With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Directive 2001/1/EC of the European Parliament and of the Council of 22 January 2001 amending Council Directive 70/220/EEC concerning measures to be taken against air pollution by emissions from motor vehicles
Richtlinie 2001/1/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Januar 2001 zur Änderung der Richtlinie 70/220/EWG des Rates über Maßnahmen gegen die Verunreinigung der Luft durch Emissionen von Kraftfahrzeugen
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/1/EB frá 22. janúar 2001 um breytingu á tilskipun ráðsins 70/220/EBE varðandi ráðstafanir gegn loftmengun frá vélknúnum ökutækjum
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/1/EF av 22. januar 2001 om endring av rådsdirektiv 70/220/EØF om tiltak mot luftforurensning forårsaket av utslipp fra motorvogner
Commission Directive 2000/72/EC of 22 November 2000 adapting to technical progress Council Directive 93/31/EC on stands for two-wheel motor vehicles
Richtlinie 2000/72/EG der Kommission vom 22. November 2000 zur Anpassung der Richtlinie 93/31/EWG des Rates über den Ständer von zweirädrigen Kraftfahrzeugen an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/72/EB frá 22. nóvember 2000 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 93/31/EBE um standara á ökutækjum sem eru á tveimur hjólum
Kommisjonsdirektiv 2000/72/EF av 22. november 2000 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 93/31/EØF om parkeringsstøtter for motorvogner med to hjul
Commission Directive 2000/73/EC of 22 November 2000 adapting to technical progress Council Directive 93/92/EEC on the installation of lighting and light-signalling devices on two- or three-wheel motor vehicles
Richtlinie 2000/73/EG der Kommission vom 22. November 2000 zur Anpassung der Richtlinie 93/92/EWG des Rates über den Anbau der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen an zweirädrigen oder dreirädrigen Kraftfahrzeugen an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/73/EB frá 22. nóvember 2000 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 93/92/EBE um ljósa- og ljósmerkjabúnað vélknúinna ökutækja sem eru á tveimur eða þremur hjólum
Kommisjonsdirektiv 2000/73/EF av 22. november 2000 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 93/92/EØF om montering av lys- og lyssignalinnretninger på motorvogner med to eller tre hjul
Commission Directive 2000/74/EC of 22 November 2000 adapting to technical progress Council Directive 93/29/EEC on the identification of controls, tell-tales and indicators for two- or three-wheel motor vehicles
Richtlinie 2000/74/EG der Kommission vom 22. November 2000 zur Anpassung der Richtlinie 93/29/EWG des Rates über die Kennzeichnung der Betätigungseinrichtungen, Kontrollleuchten und Anzeiger von zweirädrigen oder dreirädrigen Kraftfahrzeugen an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/74/EB frá 22. nóvember 2000 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 93/29/EBE um merkingu stjórnrofa, gaumljósa og merkjabúnaðar á vélknúnum ökutækjum sem eru á tveimur eða þremur hjólum
Kommisjonsdirektiv 2000/74/EF av 22. november 2000 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 93/29/EØF om merking av betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og indikatorer for motorvogner med to eller tre hjul
Directive 2000/40/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the front underrun protection of motor vehicles and amending Council Directive 70/156/EEC
Richtlinie 2000/40/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2000 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über den vorderen Unterfahrschutz von Kraftfahrzeugen und zur Änderung der Richtlinie 70/156/EWG des Rates
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/40/EB frá 6. maí 1999 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 79/622/EBE varðandi veltigrindur á landbúnaðardráttarvélum á hjólum (kyrrstöðuprófun)
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/40/EF av 26. juni 2000 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om underkjøringshinder foran på motorvogner, og om endring av rådsdirektiv 70/156/EØF
Directive 2000/7/EC of the European Parliament and of the Council of 20 march 2000 on speedometers for two- or three-wheel motor vehicles and amending Council Directive 92/61/EEC on the type-approval of two- or three-wheel vehicles
Richtlinie 2000/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. März 2000 über den Geschwindigkeitsmesser von zweirädrigen oder dreirädrigen Kraftfahrzeugen und zur Änderung der Richtlinie 92/61/EWG des Rates über die Betriebserlaubnis für zweirädrige oder dreirädrige...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/7/EB frá 20. mars 2000 um hraðamæla fyrir vélknúin ökutæki á tveimur eða þremur hjólum og um breytingu á tilskipun ráðsins 92/61/EBE um gerðarviðurkenningu á vélknúnum ökutækjum á tveimur eða þremur hjólum
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/7/EF av 20. mars 2000 om hastighetsmålere for motorvogner med to eller tre hjul og om endring av rådsdirektiv 92/61/EØF om typegodkjenning av motorvogner med to eller tre hjul
Directive 2000/8/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 amending Council Directive 70/221/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to liquid fuel tanks and rear underrun protection of motor vehichles and their trailers
Richtlinie 2000/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. März 2000 zur Änderung der Richtlinie 70/221/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Behälter für flüssigen Kraftstoff und den Unterfahrschutz von Kraftfahrzeugen und...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/8/EB frá 20. mars 2000 um breytingu á tilskipun ráðsins 70/221/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi eldsneytisgeyma fyrir fljótandi eldsneyti og undirakstursvörn á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/8/EF av 20. mars 2000 om endring av rådsdirektiv 70/221/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tanker for flytende drivstoff og om underkjøringshinder bak på motorvogner og deres tilhengere
Directive 2004/EC of the European Parliament and of the Council of 28 February 2000 amending Council Directive 74/60/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the interior fittings of motor vehicles
Richtlinie 2000/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Februar 2000 zur Änderung der Richtlinie 74/60/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Innenausstattung der Kraftfahrzeuge (Teile im Insassenraum - ausgenommen...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/4/EB frá 28. febrúar 2000 um breytingu á tilskipun ráðsins 74/60/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi innréttingar vélknúinna ökutækja (innri hluta farþegarýmis nema innri baksýnisspegla, skipulag stjórnrofa, þak eða renniþak,...
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/4/EF av 28. februar 2000 om endring av rådsdirektiv 74/60/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om innvendig utstyr i motorvogner (interiørdeler i kupeen unntatt innvendig speil, betjeningsinnretningenes utforming, tak eller...
Commission Directive 2000/3/EC of 22 February adapting to technical progress Council Directive 77/541/EEC relating to safety belts and restraint systems of motor vehicles
Richtlinie 2000/3/EG der Kommission vom 22. Februar 2000 zur Anpassung der Richtlinie 77/541/EWG des Rates über Sicherheitsgurte und Haltesysteme für Kraftfahrzeuge an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/3/EB frá 22. febrúar 2000 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 77/541/EBE öryggisbelti og aðhaldsbúnað í vélknúnum ökutækjum
Kommisjonsdirektiv 2000/3/EF av 22. februar 2000 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 77/541/EØF om bilbelter og sikringsutstyr i motorvogner
Commission Directive 1999/98/EC of 15 December 1999 adapting to technical progress Directive 96/79/EC of the European Parliament and of the Council on the protction of occupants of motor vehicles in the event of a frontal impact.
Richtlinie 1999/98/EG der Kommission vom 15. Dezember 1999 zur Anpassung der Richtlinie 96/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über den Schutz der Kraftfahrzeuginsassen beim Frontalaufprall an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/98/EB frá 15. desember 1999 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 96/79/EB um verndun ökumanns og farþega í vélknúnum ökutækjum við högg að framan
Kommisjonsdirektiv 1999/98/EF av 15. desember 1999 om tilpasning til den tekniske utvikling av europaparlaments- og rådsdirektiv 96/79/EF om beskyttelse av fører og passasjerer i motorvogner ved frontkollisjon
Commission Directive 1999?99/EC of 15 December 1999 adapting to technical progress Council Directive 80/1269/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the engine power of motor vehicles
Richtlinie 1999/99/EG der Kommission vom 15. Dezember 1999 zur Anpassung der Richtlinie 80/1269/EWG des Rates über die Motorleistung von Kraftfahrzeugen an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/99/EB frá 15. desember 1999 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 80/1269/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi vélarafl vélknúinna ökutækja
Kommisjonsdirektiv 1999/99/EF av 15. desember 1999 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 80/1269/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om motorvogners motoreffekt
Commission Directive 1999/100/EC of 15 December 1999 adapting to technical progress Council Directive 80/1268/EEC relating to the carbon dioxide emissions and the fuel consumption of motor vehicles
Richtlinie 1999/100/EG der Kommission vom 15. Dezember 1999 zur Anpassung der Richtlinie 80/1268/EWG über die Kohlendioxidemissionen und den Kraftstoffverbrauch von Kraftfahrzeugen an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/100/EB frá 15. desember 1999 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 80/1268/EBE um koldíoxíðútblástur og eldsneytiseyðslu vélknúinna ökutækja
Kommisjonsdirektiv 1999/100/EF av 15. desember 1999 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 80/1268/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om motorvogners karbondioksidutslipp og drivstofforbruk
Commission Directive 1999/102/EC of 15 December 1999 adapting to technical progress Council Directive 70/220/EEC relating to measures to be taken against air pollution by emissions from motor vehicles
Richtlinie 1999/102/EG der Kommission vom 15. Dezember 1999 zur Anpassung der Richtlinie 70/220/EWG des Rates über Maßnahmen gegen die Verunreinigung der Luft durch Emissionen von Kraftfahrzeugen an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/102/EB frá 15. desember 1999 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 70/220/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi ráðstafanir gegn loftmengun frá vélknúnum ökutækjum
Kommisjonsdirektiv 1999/102/EF av 15. desember 1999 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 70/220/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot luftforurensning forårsaket av utslipp fra motorvogner
COM(1997) 627
Directive 1999/96/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1999 on the approximation of the laws of the Member States relating to measures to be taken against the emission of gaseous and particulate pollutants from compression ignition engines for use in vehicles, and the emission of gaseous pollutants from positive ignition engines fuelled with natural gas or liquefied petroleum gas for use in vehicles and amending Council Directive 88/77/EEC
Richtlinie 1999/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 1999 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Maßnahmen gegen die Emission gasförmiger Schadstoffe und luftverunreinigender Partikel aus Selbstzündungsmotoren zum Antrieb von...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/96/EB frá 13. desember 1999 um samræmingu laga aðildarríkjanna um ráðstafanir sem ber að gera til að stemma stigu við losun mengandi lofttegunda og efnisagna frá þrýstikveikjuhreyflum til notkunar í ökutæki og losun mengandi lofttegunda...
Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/96/EF av 13. desember 1999 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot utslipp av forurensende gasser og partikler fra motorer med kompresjonstenning til bruk i kjøretøyer og utslipp av forurensende gasser fra motorer med...
Commission Directive 1999/26/EC of 20 April 1999 adapting to technical progress Council Directive 93/94/EEC relating to the space for mounting the rear registration plate of two- or three-wheel motor vehicles
Richtlinie 1999/26/EG der Kommission vom 20. April 1999 zur Anpassung der Richtlinie 93/94/EWG des Rates über die Anbringungsstelle des amtlichen Kennzeichens an der Rückseite von zweirädrigen oder dreirädrigen Kraftfahrzeugen an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/26/EB frá 20. apríl 1999 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 93/94/EBE um flöt fyrir aftara skráningarmerki á vélknúnum ökutækjum sem eru á tveimur eða þremur hjólum
Kommisjonsdirektiv 1999/26/EF av 20. april 1999 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 93/94/EØF om plassering av bakre kjennemerke på motorvogner med to eller tre hjul
Commission Directive 1999/23/EC adapting to technical progress Council Directive 93/33/EEC on protective devices intended to prevent the unauthorised use of two- or three-wheel motor vehicles
Richtlinie 1999/23/EG der Kommission vom 9. April 1999 zur Anpassung der Richtlinie 93/33/EWG des Rates über die Sicherungseinrichtung gegen unbefugte Benutzung von zweirädrigen oder dreirädrigen Kraftfahrzeugen an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/23/EB frá 9. apríl 1999 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 93/33/EBE varðandi varnarbúnað til að hindra óleyfilega notkun vélknúinna ökutækja sem eru á tveimur eða þremur hjólum
Kommisjonsdirektiv 1999/23/EF av 9. april 1999 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 93/33/EØF om sikringsinnretninger mot uvedkommendes bruk av motorvogner med to eller tre hjul
Commission Directive 1999/24/EC adapting to technical progress Council Directive 93/32/EEC on passenger hand-holds on two-wheel motor vehicles
Richtlinie 1999/24/EG der Kommission vom 9. April 1999 zur Anpassung der Richtlinie 93/32/EWG des Rates über die Halteeinrichtung für Beifahrer von zweirädrigen Kraftfahrzeugen an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/24/EB frá 9. apríl 1999 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 93/32/EBE um handföng fyrir farþega á vélknúnum ökutækjum sem eru á tveimur hjólum
Kommisjonsdirektiv 1999/24/EF av 9. april 1999 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 93/32/EØF om sikringsutstyr for passasjerer på motorvogner med to hjul
Commission Directive 1999/25/EC adapting to technical progress Council Directive 93/34/EEC on statuary markings for two- or threee wheel motor vehicles
Richtlinie 1999/25/EG der Kommission vom 9. April 1999 zur Anpassung der Richtlinie 93/34/EWG des Rates über vorgeschriebene Angaben an zweirädrigen oder dreirädrigen Kraftfahrzeugen an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/25/EB frá 9. apríl 1999 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 93/34/EBE varðandi lögboðnar áletranir á vélknúnum ökutækjum sem eru á tveimur eða þremur hjólum
Kommisjonsdirektiv 1999/25/EF av 9. april 1999 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 93/34/EØF om lovfestede preginger for motorvogner med to eller tre hjul
Commission Directive 1999/17/EC adapting to technical progress Council Directive 76/761/EEC relating to motor vehicle headlamps which function as main -beam and/or dipped-beam headlamps and to incandescent electric filament lamps for such headlamps
Richtlinie 1999/17/EG der Kommission vom 18. März 1999 zur Anpassung der Richtlinie 76/761/EWG des Rates über Kraftfahrzeugscheinwerfer für Fernlicht und/oder Abblendlicht sowie über Glühlampen für diese Scheinwerfer an den technischen Fortschritt.
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/17/EB frá 18. mars 1999 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 76/761/EBE varðandi aðalljós vélknúinna ökutækja sem virka sem háljós og/eða lágljós og varðandi glóðarþráðarperu fyrir slík aðalljós
Kommisjonsdirektiv 1999/17/EF av 18. mars 1999 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 76/761/EØF med hensyn til frontlykter for fjernlys og/eller nærlys på motorvogner, og om elektriske glødelamper for slike lykter
Commission Directive 1999/18/EC adapting to technical progress Council Directive 76/762/EEC relating to front fog lamps for motor vehicles and filament lamps for such lamps
Richtlinie 1999/18/EG der Kommission vom 18. März 1999 zur Anpassung der Richtlinie 76/762/EWG des Rates über Nebelscheinwerfer für Kraftfahrzeuge und über Glühlampen für diese Scheinwerfer an den technischen Fortschritt.
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/18/EB frá 18. mars 1999 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 76/762/EBE varðandi þokuljósker að framan á vélknúnum ökutækjum og glóðarþráðarperur fyrir slík ljósker
Kommisjonsdirektiv 1999/18/EF av 18. mars 1999 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 76/762/EØF om lykter for tåkelys foran på motorvogner og om glødelamper for slike lykter
Commission Directive 1999/14/EC adapting to technical progress Council Directive 77/538/EEC relating to rear fog lamps for motor vehicles and their trailers
Richtlinie 1999/14/EG der Kommission vom 16. März 1999 zur Anpassung der Richtlinie 77/538/EWG des Rates über Nebelschlußleuchten für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger an den technischen Fortschritt.
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/14/EB frá 16. mars 1999 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 77/538/EBE varðandi þokuljós að aftan á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra
Kommisjonsdirektiv 1999/14/EF av 16. mars 1999 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 77/538/EØF om lykter for tåkelys bak på motorvogner og deres tilhengere
Commission Directive 1999/15/EC adapting to technical progress Council Directive 76/759/EEC relating t0 direction indicator lamps for motor vehicles and their trailers
Richtlinie 1999/15/EG der Kommission vom 16. März 1999 zur Anpassung der Richtlinie 76/759/EWG des Rates über Fahrtrichtungsanzeiger für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger an den technischen Fortschritt.
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/15/EB frá 16. mars 1999 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 76/759/EBE varðandi stefnuljósabúnað vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra
Kommisjonsdirektiv 1999/15/EF av 16. mars 1999 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 76/759/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om lykter for retningslys på motorvogner og deres tilhengere
Commission Directive 1999/16/EC adapting to technical progress Council Directive 77/540/EEC relating to parking lamps for motor vehicles
Richtlinie 1999/16/EG der Kommission vom 16. März 1999 zur Anpassung der Richtlinie 77/540/EWG des Rates über Parkleuchten für Kraftfahrzeuge an den technischen Fortschritt.
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/16/EB frá 16. mars 1999 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 77/540/EBE varðandi stöðuljós á vélknúnum ökutækjum
Kommisjonsdirektiv 1999/16/EF av 16. mars 1999 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 77/540/EØF om lykter for parkeringslys for motorvogner
Commission Directive 1999/7/EC of 26 January 1999 adapting to technical progress Council Directive 70/311/EEC relating to the steering equipment for motor vehicles and their trailers
Richtlinie 1999/7/EG der Kommission vom 26. Januar 1999 zur Anpassung der Richtlinie 70/311/EWG des Rates über die Lenkanlagen von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/7/EB frá 26. janúar 1999 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 70/311/EBE varðandi stýrisbúnað vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra
Kommisjonsdirektiv 1999/7/EF av 26. januar 1999 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 70/311/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om styreinnretninger for motorvogner og deres tilhengere
Directive 98/91/EC of the European Parliament and of the Council of 14 December 1998 relating to motor vehicles and their trailers intended for the transport of dangerous goods by road and amending Directive 70/156/EEC relating to the type approval of motor vehicles and their trailers
Richtlinie 98/91/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 1998 über Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger, die zur Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße bestimmt sind, und zur Änderung der Richtlinie 70/156/EWG über die Betriebserlaubnis für...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/91/EB frá 14. desember 1998 um vélknúin ökutæki og eftirvagna þeirra sem nota á til að flytja hættulegan farm á vegum og um breytingu á tilskipun 70/156/EBE um gerðarviðurkenningu á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra
Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/91/EF av 14. desember 1998 om motorvogner og deres tilhengere beregnet på veitransport av farlig gods og om endring av direktiv 70/156/EØF om EF-typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.