With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Regulation (EU) No 1117/2010 of 2 December 2010 concerning the authorisation of a preparation of citric acid, sorbic acid, thymol and vanillin as a feed additive for weaned piglets (holder of the authorisation Vetagro SpA)
Verordnung (EU) Nr. 1117/2010 der Kommission vom 2. Dezember 2010 zur Zulassung einer Zubereitung aus Zitronensäure, Sorbinsäure, Thymol und Vanillin als Zusatzstoff in Futtermitteln für entwöhnte Ferkel (Zulassungsinhaber: Vetagro SpA)
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1117/2010 frá 2. desember 2010 um leyfi fyrir blöndu úr sítrónusýru, sorbínsýru, þýmóli og vanillíni sem fóðuraukefni fyrir fráfærugrísi (handhafi leyfis er Vetagro SpA)
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1117/2010 av 2. desember 2010 om godkjenning av eit preparat av sitronsyre, sorbinsyre, tymol og vanillin som tilsetjingsstoff i fôrvarer for avvande smågrisar (innehavar av godkjenninga: Vetagro SpA)
Commission Regulation (EU) No 1118/2010 of 2 December 2010 concerning the authorisation of diclazuril as a feed additive for chickens for fattening (holder of authorisation Janssen Pharmaceutica NV) and amending Regulation (EC) No 2430/1999
Verordnung (EU) Nr. 1118/2010 der Kommission vom 2. Dezember 2010 zur Zulassung von Diclazuril als Futtermittelzusatzstoff für Masthühner (Zulassungsinhaber: Janssen Pharmaceutica N.V.) und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2430/1999
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1118/2010 frá 2. desember 2010 um leyfi fyrir díklasúríli sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga (leyfishafi er Janssen Pharmaceutica NV) og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2430/1999
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1118/2010 av 2. desember 2010 om godkjenning av diclazuril som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: Janssen Pharmaceutica NV) og om endring av forordning (EF) nr. 2430/1999
Commission Regulation (EU) No 1119/2010 of 2 December 2010 concerning the authorisation of Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 as a feed additive for dairy cows and horses and amending Regulation (EC) No 1520/2007 (holder of the authorisation Prosol SpA)
Verordnung (EU) Nr. 1119/2010 der Kommission vom 2. Dezember 2010 zur Zulassung von Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 als Futtermittelzusatzstoff für Milchkühe und Pferde sowie zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1520/2007 (Zulassungsinhaber: Prosol SpA)
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1119/2010 frá 2. desember 2010 um leyfi fyrir Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 sem fóðuraukefni fyrir mjólkurkýr og hesta og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1520/2007 (handhafi leyfis er Prosol SpA)
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1119/2010 av 2. desember 2010 om godkjenning av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôrvarer for melkekyr og hester og om endring av forordning (EF) nr. 1520/2007 (innehaver av godkjenningen er Prosol SpA)
Commission Regulation (EU) No 1120/2010 of 2 December 2010 concerning the authorisation of Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M as a feed additive for weaned piglets (holder of the authorisation Lallemand SAS)
Verordnung (EU) Nr. 1120/2010 der Kommission vom 2. Dezember 2010 zur Zulassung von Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M als Futtermittelzusatzstoff für Absetzferkel (Zulassungsinhaber: Lallemand SAS)
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1120/2010 frá 2. desember 2010 um leyfi fyrir Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M sem fóðuraukefni fyrir fráfæru- grísi (handhafi leyfis er Lallemand SAS)
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1120/2010 av 2. desember 2010 om godkjenning av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som tilsetjingsstoff i fôrvarer for avvande smågrisar (innehavar av godkjenninga: Lallemand SAS)
Commission Regulation (EU) No 1070/2010 of 22 November 2010 amending Directive 2008/38/EC by adding to the list of intended uses as a particular nutritional purpose the support of the metabolism of the joints in the case of osteoarthritis in dogs and cats
Verordnung (EU) Nr. 1070/2010 der Kommission vom 22. November 2010 zur Änderung der Richtlinie 2008/38/EG durch Aufnahme der Unterstützung des Gelenkstoffwechsels bei Osteoarthritis bei Hunden und Katzen als besonderer Ernährungszweck in das Verzeichnis der Verwendungszwecke
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1070/2010 frá 22. nóvember 2010 um breytingu á tilskipun 2008/38/EB með því að bæta í skrána yfir fyrirhugaða notkun því sérstaka næringarmarkmiði að styrkja efnaskipti í liðamótum þegar um er að ræða slitgigt hjá hundum og köttum
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1070/2010 av 22. november 2010 om endring av direktiv 2008/38/EF ved å tilføye støtte av stoffskiftet i leddene ved leddgikt hos hunder og katter til listen over bruksområder for fôrvarer med særlige ernæringsformål
Commission Regulation (EU) No 998/2010 of 5 November 2010 concerning the authorisation of Enterococcus faecium DSM 7134 as a feed additive for chickens for fattening (holder of the authorisation Lactosan GmbH & Co KG)
Verordnung (EU) Nr. 998/2010 der Kommission vom 5. November 2010 zur Zulassung von Enterococcus faecium DSM 7134 als Futtermittelzusatzstoff für Masthühner (Zulassungsinhaber: Lactosan GmbH & Co KG)
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 998/2010 frá 5. nóvember 2010 um leyfi fyrir Enterococcus faecium DSM 7134 sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga (handhafi leyfis er Lactosan GmbH & Co KG)
Kommisjonsforordning (EU) nr. 998/2010 av 5. november 2010 om godkjenning av Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsetjingsstoff i fôrvarer for oppfôringskjuklingar (innehavar av godkjenninga: Lactosan GmbH & Co KG)
Commission Regulation (EU) No 999/2010 of 5 November 2010 concerning the authorisation of 6-phytase (EC 3.1.3.26) produced by Aspergillus oryzae (DSM 17594) as a feed additive for sows (holder of authorisation DSM Nutritional Products Ltd)
Verordnung (EU) Nr. 999/2010 der Kommission vom 5. November 2010 zur Zulassung von 6-Phytase (EC 3.1.3.26) aus Aspergillus oryzae (DSM 17594) als Zusatzstoff in Futtermitteln für Sauen (Zulassungsinhaber: DSM Nutritional Products Ltd.)
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 999/2010 frá 5. nóvember 2010 um leyfi fyrir 6- fýtasa (EB 3.1.3.26), sem er framleiddur með Aspergillus oryzae (DSM 17594), sem fóðuraukefni fyrir gyltur (handhafi leyfis er DSM Nutritional Products Ltd)
Kommisjonsforordning (EU) nr. 999/2010 av 5. november 2010 om godkjenning av 6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av Aspergillus oryzae (DSM 17594) som tilsetjingsstoff i fôrvarer for purker (innehavar av godkjenninga: DSM Nutritional Products Ltd)
Commission Regulation (EU) No 939/2010 of 20 October 2010 amending Annex IV to Regulation (EC) No 767/2009 on permitted tolerances for the compositional labelling of feed materials or compound feed as referred to in Article 11(5)
Verordnung (EU) Nr. 939/2010 der Kommission vom 20. Oktober 2010 zur Änderung des Anhangs IV der Verordnung (EG) Nr. 767/2009 betreffend zulässige Toleranzen für die Angabe der Zusammensetzung von Einzelfuttermitteln oder Mischfuttermitteln nach Artikel 11 Absatz 5
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 939/2010 frá 20. október 2010 um breytingu á IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 767/2009 að því er varðar leyfileg vikmörk í merkingum um samsetningu fóðurefna eða fóðurblandna eins og um getur í 5. mgr. 11. gr
Kommisjonsforordning (EU) nr. 939/2010 av 20. oktober 2010 om endring av vedlegg IV til forordning (EF) nr. 767/2009 med hensyn til tillatte toleranser for merking av sammensetningen av fôrmidler eller fôrblandinger som nevnt i artikkel 11 nr. 5
Commission Regulation (EU) No 891/2010 of 8 October 2010 concerning the authorisation of a new use of 6-phytase as a feed additive for turkeys (holder of authorisation Roal Oy)
Verordnung (EU) Nr. 891/2010 der Kommission vom 8. Oktober 2010 zur Zulassung eines neuen Verwendungszwecks von 6-Phytase als Futtermittelzusatzstoff für Truthühner (Zulassungsinhaber: Roal Oy)
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 891/2010 frá 8. október 2010 um leyfi fyrir nýrri notkun á 6-fýtasa sem fóðuraukefni fyrir kalkúna (leyfishafi er Roal Oy)
Kommisjonsforordning (EU) nr. 891/2010 av 8. oktober 2010 om godkjenning av ny bruk av 6-fytase som tilsetjingsstoff i fôrvarer for kalkunar (innehavar av godkjenninga: Roal Oy)
Commission Regulation (EU) No 892/2010 of 8 October 2010 on the status of certain products with regard to feed additives within the scope of Regulation (EC) No 1831/2003 of the European Parliament and of the Council
Verordnung (EU) Nr. 892/2010 der Kommission vom 8. Oktober 2010 über den Status bestimmter Erzeugnisse hinsichtlich Futtermittelzusatzstoffen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 892/2010 frá 8. október 2010 um stöðu tiltekinna vara með tilliti til fóðuraukefna sem falla undir gildissvið reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003
Kommisjonsforordning (EU) nr. 892/2010 av 8. oktober 2010 om statusen til visse produkt som tilsetjingsstoff i fôrvarer som høyrer inn under verkeområdet for europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003
Commission Regulation (EU) No 883/2010 of 7 October 2010 concerning the authorisation of a new use of Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 as a feed additive for calves for rearing (holder of the authorisation Société industrielle Lesaffre)
Verordnung (EU) Nr. 883/2010 der Kommission vom 7. Oktober 2010 zur Zulassung eines neuen Verwendungszwecks von Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 als Futtermittelzusatzstoff für Aufzuchtkälber (Zulassungsinhaber: Société industrielle Lesaffre)
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 883/2010 frá 7. október 2010 um leyfi fyrir nýrri notkun á Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 sem fóðuraukefni fyrir kálfa til eldis (handhafi leyfis er Société industrielle Lesaffre)
Kommisjonsforordning (EU) nr. 883/2010 av 7. oktober 2010 om godkjenning av ny bruk av Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 som tilsetjingsstoff i fôrvarer for kalvar meinte for avl (innehavar av godkjenninga: Société industrielle Lesaffre)
Commission Regulation (EU) No 884/2010 of 7 October 2010 amending Regulation (EC) No 1464/2004 as regards the withdrawal time of the additive ‘Monteban’, belonging to the group of coccidiostats and other medicinal substances
Verordnung (EU) Nr. 884/2010 der Kommission vom 7. Oktober 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1464/2004 hinsichtlich der Wartezeit für den zur Gruppe „Kokzidiostatika und andere Arzneimittel“ zählenden Zusatzstoff „Monteban“
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 884/2010 frá 7. október 2010 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1464/2004 að því er varðar biðtíma til afurðanýtingar fyrir aukefnið Monteban® sem er í flokknum hníslalyf og önnur lyf
Kommisjonsforordning (EU) nr. 884/2010 av 7. oktober 2010 om endring av forordning (EF) nr. 1464/2004 med hensyn til tilbakeholdingstiden for tilsetningsstoffet «Monteban» i gruppen koksidiostatika og andre stoffer med legemiddelvirkning
Commission Regulation (EU) No 885/2010 of 7 October 2010 concerning the authorisation of the preparation of narasin and nicarbazin as a feed additive for chickens for fattening (holder of authorisation Eli Lilly and Company Ltd) and amending Regulation (EC) No 2430/1999
Verordnung (EU) Nr. 885/2010 der Kommission vom 7. Oktober 2010 zur Zulassung der Zubereitung aus Narasin und Nicarbazin als Futtermittelzusatzstoff für Masthühner (Zulassungsinhaber: Eli Lilly and Company Ltd) und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2430/1999
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 885/2010 frá 7. október 2010 um leyfi fyrir blöndu af narasíni og níkarbasíni sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga (leyfishafi er Eli Lilly and Company Ltd) og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2430/1999
Kommisjonsforordning (EU) nr. 885/2010 av 7. oktober 2010 om godkjenning av preparatet av narasin og nicarbazin som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: Eli Lilly and Company Ltd) og om endring av forordning (EF) nr. 2430/1999
Commission Regulation (EU) No 879/2010 of 6 October 2010 amending Regulation (EC) No 554/2008 as regards the minimum content of 6-phytase (Quantum Phytase) as a feed additive in feed for laying hens
Verordnung (EU) Nr. 879/2010 der Kommission vom 6. Oktober 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 554/2008 hinsichtlich des Mindestgehalts von 6-Phytase (Quantum Phytase) als Futtermittelzusatzstoff in Futtermitteln für Legehennen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 879/2010 frá 6. október 2010 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 554/2008 að því er varðar lágmarksinnihald fóðuraukefnisins 6-fýtasa (Quantum Phytase) í fóðri fyrir varphænur
Kommisjonsforordning (EU) nr. 879/2010 av 6. oktober 2010 om endring av forordning (EF) nr. 554/2008 med hensyn til laveste innhold av 6-fytase (Quantum Phytase) som tilsetningsstoff i fôrvarer til verpehøner
Commission Regulation (EU) No 874/2010 of 5 October 2010 concerning the authorisation of lasalocid A sodium as a feed additive for turkeys up to 16 weeks (holder of authorisation Alpharma (Belgium) BVBA) and amending Regulation (EC) No 2430/1999, as corrected by OJ L 264, 7.10.2010, p. 19.
Verordnung (EU) Nr. 874/2010 der Kommission vom 5. Oktober 2010 zur Zulassung von Lasalocid-A-Natrium als Futtermittelzusatzstoff für Truthühner bis zu 16 Wochen (Zulassungsinhaber: Alpharma (Belgien) BVBA) und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2430/1999
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 874/2010 frá 5. október 2010 um leyfi fyrir lasalósíð-A-natríumi sem fóðuraukefni fyrir kalkúna upp að 16 vikna aldri (leyfishafi er Alpharma (Belgíu) og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2430/1999
Kommisjonsforordning (EU) nr. 874/2010 av 5. oktober 2010 om godkjenning av lasalocid A-natrium som tilsetningsstoff i fôrvarer til kalkuner på opptil 16 uker (innehaver av godkjenningen: Alpharma (Belgia) BVBA) og om endring av forordning (EF) nr. 2430/1999
Commission Regulation (EU) No 875/2010 of 5 October 2010 concerning the authorisation for 10 years of an additive in feedingstuffs
Verordnung (EU) Nr. 875/2010 der Kommission vom 5. Oktober 2010 über die Zulassung eines Futtermittelzusatzstoffs für einen Zeitraum von zehn Jahren
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 875/2010 frá 5. október 2010 um leyfi til 10 ára fyrir aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EU) nr. 875/2010 av 5. oktober 2010 om godkjenning for ti år av eit tilsetjingsstoff i fôrvarer
Commission Regulation (EU) No 568/2010 of 29 June 2010 amending Annex III to Regulation (EC) No 767/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the prohibition to place on the market or use for animal nutritional purposes protein products obtained from yeasts of the Candida variety cultivated on n-alkanes
Verordnung (EU) Nr. 568/2010 der Kommission vom 29. Juni 2010 zur Änderung von Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 767/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich des Verbots, Proteinerzeugnisse, die aus auf n-Alkanen gezüchteten Hefen der Art Candida gewonnen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 568/2010 frá 29. júní 2010 um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 767/2009 að því er varðar bann við því að prótínafurðir úr yrkjum hvítsveppagers (Candida), sem ræktað er á n-alkönum, séu settar á...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 568/2010 av 29. juni 2010 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 767/2009 med hensyn til forbudet mot omsetning og bruk som fôrvarer av proteinprodukter framstilt av gjærsorten «Candida» dyrket på n-alkaner
Commission Regulation (EU) No 514/2010 of 15 June 2010 concerning the authorisation of Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) as a feed additive for all animal species
Verordnung (EU) Nr. 514/2010 der Kommission vom 15. Juni 2010 zur Zulassung von Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 514/2010 frá 15. júní 2010 um leyfi fyrir Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) sem fóðuraukefni fyrir allar tegundir dýra
Kommisjonsforordning (EU) nr. 514/2010 av 15. juni 2010 om godkjenning av Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) som tilsetjingsstoff i fôrvarer for alle dyreartar
Commission Regulation (EU) No 515/2010 of 15 June 2010 amending Regulation (EC) No 1137/2007 as regards the use of the feed additive Bacillus subtilis (O35) in feed containing lasalocid sodium, maduramycin ammonium, monensin sodium, narasin, salinomycin sodium and semduramycin sodium
Verordnung (EU) Nr. 515/2010 der Kommission vom 15. Juni 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1137/2007 hinsichtlich der Verwendung des Futtermittelzusatzstoffs Bacillus subtilis (O35) in Futtermitteln, die Lasalocid-Natrium, Maduramicin-Ammonium, Monensin-Natrium, Narasin...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 515/2010 frá 15. júní 2010 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1137/2007 að því er varðar notkun aukefnisins Bacillus subtilis (O35) í fóður sem inniheldur lasalósíðnatríum, madúramýsín- ammóníum, mónensínnatríum, narasín,...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 515/2010 av 15. juni 2010 om endring av forordning (EF) nr. 1137/2007 med hensyn til bruken av tilsetningsstoffet Bacillus subtilis (O35) i fôrvarer som inneholder lasalocidnatrium, maduramicin-ammonium, monensinnatrium, narasin, salinomycinnatrium...
Commission Regulation (EU) No 516/2010 of 15 June 2010 concerning the permanent authorisation of an additive in feedingstuffs
Verordnung (EU) Nr. 516/2010 der Kommission vom 15. Juni 2010 zur unbefristeten Zulassung eines Zusatzstoffes in Futtermitteln
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 516/2010 frá 15. júní 2010 um varanlegt leyfi fyrir aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EU) nr. 516/2010 av 15. juni 2010 om permanent godkjenning av eit tilsetjingsstoff i fôrvarer
Commission Regulation (EU) No 454/2010 of 26 May 2010 on transitional measures under Regulation (EC) No 767/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the labelling provisions for feed
Verordnung (EU) Nr. 454/2010 der Kommission vom 26. Mai 2010 über Übergangsmaßnahmen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 767/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Kennzeichnungsvorschriften für Futtermittel
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 454/2010 frá 26. maí 2010 um aðlögunarráðstafanir samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 767/2009 er varða ákvæði um merkingu fóðurs
Kommisjonsforordning (EU) nr. 454/2010 av 26. mai 2010 om overgangstiltak i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 767/2009 med hensyn til bestemmelsene om merking av fôrvarer
Commission Regulation (EU) No 348/2010 of 23 April 2010 concerning the authorisation of L-isoleucine as a feed additive for all animal species
Verordnung (EU) Nr. 348/2010 der Kommission vom 23. April 2010 zur Zulassung von L-Isoleucin als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 348/2010 frá 23. apríl 2010 um að leyfa L-ísólefsín sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonsforordning (EU) nr. 348/2010 av 23. april 2010 om godkjenning av L-isoleucin som tilsetjingsstoff i fôrvarer for alle dyreartar
Commission Regulation (EU) No 349/2010 of 23 April 2010 concerning the authorisation of copper chelate of hydroxy analogue of methionine as a feed additive for all animal species
Verordnung (EU) Nr. 349/2010 der Kommission vom 23. April 2010 zur Zulassung von Kupferchelat des Hydroxyanalogs von Methionin als Futtermittelzusatzstoff für alle Tierarten
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 349/2010 frá 23. apríl 2010 um að leyfa koparklósamband af hýdroxýlsetnu hliðstæðuefni meþíóníns sem fóðurau- kefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonsforordning (EU) nr. 349/2010 av 23. april 2010 om godkjenning av kobberkelat av hydroksy analogen av metionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Commission Regulation (EU) No 350/2010 of 23 April 2010 concerning the authorisation of manganese chelate of hydroxy analogue of methionine as a feed additive for all animal species
Verordnung (EU) Nr. 350/2010 der Kommission vom 23. April 2010 zur Zulassung von Manganchelat des Hydroxyanalogs von Methionin als Futtermittelzusatzstoff für alle Tierarten
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 350/2010 frá 23. apríl 2010 um að leyfa manganklósamband af hýdroxýlsetnu hliðstæðuefni meþíóníns sem fóðurau- kefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonsforordning (EU) nr. 350/2010 av 23. april 2010 om godkjenning av mangankelat av hydroksy analogen av metionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Commission Regulation (EU) No 333/2010 of 22 April 2010 concerning the authorisation of a new use of Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) as a feed additive for weaned piglets (holder of authorisation Calpis Co. Ltd. Japan, represented in the European Union by Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office)
Verordnung (EU) Nr. 333/2010 der Kommission vom 22. April 2010 zur Zulassung einer neuen Verwendung von Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) als Futtermittelzusatzstoff für entwöhnte Ferkel (Zulassungsinhaber: Calpis Co. Ltd Japan, in der Europäischen Union vertreten durch:...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 333/2010 frá 22. apríl 2010 um leyfi fyrir nýrri notkun á Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) sem fóðuraukefni fyrir smágrísi sem búið er að venja undan (handhafi leyfis: Calpis Co. Ltd. Japan, fulltrúi þess hjá Evrópusambandinu:...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 333/2010 av 22. april 2010 om godkjenning av ny bruk av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsetjingsstoff i fôrvarer for avvande smågrisar (innehavar av godkjenninga: Calpis Co. Ltd. Japan, som i Den europeiske unionen er representert ved...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.