With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

D036365/02
Commission Implementing Decision 2014/892/EU of 9 December 2014 amending Annex II to Decision 93/52/EEC as regards the recognition of certain regions of France as officially free of brucellosis (B. melitensis)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 9. Dezember 2014 zur Änderung des Anhangs II der Entscheidung 93/52/EWG hinsichtlich der Anerkennung bestimmter Gebiete Frankreichs als amtlich frei von Brucellose ( B. melitensis ) (2014/892/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/892/ESB frá 9. desember 2014 um breytingu á II. viðauka við ákvörðun 93/52/EBE að því er varðar viðurkenningu á að tiltekin svæði í Frakklandi séu opinberlega laus við öldusótt (B. melitensis)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 9. desember 2014 om endring av vedlegg II til vedtak 93/52/EØF med hensyn til anerkjennelse av visse regioner i Frankrike som offisielt fri for brucellose (B. melitensis) (2014/892/EU)
Commission Implementing Decision 2014/708/EU of 9 October 2014 amending Decision 2003/467/EC as regards the declaration of certain regions of Poland as officially enzootic-bovine-leukosis-free
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 9. Oktober 2014 zur Änderung der Entscheidung 2003/467/EG in Bezug auf die amtliche Anerkennung bestimmter Regionen Polens als frei von enzootischer Rinderleukose (2014/708/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/708/ESB frá 9. október 2014 um breytingu á ákvörðun 2003/467/EB að því er varðar yfirlýsingu um að tiltekin svæði í Póllandi séu opinberlega laus við smitandi hvítblæði í nautgripum
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 9. oktober 2014 om endring av vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at visse regionar i Polen er offisielt frie for enzootisk bovin leukose (2014/708/EU)
Commission Implementing Decision 2014/704/EU of 8 October 2014 amending Decision 2009/821/EC as regards the list of border inspection posts
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 8. Oktober 2014 zur Änderung der Entscheidung 2009/821/EG hinsichtlich des Verzeichnisses der Grenzkontrollstellen (2014/704/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 8. október 2014 um breytingu á ákvörðun 2009/821/EB að því er varðar skrána yfir skoðunarstöðvar á landamærum (2014/704/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 8. oktober 2014 om endring av vedtak 2009/821/EF med omsyn til lista over grensekontrollstasjonar
Commission Implementing Decision 2014/703/EU of 8 October 2014 amending Annexes I and II to Decision 2004/558/EC as regards the approval of a control programme for eradicating infectious bovine rhinotracheitis in Belgium and the infectious bovine rhinotracheitis-free status of the Federal State of Thuringia in Germany
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 8. Oktober 2014 zur Änderung der Anhänge I und II der Entscheidung 2004/558/EG der Kommission hinsichtlich der Genehmigung eines Bekämpfungsprogramms zur Tilgung der infektiösen bovinen Rhinotracheitis in Belgien und des Status des...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/703/ESB frá 8. október 2014 um breytingu á I. og II. viðauka við ákvörðun 2004/558/EB að því er varðar að samþykkja varnaráætlun til að útrýma smitandi nef- og barkabólgu í nautgripum í Belgíu og staðfestingu á því að...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 8. oktober 2014 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2004/558/EF med hensyn til godkjenning av et kontrollprogram for utryddelse av infeksiøs bovin rhinotrakeitt i Belgia og den tyske delstaten Thüringens status som fri for infeksiøs...
Commission Implementing Decision of 7 July 2014 amending Decision 2003/467/EC as regards the declaration of Estonia as officially enzootic-bovine-leukosis-free Member State
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 7. Juli 2014 zur Änderung der Entscheidung 2003/467/EG in Bezug auf die amtliche Anerkennung Estlands als frei von enzootischer Rinderleukose (2014/441/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 7. júlí 2014 um breytingu á ákvörðun 2003/467/EB að því er varðar yfirlýsingu um að Eistland sé opinberlega laust við smitandi hvítblæði í nautgripum
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 7. juli 2014 om endring av vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at medlemsstaten Estland er offisielt fri for enzootisk bovin leukose
Commission Implementing Decision 2014/250/EU of 29 April 2014 amending Decision 2010/221/EU as regards the approval of national measures for preventing the introduction of ostreid herpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μVar) into certain areas of Ireland and the United Kingdom
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 29. April 2014 zur Änderung des Beschlusses 2010/221/EU hinsichtlich der Genehmigung nationaler Maßnahmen zur Verhinderung der Einschleppung des Ostreiden Herpesvirus 1 ??ar (OsHV-1 ??ar) in bestimmte Gebiete Irlands und des Vereinigten...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 29. apríl 2014 um breytingu á ákvörðun 2010/221/ESB að því er varðar samþykki fyrir landsráðstöfunum til að koma í veg fyrir að herpesveira 1 µvar í ostrum (OsHV-1 µVar) berist til tiltekinna svæða við Írland og í Breska...
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 29. april 2014 om endring av avgjerd 2010/221/EU med omsyn til godkjenning av nasjonale tiltak for å hindre at østersherpesvirus 1 µ?ar (OsHV-1 µ?ar) vert innført til visse område av Irland og Det sameinte kongeriket [meld under nummeret K(...
Commission Implementing Decision of 3 April 2014 amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in Traces (notified under document C(2014) 2094)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 3. April 2014 zur Änderung der Entscheidung 2009/821/EG hinsichtlich des Verzeichnisses der Grenzkontrollstellen und der Veterinäreinheiten in TRACES (2014/187/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 3. apríl 2014 um breytingu á ákvörðun 2009/821/EB að því er varðar skrárnar yfir skoðunarstöðvar á landamærum og um dýralæknaeiningar í Traces-tölvukerfinu
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 3. april 2014 om endring av vedtak 2009/821/EF med omsyn til listene over grensekontrollstasjonar og veterinæreiningari TRACES
Commission Implementing Decision of 27 March 2014 amending Annex II to Decision 2003/467/EC as regards the declaration of Lithuania as officially brucellosis-free (notified under document C(2014) 1940)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 27. März 2014 zur Änderung von Anhang II der Entscheidung 2003/467/EG in Bezug auf die amtliche Anerkennung Litauens als frei von Brucellose (2014/177/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 27. mars 2014 um breytingu á II. viðauka við ákvörðun 2003/467/EB að því er varðar yfirlýsingu um að Litháen sé opinberlega laust við öldusótt (2014/177/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 27. mars 2014 om endring av vedlegg II til vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at Litauen er offisielt fri for brucellose [meld under nummeret K(2014) 1940]
Commission Implementing Decision of 14 February 2014 amending Annex II to Decision 93/52/EEC as regards the recognition of certain regions of Italy and Spain as officially free of brucellosis (B. melitensis) and amending Annexes I, II and III to Decision 2003/467/EC as regards the declaration of Hungary as officially tuberculosis-free, Romania and certain regions of Italy as officially brucellosis-free, and certain regions of Italy as officially enzootic-bovine-leukosis-free (notified under document C(2014) 741)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 14. Februar 2014 zur Änderung des Anhangs II der Entscheidung 93/52/EWG hinsichtlich der Anerkennung bestimmter Gebiete Italiens und Spaniens als amtlich frei von Brucellose ( B. melitensis ) sowie zur Änderung der Anhänge I, II und III...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 14. febrúar 2014 um breytingu á II. viðauka við ákvörðun 93/52/EBE að því er varðar viðurkenningu á að tiltekin svæði á Ítalíu og Spáni séu opinberlega laus við öldusótt (B. melitensis) og um breytingu á I., II. og III. viðauka við...
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 14. februar 2014 om endring av vedlegg II til vedtak 93/52/EØF med omsyn til godkjenninga av visse regionar i Italia og Spania som offisielt frie for brucellose (B. melitensis), og om endring av vedlegg I, II og III til vedtak 2003/467/EF...
Commission Implementing Decision of 14 February 2014 amending Annex I to Decision 2004/558/EC as regards the approval of a control programme for eradicating infectious bovine rhinotracheitis in a region in Italy (notified under document C(2014) 737)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 14. Februar 2014 zur Änderung des Anhangs I der Entscheidung 2004/558/EG hinsichtlich der Genehmigung eines Bekämpfungsprogramms zur Tilgung der infektiösen bovinen Rhinotracheitis in einer Region Italiens (2014/90/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 14. febrúar 2014 um breytingu á I. viðauka við ákvörðun 2004/558/EB að því er varðar að samþykkja varnaráætlun til að útrýma smitandi nef- og barkabólgu í nautgripum í héraði á Ítalíu (2014/90/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 14. februar 2014 om endring av vedlegg I til vedtak 2004/558/EF med hensyn til godkjenning av et kontrollprogram for utryddelse av infeksiøs bovin rhinotrakeitt i en region i Italia
Commission Implementing Decision of 14 January 2014 amending Decision 2010/221/EU as regards national measures for preventing the introduction of certain aquatic animal diseases into parts of Ireland, Finland, Sweden and the United Kingdom (notified under document C(2014) 26)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 14. Januar 2014 über die Änderung des Beschlusses 2010/221/EU hinsichtlich nationaler Maßnahmen zur Verhütung der Einschleppung bestimmter Wassertierkrankheiten in Teile Irlands, Finnlands, Schwedens und des Vereinigten Königreichs (2014...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 14. janúar 2014 um breytingu á ákvörðun 2010/221/ESB að því er varðar landsráðstafanir til að koma í veg fyrir að tilteknir lagardýrasjúkdómar berist til hluta Írlands, Finnlands, Svíþjóðar og Bretlands (2014/12/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 14. januar 2014 om endring av avgjerd 2010/221/EU med omsyn til nasjonale tiltak for å hindre innføring av visse sjukdommar hjå vassdyr i delar av Irland, Finland, Sverige og Det sameinte kongeriket

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 15 September 2022