With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

D069998/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/412 of 8 March 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2017/962 as regards the review of the suspension of the authorisation of ethoxyquin as a feed additive
Durchführungsverordnung (EU) 2021/412 der Kommission vom 8. März 2021 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2017/962 hinsichtlich der Überprüfung der Aussetzung der Zulassung von Ethoxyquin als Futtermittelzusatzstoff
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/412 frá 8. mars 2021 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/962 að því er varðar endurskoðun á tímabundinni niðurfellingu leyfis fyrir etoxýkíni sem fóðuraukefni
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/412 av 8. mars 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/962 med hensyn til gjennomgåelsen av den midlertidige opphevingen av godkjenningen av etoksykin som fôrtilsetningsstoff
D053769/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2299 of 12 December 2017 concerning the authorisation of a preparation of Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M as a feed additive for pigs for fattening, minor porcine species (weaned and for fattening), chickens for fattening, minor poultry species for fattening and minor poultry species for laying, the authorisation of that feed additive for use in water for drinking and amending Regulations (EC) No 2036/2005, (EC) No 1200/2005 and Implementing Regulation (EU) No 413/2013 (holder of authorisation Danstar Ferment AG represented by Lallemand SAS)
Durchführungsverordnung (EU) 2017/2299 der Kommission vom 12. Dezember 2017 zur Zulassung einer Zubereitung aus Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M als Zusatzstoff in Futtermitteln für Mastschweine, Schweinearten von geringerer wirtschaftlicher Bedeutung (abgesetzt und für...
Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2299 frá 12. desember 2017 um leyfi fyrir blöndu með Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M sem fóðuraukefni fyrir eldissvín, aukategundir svína (fráfærugrísi og eldissvín), eldiskjúklinga, aukategundir alifugla til eldis og...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2299 av 12. desember 2017 om godkjenning av et preparat av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringssvin og mindre utbredte arter av svin (avvente svin og oppfôringssvin),...
D053775/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2233 of 4 December 2017 amending Regulation (EC) No 900/2009 as regards the characterisation of selenomethionine produced by Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399
Durchführungsverordnung (EU) 2017/2233 der Kommission vom 4. Dezember 2017 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 900/2009 hinsichtlich der Charakterisierung von Selenmethionin aus Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399
Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2233 frá 4. desember 2017 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 900/2009 að því er varðar lýsingu á eiginleikum selenmeþíóníns sem er framleitt með Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2233 av 4. desember 2017 om endring av forordning (EF) nr. 900/2009 med omsyn til karakteristikk av selenmetionin framstilt av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399
D051178/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1086 of 19 June 2017 amending Regulation (EC) No 634/2007 as regards the characterisation of selenomethionine produced by Saccharomyces cerevisiae NCYC R397
Durchführungsverordnung (EU) 2017/1086 der Kommission vom 19. Juni 2017 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 634/2007 hinsichtlich der Charakterisierung von Selenmethionin aus Saccharomyces cerevisiae NCYC R397
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1086 frá 19. júní 2017 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 634/2007 að því er varðar lýsingu á eiginleikum selenmeþíóníns sem er framleitt með Saccharomyces cerevisiae NCYC R397
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1086 av 19. juni 2017 om endring av forordning (EF) nr. 634/2007 med hensyn til karakterisering av selenmetionin framstilt av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397
D047079/06
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/962 of 7 June 2017 suspending the authorisation of ethoxyquin as a feed additive for all animal species and categories
Durchführungsverordnung (EU) 2017/962 der Kommission vom 7. Juni 2017 zur Aussetzung der Zulassung von Ethoxyquin als Futtermittelzusatzstoff für alle Tierarten und Tierkategorien
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/962 frá 7. júní 2017 um að fella tímabundið úr gildi leyfi fyrir etoxýkíni sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir og flokka dýra
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/962 av 7. juni 2017 om suspendering av godkjenningen av etoksykin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter og dyregrupper
D047961/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2260 of 15 December 2016 amending Regulations (EC) No 226/2007, (EC) No 1293/2008, (EC) No 910/2009, (EC) No 911/2009, (EU) No 1120/2010, (EU) No 212/2011 and Implementing Regulations (EU) No 95/2013 and (EU) No 413/2013 as regards the name of the holder of the authorisation of Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M and Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077
Durchführungsverordnung (EU) 2016/2260 der Kommission vom 15. Dezember 2016 zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 226/2007, (EG) Nr. 1293/2008, (EG) Nr. 910/2009, (EG) Nr. 911/2009, (EU) Nr. 1120/2010, (EU) Nr. 212/2011 sowie der Durchführungsverordnungen (EU) Nr. 95/2013 und (...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2260 frá 15. desember 2016 um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 226/2007, (EB) nr. 1293/2008, (EB) nr. 910/2009, (EB) nr. 911/2009, (ESB) nr. 1120/2010, (ESB) nr. 212/2011 og framkvæmdarreglugerðum (ESB) nr. 95/2013 og (ESB...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2260 av 15. desember 2016 om endring av forordning (EF) nr. 226/2007, (EF) nr. 1293/2008, (EF) nr. 910/2009, (EF) nr. 911/2009, (EU) nr. 1120/2010, (EU) nr. 212/2011 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 95/2013 og (EU) nr. 413/2013...
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/348 of 10 March 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 98/2012 as regards the minimum content of the preparation of 6-phytase (EC 3.1.3.26) produced by Komagataella pastoris (DSM 23036) as a feed additive for pigs for fattening (holder of authorisation Huvepharma EOOD)
Durchführungsverordnung (EU) 2016/348 der Kommission vom 10. März 2016 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 98/2012 hinsichtlich des Mindestgehalts an der Zubereitung 6-Phytase (EC 3.1.3.26), gewonnen aus Komagataella pastoris (DSM 23036), bei Verwendung als...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/348 frá 10. mars 2016 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 98/2012 að því er varðar lágmarksinnihald blöndu með 6-fýtasa (EC 3.1.3.26), sem er framleiddur með Komagataella pastoris (DSM 23036), sem fóðuraukefni...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/348 av 10. mars 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 98/2012 med omsyn til lågaste innhald av 6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av Komagataella pastoris (DSM 23036) som tilsetjingsstoff i fôrvarer for oppfôringssvin...
Commission Regulation (EU) No 1123/2014 of 22 October 2014 amending Directive 2008/38/EC establishing a list of intended uses of animal feedingstuffs for particular nutritional purposes
Verordnung (EU) Nr. 1123/2014 der Kommission vom 22. Oktober 2014 zur Änderung der Richtlinie 2008/38/EG mit dem Verzeichnis der Verwendungen von Futtermitteln für besondere Ernährungszwecke
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1123/2014 frá 22. október 2014 um breytingu á tilskipun 2008/38/EB um gerð skrár yfir fyrirhugaða notkun fóðurs með sérstök næringarmarkmið í huga
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1123/2014 av 22. oktober 2014 om endring av direktiv 2008/38/EF om utarbeiding av en liste over bruksområdene for fôrvarer med særlige ernæringsformål
Commission Implementing Regulation (EU) No 1108/2014 of 20 October 2014 concerning the authorisation of a preparation of Clostridium butyricum (FERM BP-2789) as a feed additive for turkeys for fattening and turkeys reared for breeding (holder of authorisation Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd represented by Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1108/2014 der Kommission vom 20. Oktober 2014 zur Zulassung einer Zubereitung aus Clostridium butyricum (FERM BP-2789) als Zusatzstoff in Futtermitteln für Masttruthühner und Truthühner für Zuchtzwecke (Zulassungsinhaber: Miyarisan Pharmaceutical...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1108/2014 frá 20. október 2014 um leyfi fyrir blöndu með Clostridium butyricum (FERM-BP 2789) sem fóðuraukefni fyrir eldiskalkúna og kalkúna sem eru aldir til undaneldis (leyfishafi er Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd,...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1108/2014 av 20. oktober 2014 om godkjenning av et preparat av Clostridium butyricum (FERM BP-2789) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskalkuner og avlskalkuner (innehaver av godkjenningen: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd...
Commission Implementing Regulation (EU) No 863/2014 of 7 August 2014 amending Regulations (EC) No 1730/2006 and (EC) No 1138/2007 as regards the name of the holder of the authorisation of the feed additive benzoic acid (VevoVitall)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 863/2014 der Kommission vom 7. August 2014 zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1730/2006 und (EG) Nr. 1138/2007 in Bezug auf den Namen des Inhabers der Zulassung für den Futtermittelzusatzstoff Benzoesäure (VevoVitall)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 863/2014 frá 7. ágúst 2014 um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 1730/2006 og (EB) nr. 1138/2007 að því er varðar heiti handhafa leyfis fyrir fóðuraukefninu bensósýru (VevoVitall)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 863/2014 av 7. august 2014 om endring av forordning (EF) nr. 1730/2006 og (EF) nr. 1138/2007 med hensyn til navnet på innehaveren av godkjenningen av benzosyre (VevoVitall) som tilsetningsstoff i fôrvarer
Commission Implementing Regulation (EU) No 862/2014 of 7 August 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 496/2011 as regards the name of the holder of the authorisation of the feed additive sodium benzoate
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 862/2014 der Kommission vom 7. August 2014 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 496/2011 der Kommission in Bezug auf den Namen des Inhabers der Zulassung für den Futtermittelzusatzstoff Natriumbenzoat
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 862/2014 frá 7. ágúst 2014 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 496/2011 að því er varðar heiti handhafa leyfis fyrir fóðuraukefninu natríumbensóati
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 862/2014 av 7. august 2014 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 496/2011 med omsyn til namnet til innehavaren av godkjenninga av natriumbenzoat som tilsetjingsstoff i fôrvarer
Commission Implementing Regulation (EU) No 291/2014 of 21 March 2014 amending Regulation (EC) No 1289/2004 as regards the withdrawal time and maximum residues limits of the feed additive decoquinate
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 291/2014 der Kommission vom 21. März 2014 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1289/2004 hinsichtlich der Wartezeit und der Rückstandshöchstgehalte in Bezug auf den Futtermittelzusatzstoff Decoquinat
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 291/2014 frá 21. mars 2014 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1289/2004 að því er varðar biðtíma til afurðanýtingar og hámarksgildi leifa fyrir fóðuraukefnið dekókínat
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 291/2014 av 21. mars 2014 om endring av forordning (EF) nr. 1289/2004 med hensyn til tilbakeholdingstid og grenseverdier for restmengder av tilsetningsstoffet dekokinat i fôrvarer
Commission Regulation (EU) No 5/2014 of 6 January 2014 amending Directive 2008/38/EC establishing a list of intended uses of animal feedingstuffs for particular nutritional purposes
Verordnung (EU) Nr. 5/2014 der Kommission vom 6. Januar 2014 zur Änderung der Richtlinie 2008/38/EG mit dem Verzeichnis der Verwendungen von Futtermitteln für besondere Ernährungszwecke
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 5/2014 frá 6. janúar 2014 um breytingu á tilskipun 2008/38/EB um gerð skrár yfir fyrirhugaða notkun fóðurs með sérstök næringarmarkmið í huga
Kommisjonsforordning (EU) nr. 5/2014 av 6. januar 2014 om endring av direktiv 2008/38/EF om utarbeiding av en liste over bruksområdene for fôrvarer med særlige ernæringsformål
Commission Implementing Regulation (EU) No 413/2013 of 6 May 2013 concerning the authorisation of a preparation of Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M as a feed additive for use in water for drinking for weaned piglets, pigs for fattening, laying hens and chickens for fattening (holder of authorisation Lallemand SAS)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 413/2013 der Kommission vom 6. Mai 2013 zur Zulassung einer Zubereitung aus Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M als Futtermittelzusatzstoff zur Verwendung in Tränkwasser für Absetzferkel, Mastschweine, Legehennen und Masthühner (...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 413/2013 frá 6. maí 2013 um leyfi fyrir blöndu með Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M sem fóðuraukefni til notkunar í drykkjarvatn handa fráfærugrísum, eldissvínum, varphænum og eldiskjúklingum (leyfishafi er Lallemand...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 413/2013 av 6. mai 2013 om godkjenning av et preparat av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som tilsetningsstoff i fôrvarer til bruk i drikkevann til avvente smågriser, oppfôringssvin, verpehøner og oppfôringskyllinger (...
Commission Implementing Regulation (EU) No 374/2013 of 23 April 2013 concerning the authorisation of a preparation of Clostridium butyricum (FERM BP-2789) as a feed additive for chickens reared for laying (holder of authorisation Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd represented by Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 374/2013 der Kommission vom 23. April 2013 zur Zulassung einer Zubereitung aus Clostridium butyricum (FERM BP-2789) als Zusatzstoff in Futtermitteln für Junghennen (Zulassungsinhaber Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., vertreten durch Miyarisan...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 374/2013 frá 23. apríl 2013 um leyfi fyrir blöndu með Clostridium butyricum (FERM-BP 2789) sem fóðuraukefni fyrir kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur (leyfishafi er Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, fulltrúi er...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 374/2013 av 23. april 2013 om godkjenning av et preparat av Clostridium butyricum (FERM BP-2789) som tilsetningsstoff i fôrvarer til livkyllinger (innehaver av godkjenningen: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, representert ved...
Commission Implementing Regulation (EU) No 288/2013 of 25 March 2013 concerning the suspension of the authorisations of the preparation of Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) as provided for by Regulations (EC) No 256/2002, (EC) No 1453/2004, (EC) No 255/2005, (EC) No 1200/2005, (EC) No 166/2008 and (EC) No 378/2009
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 288/2013 der Kommission vom 25. März 2013 über die Aussetzung der mit den Verordnungen (EG) Nr. 256/2002, (EG) Nr. 1453/2004, (EG) Nr. 255/2005, (EG) Nr. 1200/2005, (EG) Nr. 166/2008 und (EG) Nr. 378/2009 erteilten Zulassungen für die Zubereitung...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 288/2013 frá 25. mars 2013 um tímabundna niðurfellingu leyfa fyrir blöndu með Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) sem veitt voru með reglugerðum (EB) nr. 256/2002, (EB) nr. 1453/2004, (EB) nr. 255/2005, (EB...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 288/2013 av 25. mars 2013 om oppheving av godkjenninger for preparatet av Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) som omhandlet i forordning (EF) nr. 256/2002, (EF) nr. 1453/2004, (EF) nr. 255/2005, (EF) nr. 1200/2005...
Commission Implementing Regulation (EU) No 95/2013 of 1 February 2013 concerning the authorisation of a preparation of Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M as a feed additive for all fish other than salmonids (holder of authorisation Lallemand SAS)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 95/2013 der Kommission vom 1. Februar 2013 zur Zulassung von Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M als Futtermittelzusatzstoff für alle Fischarten außer Salmoniden (Zulassungsinhaber: Lallemand SAS)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 95/2013 frá 1. febrúar 2013 um leyfi fyrir blöndu með Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M sem fóðuraukefni fyrir allar tegundir fiska nema laxfiska (leyfishafi er Lallemand SAS)
Kommisjonens gjennomføringsforordning nr. 95/2013 av 1. februar 2013 om godkjenning av bruk av et preparat av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som tilsetningsstoff i fôrvarer for all fisk unntatt laksefisk
Commission Implementing Regulation (EU) No 1019/2012 of 6 November 2012 amending Commission Regulation (EC) No 1096/2009 as regards the minimum content of endo-1,4-beta-xylanase produced by Aspergillus niger (CBS 109.713) as a feed additive in feed for chickens for fattening and for ducks (holder of authorisation BASF SE)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1019/2012 der Kommission vom 6. November 2012 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1096/2009 betreffend den Mindestgehalt an Endo-1,4-beta-Xylanase aus Aspergillus niger (CBS 109.713) bei der Verwendung als Zusatzstoff in Futtermitteln für...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1019/2012 frá 6. nóvember 2012 um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1096/2009 að því er varðar lágmarksinnihald fóðuraukefnisins endó-1,4- betaxýlanasa, sem er framleiddur með Aspergillus niger (CBS 109....
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1019/2012 av 6. november 2012 om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1096/2009 med hensyn til laveste innhold av endo-1, 4-betaxylanase framstilt av Aspergillus niger (CBS 109.713) som tilsetningsstoff i fôrvarer for...
Commission Implementing Regulation (EU) No 849/2012 of 19 September 2012 concerning the authorisation of the preparation of citric acid, sorbic acid, thymol and vanillin as a feed additive for chickens for fattening, chickens reared for laying, all minor avian species for fattening and reared for laying and weaned Suidae other than Sus scrofa domesticus (holder of the authorisation Vetagro SpA)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 849/2012 der Kommission vom 19. September 2012 zur Zulassung der Zubereitung aus Zitronensäure, Sorbinsäure, Thymol und Vanillin als Futtermittelzusatzstoff für Masthühner, Junghennen, alle Vogelarten geringerer wirtschaftlicher Bedeutung für die...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 849/2012 frá 19. september 2012 um leyfi fyrir blöndu úr sítrónusýru, sorbínsýru, þýmóli og vanillíni sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga, kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur, allar aukafuglategundir til eldis...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 849/2012 av 19. september 2012 om godkjenning av preparatet av sitronsyre, sorbinsyre, tymol og vanillin som tilsetjingsstoff i fôrvarer for oppfôringskjuklingar, livkjuklingar, alle mindre utbreidde fugleartar meinte for...
Commission Implementing Regulation (EU) No 843/2012 of 18 September 2012 concerning the authorisation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Aspergillus niger (CBS 109.713) as a feed additive for turkeys reared for breeding, minor avian species for fattening and reared for laying or breeding and ornamental birds (holder of authorisation BASF SE)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 843/2012 der Kommission vom 18. September 2012 zur Zulassung von Endo-1,4-beta-Xylanase aus Aspergillus niger (CBS 109.713) als Futtermittelzusatzstoff für Jungtruthühner für die Zucht, Vogelarten geringerer wirtschaftlicher Bedeutung für die...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 843/2012 frá 18. september 2012 um leyfi fyrir endó-1,4-betaxýlanasa, sem er framleiddur með Aspergillus niger (CBS 109.713), sem fóðuraukefni fyrir kalkúna sem eru aldir til undaneldis, aukafuglategundir til eldis og sem...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 843/2012 av 18. september 2012 om godkjenning av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Aspergillus niger (CBS 109.713) som tilsetjingsstoff i fôrvarer for avlskalkunar, mindre utbreidde fugleartar meinte for oppfôring og egglegging...
Commission Implementing Regulation (EU) No 413/2012 of 15 May 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 496/2011 as regards the minimum content of sodium benzoate as a feed additive in feed for weaned piglets
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 413/2012 der Kommission vom 15. Mai 2012 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 496/2011 hinsichtlich des Mindestgehalts an Natriumbenzoat als Zusatzstoff in Futtermitteln für Absatzferkel
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 413/2012 frá 15. maí 2012 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 496/2011 að því er varðar lágmarksinnihald fóðuraukefnisins natríumbensóats í fóðri fyrir fráfærugrísi
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 413/2012 av 15. mai 2012 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr.496/2011med omsyn til minsteinnhaldet av natriumbenzoat som tilsetjingsstoff i fôrvarer for avvande smågrisar
Commission Implementing Regulation (EU) No 333/2012 of 19 April 2012 concerning the authorisation of a preparation of potassium diformate as a feed additive for all animal species and amending Regulation (EC) No 492/2006
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 333/2012 der Kommission vom 19. April 2012 zur Zulassung der Zubereitung Kaliumdiformat als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 492/2006
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 333/2012 frá 19. apríl 2012 um leyfi fyrir blöndu með kalíumdíformati sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 492/2006
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 333/2012 av 19. april 2012 om godkjenning av et preparat av kaliumdiformiat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter og om endring av forordning (EF) nr. 492/2006
Commission Implementing Regulation (EU) No 226/2012 of 15 March 2012 amending Regulation (EC) No 1730/2006 as regards the conditions of use of benzoic acid (holder of authorisation Emerald Kalama Chemical BV)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 226/2012 der Kommission vom 15. März 2012 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1730/2006 hinsichtlich der Bedingungen für die Verwendung von Benzoesäure (Zulassungsinhaber: Emerald Kalama Chemical BV)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 226/2012 frá 15. mars 2012 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1730/2006 að því er varðar notkunarskilyrði fyrir bensósýru (leyfishafi er Emerald Kalama Chemical BV)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 226/2012 av 15. mars 2012 om endring av forordning (EF) nr. 1730/2006 med hensyn til vilkår for bruk av benzosyre (innehaver av godkjenningen er Emerald Kalama Chemical BV)
Commission Implementing Regulation (EU) No 98/2012 of 7 February 2012 concerning the authorisation of 6-phytase (EC 3.1.3.26) produced by Pichia pastoris (DSM 23036) as a feed additive for chickens and turkeys for fattening, chickens reared for laying, turkeys reared for breeding, laying hens, other avian species for fattening and laying, weaned piglets, pigs for fattening and sows (holder of authorisation Huvepharma AD)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 98/2012 der Kommission vom 7. Februar 2012 zur Zulassung von 6-Phytase (EC 3.1.3.26) aus Pichia pastoris (DSM 23036) als Futtermittelzusatzstoff für Masthühner, Masttruthühner, Junghennen, Jungtruthühner für die Zucht, Legehennen, andere Mast-...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 98/2012 frá 7. febrúar 2012 um leyfi fyrir 6-fýtasa (EC 3.1.3.26), sem framleiddur er með Pichia pastoris (DSM 23036), sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga og eldiskalkúna, kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur,...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 98/2012 av 7. februar 2012 om godkjenning av 6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av Pichia pastoris (DSM 23036) som tilsetjingsstoff i fôrvarer for oppfôringskjuklingar, oppfôringskalkunar, livkjuklingar, avlskalkunar, verpehøner,...
Commission Implementing Regulation (EU) No 1190/2011 of 18 November 2011 amending Regulations (EC) No 1730/2006 and (EC) No 1138/2007 as regards the name of the holder of the authorisation of the feed additive benzoic acid
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1190/2011 der Kommission vom 18. November 2011 zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1730/2006 und (EG) Nr. 1138/2007 in Bezug auf den Namen des Inhabers der Zulassung für den Futtermittelzusatzstoff Benzoesäure (VevoVitall)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1190/2011 frá 18. nóvember 2011 um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 1730/2006 og (EB) nr. 1138/2007 að því er varðar heiti handhafa leyfis fyrir fóðuraukefninu bensósýru (VevoVitall)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1190/2011 av 18. november 2011 om endring av forordningene (EF) nr. 1730/2006 og (EF) nr. 1138/2007 med hensyn til navnet på innehaveren av godkjenningen av benzosyre (VevoVitall) som tilsetningsstoffet i fôrvarer

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.