EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Council Directive 2009/158/EC of 30 November 2009 on animal health conditions governing intra-Community trade in, and imports from third countries of, poultry and hatching eggs (codified version)
Richtlinie 2009/158/EG des Rates vom 30. November 2009 über die tierseuchenrechtlichen Bedingungen für den innergemeinschaftlichen Handel mit Geflügel und Bruteiern sowie für ihre Einfuhr aus Drittländern
Tilskipun ráðsins 2009/158/EB frá 30. nóvember 2009 um skilyrði á sviði heilbrigðis dýra sem hafa áhrif á viðskipti innan Bandalagsins með alifugla og útungunaregg og á innflutning þeirra frá þriðju löndum (kerfisbundin útgáfa)
Rådsdirektiv 2009/158/EF av 30. november 2009 om krav til dyrehelse for handel innenfor Fellesskapet med og import fra tredjestater av fjørfe og rugeegg (kodifisert utgave)
Commission Directive 2009/160/EU of 17 December 2009 amending Council Directive 91/414/EEC to include 2-phenylphenon as active substance
Richtlinie 2009/160/EU der Kommission vom 17. Dezember 2009 zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs 2-Phenylphenol
Commission Directive 91/414 as regards the expiry date for inclusion in Annex I of the active substance carbendazim
Richtlinie 2009/152/EG der Kommission vom 30. November 2009 zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates hinsichtlich des Ablaufs der Frist für die Aufnahme des Wirkstoffs Carbendazim in Anhang I
Commission Directive 2009/155/EC of 30 November 2009 amending Council Directive 91/414/EEC as regards the purity level required of the active substance metazachlor
Richtlinie 2009/155/EG der Kommission vom 30. November 2009 zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates hinsichtlich des für den Wirkstoff Metazachlor verlangten Reinheitsgrades
COM(2006) 373
Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for Community action to achieve the sustainable use of pesticides
Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/128/EB frá 21. október 2009 um aðgerðaramma Bandalagsins til að ná fram sjálfbærri notkun varnarefna
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/128/EF av 21. oktober 2009 om fastsettelse av en ramme for fellesskapstiltak for å oppnå bærekraftig bruk av pesticider
Commission Directive 2009/146/EC of 26 November 2009 correcting Directive 2008/125/EC amending Council Directive 91/414/EEC to include aluminium phosphide, calcium phosphide, magnesium phosphide, cymoxanil, dodemorph, 2,5-dichlorobenzoic acid methylester, metamitron, sulcotrione, tebuconazole and triadimenol as active substances
Richtlinie 2009/146/EG der Kommission vom 26. November 2009 zur Berichtigung der Richtlinie 2008/125/EG zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates zwecks Aufnahme von Aluminiumphosphid, Calciumphosphid, Magnesiumphosphid, Cymoxanil, Dodemorph, 2,5-...
Commission Directive 2009/153/EC of 30 November 2009 amending Annex I to Council Directive 91/414/EEC as regards the common name and the purity of the active substance hydrolysed proteins
Richtlinie 2009/153/EG der Kommission vom 30. November 2009 zur Änderung von Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates im Hinblick auf die gebräuchliche Bezeichnung und die Reinheit des Wirkstoffs hydrolisierte Proteine
Commission Directive 2009/154/EC of 30 November 2009 amending Council Directive 91/414/EEC to include cyflufenamid as active substance
Richtlinie 2009/154/EG der Kommission vom 30. November 2009 zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Cyflufenamid
Commission Directive 2010/2/EU of 27 January 2010 amending Council Directive 91/414/EEC as regards an extension of the use of the active substance chlormequat
Richtlinie 2010/2/EU der Kommission vom 27. Januar 2010 zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates hinsichtlich einer Erweiterung der Anwendungszwecke des Wirkstoffs Chlormequat
Commission Directive 2010/4/EU of 8 February 2010 amending, for the purpose of adaptation to technical progress, Annex III to Council Directive 76/768/EEC concerning cosmetic products
Richtlinie 2010/4/EU der Kommission vom 8. Februar 2010 zur Änderung von Anhang III der Richtlinie 76/768/EWG des Rates über kosmetische Mittel zwecks Anpassung an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2010/4/ESB frá 8. febrúar 2010 um breytingu á III. viðauka við tilskipun ráðsins 76/768/EBE um snyrtivörur í því skyni að laga hann að tækniframförum
Kommisjonsdirektiv 2010/4/EU av 8. februar 2010 om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter for å tilpasse vedlegg III til den tekniske utvikling
Commission Directive 2010/3/EU of 1 February 2010 amending, for the purpose of adaptation to technical progress, Annexes III and VI to Council Directive 76/768/EEC concerning cosmetic products
Richtlinie 2010/3/EU der Kommission vom 1. Februar 2010 zur Anpassung der Anhänge III und VI der Richtlinie 76/768/EWG des Rates über kosmetische Mittel an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2010/3/ESB frá 1. febrúar 2010 um breytingu á III. og IV. viðauka við tilskipun ráðsins 76/768/EBE um snyrtivörur í því skyni að laga þá að tækniframförum
Kommisjonsdirektiv 2010/3/EU av 1. februar 2010 om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter for å tilpasse vedlegg III og VI til den tekniske utvikling
Directive 2009/144/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on certain components and characteristics of wheeled agricultural or forestry tractors
Richtlinie 2009/144/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über bestimmte Bauteile und Merkmale von land- oder forstwirtschaftlichen Zugmaschinen auf Rädern
Tilskipun evrópuþingsins og ráðsins 2009/144/EB frá 30. nóvember 2009 um tiltekna íhluti og eiginleika dráttarvéla á hjólum fyrir landbúnað eða skógrækt
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/144/EF av 30. november 2009 om visse deler av og egenskaper ved jordbruks- eller skogbrukstraktorer med hjul
Commission Directive 2010/5/EU of 8 February 2010 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include acrolein as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2010/5/EU der Kommission vom 8. Februar 2010 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Acrolein in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2010/5/ESB frá 8. febrúar 2010 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu akrólíni við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2010/5/EF av 8. februar 2010 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av akrolein som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Directive 2010/7/EU of 9 February 2010 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include magnesium phosphide releasing phosphine as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2010/7/EU der Kommission vom 9. Februar 2010 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Phosphin freisetzenden Wirkstoffs Magnesiumphosphid in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2010/7/ESB frá 9. febrúar 2010 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu magnesíumfosfíði, sem losar fosfín, við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2010/7/EU av 9. februar 2010 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med hensyn til oppføring av magnesiumfosfid som frigir fosfin, som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Directive 2010/8/EU of 9 February 2010 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include warfarin sodium as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2010/8/EU der Kommission vom 9. Februar 2010 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Warfarinnatrium in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2010/8/ESB frá 9. febrúar 2010 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu varfarínnatríumi við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2010/8/EF av 9. februar 2010 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av warfarinnatrium som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Directive 2010/9/EU of 9 February 2010 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to extend the inclusion in Annex I thereto of the active substance aluminium phosphide releasing phosphine to product type 18 as defined in Annex V thereto
Richtlinie 2010/9/EU der Kommission vom 9. Februar 2010 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Ausweitung der Aufnahme des Phosphin freisetzenden Wirkstoffs Aluminiumphosphid in Anhang I auf die Produktart 18 im Sinne von Anhang V...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2010/9/ESB frá 9. febrúar 2010 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að rýmka færsluna um virka efnið álfosfíð, sem losar fosfín, í I. viðauka við tilskipunina þannig að færslan nái yfir sæfiefnaflokk 18 eins og...
Kommisjonsdirektiv 2010/9/EF av 9. februar 2010 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på å utvide oppføringen i vedlegg I av det aktive stoffet aluminiumfosfid, som frigir fosfin, til å omfatte produkttype 18, som fastsatt i vedlegg V i direktiv 98...
Commission Directive 2010/10/EU of 9 February 2010 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include brodifacoum as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2010/10/EU der Kommission vom 9. Februar 2010 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Brodifacoum in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2010/10/ESB frá 9. febrúar 2010 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu bródífakúmi við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2010/10/EF av 9. februar 2010 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av brodifakum som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Directive 2010/11/EU of 9 February 2010 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include warfarin as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2010/11/EU der Kommission vom 9. Februar 2010 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Warfarin in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2010/11/ESB frá 9. febrúar 2010 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu varfaríni við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2010/11/EF av 9. februar 2010 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med hensyn til oppføring av warfarin som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Directive 2010/6/EU of 9 February 2010 amending Annex I to Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council as regards mercury, free gossypol, nitrites and Mowrah, Bassia, Madhuca
Richtlinie 2010/6/EU der Kommission vom 9. Februar 2010 zur Änderung des Anhangs I der Richtlinie 2002/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf Quecksilber, freies Gossypol, Nitrite und Mowrah, Bassia, Madhuca
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2010/6/ESB frá 9. febrúar 2010 um breytingu á I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/32/EB að því er varðar kvikasilfur, óbundið gossýpól, nítrít og Mowrah, Bassia, Madhuca
Kommisjonsdirektiv 2010/6/EU av 9. februar 2010 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF med hensyn til kvikksølv, fri gossypol, nitritter og Mowrah, Bassia, Madhuca
Commission Directive 2010/16/EU of 9 March 2010 amending Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council as regards the exclusion of a certain institution from the scope of application
Richtlinie 2010/16/EU der Kommission vom 9. März 2010 zur Änderung der Richtlinie 2006/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich des Ausschlusses eines Instituts aus ihrem Anwendungsbereich
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2010/16/ESB frá 9. mars 2010 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/48/EB að því er tekur til þess hvort tiltekin stofnun falli utan gildissviðs hennar
Kommisjonsdirektiv 2010/16/EU av 9. mars 2010 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/48/EF med hensyn til utelukkelse av en institusjon fra dets virkeområde
Council Directive 2009/117/EC of 25 June 2009 amending Directive 91/414/EEC to include paraffin oil CAS No 8042-47-5 as an active substance
Richtlinie 2009/117/EG des Rates vom 25. Juni 2009 zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG zwecks Aufnahme von Paraffinöl mit der CAS-Nummer 8042-47-5 als Wirkstoff
Council Directive 2009/82/EC of 13 July 2009 amending Directive 91/414/EEC to include tetraconazole as an active substance
Richtlinie 2009/82/EG des Rates vom 13. Juli 2009 zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Tetraconazol
Commission Directive 2009/77/EC of 1 July 2009 amending Council Directive 91/414/EEC to include chlorsulfuron, cyromazine, dimethachlor, etofenprox, lufenuron, penconazole, tri-allate and triflusulfuron as active substances
Richtlinie 2009/77/EG der Kommission vom 1. Juli 2009 zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates zwecks Aufnahme der Wirkstoffe Chlorsulfuron, Cyromazin, Dimethachlor, Etofenprox, Lufenuron, Penconazol, Triallat und Triflusulfuron
Commission Directive 2009/115/EC of 31 August 2009 amending Council Directive 91/414/EEC to include methomyl as active substance
Richtlinie 2009/115/EG der Kommission vom 31. August 2009 zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Methomyl
Commission Directive 2010/17/EU of 9 March 2010 amending Council Directive 91/414/EEC to include malathion as active substance
Richtlinie 2010/17/EU der Kommission vom 9. März 2010 zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Malathion

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.