With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

D047217/02
Commission Implementing Decision (EU) 2016/1943 of 4 November 2016 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council on the use of paraffin oil for coating eggs to control the population size of nesting birds
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1943 der Kommission vom 4. November 2016 gemäß Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Verwendung von Paraffinöl zur Beschichtung von Eiern zum Zweck der Kontrolle der...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1943 frá 4. nóvember 2016 um notkun á paraffínolíu til að húða egg til að stýra stofnstærð varpfugla skv. 3. mgr. 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1943 av 4. november 2016 i henhold til artikkel 3 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 om bruk av parafinolje til påføring på egg for å kontrollere bestanden av rugende fugler
D045962/01
Commission Implementing Decision (EU) 2016/1174 of 15 July 2016 on the terms and conditions of the authorisation of a biocidal product containing difenacoum referred by Spain in accordance with Article 36 of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1174 der Kommission vom 15. Juli 2016 über die Bedingungen der Zulassung eines Difenacoum enthaltenden Biozidprodukts, mit denen Spanien gemäß Artikel 36 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates die Kommission...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1174 frá 15. júlí 2016 um skilmála og skilyrði leyfis fyrir sæfivöru, sem inniheldur dífenakúm, sem Spánn lagði fram í samræmi við 36. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1174 av 15. juli 2016 om vilkårene for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder difenakum, forelagt av Spania i samsvar med artikkel 36 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012
D045963/01
Commission Implementing Decision (EU) 2016/1175 of 15 July 2016 on the terms and conditions of the authorisation of a biocidal product containing spinosad referred by the United Kingdom in accordance with Article 36 of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1175 der Kommission vom 15. Juli 2016 über die Bedingungen der Zulassung eines spinosadhaltigen Biozidprodukts, mit denen das Vereinigte Königreich gemäß Artikel 36 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates die...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1175 frá 15. júlí 2016 um skilmála og skilyrði leyfis fyrir sæfivöru, sem inniheldur spínósað, sem Bretland lagði fram í samræmi við 36. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1175 av 15. juli 2016 om vilkårene for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder spinosad, forelagt av Det forente kongerike i samsvar med artikkel 36 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012
D045416/01
Commission Implementing Decision (EU) 2016/904 of 8 June 2016 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council on propan-2-ol containing products used for hand disinfection
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/904 der Kommission vom 8. Juni 2016 gemäß Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über 2-Propanol-haltige Produkte für die Händedesinfektion
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/904 frá 8. júní 2016 skv. 3. mgr. 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 um vörur sem innihalda própan-2-ól og eru notaðar til að sótthreinsa hendur
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/904 av 8. juni 2016 i henhold til artikkel 3 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 om propan-2-ol-holdige produkter som brukes til hånddesinfeksjon
D045415/01
Commission Implementing Decision (EU) 2016/903 of 8 June 2016 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council on a horse rug impregnated with permethrin used for the purpose of controlling nuisance insects in the environment of the horse
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/903 der Kommission vom 8. Juni 2016 gemäß Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend eine mit Permethrin beschichtete Pferdedecke zur Bekämpfung von Lästlingen im Umfeld von Pferden
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/903 frá 8. júní 2016 skv. 3. mgr. 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 um hestaábreiður sem eru gegndreyptar með permetríni og notaðar til að verjast óþægindum af völdum skordýra í umhverfi hestsins
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/903 av 8. juni 2016 i henhold til artikkel 3 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 om et hestedekken impregnert med permetrin som brukes til bekjempelse av plagsomme insekter i hestens omgivelser
D044325/02
Commission Implementing Decision (EU) 2016/678 of 29 April 2016 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council on a product consisting of dried lavender blossoms contained in a pad placed on the market to repel moths
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/678 der Kommission vom 29. April 2016 gemäß Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich eines Produkts, das aus einem mit getrockneten Lavendelblüten gefüllten Kissen besteht und zur...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/678 frá 29. apríl 2016 skv. 3. mgr. 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 um vöru, sem er þurrkuð lofnarblóm í poka, sem sett er á markað til að verjast náttfiðrildum
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/678 av 29. april 2016 i henhold til artikkel 3 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 om et produkt som består av tørkede lavendelblomster i en pose, og som bringes i omsetning for å beskytte mot møll
D042549/03
Commission Implementing Decision (EU) 2016/135 of 29 January 2016 postponing the expiry date of approval of flocoumafen, brodifacoum and warfarin for use in biocidal products for product-type 14
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/135 der Kommission vom 29. Januar 2016 zur Verschiebung des Ablaufdatums der Genehmigung von Flocoumafen, Brodifacoum und Warfarin zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 14
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/135 frá 29. janúar 2016 um frestun að því er varðar lokadag samþykkis fyrir flókúmafeni bródífakúmi og varfaríni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 14
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/135 av 29. januar 2016 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av flokumafen, brodifakum og warfarin til bruk i biocidprodukter av type 14
D042548/03
Commission Implementing Decision (EU) 2016/107 of 27 January 2016 not approving cybutryne as an existing active substance for use in biocidal products for product-type 21
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/107 der Kommission vom 27. Januar 2016 zur Nichtgenehmigung von Cybutryn als altem Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 21
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/107 frá 27. janúar 2016 um að samþykkja ekki sýbútrín sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 21
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/107 av 27. januar 2016 om ikke å godkjenne cybutryn som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 21
D042544/03
Commission Implementing Decision (EU) 2016/109 of 27 January 2016 not to approve PHMB (1600; 1.8) as an existing active substance for use in biocidal products for product-types 1, 6 and 9
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/109 der Kommission vom 27. Januar 2016 über die Nichtgenehmigung von PHMB (1600; 1.8) als alten Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktarten 1, 6 und 9
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/109 frá 27. janúar 2016 um að samþykkja ekki PHMB (1600; 1.8) sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 1, 6 og 9
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/109 av 27. januar 2016 om ikke å godkjenne PHMB (1600; 1,8) som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 1, 6 og 9
D042539/03
Commission Implementing Decision (EU) 2016/108 of 27 January 2016 not approving 2-Butanone, peroxide as an existing active substance for use in biocidal products for product-types 1 and 2
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/108 der Kommission vom 27. Januar 2016 zur Nichtgenehmigung von 2-Butanon-peroxid als altem Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktarten 1 und 2
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/108 frá 27. janúar 2016 um að samþykkja ekki 2-bútanon, peroxíð sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 1 og 2
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/108 av 27. januar 2016 om ikke å godkjenne 2-butanon, peroksid som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 1 og 2
D042538/03
Commission Implementing Decision (EU) 2016/110 of 27 January 2016 not approving triclosan as an existing active substance for use in biocidal products for product-type 1
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/110 der Kommission vom 27. Januar 2016 zur Nichtgenehmigung von Triclosan als altem Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 1
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/110 frá 27. janúar 2016 um að samþykkja ekki tríklósan sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 1
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/110 av 27. januar 2016 om ikke å godkjenne triklosan som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 1
D041326/02
Commission Implementing Decision (EU) 2015/1985 of 4 November 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council on an anti-viral tissue impregnated with citric acid
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/1985 der Kommission vom 4. November 2015 gemäß Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über ein mit Zitronensäure imprägniertes antivirales Papiertaschentuch
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1985 frá 4. nóvember 2015 skv. 3. mgr. 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 um veirueyðandi pappírsþurrkur sem eru gegndreyptar með sítrónusýru
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1985 av 4. november 2015 i henhold til artikkel 3 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 med hensyn til et antiviralt papirlommetørkle impregnert med sitronsyre
D040550/02
Commission Implementing Decision (EU) 2015/1751 of 29 September 2015 on the terms and conditions of the authorisation of a biocidal product containing bromadiolone referred by the United Kingdom in accordance with Article 36 of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/1751 der Kommission vom 29. September 2015 über die Bedingungen der Zulassung eines Bromadiolon enthaltenden Biozidprodukts, mit denen das Vereinigte Königreich gemäß Artikel 36 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar ESB 2015/1751 frá 29. september 2015 um skilmála og skilyrði leyfis fyrir sæfivöru, sem inniheldur brómadíólón, sem Bretland lagði fram í samræmi við 36. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1751 av 29. september 2015 om vilkårene for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder bromadiolon, forelagt av Det forente kongerike i samsvar med artikkel 36 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012
D039741/03
Commission Implementing Decision (EU) 2015/1736 of 28 September 2015 not approving triflumuron as an existing active substance for use in biocidal products for product-type 18
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/1736 der Kommission vom 28. September 2015 zur Nichtgenehmigung von Triflumuron als alten Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 18
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1736 frá 28. september 2015 um að samþykkja ekki tríflúmúrón sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 18
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1736 av 28. september 2015 om ikke å godkjenne triflumuron som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 18
D040549/02
Commission Implementing Decision (EU) 2015/1737 of 28 September 2015 postponing the expiry date of approval of bromadiolone, chlorophacinone and coumatetralyl for use in biocidal products for product-type 14
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/1737 der Kommission vom 28. September 2015 zur Verschiebung des Ablaufdatums der Genehmigung von Bromadiolon, Chlorophacinon und Coumatetralyl zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 14
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1737 frá 28. september 2015 um frestun að því er varðar lokadag samþykkis fyrir brómadíólóni, klórfasínóni og kúmatetralýli til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 14
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1737 av 28. september 2015 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av bromadiolon, klorfacinon og kumatetralyl til bruk i biocidprodukter av type 14
D039312/03
Commission Implementing Decision (EU) 2015/744of 8 May 2015 authorising the provisional measure taken by the Netherlands in accordance with Article 52 of Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council as regards additional packaging and labelling requirements for electronic cigarettes containing nicotine and refill containers
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/744 der Kommission vom 8. Mai 2015 zur Genehmigung der vorläufigen Maßnahme der Niederlande gemäß Artikel 52 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die zusätzlichen Verpackungs- und...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/744 frá 8. maí 2015 um að leyfa bráðabirgðaráðstöfun, sem Holland greip til í samræmi við 52. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.1272/2008, að því er varðar viðbótarkröfur um umbúðir og merkingar á...
Commission Implementing Decision (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council on bacterial cultures intended to reduce organic solids and to be placed on the market for that purpose
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/646 der Kommission vom 23. April 2015 gemäß Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend Bakterienkulturen, die zur Verringerung organischer Feststoffe bestimmt sind und zu diesem Zweck...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/646 frá 23. apríl 2015 skv. 3. mgr. 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 um bakteríuræktanir sem eru ætlaðar til að draga úr lífrænum föstum efnum og sem á að setja á markað í því skyni
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/646 av 23. april 2015 i henhold til artikkel 3 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 med hensyn til bakteriekulturer som er beregnet på å redusere organisk materiale, og som skal bringes i omsetning for...
D038558/02
Commission Implementing Decision (EU) 2015/655 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council on a polydimethylsiloxane-based formulation placed on the market to control mosquitoes
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/655 der Kommission vom 23. April 2015 gemäß Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend eine Formulierung auf der Basis von Polydimethylsiloxan, die zur Mückenbekämpfung in Verkehr...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/655 frá 23. apríl 2015 skv. 3. mgr. 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 um samsetningar, að stofni til úr pólýdímetýlsíloxani, sem settar eru á markað til að verjast moskítóflugum
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/655 av 24. april 2015 i henhold til artikkel 3 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 med hensyn til en polydimetylsiloksanbasert utforming brakt i omsetning for å bekjempe mygg
D036361/01
Commission Implementing Decision (EU) 2015/411 of 11 March 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council on cationic polymeric binders with quaternary ammonium compounds incorporated in paints and coatings
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/411 der Kommission vom 11. März 2015 gemäß Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend kationische Polymerbindemittel mit quartären Ammoniumverbindungen in Anstrichfarben und...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/411 frá 11. mars 2015 skv. 3. mgr. 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 um plúshlaðin fjölliðubindiefni með fjórgreind ammóníumsambönd sem er blandað í málningu og yfirborðsmeðferðarefni
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/411 av 11. mars 2015 i henhold til artikkel 3 nr. 3 i forordning (EU) nr. 528/2012 med hensyn til kationiske polymere bindemidler med kvaternære ammoniumforbindelser som blandes i maling og andre overflatebehandlingsmidler
Commission Implementing Decision 2014/756/EU of 29 October 2014 concerning restrictions of the authorisations of biocidal products containing IPBC and propiconazole notified by Germany in accordance with Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 29. Oktober 2014 über die von Deutschland gemäß der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates gemeldeten Beschränkungen der Zulassungen von IPBC- und propiconazolhaltigen Biozidprodukten (2014/756/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/756/ESB frá 29. október 2014 varðandi takmarkanir á leyfum fyrir sæfivörum sem innihalda 3-joð-2-própýnýlbútýlkarbamat (IPBC) og própíkónasól sem Þýskaland tilkynnti um í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 29. oktober 2014 om begrensning av godkjenninger av biocidprodukter som inneholder IPBC og propikonazol, meldt av Tyskland i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF (2014/756/EU)
Commission Implementing Decision 2014/757/EU of 29 October 2014 concerning restrictions of the authorisation of a biocidal product containing IPBC notified by Germany in accordance with Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 29. Oktober 2014 über die von Deutschland gemäß der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates mitgeteilten Beschränkungen der Zulassung eines IPBC-haltigen Biozidprodukts (2014/757/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/757/ESB frá 29. október 2014 varðandi takmarkanir á leyfi fyrir sæfivöru sem inniheldur 3-joð-2-própýnýlbútýlkarbamat (IPBC) sem Þýskaland tilkynnti um í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 29. oktober 2014 om begrensning av godkjenningen av et biocidprodukt som inneholder IPBC, meldt av Tyskland i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF (2014/757/EU)
Commission Implementing Decision 2014/758 of 29 October 2014 rejecting the refusal of the authorisation of a biocidal product notified by Germany in accordance with Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 29. Oktober 2014 über die Ablehnung der von Deutschland mitgeteilten Zurückweisung der Zulassung eines Biozidprodukts gemäß der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2014/758/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/758/ESB frá 29. október 2014 um að hafna synjun leyfis fyrir sæfivöru sem Þýskaland tilkynnti um í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 29. oktober 2014 om avvisning av avslaget på godkjenningen av et biocidprodukt meldt av Tyskland i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF (2014/758/EU)
Commission Implementing Decision of 25 June 2014 postponing the expiry date of approval of difethialone and difenacoum for use in biocidal products for product-type 14
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 25. Juni 2014 zur Verschiebung des Ablaufdatums der Genehmigung von Difethialon und Difenacoum zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 14 (2014/397/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 25. júní 2014 um frestun að því er varðar lokadag samþykkis fyrir dífeþíalóni og dífenakúmi til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 14 (2014/397/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/397/EU av 25. juni 2014 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenning av difetialon og difenakum til bruk i biocidprodukter av type 14
Commission Implementing Decision of 25 June 2014 regarding restrictions of authorisations of biocidal products containing IPBC notified by Germany in accordance with Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 25. Juni 2014 über die von Deutschland gemäß der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates gemeldeten Beschränkungen der Zulassung von IPBC-haltigen Biozidprodukten (2014/402/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 25. júní 2014 varðandi takmarkanir á leyfum fyrir sæfivörum sem innihalda 3-joð-2-própýnýlbútýlkarbamat (IPBC) sem Þýskaland tilkynnti um í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB (2014/402/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/402/EU av 25. juni 2014 om begrensning av godkjenninger av biocidprodukter som inneholder IPBC, meldt av Tyskland i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF
Commission Implementing Decision of 24 April 2014 on the non-approval of certain biocidal active substances pursuant to Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 24. April 2014 über die Nichtgenehmigung bestimmter biozider Wirkstoffe gemäß der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (2014/227/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 24. apríl 2014 um að samþykkja ekki tiltekin sæfandi, virk efni samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 (2014/227/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 24. april 2014 om avslag på godkjenning av visse aktive stoffer i biocidprodukter i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (2014/227/EU)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

New EFTA House: Call for logo proposals