EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

C(2017) 5329
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1961 of 2 August 2017 amending Regulation (EC) No 606/2009 as regards certain oenological practices
Delegierte Verordnung (EU) 2017/1961 der Kommission vom 2. August 2017 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 606/2009 hinsichtlich bestimmter önologischer Verfahren
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1961 frá 2. ágúst 2017 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 606/2009 að því er varðar tilteknar vínfræðilegar vinnsluaðferðir
D054300/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2281 of 11 December 2017 authorising an increase of the limits for the enrichment of wine produced using the grapes harvested in 2017 in certain wine-growing regions of Germany and in all wine-growing regions of Denmark, the Netherlands and Sweden
Durchführungsverordnung (EU) 2017/2281 der Kommission vom 11. Dezember 2017 zur Genehmigung einer Anhebung der Grenzwerte für die Anreicherung von Wein aus Trauben der Ernte 2017 in bestimmten Weinanbaugebieten Deutschlands und in allen Weinanbaugebieten Dänemarks, der...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2281 frá 11. desember 2017 um að heimila hækkun marka fyrir auðgun víns sem framleitt er úr þrúgum úr uppskeru ársins 2017 í tilteknum vínræktarhéruðum í Þýskalandi og í öllum vínræktarhéruðum í Danmörku, Hollandi (...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2281 av 11. desember 2017 om tillatelse til å heve anrikingsgrensene for vin som framstilles av druer som er høstet i 2017 i visse vindyrkingsområder i Tyskland og i alle vindyrkingsområder i Danmark, Nederland og Sverige

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Seminar on the European Economic Area - Brussels 17 September 2019