With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

D037751/02
Commission Implementing Decision (EU) 2015/250 of 13 February 2015 amending Annexes I and II to Decision 2004/558/EC as regards the infectious bovine rhinotracheitis-free status of the Federal States of Saxony, Saxony-Anhalt, Brandenburg, Berlin and Mecklenburg-Western Pomerania in Germany
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/250 der Kommission vom 13. Februar 2015 zur Änderung der Anhänge I und II der Entscheidung 2004/558/EG in Bezug auf den Status der Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern als frei von der infektiösen...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/250 frá 13. febrúar 2015 um breytingu á I. og II. viðauka við ákvörðun 2004/558/EB að því er varðar staðfestingu á því að sambandsríkin Saxland, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Berlín og Mecklenburg-Vorpommern í Þýskalandi hafi...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/250 av 13. februar 2015 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2004/558/EF med hensyn til de tyske delstatene Sachsens, Sachsen-Anhalts, Brandenburgs, Berlins og Mecklenburg –Vorpommerns status som fri for infeksiøs bovin...
D035875/04
Commission Implementing Decision (EU) 2015/261 of 6 February 2015 amending Decisions 2010/470/EU and 2010/471/EU as regards the animal health certification requirements for trade in and for imports into the Union of semen, ova and embryos of animals of the equine species
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/261 der Kommission vom 6. Februar 2015 zur Änderung der Beschlüsse 2010/470/EU und 2010/471/EU in Bezug auf die tierseuchenrechtlichen Bedingungen für den Handel mit Samen, Eizellen und Embryonen von Equiden innerhalb der Union sowie ihre Einfuhr...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/261 av 6. februar 2015 om endring av beslutning 2010/470/EU og 2010/471/EU med hensyn til krav til utstedelse av helsesertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen med sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien og import til...
D037177/02
Commission Implementing Decision (EU) 2015/129 of 26 January 2015 amending Annex I to Decision 93/52/EEC as regards the recognition of Cyprus as officially free of brucellosis (B. melitensis)
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/129 der Kommission vom 26. Januar 2015 zur Änderung des Anhangs I der Entscheidung 93/52/EWG zur Anerkennung Zyperns als amtlich brucellosefrei ( B. melitensis )
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/129 frá 26. janúar 2015 um breytingu á I. viðauka við ákvörðun 93/52/EBE að því er varðar viðurkenningu á að Kýpur sé opinberlega laus við öldusótt (B. melitensis)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/129 av 26. januar 2015 om endring av vedlegg I til vedtak 93/52/EØF med hensyn til anerkjennelse av Kypros som offisielt fri for brucellose (B. melitensis)
D036365/02
Commission Implementing Decision 2014/892/EU of 9 December 2014 amending Annex II to Decision 93/52/EEC as regards the recognition of certain regions of France as officially free of brucellosis (B. melitensis)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 9. Dezember 2014 zur Änderung des Anhangs II der Entscheidung 93/52/EWG hinsichtlich der Anerkennung bestimmter Gebiete Frankreichs als amtlich frei von Brucellose ( B. melitensis ) (2014/892/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/892/ESB frá 9. desember 2014 um breytingu á II. viðauka við ákvörðun 93/52/EBE að því er varðar viðurkenningu á að tiltekin svæði í Frakklandi séu opinberlega laus við öldusótt (B. melitensis)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 9. desember 2014 om endring av vedlegg II til vedtak 93/52/EØF med hensyn til anerkjennelse av visse regioner i Frankrike som offisielt fri for brucellose (B. melitensis) (2014/892/EU)
Commission Regulation (EU) No 1123/2014 of 22 October 2014 amending Directive 2008/38/EC establishing a list of intended uses of animal feedingstuffs for particular nutritional purposes
Verordnung (EU) Nr. 1123/2014 der Kommission vom 22. Oktober 2014 zur Änderung der Richtlinie 2008/38/EG mit dem Verzeichnis der Verwendungen von Futtermitteln für besondere Ernährungszwecke
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1123/2014 frá 22. október 2014 um breytingu á tilskipun 2008/38/EB um gerð skrár yfir fyrirhugaða notkun fóðurs með sérstök næringarmarkmið í huga
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1123/2014 av 22. oktober 2014 om endring av direktiv 2008/38/EF om utarbeiding av en liste over bruksområdene for fôrvarer med særlige ernæringsformål
Commission Implementing Regulation (EU) No 1114/2014 of 21 October 2014 amending Regulation (EC) No 2075/2005 laying down specific rules on official controls for Trichinella in meat
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1114/2014 der Kommission vom 21. Oktober 2014 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2075/2005 mit spezifischen Vorschriften für die amtlichen Fleischuntersuchungen auf Trichinen
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1114/2014 frá 21. október 2014 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2075/2005 um sértækar reglur um opinbert eftirlit með tríkínu í kjöti
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1114/2014 av 21. oktober 2014 om endring av forordning (EF) nr. 2075/2005 om fastsettelse av særlige regler for offentlig kontroll av trikiner i kjøtt
Commission Implementing Regulation (EU) No 1108/2014 of 20 October 2014 concerning the authorisation of a preparation of Clostridium butyricum (FERM BP-2789) as a feed additive for turkeys for fattening and turkeys reared for breeding (holder of authorisation Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd represented by Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1108/2014 der Kommission vom 20. Oktober 2014 zur Zulassung einer Zubereitung aus Clostridium butyricum (FERM BP-2789) als Zusatzstoff in Futtermitteln für Masttruthühner und Truthühner für Zuchtzwecke (Zulassungsinhaber: Miyarisan Pharmaceutical...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1108/2014 frá 20. október 2014 um leyfi fyrir blöndu með Clostridium butyricum (FERM-BP 2789) sem fóðuraukefni fyrir eldiskalkúna og kalkúna sem eru aldir til undaneldis (leyfishafi er Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd,...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1108/2014 av 20. oktober 2014 om godkjenning av et preparat av Clostridium butyricum (FERM BP-2789) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskalkuner og avlskalkuner (innehaver av godkjenningen: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd...
Commission Implementing Decision 2014/708/EU of 9 October 2014 amending Decision 2003/467/EC as regards the declaration of certain regions of Poland as officially enzootic-bovine-leukosis-free
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 9. Oktober 2014 zur Änderung der Entscheidung 2003/467/EG in Bezug auf die amtliche Anerkennung bestimmter Regionen Polens als frei von enzootischer Rinderleukose (2014/708/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/708/ESB frá 9. október 2014 um breytingu á ákvörðun 2003/467/EB að því er varðar yfirlýsingu um að tiltekin svæði í Póllandi séu opinberlega laus við smitandi hvítblæði í nautgripum
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 9. oktober 2014 om endring av vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at visse regionar i Polen er offisielt frie for enzootisk bovin leukose (2014/708/EU)
Commission Implementing Decision 2014/704/EU of 8 October 2014 amending Decision 2009/821/EC as regards the list of border inspection posts
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 8. Oktober 2014 zur Änderung der Entscheidung 2009/821/EG hinsichtlich des Verzeichnisses der Grenzkontrollstellen (2014/704/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 8. október 2014 um breytingu á ákvörðun 2009/821/EB að því er varðar skrána yfir skoðunarstöðvar á landamærum (2014/704/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 8. oktober 2014 om endring av vedtak 2009/821/EF med omsyn til lista over grensekontrollstasjonar
Commission Implementing Decision 2014/703/EU of 8 October 2014 amending Annexes I and II to Decision 2004/558/EC as regards the approval of a control programme for eradicating infectious bovine rhinotracheitis in Belgium and the infectious bovine rhinotracheitis-free status of the Federal State of Thuringia in Germany
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 8. Oktober 2014 zur Änderung der Anhänge I und II der Entscheidung 2004/558/EG der Kommission hinsichtlich der Genehmigung eines Bekämpfungsprogramms zur Tilgung der infektiösen bovinen Rhinotracheitis in Belgien und des Status des...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/703/ESB frá 8. október 2014 um breytingu á I. og II. viðauka við ákvörðun 2004/558/EB að því er varðar að samþykkja varnaráætlun til að útrýma smitandi nef- og barkabólgu í nautgripum í Belgíu og staðfestingu á því að...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 8. oktober 2014 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2004/558/EF med hensyn til godkjenning av et kontrollprogram for utryddelse av infeksiøs bovin rhinotrakeitt i Belgia og den tyske delstaten Thüringens status som fri for infeksiøs...
Commission Implementing Regulation (EU) No 863/2014 of 7 August 2014 amending Regulations (EC) No 1730/2006 and (EC) No 1138/2007 as regards the name of the holder of the authorisation of the feed additive benzoic acid (VevoVitall)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 863/2014 der Kommission vom 7. August 2014 zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1730/2006 und (EG) Nr. 1138/2007 in Bezug auf den Namen des Inhabers der Zulassung für den Futtermittelzusatzstoff Benzoesäure (VevoVitall)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 863/2014 frá 7. ágúst 2014 um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 1730/2006 og (EB) nr. 1138/2007 að því er varðar heiti handhafa leyfis fyrir fóðuraukefninu bensósýru (VevoVitall)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 863/2014 av 7. august 2014 om endring av forordning (EF) nr. 1730/2006 og (EF) nr. 1138/2007 med hensyn til navnet på innehaveren av godkjenningen av benzosyre (VevoVitall) som tilsetningsstoff i fôrvarer
Commission Implementing Regulation (EU) No 862/2014 of 7 August 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 496/2011 as regards the name of the holder of the authorisation of the feed additive sodium benzoate
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 862/2014 der Kommission vom 7. August 2014 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 496/2011 der Kommission in Bezug auf den Namen des Inhabers der Zulassung für den Futtermittelzusatzstoff Natriumbenzoat
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 862/2014 frá 7. ágúst 2014 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 496/2011 að því er varðar heiti handhafa leyfis fyrir fóðuraukefninu natríumbensóati
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 862/2014 av 7. august 2014 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 496/2011 med omsyn til namnet til innehavaren av godkjenninga av natriumbenzoat som tilsetjingsstoff i fôrvarer
Commission Implementing Regulation (EU) No 846/2014 of 4 August 2014 amending Annex D to Council Directive 92/65/EEC as regards the conditions for donor animals of the equine species
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 846/2014 der Kommission vom 4. August 2014 zur Änderung von Anhang D der Richtlinie 92/65/EWG des Rates hinsichtlich der Anforderungen an Spenderequiden
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 846/2014 frá 4. ágúst 2014 um breytingu á viðauka D við tilskipun ráðsins 92/65/EBE að því er varðar skilyrði er varða gjafadýr af hestaætt
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 846/2014 av 4. august 2014 om endring av vedlegg D til rådsdirektiv 92/65/EØF med hensyn til vilkår for donordyr av hestefamilien
Commission Implementing Decision of 7 July 2014 amending Decision 2003/467/EC as regards the declaration of Estonia as officially enzootic-bovine-leukosis-free Member State
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 7. Juli 2014 zur Änderung der Entscheidung 2003/467/EG in Bezug auf die amtliche Anerkennung Estlands als frei von enzootischer Rinderleukose (2014/441/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 7. júlí 2014 um breytingu á ákvörðun 2003/467/EB að því er varðar yfirlýsingu um að Eistland sé opinberlega laust við smitandi hvítblæði í nautgripum
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 7. juli 2014 om endring av vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at medlemsstaten Estland er offisielt fri for enzootisk bovin leukose
Commission Implementing Regulation (EU) No 636/2014 of 13 June 2014 on a model certificate for the trade of unskinned large wild game
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 636/2014 der Kommission vom 13. Juni 2014 für eine Musterbescheinigung für den Handel mit nicht enthäutetem frei lebendem Großwild
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 636/2014 frá 13. júní 2014 um fyrirmynd að vottorði fyrir viðskipti með óflegin stór villt veiðidýr
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 636/2014 av 13. juni 2014 om en sertifikatmodell for handel med uflådd viltlevende storvilt
Directive 2014/64/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Council Directive 64/432/EEC as regards computer databases which are part of the surveillance networks in the Member States
Richtlinie 2014/64/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Änderung der Richtlinie 64/432/EWG des Rates hinsichtlich der elektronischen Datenbanken, die Teil der Überwachungsnetze in den Mitgliedstaaten sind
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/64/ESB frá 15. maí 2014 um breytingu á tilskipun ráðsins 64/432/EBE að því er varðar tölvugagnagrunna sem eru hluti af eftirlitskerfum í aðildarríkjunum
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/64/EU av 15. mai 2014 om endring av rådsdirektiv 64/432/EØF med hensyn til databaser som inngår i overvåkingsnettene i medlemsstatene
Commission Implementing Regulation (EU) No 494/2014 of 13 May 2014 amending Annex V to Regulation (EC) No 136/2004 as regards import conditions and the list of countries referred to in Article 9 thereof
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 494/2014 der Kommission vom 13. Mai 2014 zur Änderung von Anhang V der Verordnung (EG) Nr. 136/2004 in Bezug auf die Einfuhrbedingungen und die Liste der Länder nach Artikel 9
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 494/2014 frá 13. maí 2014 um breytingu á V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 136/2004 að því er varðar innflutningsskilyrði og skrá yfir lönd sem um getur í 9. gr.
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 494/2014 av 13. mai 2014 om endring av vedlegg V til forordning (EF) nr. 136/2004 med hensyn til importvilkår og listen over stater nevnt i artikkel 9
Commission Implementing Regulation (EU) No 483/2014 of 8 May 2014 on protection measures in relation to porcine diarrhoea caused by a deltacoronavirus as regards the animal health requirements for the introduction into the Union of spray dried blood and blood plasma of porcine origin intended for the production of feed for farmed porcine animals
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 483/2014 der Kommission vom 8. Mai 2014 zu Schutzmaßnahmen gegen die durch ein Deltacoronavirus verursachte Schweine-Diarrhö in Bezug auf die tierseuchenrechtlichen Anforderungen an die Verbringung von sprühgetrocknetem Blut und Blutplasma von...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 483/2014 frá 8. maí 2014 um verndarráðstafanir vegna skitu í svínum af völdum deltakórónuveiru að því er varðar dýraheilbrigðiskröfur vegna aðflutnings til Sambandsins á úðaþurrkuðu blóði og blóðvökva úr svínum til...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 483/2014 av 8. mai 2014 om vernetiltak i forbindelse med diaré hos svin forårsaket av et delta-coronavirus med hensyn til krav til dyrehelse ved innførsel til Unionen av spraytørket blod og blodplasma fra svin beregnet på...
Commission Implementing Decision 2014/250/EU of 29 April 2014 amending Decision 2010/221/EU as regards the approval of national measures for preventing the introduction of ostreid herpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μVar) into certain areas of Ireland and the United Kingdom
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 29. April 2014 zur Änderung des Beschlusses 2010/221/EU hinsichtlich der Genehmigung nationaler Maßnahmen zur Verhinderung der Einschleppung des Ostreiden Herpesvirus 1 ??ar (OsHV-1 ??ar) in bestimmte Gebiete Irlands und des Vereinigten...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 29. apríl 2014 um breytingu á ákvörðun 2010/221/ESB að því er varðar samþykki fyrir landsráðstöfunum til að koma í veg fyrir að herpesveira 1 µvar í ostrum (OsHV-1 µVar) berist til tiltekinna svæða við Írland og í Breska...
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 29. april 2014 om endring av avgjerd 2010/221/EU med omsyn til godkjenning av nasjonale tiltak for å hindre at østersherpesvirus 1 µ?ar (OsHV-1 µ?ar) vert innført til visse område av Irland og Det sameinte kongeriket [meld under nummeret K(...
Commission Implementing Regulation (EU) No 359/2014 of 9 April 2014 amending Annex V to Regulation (EC) No 136/2004 as regards the list of countries referred to in Article 9 thereof
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 359/2014 der Kommission vom 9. April 2014 zur Änderung von Anhang V der Verordnung (EG) Nr. 136/2004 in Bezug auf die Liste der Länder nach Artikel 9
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 359/2014 frá 9. apríl 2014 um breytingu á V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 136/2004 að því er varðar skrá yfir lönd sem um getur í 9. gr.
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 359/2014 av 9. april 2014 om endring av vedlegg V til forordning (EF) nr. 136/2004 med hensyn til listen over stater nevnt i artikkel 9
Commission Implementing Decision of 3 April 2014 amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in Traces (notified under document C(2014) 2094)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 3. April 2014 zur Änderung der Entscheidung 2009/821/EG hinsichtlich des Verzeichnisses der Grenzkontrollstellen und der Veterinäreinheiten in TRACES (2014/187/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 3. apríl 2014 um breytingu á ákvörðun 2009/821/EB að því er varðar skrárnar yfir skoðunarstöðvar á landamærum og um dýralæknaeiningar í Traces-tölvukerfinu
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 3. april 2014 om endring av vedtak 2009/821/EF med omsyn til listene over grensekontrollstasjonar og veterinæreiningari TRACES
Commission Implementing Decision of 27 March 2014 amending Annex II to Decision 2003/467/EC as regards the declaration of Lithuania as officially brucellosis-free (notified under document C(2014) 1940)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 27. März 2014 zur Änderung von Anhang II der Entscheidung 2003/467/EG in Bezug auf die amtliche Anerkennung Litauens als frei von Brucellose (2014/177/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 27. mars 2014 um breytingu á II. viðauka við ákvörðun 2003/467/EB að því er varðar yfirlýsingu um að Litháen sé opinberlega laust við öldusótt (2014/177/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 27. mars 2014 om endring av vedlegg II til vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at Litauen er offisielt fri for brucellose [meld under nummeret K(2014) 1940]
Commission Implementing Regulation (EU) No 291/2014 of 21 March 2014 amending Regulation (EC) No 1289/2004 as regards the withdrawal time and maximum residues limits of the feed additive decoquinate
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 291/2014 der Kommission vom 21. März 2014 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1289/2004 hinsichtlich der Wartezeit und der Rückstandshöchstgehalte in Bezug auf den Futtermittelzusatzstoff Decoquinat
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 291/2014 frá 21. mars 2014 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1289/2004 að því er varðar biðtíma til afurðanýtingar og hámarksgildi leifa fyrir fóðuraukefnið dekókínat
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 291/2014 av 21. mars 2014 om endring av forordning (EF) nr. 1289/2004 med hensyn til tilbakeholdingstid og grenseverdier for restmengder av tilsetningsstoffet dekokinat i fôrvarer
Commission Regulation (EU) No 216/2014 of 7 March 2014 amending Regulation (EC) No 2075/2005 laying down specific rules on official controls for Trichinella in meat
Verordnung (EU) Nr. 216/2014 der Kommission vom 7. März 2014 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2075/2005 mit spezifischen Vorschriften für die amtlichen Fleischuntersuchungen auf Trichinen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 216/2014 frá 7. mars 2014 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2075/2005 um sértækar reglur um opinbert eftirlit með tríkínu í kjöti
Kommisjonsforordning (EU) nr. 216/2014 av 7. mars 2014 om endring av forordning (EF) nr. 2075/2005 om fastsettelse av særlige regler for offentlig kontroll av trikiner i kjøtt
Commission Regulation (EU) No 219/2014 of 7 March 2014 amending Annex I to Regulation (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the specific requirements for post-mortem inspection of domestic swine
Verordnung (EU) Nr. 219/2014 der Kommission vom 7. März 2014 zur Änderung des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 854/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der spezifischen Anforderungen an die Fleischuntersuchung bei Hausschweinen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 219/2014 frá 7. mars 2014 um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 854/2004 að því er varðar sértækar kröfur varðandi skoðun á alisvínum eftir slátrun
Kommisjonsforordning (EU) nr. 219/2014 av 7. mars 2014 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 med hensyn til særlige krav til kontroll post mortem av tamsvin

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.