With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Regulation (EC) No 162/2007 of 19 February 2007 amending Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council relating to fertilisers for the purposes of adapting Annexes I and IV thereto to technical progress.
Verordnung (EG) Nr. 162/2007 der Kommission vom 19. Februar 2007 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates über Düngemittel zwecks Anpassung ihrer Anhänge I und IV an den technischen Fortschritt
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 162/2007 frá 19. febrúar 2007 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2003/2003 um áburð í því skyni að laga I. og IV. viðauka við hana að tækniframförum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 162/2007 av 19. februar 2007 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 om gjødsel for å tilpasse vedlegg I og IV til den tekniske utvikling
Commission Decision 2006/390/EC of 24 May 2006 on the national provisions notified by the Czech Republic under Article 95(4) of the EC Treaty concerning the maximum admissible content of cadmium in fertilisers.
Entscheidung der Kommission vom 24. Mai 2006 zu von der Tschechischen Republik nach Artikel 95 Absatz 4 EG-Vertrag mitgeteilten einzelstaatlichen Bestimmungen über den höchsten zulässigen Cadmiumgehalt von Düngemitteln (2006/390/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 24. maí 2006 um innlend ákvæði, sem Lýðveldið Tékkland hefur tilkynnt um skv. 4. mgr. 95. gr. EB-sáttmálans, varðandi leyfilegt hámarksinnihald kadmíums í áburði (2006/390/EB)
Kommisjonsvedtak av 24. mai 2006 om de nasjonale bestemmelser som Den tsjekkiske republikk har meldt i henhold til EF-traktatens artikkel 95 nr. 4 med hensyn til høyeste tillatte innhold av kadmium i gjødsel (2006/390/EF)
Commission Decision 2006/347/EC of 3 January 2006 on the national provisions notified by the Kingdom of Sweden under Article 95(4) of the EC Treaty concerning the maximum admissible content of cadmium in fertilisers.
Entscheidung der Kommission vom 3. Januar 2006 zu vom Königreich Schweden gemäß Artikel 95 Absatz 4 EG-Vertrag mitgeteilten einzelstaatlichen Bestimmungen über den höchsten zulässigen Cadmiumgehalt von Düngemitteln (2006/347/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 3. janúar 2006 um innlend ákvæði, sem Konungsríkið Svíþjóð hefur tilkynnt um skv. 4. mgr. 95. gr. EB-sáttmálans, varðandi leyfilegt hámarksinnihald kadmíums í áburði (2006/347/EB)
Kommisjonsvedtak av 3. januar 2006 om de nasjonale bestemmelser som Kongeriket Sverige har meldt i henhold til EF-traktatens artikkel 95 nr. 4 med hensyn til høyeste tillatte innhold av kadmium i gjødsel (2006/347/EF)
Commission Decision 2006/348/EC of 3 January 2006 on the national provisions notified by the Republic of Finland under Article 95(4) of the EC Treaty concerning the maximum admissible content of cadmium in fertilisers.
Entscheidung der Kommission vom 3. Januar 2006 zu von der Republik Finnland gemäß Artikel 95 Absatz 4 EG-Vertrag mitgeteilten einzelstaatlichen Bestimmungen über den höchsten zulässigen Cadmiumgehalt von Düngemitteln (2006/348/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 3. janúar 2006 um innlend ákvæði, sem Lýðveldið Finnland hefur tilkynnt um skv. 4. mgr. 95. gr. EB-sáttmálans, varðandi leyfilegt hámarksinnihald kadmíums í áburði (2006/348/EB)
Kommisjonsvedtak av 3. januar 2006 om de nasjonale bestemmelser som Republikken Finland har meldt i henhold til EF-traktatens artikkel 95 nr. 4 med hensyn til høyeste tillatte innhold av kadmium i gjødsel (2006/348/EF)
Commission Decision 2006/349/EC of 3 January 2006 on the national provisions notified by the Republic of Austria under Article 95(4) of the EC Treaty concerning the maximum admissible content of cadmium in fertilisers.
Entscheidung der Kommission vom 3. Januar 2006 zu von der Republik Österreich gemäß Artikel 95 Absatz 4 EG-Vertrag mitgeteilten einzelstaatlichen Bestimmungen über den höchsten zulässigen Cadmiumgehalt von Düngemitteln (2006/349/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 3. janúar 2006 um innlend ákvæði, sem Lýðveldið Austurríki hefur tilkynnt um skv. 4. mgr. 95. gr. EB-sáttmálans, varðandi leyfilegt hámarksinnihald kadmíums í áburði (2006/349/EB)
Kommisjonsvedtak av 3. januar 2006 om de nasjonale bestemmelser som Republikken Østerrike har meldt i henhold til EF-traktatens artikkel 95 nr. 4 med hensyn til høyeste tillatte innhold av kadmium i gjødsel (2006/349/EF)
Commission Regulation (EC) No 2076/2004 of 3 December 2004 adapting for the first time Annex I of Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council relating to fertilisers (EDDHSA and triple superphosphate)
Verordnung (EG) Nr. 2076/2004 der Kommission vom 3. Dezember 2004 zur ersten Anpassung des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 über Düngemittel (EDDHSA und Triple-Superphosphat)
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2076/2004 frá 3. desember 2004 um fyrstu aðlögun á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2003/2003 um áburð (EDDHSA og þrífosfat)
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2076/2004 av 3. desember 2004 om første tilpasning av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 om gjødsel (EDDHSA og trippelsuperfosfat)
COM(2001) 508
Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 relating to fertilisers.
Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003 über Düngemittel
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2003/2003 frá 13. október 2003 um áburð
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 av 13. oktober 2003 om gjødsel
COM(1998) 044
Directive 98/97/EC of the European Parliament and of the Council of 22 December 1998 amending Directive 76/116/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to fertilisers, as regards the marketing in Austria, Finland and in Sweden of fertilisers containing cadmium
Richtlinie 98/97/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Dezember 1998 zur Änderung der Richtlinie 76/116/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Düngemittel im Hinblick auf das Inverkehrbringen cadmiumhaltiger Düngemittel in Österreich,...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/97/EB frá 22. desember 1998 um breytingu á tilskipun 76/116/EBE um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um tilbúinn áburð, hvað snertir markaðssetningu í Austurríki, Finnlandi og Svíþjóð á tilbúnum áburði sem inniheldur kadmíum
Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/97/EF av 22. desember 1998 om endring av direktiv 76/116/EØF om gjensidig tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om gjødsel med hensyn til markedsføring i Østerrike, Finland og i Sverige av gjødsel som inneholder kadmium
Commission Directive 98/3/EC of 15 January 1998 adapting to technical progress Council Directive 76/116/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to fertilizers
Richtlinie 98/3/EG der Kommission vom 15. Januar 1998 zur Anpassung der Richtlinie 76/116/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Düngemittel an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 98/3/EB frá 15. janúar 1998 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 76/116/EBE um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um tilbúinn áburð
Kommisjonsdirektiv 98/3/EF av 15. januar 1998 om tilpassing til den tekniske utviklinga av rådsdirektiv 76/116/EØF om gjensidig tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om gjødsel
COM(1996) 594
Directive 97/63/EEC of the European Parliament and of the Council of 24 November 1997 amending Directives 76/116/EEC, 80/876/EEC, 89/284/EEC and 89/530/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to fertilizers
Richtlinie 97/63/EG des Europaïschen Parlaments und des Rates vom 24. November 1997 zur Änderung der Richtlinien 76/116/EWG, 80/876/EWG, 89/284/EWG und 89/530/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Düngemittel
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/63/EB frá 24. nóvember 1997 um breytingu á tilskipunum 76/116/EBE, 80/876/EBE, 89/284/EBE og 89/530/EBE um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um tilbúinn áburð
Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/63/EF av 24. november 1997 om endring av direktiv 76/116/EØF, 80/876/EØF, 89/284/EØF og 89/530/EØF om tilnærming av lovgjevinga om gjødsel i medlemsstatane
Commission Directive 96/28/EC of 10 May 1996 adapting to technical progress Counci Directive 76/116/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to fertilizers
Richtlinie 96/28/EG der Kommission vom 10. Mai 1996 zur Anpassung der Richtlinie 76/116/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Düngemittel an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 96/28/EB frá 10. maí 1996 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 76/116/EBE um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um tilbúinn áburð
Kommisjonsdirektiv 96/28/EF av 10. mai 1996 om tilpassing til den tekniske utviklinga av rådsdirektiv 76/116/EØF om gjensidig tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om gjødsel
Commission Directive 95/8/EC of 10 April 1995 amending Directive 77/535/EEC on the approximation of the laws of Member States relating to methods of sampling and analysis for fertilizers (Methods of analysis for trace elements at a concentration greater than 10 %)
Richtlinie 95/8/EG der Kommission vom 10. April 1995 zur Änderung der Richtlinie 77/535/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Probenahme und Analysemethoden von Düngemitteln (Analysemethoden für Spurennährstoffe mit einer Konzentration von mehr als...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/8/EB frá 10. apríl 1995 um breytingu á tilskipun 77/535/EBE um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um aðferðir við sýnatöku úr og greiningu á tilbúnum áburði (Greiningaraðferðir fyrir snefilefni yfir 10% að styrkleika)
Kommisjonsdirektiv 95/8/EF av 10. april 1995 om endring av direktiv 77/535/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om prøvetakings- og analysemetoder for gjødsel (Analysemetoder for mikronæringsstoffer i konsentrasjoner over 10 %)
Commission Directive 93/69/EEC of 23 July 1993 adapting to technical progress Council Directive 76/116/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to fertilizers
Richtlinie 93/69/EWG der Kommission vom 23. Juli 1993 zur Anpassung der Richtlinie 76/116/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Düngemittel an den technischen Fortschritt
Commission Directive 93/1/EEC of 21 January 1993 amending Directive 77/535/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to methods of sampling and analysis for fertilizers (Analysis methods for trace elements)
Richtlinie 93/1/EWG Kommission vom 21. Januar 1993 zur Änderung der Richtlinie 77/535/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Probenahmen und Analysemethoden von Düngemitteln (Analysemethoden für Spurennährstoffe)
Council Directive 89/530/EEC of 18 September 1989 supplementing and amending Directive 76/116/EEC in respect of the trace elements boron, cobalt, copper, iron, manganese, molybdenum and zinc contained in fertilizers
Richtlinie 89/530/EWG des Rates vom 18. September 1989 zur Ergänzung und Änderung der Richtlinie 76/116/EWG in Bezug auf die Spurennährstoffe Bor, Kobalt, Kupfer, Eisen, Mangan, Molybdaen und Zink in Düngemitteln
Commission Directive 89/519/EEC of 1 August 1989 supplementing and amending Directive 77/535/EEC on the approximation of the laws of Member States relating to methods of sampling and analysis for fertilizers
Richtlinie 89/519/EWG der Kommission vom 1. August 1989 zur Ergänzung und Änderung der Richtlinie 77/535/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Probenahmen und Analysemethoden von Düngemitteln
Council Directive 89/284/EEC of 13 April 1989 supplementing and amending Directive 76/116/EEC in respect of the calcium, magnesium, sodium and sulphur content of fertilizers
Richtlinie 89/284/EWG des Rates vom 13. April 1989 zur Ergänzung und Änderung der Richtlinie 76/116/EWG hinsichtlich Calcium, Magnesium, Natrium und Schwefel in Düngemitteln
Council Directive 88/183/EEC of 22 March 1988 amending Directive 76/116/EEC in respect of fluid fertilizers
Richtlinie 88/183/EWG des Rates vom 22. März 1988 zur Änderung der Richtlinie 76/116/EWG hinsichtlich flüssiger Düngemittel
Commission Directive 88/126/EEC of 22 December 1987 amending Directive 87/94/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to procedures for the control of characteristics of, limits for and resistance to detonation of straight ammonium nitrate fertilizers of high nitrogen content
Richtlinie 88/126/EWG der Kommission vom 22. Dezember 1987 zur Änderung der Richtlinie 87/94/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Verfahren zur Überprüfung der Merkmale, Grenzwerte und der Detonationsfähigkeit von Ammoniumnitrat- Einnährstoffdünger...
Commission Directive 87/566/EEC amending Directive 77/535/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to methods of sampling and analysis for fertilizers
Richtlinie 87/566/EWG der Kommission vom 24. November 1987 zur Änderung der Richtlinie 77/535/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Probenahme und Analysemethoden von Düngemitteln
Commission Directive 87/94/EEC of 8 December 1986 on the approximation of the laws of the Member States relating to procedures for the control of characteristics of, limits for and resistance to detonation of straight ammonium nitrate fertilizers of high nitrogen content
Richtlinie 87/94/EWG der Kommission vom 8. Dezember 1986 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Verfahren zur Überprüfung der Merkmale, Grenzwerte und der Detonationsfestigkeit von Ammonium-Einnährstoffdünger mit hohem Stickstoffgehalt
Council Directive 80/876/EEC of 15 July 1980 on the approximation of the laws of the Member States relating to straight ammonium nitrate fertilizers of high nitrogen content
Richtlinie 80/876/EWG des Rates vom 15. Juli 1980 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend Ammoniumnitrat-Einnährstoffdüngemittel mit hohem Stickstoffgehalt
Commission Directive 79/138/EEC of 14 December 1978 amending Directive 77/535/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to methods of sampling and analysis for fertilizers
Richtlinie 79/138/EWG der Kommission vom 14. Dezember 1978 zur Änderung der Richtlinie 77/535/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Probenahme und Analysemethoden von Düngemitteln
Commission Directive 77/535/EEC of 22 June 1977 on the approximation of the laws of the Member States relating to methods of sampling and analysis for fertilizers
Richtlinie 77/535/EWG der Kommission vom 22. Juni 1977 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Probenahme und Analysemethoden von Düngemitteln
Council Directive 76/116/EEC of 18 December 1975 on the approximation of the laws of the Member States relating to fertilizers
Richtlinie 76/116/EWG des Rates vom 18. Dezember 1975 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Düngemittel

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.