EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Directive 2011/72/EU of the European Parliament and of the Council of 14 September 2011 amending Directive 2000/25/EC as regards the provisions for tractors placed on the market under the flexibility scheme
Richtlinie 2011/72/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. September 2011 zur Änderung der Richtlinie 2000/25/EG hinsichtlich der Vorschriften für gemäß dem Flexibilitätssystem in Verkehr gebrachte Zugmaschinen
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/72/ESB frá 14. september 2011 um breytingu á tilskipun ráðsins 2000/25/EB að því er varðar ákvæði um dráttarvélar sem settar eru á markað samkvæmt sveigjanleikaáætluninni
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/72/EU av 14. september 2011 om endring av direktiv 2000/25/EF med hensyn til bestemmelser om traktorer som markedsføres i henhold til den fleksible ordningen
Commission Directive 2011/78/EU of 20 September 2011 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include Bacillus thuringiensis subsp. israelensis Serotype H14, Strain AM65-52 as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2011/78/EU der Kommission vom 20. September 2011 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Bacillus thuringiensis subsp. israelensis Serotyp H14, Stamm AM65-52 in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2011/78/ESB frá 20. september 2011 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, sermigerð H14, stofn AM65-52, við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2011/78/EU av 20. september 2011 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14, stamme AM65-52, som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Directive 2011/79/EU of 20 September 2011 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include fipronil as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2011/79/EU der Kommission vom 20. September 2011 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Fipronil in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2011/79/ESB frá 20. september 2011 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu fípróníli við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2011/79/EU av 20. september 2011 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av fipronil som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Directive 2011/80/EU of 20 September 2011 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include lambda-cyhalothrin as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2011/80/EU der Kommission vom 20. September 2011 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Lambda-Cyhalothrin in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2011/80/ESB frá 20. september 2011 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu lambda- sýhalótríni við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2011/80/EU av 20. september 2011 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av lambdacyhalotrin som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Directive 2011/81/EU of 20 September 2011 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include deltamethrin as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2011/81/EU der Kommission vom 20. September 2011 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Deltamethrin in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2011/81/ESB frá 20. september 2011 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu deltametríni við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2011/81/EU av 20. september 2011 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av deltametrin som et aktivt stoff i vedlegg I
Directive 2011/87/EU of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 amending Directive 2000/25/EC as regards the application of emission stages for narrow-track tractors
Richtlinie 2011/87/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 zur Änderung der Richtlinie 2000/25/EG in Bezug auf die Anwendung von Emissionsstufen bei Schmalspurzugmaschinen
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/87/ESB frá 16. nóvember 2011 um breytingu á tilskipun 2000/25/EB að því er varðar beitingu áfanga er varða losun dráttarvéla með lítilli sporvídd
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/87/EU av 16. november 2011 om endring av direktiv 2000/25/EF med hensyn til gjennomføringen av utslippstrinn for smalsporede traktorer
Council Directive 2011/84/EU of 20 September 2011 amending Directive 76/768/EEC, concerning cosmetic products, for the purpose of adapting Annex III thereto to technical progress
Richtlinie 2011/84/EU des Rates vom 20. September 2011 zur Anpassung des Anhangs III der Richtlinie 76/768/EWG über kosmetische Mittel an den technischen Fortschritt
Tilskipun ráðsins 2011/84/ESB frá 20. september 2011 um breytingu á tilskipun 76/768/EBE um snyrtivörur í því skyni að aðlaga III. viðauka við hana að tækniframförum
Rådsdirektiv 2011/84/EU av 20. september 2011 om endring av direktiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter for å tilpasse vedlegg III til nevnte direktiv til den tekniske utvikling
Commission Directive 2012/2/EU of 9 February 2012 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include copper (II) oxide, copper (II) hydroxide and basic copper carbonate as active substances in Annex I thereto
Richtlinie 2012/2/EU der Kommission vom 9. Februar 2012 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme der Wirkstoffe Kupfer(II)-oxid, Kupfer(II)-hydroxid und basisches Kupfercarbonat in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/2/ESB frá 9. febrúar 2012 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virku efnunum kopar(II)oxíði, kopar(II)hýdroxíði og basísku koparkarbónati við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2012/2/EU av 9. februar 2012 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av kobber(II)oksid, kobber(II)hydroksid og basisk kobberkarbonat som aktive stoffer i vedlegg I
Commission Directive 2012/3/EU of 9 February 2012 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include bendiocarb as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2012/3/EU der Kommission vom 9. Februar 2012 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Bendiocarb in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/3/ESB frá 9. febrúar 2012 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu bendíókarbi við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2012/3/EU av 9. februar 2012 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av bendiokarb som et aktivt stoff i vedlegg I
Council Directive 71/307/EEC of 26 July 1971 on the approximation of the laws of the Member States relating to textile names
Richtlinie 71/307/EWG des Rates vom 26. Juli 1971 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für die Bezeichnung von Textilerzeugnissen
Council Directive 83/623/EEC of 25 November 1983
Richtlinie 83/623/EWG des Rates vom 25. November 1983 zur Änderung der Richtlinie 71/307/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für die Bezeichnung von Textilerzeugnissen
Commission Directive 87/140/EEC of 6 February 1987
Richtlinie 87/140/EWG der Kommission vom 6. Februar 1987 zur Änderung von Anhang II der Richtlinie 71/307/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für die Bezeichnung von Textilerzeugnissen
Council Directive 72/276/EEC of 17 July 1972 on the approximation of the laws of the Member States relating to certain methods for the quantitative analysis of binary textile fibre mixtures
Richtlinie 72/276/EWG des Rates vom 17. Juli 1972 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über bestimmte Methoden der quantitativen Analyse von binären Textilfasergemischen
Commission Directive 79/76/EEC of 21 December 1978
Richtlinie 79/76/EWG der Kommission vom 21. Dezember 1978 zur Anpassung der Richtlinie 72/276/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über bestimmte Methoden der quantitativen Analyse von binären Textilfasergemischen
Council Directive 81/75/EEC of 17 February 1981
Richtlinie 81/75/EWG des Rates vom 17. Februar 1981 zur Änderung des Anhangs II Teil 2 der Richtlinie 72/276/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über bestimmte Methoden der quantitativen Analyse von binären Textilfasergemischen
Commission Directive 87/184/EEC of 6 February 1987
Richtlinie 87/184/EWG der Kommission vom 6. Februar 1987 zur Änderung des Anhangs II der Richtlinie 72/276/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über bestimmte Methoden der quantitativen Analyse von binären Textilfasergemischen
Council Directive 75/36/EEC of 17 December 1974 supplementing Directive 71/307/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to textile names
Richtlinie 75/36/EWG des Rates vom 17. Dezember 1974 zur Ergänzung der Richtlinie 71/307/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für die Bezeichnung von Textilerzeugnissen
Council Directive 84/528/EEC of 17 September 1984 on the approximation of the laws of the Member States relating to common provisions for lifting and mechanical handling appliances
Richtlinie 84/528/EWG des Rates vom 17. September 1984 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über gemeinsame Vorschriften für Hebezeuge und Fördergeräte
Council Directive 84/529/EEC of 17 September 1984 on the approximation of the laws of the Member States relating to electrically operated lifts (
Richtlinie 84/529/EWG des Rates vom 17. September 1984 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über elektrisch betriebene Aufzüge
Commission Directive 86/312/EEC of 18 June 1986
Richtlinie 86/312/EWG der Kommission vom 18. Juni 1986 zur Anpassung an den technischen Fortschritt der Richtlinie 84/529/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über elektrisch betriebene Aufzüge
Council Directive 90/486/EEC of 17 September 1990
Richtlinie 90/486/EWG des Rates vom 17. September 1990 zur Änderung der Richtlinie 84/529/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über elektrisch betriebene Aufzüge
Council Directive 79/531/EEC of 14 May 1979 applying to electric ovens Directive 79/530/EEC on the indication by labelling of the energy consumption of household appliances
Richtlinie 79/531/EWG des Rates vom 14. Mai 1979 über die Anwendung der Richtlinie 79/530/EWG zur Unterrichtung über den Energieverbrauch von Haushaltsgeräten durch Etikettierung auf elektrische Backöfen
Council Directive 86/594/EEC of 1 December 1986 on airborne noise emitted by household appliances
Richtlinie 86/594/EWG des Rates vom 1. Dezember 1986 über die Geräuschemissionen von Haushaltsgeräten
Council Directive 76/117/EEC of 18 December 1975 on the approximation of the laws of the Member States concerning electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres
Richtlinie 76/117/EWG des Rates vom 18. Dezember 1975 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in explosibler Atmosphäre
Council Directive 73/241/EEC of 24 July 1973 on the approximation of the laws of the Member States relating to cocoa and chocolate products intended for human consumption
Richtlinie 73/241/EWG des Rates vom 24. Juli 1973 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für zur Ernährung bestimmte Kakao- und Schokoladeerzeugnisse

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Legal Notes on the EEA Agreement