With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

C(2018)884
Commission Delegated Decision (EU) 2018/779 of 19 February 2018 on the applicable systems to assess and verify constancy of performance of metal-faced sandwich panels for structural use pursuant to Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council
Delegierter Beschluss (EU) 2018/779 der Kommission vom 19. Februar 2018 über die anwendbaren Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit von Sandwich-Elementen mit Metalldeckschicht für tragende Verwendungszwecke gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des...
Framseld ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/779 frá 19. febrúar 2018 um viðeigandi kerfi til að meta og sannprófa stöðugleika nothæfis málmklæddra samlokueininga til notkunar í burðarvirki samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 305/2011
Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2018/779 av 19. februar 2018 om gjeldende systemer for vurdering og verifisering av ytelsen til metallbelagte sandwichplater til bruk i bærende konstruksjoner i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011
Commission Delegated Decision (EU) 2018/771 of 25 January 2018 on the applicable system to assess and verify constancy of performance of anchor devices used for construction works and intended to prevent persons from falling from a height or to arrest falls from a height pursuant to Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council
Delegierter Beschluss (EU) 2018/771 der Kommission vom 25. Januar 2018 über das nach der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates anwendbare System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit für Anschlageinrichtungen, die bei Bauwerken...
Framseld ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/771 frá 25. janúar 2018 um viðeigandi kerfi til að meta og sannprófa stöðugleika nothæfis festingarbúnaðar sem notaður er við byggingarframkvæmdir og sem ætlaður er til að koma í veg fyrir eða stöðva fall úr hæð samkvæmt...
Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2018/771 av 25. januar 2018 om gjeldende systemer for vurdering og verifisering i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011 av ytelsen til forankringsanordninger som brukes på byggverk og er beregnet på å hindre eller...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.