With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Recommendation 2008/472/EC of 30 May 2008 on risk reduction measures for the substances 2,3-epoxypropyltrimethylammonium chloride (EPTAC), (3-chloro-2-hydroxypropyl) trimethylammonium chloride (CHPTAC) and hexachlorocyclopentadiene (notified under document number C(2008) 2316)
Empfehlung der Kommission vom 30. Mai 2008 über Risikobegrenzungsmaßnahmen für die Stoffe 2,3-Epoxypropyltrimethylammoniumchlorid, (3-Chlor-2-hydroxypropyl)trimethylammoniumchlorid und Hexachlorcyclopentadien
Commission Recommendation 2008/471/EC of 30 May 2008 on risk reduction measures for the substances: trichloroethylene, benzene, and 2-methoxy-2-methylbutane (TAME) (notified under document number C(2008) 2271)
Empfehlung der Kommission vom 30. Mai 2008 über Risikobegrenzungsmaßnahmen für die Stoffe Trichlorethylen, Benzol und 2-Methoxy-2-methylbutan (TAME)
Commission Recommendation 2008/464/EC of 30 May 2008 on risk reduction measures for the substances zinc, zinc chloride and zinc distearate (notified under document number C(2008) 2329)
Empfehlung der Kommission vom 30. Mai 2008 über Risikobegrenzungsmaßnahmen für die Stoffe Zink, Zinkchlorid und Zinkdistearat
Commission Recommendation 2008/455/EC of 30 May 2008 on risk reduction measures for the substances chromium trioxide, ammonium dichromate and potassium dichromate (notified under document number C(2008) 2326)
Empfehlung der Kommission vom 30. Mai 2008 über Risikobegrenzungsmaßnahmen für die Stoffe Chromtrioxid, Ammoniumdichromat und Kaliumdichromat
Commission Recommendation 2008/454/EC of 30 May 2008 on risk reduction measures for the substances sodium chromate, sodium dichromate and 2,2?Œ,6,6?Œ-tetrabromo-4,4?Œ-isopropylidenediphenol (tetrabromobisphenol A) (notified under document number C(2008) 2256)
Empfehlung der Kommission vom 30. Mai 2008 über Risikobegrenzungsmaßnahmen für die Stoffe Natriumchromat, Natriumdichromat und 2,2?,6,6?-Tetrabrom-4,4?-isopropylidendiphenol (Tetrabrombisphenol A)
Commission Recommendation 2008/447/EC of 30 May 2008 on risk reduction measures for the substances: benzyl butyl phthalate (BBP), 2-furaldehyde (furfural), perboric acid, sodium salt (notified under document number C(2008) 2328)
Empfehlung der Kommission vom 30. Mai 2008 über Risikobegrenzungsmaßnahmen für die Stoffe Benzylbutylphthalat (BBP), 2-Furaldehyd (Furfural), Perborsäure, Natriumsalz
Commission Recommendation 2008/446/EC of 29 May 2008 on risk reduction measures for the substances: cadmium, cadmium oxide (notified under document number C(2008) 2243)
Empfehlung der Kommission vom 29. Mai 2008 über Risikobegrenzungsmaßnahmen für die Stoffe Cadmium und Cadmiumoxid
Commission Recommendation 2008/468/EC of 30 May 2008 on risk reduction measures for the substances zinc oxide, zinc sulphate and trizinc bis(orthophosphate) (notified under document number C(2008) 2322)
Empfehlung der Kommission vom 30. Mai 2008 über Risikobegrenzungsmaßnahmen für die Stoffe Zinkoxid, Zinksulfat und Trizinkbis(orthophosphat)
Commission Recommendation 2008/405/EC of 28 May 2008 on risk reduction measures for the substances 2-nitrotoluene and 2,4-dinitrotoluene (notified under document number C(2008) 2233)
Empfehlung der Kommission vom 28. Mai 2008 über Risikobegrenzungsmaßnahmen für die Stoffe 2-Nitrotoluol und 2,4-Dinitrotoluol
Commission Recommendation, 2008/98/EC, of 6 December 2007 on risk reduction measures for the substances: Piperazine; Cyclohexane; Methylenediphenyl diisocyanate; But-2yne-1,4-diol; Methyloxirane; Aniline; 2-Ethylhexylacrylate; 1,4-Dichlorobenzene; 3,5-dinitro-2,6-dimethyl-4-tert-butylacetophenone; Di-(2-ethylhexyl)phthalate; Phenol; 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (notified under document number C(2007) 5901)
Empfehlung der Kommission vom 6. Dezember 2007 über Risikobegrenzungsmaßnahmen für die Stoffe: Piperazin, Cyclohexan, Methylendiphenyldiisocyanat, But-2-in-1,4-diol, Methyloxiran, Anilin, 2-Ethylhexylacrylat, 1,4-Dichlorbenzol, 3,5-Dinitro-2,6-dimethyl-4-tert-butylacetophenon,...
Commission Recommendation of 11 April 2006 on risk reduction measures for the substances: Dibutylphthalate; 3,4-Dichloroaniline; Di-isodecyl phthalate; 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C9-11-branched alkyl esters, C10-rich; Di-isononyl phthalate; 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkyl esters, C9-rich; Ethylenediaminetetraacetate; Methyl acetate; Monochloroacetic acid; n-Pentane; Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate.
Empfehlung der Kommission vom 11. April 2006 über Risikobegrenzungsmaßnahmen für die Stoffe: Dibutylphthalat; 3,4-Dichloranilin; Diisodecylphthalat; 1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C 9-11 -verzweigte Alkylester, C 10 -reich; Diisononylphthalat; 1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C 8-10 -...
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 11. apríl 2006 um ráðstafanir til að draga úr áhættu vegna eftirfarandi efna: díbútýlþalats, 3,4­díklóranilíns, dí-ísódekýlþalats, 1,2- bensendíkarboxýlsýru, C10-auðugra dí-C9-11-greinóttra alkýlestera, dí-ísónónýlþalats, 1,...
Kommisjonsrekommandasjon av 11. april 2006 om risikoreduserande tiltak for stoffa dibutylftalat; 3,4-dikloranilin; di-«isodecyl»ftalat; 1,2-benzendikarboksylsyre, di-C9-11-forgreina alkylesterar, C10-rike; di-«isononyl»ftalat; 1,2-benzendikarboksylsyre, di-C8-10-forgreina...
Commission Recommendation 2004/394/EC of 29 April 2004 on the results of the risk evaluation and the risk reduction strategies for the substances: Acetonitrile; Acrylamide; Acrylonitrile; Acrylic acid; Butadiene; Hydrogen fluoride; Hydrogen peroxide; Methacrylic acid; Methyl methacrylate; Toluene; Trichlorobenzene
Empfehlung der kommission vom 29. April 2004 über die Ergebnisse der Risikobewertung und über die Risikobegrenzungsstrategien für die Stoffe: Acetonitril; Acrylamid; Acrylnitril; Acrylsäure; Butadien; Fluorwasserstoff; Wasserstoffperoxid; Methacrylsäure; Methylmethacrylat;...
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 29. apríl 2004 um árangur af áhættumati og áætlanir sem miða að því að draga úr áhættu vegna efnanna asetónítríls, akrýlamíðs, akrýlnítríls, akrýlsýru, bútadíens, vetnisflúoríðs, vetnisperoxíðs, metakrýlsýru, metýlmetakrýlats, tólúens og...
Kommisjonsrekommandasjon av 29. april 2004 om resultatene av risikovurderingen og strategiene for risikoreduksjon for stoffene acetonitril, akrylamid, akrylnitril, akrylsyre, butadien, hydrogenfluorid, hydrogenperoksid, metakrylsyre, metylmetakrylat, toluen og triklorbenzen
COMMISSION RECOMMENDATION 2002/755/EC of 16 September 2002 on the results of the risk evaluation and risk reduction strategy for the substance diphenyl ether,octabromo derivative
Empfehlung der Kommission vom 16. September 2002 über die Ergebnisse der Risikobewertung und über die Risikobegrenzungsstrategie für den Stoff Diphenylether, Octabromderivat
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 2002/755/EB frá 16. september 2002 um árangur af áhættumati og áætlanir sem miða að því að draga úr áhættu vegna efnisins . dífenýletra, oktabrómafleiðu
Kommisjonsrekommandasjon 2002/755/EF av 16. september 2002 om resultata av risikovurderinga og strategiane for risikoreduksjon for stoffet difenyleter, oktabromderivat
Commission Recommendation 2002/575/EC of 4 July 2002 on the results of the risk evaluation and the risk reduction strategies for the substances: o-anisidine, 1,4-dioxane
Empfehlung der Kommission vom 4. Juli 2002 über die Ergebnisse der Risikobewertung und über die Risikobegrenzungsstrategien für die Stoffe: o-Anisidin, 1,4-Dioxan
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 2002/575/EB frá 4. júlí 2002 um árangur af áhættumati og áætlanir sem miða að því að draga úr áhættu vegna efnanna: o-anisídíns, 1,4-díoxans
Kommisjonsrekommandasjon 2002/575/EF av 4. juli 2002 om resultata av risikovurderinga og strategiane for risikoreduksjon for stoffa o-anisidin og 1,4-dioksan
Commission Recommendation 2002/576/EC of 4 July 2002 on the results of the risk evaluation for the substances: ethyl acetoacetate, 4-Chloro-o-cresol, Dimethyldioctadecylammonium chloride
Empfehlung der Kommission vom 4. Juli 2002 zu den Ergebnissen der Risikobewertung für folgende Stoffe: Ethylacetoacetat, 4-Chlor-o-kresol, Dimethyldioctadecylammoniumchlorid
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 2002/576/EB frá 4. júlí 2002 um árangur af áhættumati vegna efnanna: etýlasetóasetats, 4-klór-o-kresóls, dímetýldíoktadekýlammoníumklóríðs
Kommisjonsrekommandasjon 2002/576/EF av 4. juli 2002 om resultata av risikovurderinga for stoffa etylacetoacetat , 4-klor-o-kresol og disteryl-dimetyl-ammoniumklorid
Commission Recommendation 2001/838/EC of 7 November 2001 on the results of the risk evaluation and the risk reduction strategies for the substances: acrylaldehyde; dimenthyl sulphate; nonylphenol phenol, 4-nonyl-, branched; tert-butyl methyl ether
Empfehlung der Kommission vom 7. November 2001 über die Ergebnisse der Risikobewertung und über die Risikobegrenzungsstrategien für die Stoffe: Acrylaldehyd; Dimethylsulfat; Nonylphenol; Phenol, 4-Nonyl-, verzweigt; tert-Butylmethylether .)
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 7. nóvember 2001 um árangur af áhættumati og áætlanir sem miða að því að draga úr áhættu vegna efnanna akrýlaldehýðs, dímetýlsúlfats, nónýlfenóls, 4-nónýlfenóls (greinótt) og tert-bútýlmetýletra
Kommisjonsrekommandasjon 2001/838/EF av 7. november 2001 om resultatene av risikovurderingen og strategiene for risikoreduksjon for stoffene 2-propenal; dimetylsulfat; nonylfenol; fenol, 4-nonyl, forgrenet; tert-butylmetyleter
Commission Recommendation 2001/194/EC of 5 March 2001 on the results of the risk evaluation and the risk reduction strategies for the substances: diphenylether/pentabromo derivative and cumene
Empfehlung der Kommission vom 5. März 2001 über die Ergebnisse der Risikobewertung und über die Risikobegrenzungsstrategien für die Stoffe Diphenylether-Pentabromderivat und Cumol
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 2001/194/EB frá 5. mars 2001 um árangur af áhættumati og áætlanir sem miða að því að draga úr áhættu vegna efnanna pentabrómdifenýletra og kúmens
Kommisjonsrekommandasjon 2001/194/EF av 5. mars 2001 om resultatene av strategiene for risikovurdering og risikoreduksjon for stoffene difenyleter, pentabromderivat og kumen
Commission Recommendation 1999/721/EC on the results of the risk evaluation and on the risk reduction strategies for the substances: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol; 2(-2-methoxyethoxy)ethanol); Alkanes, C10-13, chloro; Benzene, c10-13-alkyl derivs.
Empfehlung der Kommission vom 12. Oktober 1999 über die Ergebnisse der Risikobewertung und über die Risikobegrenzungsstrategien für die Stoffe 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol Alkane, C10-13-, Chlor- und Benzol, C10-13-Alkylderivate (1999/721/EG)
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 1999/721/EB frá 12. október 1999 um árangur af áhættumati og áætlanir sem miða að því að draga úr áhættu vegna efnanna: 2-(2-bútoxýetoxý)etanól; 2-(2-metoxýetoxý)etanól; klóruð alkön (C10-13) og alkýlafleiður bensens (C10-13)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 17 February 2022