With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Regulation (EC) No 2380/2001 of 5 December 2001 concerning the 10 year authorisation of an additive in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 2380/2001 der Kommission vom 5. Dezember 2001 über die Zulassung eines Zusatzstoffes in der Tierernährung für zehn Jahre
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2380/2001 frá 5. desember 2001 um 10 ára leyfi fyrir aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2380/2001 av 5. desember 2001 om tiårig godkjenning av et tilsetningsstoff i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 2205/2001 of 14 November 2001 amending Council Directive 70/524/EEC concerning additives in feedingstuffs as regards withdrawal of the authorisation of certain additives
Verordnung (EG) Nr. 2205/2001 der Kommission vom 14. November 2001 zur Änderung der Richtlinie 70/524/EWG des Rates über Zusatzstoffe in der Tierernährung hinsichtlich des Widerrufs der Zulassung bestimmter Zusatzstoffe
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2205/2001 frá 14. nóvember 2001 um breytingu á tilskipun ráðsins 70/524/EBE um aukefni í fóðri að því er varðar afturköllun á leyfi fyrir tiltekin aukefni
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2205/2001 av 14. november 2001 om endring av rådsdirektiv 70/524/EØF om tilsetningsstoffer i fôrvarer, med omsyn til tilbakekalling av godkjenninga av visse tilsetjingsstoff
COM(2001) 450
Commission Regulation (EC) No 2200/2001 of 17 October 2001 concerning provisional authorisations of additives in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 2200/2001 der Kommission vom 17. Oktober 2001 über vorläufige Zulassungen von Zusatzstoffen in der Tierernährung .)
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2200/2001 frá 17. október 2001 um bráðabirgðaleyfi fyrir aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2200/2001 av 17. oktober 2001 om midlertidige godkjenninger av tilsetningsstoffer i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 2013/2001 of 12 October 2001 concerning the provisional authorisation of a new additive use and the permanent authorisation of an additive in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 2013/2001 der Kommission vom 12. Oktober 2001 zur vorläufigen Zulassung eines neuartigen Verwendungszwecks eines Zusatzstoffes und zur unbefristeten Zulassung eines Zusatzstoffes in Futtermitteln
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2013/2001 frá 12. október 2001 um bráðabirgðaleyfi fyrir nýja notkun aukefnis og varanlegt leyfi fyrir aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2013/2001 av 12. oktober 2001 om midlertidig godkjenning av ny bruk for et tilsetningsstoff og permanent godkjenning av et tilsetningsstoff i fôrvarer
Commisison Regulation (EC) No 1334/2001 of 2 July 2001 concerning the provisional authorisation of a new additive in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 1334/2001 der Kommission vom 2. Juli 2001 zur vorläufigen Zulassung eines neuen Zusatzstoffes in der Tierernährung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1334/2001 frá 2. júlí 2001 um bráðabirgðaleyfi fyrir nýtt aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1334/2001 av 2. juli 2001 om midlertidig godkjenning av et nytt tilsetningsstoff i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 937/2001 of 11 May 2001 concerning the authorisation of new additive uses, new additive preparation, the prolongation of provisional authorisations and the 10 year authorisation of an additive in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 937/2001 der Kommission vom 11. Mai 2001 zur Zulassung neuer Verwendungszwecke für Zusatzstoffe und einer neuen Zusatzstoffzubereitung in der Tierernährung, zur Verlängerung vorläufiger Zulassungen und zur Zulassung eines Zusatzstoffes für zehn Jahre
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 937/2001 frá 11. maí 2001 um að leyfa nýja notkun aukefna, nýja aukefnablöndu, framlengingu bráðabirgðaleyfa og 10 ára leyfi fyrir aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 937/2001 av 11. mai 2001 om godkjenning av ny bruk av tilsetningsstoffer og nye tilsetningsstoffer, om forlengelse av midlertidige godkjenninger og om en 10-årig godkjenning av et tilsetningsstoff i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 418/2001 of 1 March 2001 concerning the authorisations of new additives and uses of additives in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 418/2001 der Kommission vom 1. März 2001 über die Zulassung neuer Zusatzstoffe und neuer Verwendungszwecke von Zusatzstoffen in der Tierernährung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 418/2001 frá 1. mars 2001 um að leyfa ný aukefni og nýja notkun aukefna í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 418/2001 av 1. mars 2001 om godkjenning av nye tilsetningsstoffer og ny bruk av tilsetningsstoffer i fôrvarer

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 14 September 2021