU) No 345/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to conflicts of interest in the area of European venture capital funds
Delegierte Verordnung (EU) 2019/820 der Kommission vom 4. Februar 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 345/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Interessenkonflikte bei Europäischen Risikokapitalfonds
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/820 frá 4. febrúar 2019 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 345/2013 að því er varðar hagsmunaárekstra á sviði evrópskra áhættufjármagnssjóða
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/820 av 4. februar 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 345/2013 med hensyn til interessekonflikter på området europeiske venturekapitalfond
C(2019)669
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/819 of 1 February 2019 supplementing Regulation (EU) No 346/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to conflicts of interest, social impact measurement and information to investors in the area of European social entrepreneurship funds
Delegierte Verordnung (EU) 2019/819 der Kommission vom 1. Februar 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 346/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Interessenkonflikte, die Messung sozialer Wirkungen und Anlegerinformationen bei Europäischen Fonds für...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/819 frá 1. febrúar 2019 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 346/2013 að því er varðar hagsmunaárekstra, mat á félagslegum áhrifum og upplýsingar til fjárfesta á sviði evrópskra félagslegra...
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/819 av 1. februar 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 346/2013 med hensyn til interessekonflikter, måling av sosiale virkninger og opplysninger til investorer på området europeiske fond for sosialt...
C(2019)646
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/758 of 31 January 2019 supplementing Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the minimum action and the type of additional measures credit and financial institutions must take to mitigate money laundering and terrorist financing risk in certain third countries
Delegierte Verordnung (EU) 2019/758 der Kommission vom 31. Januar 2019 zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die von Kredit- und Finanzinstituten zur Minderung des Risikos von Geldwäsche...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/758 frá 31. janúar 2019 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/849 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um lágmarksaðgerðir og tegundir viðbótar ráðstafana sem lána- og fjármálastofnanir verða að...
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/758 av 31. januar 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for de tiltakene som kredittinstitusjoner og finansinstitusjoner som et minstekrav skal iverksette, samt...
C(2019)791
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/460 of 30 January 2019 amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to the list of exempted entities
Delegierte Verordning (EU) 2019/460 der Kommissionvom 30. Januar 2019zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates inBezug auf die Liste der freigestellten Einrichtungen
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/460 frá 30. janúar 2019 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 648/2012 að því er varðar skrána yfir aðila sem njóta undanþágu
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/460 av 30. januar 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til listen over enheter som er unntatt
C(2019)793
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/462 of 30 January 2019 amending Delegated Regulation (EU) 2017/1799 as regards the exemption of the Bank of England from the pre- and post-trade transparency requirements in Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council
Delegierte Verordnung (EU) 2019/462 der Kommission vom 30. Januar 2019 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2017/1799 im Hinblick auf die Befreiung der Bank of England von den Vor- und Nachhandelstransparenzanforderungen der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/462 frá 30. janúar 2019 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2017/1799 að því er varðar undanþágu Englandsbanka frá kröfunum um gagnsæi fyrir og eftir viðskipti sem settar eru fram í reglugerð (ESB) nr. 600/2014
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/462 av 30. januar 2019 om endring av delegert forordning (EU) 2017/1799 med hensyn til unntaket for Bank of England fra krav om gjennomsiktighet før og etter handel i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014
C(2019)792
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/461 of 30 January 2019 amending Delegated Regulation (EU) 2016/522 as regards the exemption of the Bank of England and the United Kingdom Debt Management Office from the scope of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council
Delegierte Verodnung (EU) 2019/461 der Kommissionvom 30. Januar 2019zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2016/522 im Hinblick auf die Ausnahme der Bankof England und des United Kingdom Debt Management Office vom Anwendungsbereich derVerordnung (EU) Nr. 596/2014 des...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/461 frá 30. janúar 2019 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2016/522 að því er varðar undanþágu Englandsbanka og Lánasýslu Bretlands frá gildissviði reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/461 av 30. januar 2019 om endring av delegert forordning (EU) 2016/522 med hensyn til unntak for Bank of England og Her Majesty''s Treasury fra virkeområdet for europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014
C(2019)794
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/463 of 30 January 2019 amending Regulation (EU) 2015/2365 of the European Parliament and of the Council with regard to the list of exempted entities
Delegierte Verordnung (EU) 2019/463 der Kommission vom 30. Januar 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Liste der freigestellten Einrichtungen
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/463 frá 30. janúar 2019 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2015/2365 að því er varðar listann yfir aðila sem njóta undanþágu

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.