With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

D060331/02
Commission Implementing Decision (EU) 2019/160 of 24 January 2019 providing for a temporary derogation from the conditions required for certified seed provided for in Council Directives 66/401/EEC and 66/402/EEC
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/160 der Kommission vom 24. Januar 2019 über eine befristete Ausnahmeregelung betreffend die für zertifiziertes Saatgut geltenden Bedingungen gemäß den Richtlinien 66/401/EWG und 66/402/EWG des Rates
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/160 frá 24. janúar 2019 þar sem kveðið er á um tímabundna undanþágu frá þeim skilyrðum sem krafist er fyrir vottað fræ sem kveðið er á um í tilskipunum ráðsins 66/401/EBE og 66/402/EBE
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/160 av 24. januar 2019 om et midlertidig unntak fra vilkårene som gjelder for sertifiserte frø i rådsdirektiv 66/401/EØF og 66/402/EØF

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.