With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

C(2015)8147
Commission Delegated Decision (EU) 2016/310 of 26 November 2015 on the equivalence of the solvency regime for insurance and reinsurance undertakings in force in Japan to the regime laid down in Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council - Equivalence for Japan Solvency II
Delegierter Beschluss (EU) 2016/310 der Kommission vom 26. November 2015 über die Gleichwertigkeit des japanischen Solvabilitätssystems für Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen mit dem in der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates...
Framseld ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/310 frá 26. nóvember 2015 um jafngildi gjaldþolsreglna fyrir vátrygginga- og endurtryggingafélög sem í gildi eru í Japan við reglurnar sem mælt er fyrir um í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB
Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2016/310 av 26. november 2015 om likeverdighet mellom den solvensordningen for forsikrings- og gjenforsikringsforetak som gjelder i Japan, og ordningen fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF
C(2015)8145
Commission Delegated Decision (EU) 2016/309 of 26 November 2015 on the equivalence of the supervisory regime for insurance and reinsurance undertakings in force in Bermuda to the regime laid down in Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council and amending Comission Delegated Decision (EU) 2015/2290 - Equivalence for Bermuda Solvency II
Delegierter Beschluss (EU) 2016/309 der Kommission vom 26. November 2015 über die Gleichwertigkeit des in Bermuda geltenden Aufsichtssystems für Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen mit dem in der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates...
Framseld ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/309 frá 26. nóvember 2015 um jafngildi eftirlitsfyrirkomulags fyrir vátrygginga- og endurtryggingafélög sem í gildi er á Bermúdaeyjum við fyrirkomulagið sem mælt er fyrir um í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB og...
Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2016/309 av 26. november 2015 om likeverdighet mellom den tilsynsordningen for forsikrings- og gjenforsikringsforetak som gjelder på Bermuda, og ordningen fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF, og om endring av delegert...
C(2015)3740
Commission Delegated Decision (EU) 2015/2290 of 12 June 2015 on the provisional equivalence of the solvency regimes in force in Australia, Bermuda, Brazil, Canada, Mexico and the United States and applicable to insurance and reinsurance undertakings with head offices in those countries - Equivalence for US, CA et al. Solvency II
Delegierter Beschluss (EU) 2015/2290 der Kommission vom 12. Juni 2015 über die vorläufige Gleichwertigkeit der geltenden Solvabilitätssysteme in Australien, Bermuda, Brasilien, Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten, die auf Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen...
Framseld ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2290 frá 5. júní 2015 um bráðabirgðajafngildi gjaldþolsreglna sem eru í gildi í Ástralíu, Bermúdaeyjum, Brasilíu, Kanada, Mexíkó og Bandaríkjunum og gilda um vátrygginga- og endurtryggingafélög með aðalskrifstofu í þessum...
Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2015/2290 av 12. juni 2015 om foreløpig likeverdighet for de solvensordningene som gjelder i Australia, på Bermuda, i Brasil, Canada, Mexico og De forente stater, og som får anvendelse på forsikrings- og gjenforsikringsforetak med hovedkontor i...
C(2015)3754
Commission Delegated Decision (EU) 2015/1602 of 5 June 2015 on the equivalence of the solvency and prudential regime for insurance and reinsurance undertakings in force in Switzerland based on Articles 172(2), 227(4) and 260(3) of Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council - Equivalence for Switzerland Solvency II
Delegierter Beschluss (EU) 2015/1602 der Kommission vom 5. Juni 2015 über die Gleichwertigkeit der in der Schweiz geltenden Solvabilitäts- und Aufsichtssysteme für Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen auf der Grundlage von Artikel 172 Absatz 2, Artikel 227 Absatz 4...
Framseld ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1602 frá 5. júní 2015 um jafngildi gjaldþols- og varfærnisreglna fyrir vátrygginga- og endurtryggingafélög sem í gildi eru í Sviss, byggt á 172. gr. (2. mgr.), 227. gr. (4. mgr.) og 260. gr. (3. mgr.) tilskipunar...
Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2015/1602 av 5. juni 2015 om likeverdighet for den solvens- og tilsynsordningen for forsikrings- og gjenforsikringsforetak som gjelder i Sveits, på grunnlag av artikkel 172 nr. 2, artikkel 227 nr. 4 og artikkel 260 nr. 3 i europaparlaments- og...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 15 September 2022