With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

D036517/02
Commission Implementing Regulation (EU) No 1271/2014 of 28 November 2014 authorising an increase of the limits for the enrichment of wine produced using the grapes harvested in 2014 from certain wine grape varieties in certain wine-growing regions or a part thereof
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1271/2014 der Kommission vom 28. November 2014 zur Genehmigung einer Anhebung der Grenzwerte für die Anreicherung von Wein aus Trauben bestimmter Keltertraubensorten der Ernte 2014 in bestimmten Weinanbaugebieten oder Teilen davon
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1271/2014 frá 28. nóvember 2014 um að heimila hækkun marka fyrir auðgun víns sem framleitt er úr þrúgum úr uppskeru ársins 2014 úr tilteknum vínþrúguyrkjum í tilteknum vínræktarhéruðum eða hlutum þeirra
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1271/2014 av 28. november 2014 om tillatelse til å heve anrikingsgrensene for vin som framstilles av druer som er høstet i 2014 av visse vindruesorter i visse vindyrkingsområder eller deler av slike områder

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.