With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Regulation on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to "de minimis" aid
Verordnung (EG) Nr. 69/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf "De-minimis"-Beihilfen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 69/2001 frá 12. janúar 2001 um beitingu 87. og 88. gr. EB-sáttmálans gagnvart lágmarksaðstoð
Kommisjonsforordning (EF) nr. 69/2001 av 12. januar 2001 om anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på bagatellmessig støtte
Commission Regulation on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State Aid to SMEs
Verordnung (EG) Nr. 70/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 70/2001 frá 12. janúar 2001 um beitingu 87. og 88. gr. EB-sáttmálans gagnvart ríkisaðstoð til lítilla og meðalstórra fyrirtækja
Kommisjonsforordning (EF) nr. 70/2001 av 12. januar 2001 om anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellomstore bedrifter
COM(1997) 496
Council Regulation (EC) No 1540/98 of 29 June 1998 establishing new rules on aid to shipbuilding
Verordnung (EG) Nr. 1540/98 des Rates vom 29. Juni 1998 zur Neuregelung der Beihilfen für den Schiffbau
Reglugerð ráðsins (EB) nr.1540/98 frá 29. júní 1998 um nýjar reglur um aðstoð til skipasmíða
Rådsforordning (EF) nr. 1540/98 av 29. juni 1998 om nye regler for støtte til skipsbyggingsindustrien
COM(1997) 396
Council Regulation (EC) No 994/98 of 7 May 1998 on the application of Article 92 and 93 of the Treaty establishing the European Community to certain categories of horizontal state aid.
Verordnung (EG) Nr. 994/98 des Rates vom 7. Mai 1998 über die Anwendung der Artikel 92 und 93 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft auf bestimmte Gruppen horizontaler Beihilfen
Council Regulation (EC) No 2600/97 of 19 December 1997 amending Regulation (EC) No 3094/95 on aid to shipbuilding.
Verordnung (EG) Nr. 2600/97 des Rates vom 19. Dezember 1997 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 3094/95 über Beihilfen für den Schiffbau
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2600/97 frá 19. desember 1997 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 3094/95 frá 22. desember 1995 um aðstoð til skipasmíða
Rådsforordning (EF) nr. 2600/97 av 19. desember 1997 om endring av forordning (EF) nr. 3094/95 om støtte til skipsbyggingsindustrien
Council regulation (EC) No 1904/96 amending Regulation (EC) No 3094/95 on aid to shipbuilding
Verordnung (EG) Nr. 1904/96 des Rates vom 27. September 1996 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 3094/95 über Beihilfen für den Schiffbau
Reglugerð ráðsins (EB) 1904/96 frá 27. september 1996 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 3094/95 um aðstoð til skipasmíða
Rådsforordning (EF) nr. 1904/96 av 27. september 1996 om endring av forordning (EF) nr. 3094/95 om støtte til skipsbyggingsindustrien
Council Regulation (EC) 3094/95 of 22 December 1995 on aid to shipbuilding.
Verordnung (EG) Nr. 3094/95 des Rates vom 22. Dezember 1995 über Beihilfen für den Schiffbau
Reglugerð ráðsins (EB) 3094/95 frá 22. desember 1995 um aðstoð til skipasmíða
Rådsforordning (EF) nr. 3094/95 av 22. november 1995 om støtte til skipsbyggingsindustrien

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 14 September 2021