With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Directive 2009/88/EC of 30 July 2009 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include thiacloprid as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2009/88/EG der Kommission vom 30. Juli 2009 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Thiacloprid in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/88/EB frá 30. júlí 2009 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu þíaklópríði við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2009/88/EF av 30. juli 2009 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med heblikk på oppføring av tiakloprid som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Directive 2009/89/EC of 30 July 2009 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include nitrogen as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 89/2009/EG der Kommission vom 30. Juli 2009 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Stickstoff in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/89/EB frá 30. júlí 2009 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu köfnunarefni við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2009/89/EF av 30. juli 2009 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av nitrogen som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Directive 2009/86/EC of 29 July 2009 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include fenpropimorph as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2009/86/EG der Kommission vom 29. Juli 2009 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Fenpropimorph in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/86/EB frá 29. júlí 2009 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu fenprópímorfi við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2009/86/EF av 29. juli 2009 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av fenpropimorf som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Directive 2009/87/EC of 29 July 2009 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include indoxacarb as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2009/87/EG der Kommission vom 29. Juli 2009 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Indoxacarb in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/87/EB frá 29. júlí 2009 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu indoxakarbi við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2009/87/EF av 29. juli 2009 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av indoksakarb som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Directive 2009/85/EC of 29 July 2009 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include coumatetralyl as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 85/2009/EG der Kommission vom 29. Juli 2009 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Coumatetralyl in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/85/EB frá 29. júlí 2009 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu kúmatetralýli við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2009/85/EF av 29. juli 2009 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av kumatetralyl som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Directive 2009/84/EC of 28 July 2009 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include sulfuryl fluoride as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2009/84/EG der Kommission vom 28. Juli 2009 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Sulfurylfluorid in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/84/EB frá 28. júlí 2009 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu súlfúrýlflúoríði við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2009/84/EF av 28. juli 2009 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av sulfurylfluorid som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Decision 2009/443/EC of 10 June 2009 amending, for the purposes of adapting to technical progress, the Annex to Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council as regards exemptions for applications of lead, cadmium and mercury (notified under document number C(2009) 4187)
Entscheidung der Kommission vom 10. Juni 2009 zur Änderung des Anhangs der Richtlinie 2002/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der ausgenommenen Verwendungen von Blei, Cadmium und Quecksilber zwecks Anpassung an den technischen Fortschritt (2009/443/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. júní 2009 um breytingu á viðaukanum við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/95/EB, að því er varðar undanþágur varðandi notkun blýs, kadmíums og kvikasilfurs, í því skyni að laga hann að tækniframförum (2009/443/EB)
Kommisjonsvedtak av 10. juni 2009 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/95/EF om unntak for bruk av bly, kadmium og kvikksølv, for å tilpasse vedlegget til den tekniske utviklinga (2009/443/EF)
Commission Decision, 2009/428/EC, of 4 June 2009 amending, for the purposes of adapting to technical progress, the Annex to Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council as regards the exemption for an application of lead as impurity in RIG Faraday rotators used for fibre optic communication systems (notified under document number C(2009) 4165)
Entscheidung der Kommission vom 4. Juni 2009 zur Änderung des Anhangs der Richtlinie 2002/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Ausnahme für eine Verwendung von Blei als Verunreinigung in RIG-Faraday-Rotatoren, die in faseroptischen...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 4. júní 2009 um breytingu á viðaukanum við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/95/EB, að því er varðar undanþágur varðandi notkun blýs sem íbótarefni í Faraday-snúð af RIG-gerð, sem notaður er í fjarskiptakerfi með ljósleiðurum, í því...
Kommisjonsvedtak av 4. juni 2009 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/95/EF med omsyn til unntak for bruk av bly som ureinske i RIG Faraday-rotatorar som vert nytta i fiberoptiske kommunikasjonssystem, for å tilpasse vedlegget til den tekniske utviklinga (2009/...
Commission Regulation (EC) No 304/2009 of 14 April 2009 amending Annexes IV and V to Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the treatment of waste containing persistent organic pollutants in thermal and metallurgical production processes
Verordnung (EG) Nr. 304/2009 der Kommission vom 14. April 2009 zur Änderung der Anhänge IV und V der Verordnung (EG) Nr. 850/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Behandlung von persistente organische Schadstoffe enthaltenden Abfällen bei thermischen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 304/2009 frá 14. apríl 2009 um breytingu á IV. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 850/2004 að því er varðar meðhöndlun úrgangs, sem inniheldur þrávirk, lífræn mengunarefni, í varmaferlum og...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 304/2009 av 14. april 2009 om endring av vedlegg IV og V til europaparlaments- og rådsforordning EF) nr. 850/2004 med hensyn til behandling av avfall som inneholder persistente organiske forurensende stoffer, i termiske og metallurgiske...
Commission Directive 2008/85/EC of 5 September 2008 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include thiabendazole as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2008/85/EG der Kommission vom 5. September 2008 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Thiabendazol in Anhang I
Kommisjonsdirektiv 2008/85/EF av 5. september 2008 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med hensyn til oppføring av tiabendazol som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Directive 2008/86/EC of 5 September 2008 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include tebuconazole as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2008/86/EG der Kommission vom 5. September 2008 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Tebuconazol in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/86/EB frá 5. september 2008 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu tebúkónasóli við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2008/86/EF av 5. september 2008 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med hensyn til oppføring av tebukonazol som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Directive 2008/58/EC of 21 August 2008 amending, for the purpose of its adaptation to technical progress, for the 30th time, Council Directive 67/548/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances
Richtlinie 2008/58/EG der Kommission vom 21. August 2008 zur 30. Anpassung der Richtlinie 67/548/EWG des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe an den technischen Fortschritt
Kommisjonsdirektiv 2008/58/EF av 21. august 2008 om 30. tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 67/548/EØF om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer
Commission Directive 2008/81/EC of 29 July 2008 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include difenacoum as an active substance in Annex I thereto.
Richtlinie 2008/81/EG der Kommission vom 29. Juli 2008 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Difenacoum in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/81/EB frá 29. júlí 2008 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu dífenakúmi við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2008/81/EF av 29. juli 2008 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med hensyn til oppføring av difenakum som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Directive 2008/80/EC of 28 July 2008 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include cyclohexylhydroxydiazene 1-oxide, potassium salt (K-HDO) as an active substance in Annex I thereto.
Richtlinie 2008/80/EG der Kommission vom 28. Juli 2008 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Cyclohexylhydroxydiazen-1-oxid, Kaliumsalz (K-HDO) in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/80/EB frá 28. júlí 2008 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu kalíum- salti af sýklóhexýlhýdroxýdíasen-1-oxíði (K-HDO) í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2008/80/EF av 28. juli 2008 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med hensyn til oppføring av cykloheksylhydroksydiazen-1-oksid, kaliumsalt (K-HDO) som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Directive 2008/79/EC of 28 July 2008 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include IPBC as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2008/79/EG der Kommission vom 28. Juli 2008 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs IPBC in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/79/EB frá 28. júlí 2008 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu 3-joð-2- própýnýlbútýlkarbamati (IPBC) við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2008/79/EF av 28. juli 2008 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med hensyn til oppføring av IPBC som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Directive 2008/77/EC of 25 July 2008 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include thiamethoxam as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2008/77/EG der Kommission vom 25. Juli 2008 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Thiamethoxam in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/77/EB frá 25. júlí 2008 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu þíametoxami við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2008/77/EF av 25. juli 2008 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med hensyn til oppføring av tiametoksam som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Directive 2008/78/EC of 25 July 2008 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include propiconazole as an active substance in Annex I thereto.
Richtlinie 2008/78/EG der Kommission vom 25. Juli 2008 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Propiconazol in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/78/EB frá 25. júlí 2008 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu própíkónasóli við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2008/78/EF av 25. juli 2008 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med hensyn til oppføring av propikonazol som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Directive 2008/75/EC of 24 July 2008 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include carbon dioxide as an active substance in Annex I thereto.
Richtlinie 2008/75/EG der Kommission vom 24. Juli 2008 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Kohlendioxid in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/75/EB frá 24. júlí 2008 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu koltví- sýringi við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2008/75/EF av 24. juli 2008 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med hensyn til oppføring av karbondioksid som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Directive 2008/16/EC of 15 February 2008 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include etofenprox as an active substance in Annex I thereto.
Richtlinie 2008/16/EG der Kommission vom 15. Februar 2008 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Etofenprox in Anhang I
Kommisjonsdirektiv 2008/16/EF av 15. februar 2008 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av etofenproks som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Directive 2008/15/EC of 15 February 2008 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include clothianidin as an active substance in Annex I thereto.
Richtlinie 2008/15/EG der Kommission vom 15. Februar 2008 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Clothianidin in Anhang I
Kommisjonsdirektiv 2008/15/EF av 15. februar 2008 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med hen blikk på oppføring av klotianidin som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Decision of 24 January 2008 amending, for the purposes of adapting to technical progress, the Annex to Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council as regards exemptions for applications of lead and cadmium
Entscheidung der Kommission vom 24. Januar 2008 zur Änderung des Anhangs der Richtlinie 2002/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der ausgenommenen Verwendungen von Blei und Cadmium zwecks Anpassung an den technischen Fortschritt (2008/385/EG)
Kommisjonsvedtak av 24. januar 2008 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/95/EF om unntak for bruk av bly og kadmium, for å tilpasse vedlegget til den tekniske utviklinga [meldt under nummeret K(2008) 268] (2008/385/EF)
Commission Regulation (EC) No 1451/2007 of 4 December 2007 on the second phase of the 10-year work programme referred to in Article 16(2) of Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council concerning the placing of biocidal products on the market.
Verordnung (EG) Nr. 1451/2007 der Kommission vom 4. Dezember 2007 über die zweite Phase des Zehn-Jahres-Arbeitsprogramms gemäß Artikel 16 Absatz 2 der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1451/2007 frá 4. desember 2007 um annan áfanga 10 ára vinnuáætlunarinnar sem um getur í 2. mgr. 16. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB um markaðssetningu sæfiefna
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 4. desember 2007 om annen fase av det tiårige arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter
Commission Directive 2007/69/EC of 29 November 2007 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include difethialone as an active substance in Annex I thereto.
Richtlinie 2007/69/EG der Kommission vom 29. November 2007 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Difethialon in Anhang I
Kommisjonsdirektiv 2007/69/EF av 29. november 2007 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av difetialon som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Directive 2007/70/EC of 29 November 2007 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include carbon dioxide as an active substance in Annex IA thereto.
Richtlinie 2007/70/EG der Kommission vom 29. November 2007 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Kohlendioxid in Anhang IA
Kommisjonsdirektiv 2007/70/EF av 29. november 2007 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av karbondioksid som et aktivt stoff i vedlegg IA
Commission Directive 2007/20/EC of 3 April 2007 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include dichlofluanid as an active substance in Annex I thereto.
Richtlinie 2007/20/EG der Kommission vom 3. April 2007 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Dichlofluanid in Anhang I
Kommisjonsdirektiv 2007/20/EF av 3. april 2007 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av diklofluanid som et aktivt stoff i vedlegg I

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.