EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Regulation (EC) No 162/2003 of 30 January 2003 concerning the authorisation of an additive in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 162/2003 der Kommission vom 30. Januar 2003 über die Zulassung eines Zusatzstoffes in der Tierernährung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 162/2003 frá 30. janúar 2003 um að leyfa aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 162/2003 av 30. januar 2003 om godkjenning av et tilsetningsstoff i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 256/2002 of 12 February 2002 concerning the provisional authorisation of new additives, the prolongation of provisional authorisation of an additive and the permanent authorisation of an additive in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 256/2002 der Kommission vom 12. Februar 2002 zur vorläufigen Zulassung neuer Zusatzstoffe, zur Verlängerung der vorläufigen Zulassung eines Zusatzstoffs und zur unbefristeten Zulassung eines Zusatzstoffs in der Tierernährung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 256/2002 frá 12. febrúar 2002 um bráðabirgðaleyfi fyrir nýjum aukefnum, framlengingu bráðabirgðaleyfis fyrir einu aukefni og varanlegt leyfi fyrir einu aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 256/2002 av 12. februar 2002 om midlertidig godkjenning av nye tilsetningsstoffer, forlengelse av midlertidig godkjenning av et tilsetningsstoff og permanent godkjenning av et tilsetningsstoff i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 654/2000 of 29 March 2000 concerning the authorisation of new additives, new additive uses and new additive preparations in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 654/2000 der Kommission vom 29. März 2000 zur Zulassung neuer Futtermittel-Zusatzstoffe, neuer Verwendungszwecke für Futtermittel-Zusatzstoffe und neuer Zubereitungen von Futtermittel-Zusatzstoffen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 654/2000 frá 29. mars 2000 um að leyfa ný aukefni, nýja notkun aukefna og nýjar aukefnablöndur í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 654/2000 av 29. mars 2000 om godkjenning av nye tilsetningsstoffer, ny bruk av tilsetningsstoffer og nye preparater av tilsetningsstoffer i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 1353/2000 of 26 June 2000 concerning the permanent authorisation of an additive and the provisional authorisation of new additives, new additive uses and new preparations in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 1353/2000 der Kommission vom 26. Juni 2000 zur unbefristeten Zulassung eines Zusatzstoffs und zur vorläufigen Zulassung neuer Zusatzstoffe, neuer Verwendungszwecke für Zusatzstoffe und neuer Zubereitungen in der Tierernährung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1353/2000 frá 26. júní 2000 um varanlegt leyfi fyrir aukefni og bráðabirgðaleyfi fyrir ný aukefni, nýja notkun aukefna og nýjar efnablöndur í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1353/2000 av 26. juni 2000 om permanent godkjenning av et tilsetningsstoff og midlertidig godkjenning av nye tilsetningsstoffer, ny bruk av tilsetningsstoffer og nye preparater i fôrvarer
COM(1999) 487
Regulation (EC) No 1760/2000 of the European Parliament and of the Council of 17 July 2000 establishing a system for the identification and registration of bovine animals and regarding the labelling of beef and beef products and repealing Council Regulation (EC) No 820/97
Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juli 2000 zur Einführung eines Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von Rindern und über die Etikettierung von Rindfleisch und Rindfleischerzeugnissen sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG)...
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1760/2000 frá 17. júlí 2000 um að koma á kerfi fyrir auðkenningu og skráningu nautgripa og um merkingar nautakjöts og nautakjötsafurða og niðurfellingu reglugerðar ráðsins (EB) nr. 820/97
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1760/2000 av 17. juli 2000 om opprettelse av et system for identifikasjon og registrering av storfe og om merking av storfekjøtt og storfekjøttprodukter og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 820/97
Commission Regulation (EC) No 1887/2000 of 6 September 2000 on the provisional authorisation of a new additive in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 1887/2000 der Kommission vom 6. September 2000 zur vorläufigen Zulassung eines neuen Zusatzstoffs in der Tierernährung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1887/2000 frá 6. september 2000 um bráðabirgðaleyfi fyrir nýtt aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1887/2000 av 6. september 2000 om midlertidig godkjenning av et nytt tilsetningsstoff i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 2437/2000 of 3 November 2000 concerning the permanent authorisation of an additive and the provisional authorisation of new additives in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 2437/2000 der Kommission vom 3. November 2000 zur unbefristeten Zulassung eines Zusatzstoffs und zur vorläufigen Zulassung neuer Zusatzstoffe in der Tierernährung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2437/2000 frá 3. nóvember 2000 um varanlegt leyfi fyrir aukefni og bráðabirgðaleyfi fyrir ný aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2437/2000 av 3. november 2000 om permanent godkjenning av et tilsetningsstoff og midlertidig godkjenning av nye tilsetningsstoffer i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 418/2001 of 1 March 2001 concerning the authorisations of new additives and uses of additives in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 418/2001 der Kommission vom 1. März 2001 über die Zulassung neuer Zusatzstoffe und neuer Verwendungszwecke von Zusatzstoffen in der Tierernährung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 418/2001 frá 1. mars 2001 um að leyfa ný aukefni og nýja notkun aukefna í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 418/2001 av 1. mars 2001 om godkjenning av nye tilsetningsstoffer og ny bruk av tilsetningsstoffer i fôrvarer
COM(1998) 623
Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies
Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 mit Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung bestimmter transmissibler spongiformer Enzephalopathien
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 frá 22. maí 2001 um setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi heilahrörnunar
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati
Commission Regulation (EC) No 1248/2001 of 22 June 2001 amending Annexes III, X and XI to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards epidemio-surveillance and testing of transmissible spongiform encephalopathies
Verordnung (EG) Nr. 1248/2001 der Kommission vom 22. Juni 2001 zur Änderung der Anhänge III, X und XI der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die epidemiologische Überwachung transmissibler spongiformer Enzephalopathien und die...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1248/2001 frá 22. júní 2001 um breytingu á III., X. og XI. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 að því er varðar faraldursfræðilegt eftirlit með og prófanir á smitandi heilahrörnun
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1248/2001 av 22. juni 2001 om endring av vedlegg III, X og XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til epidemiologisk overvåking og undersøkelse for å påvise overførbar spongiform encefalopati
Commission Regulation (EC) No 1326/2001 of 29 June 2001 laying down transitional measures to permit the changeover to the Regulation of the European Parliament and of the Council (EC) No 999/2001 laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies, and amending Annexes VII and XI to that Regulation
Verordnung (EG) Nr. 1326/2001 der Kommission vom 29. Juni 2001 mit Übergangsmaßnahmen zur Erleichterung des Übergangs zur Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Vorschriften zur Verhütung, Bekämpfung und Tilgung bestimmter transmissibler...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1326/2001 frá 29. júní 2001 um bráðabirgðaráðstafanir til að gera það kleift að taka upp reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 um setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1326/2001 av 29. juni 2001 om fastsettelse av overgangstiltak med henblikk på overgang til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform...
Commisison Regulation (EC) No 1334/2001 of 2 July 2001 concerning the provisional authorisation of a new additive in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 1334/2001 der Kommission vom 2. Juli 2001 zur vorläufigen Zulassung eines neuen Zusatzstoffes in der Tierernährung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1334/2001 frá 2. júlí 2001 um bráðabirgðaleyfi fyrir nýtt aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1334/2001 av 2. juli 2001 om midlertidig godkjenning av et nytt tilsetningsstoff i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 2013/2001 of 12 October 2001 concerning the provisional authorisation of a new additive use and the permanent authorisation of an additive in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 2013/2001 der Kommission vom 12. Oktober 2001 zur vorläufigen Zulassung eines neuartigen Verwendungszwecks eines Zusatzstoffes und zur unbefristeten Zulassung eines Zusatzstoffes in Futtermitteln
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2013/2001 frá 12. október 2001 um bráðabirgðaleyfi fyrir nýja notkun aukefnis og varanlegt leyfi fyrir aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2013/2001 av 12. oktober 2001 om midlertidig godkjenning av ny bruk for et tilsetningsstoff og permanent godkjenning av et tilsetningsstoff i fôrvarer
COM(2001) 450
Commission Regulation (EC) No 2200/2001 of 17 October 2001 concerning provisional authorisations of additives in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 2200/2001 der Kommission vom 17. Oktober 2001 über vorläufige Zulassungen von Zusatzstoffen in der Tierernährung .)
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2200/2001 frá 17. október 2001 um bráðabirgðaleyfi fyrir aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2200/2001 av 17. oktober 2001 om midlertidige godkjenninger av tilsetningsstoffer i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 2380/2001 of 5 December 2001 concerning the 10 year authorisation of an additive in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 2380/2001 der Kommission vom 5. Dezember 2001 über die Zulassung eines Zusatzstoffes in der Tierernährung für zehn Jahre
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2380/2001 frá 5. desember 2001 um 10 ára leyfi fyrir aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2380/2001 av 5. desember 2001 om tiårig godkjenning av et tilsetningsstoff i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 535/2002 of 21 March 2002 amending Annex C to Council Directive 64/432/EEC and amending Decision 2000/330/EC
Verordnung (EG) Nr. 535/2002 der Kommission vom 21. März 2002 zur Änderung des Anhangs C der Richtlinie 64/432/EWG des Rates und der Entscheidung 2000/330/EG
Kommisjonsforordning (EF) nr. 535/2002 av 21. mars 2002 om endring av vedlegg C til rådsdirektiv 64/432/EØF, og om endring av vedtak 2000/330/EF
Commission Regulation (EC) No 270/2002 of 14 February 2002 amending Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards specified risk material and epidemio-surveillance for transmissible spongiform encephalopathies and amending Regulation (EC) No 1326/2001 as regards animal feeding and the placing on the market of ovine and caprine animals and products thereof
Verordnung (EG) Nr. 270/2002 der Kommission vom 14. Februar 2002 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf spezifizierte Risikomaterialien und die epidemiologische Überwachung auf bestimmte transmissible spongiforme...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 270/2002 frá 14. febrúar 2002 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 að því er varðar sérstök áhættuefni og faraldursfræðilegt eftirlit með smitandi heilahrörnun og breytingu á reglugerð (EB) nr. 1326/2001...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 270/2002 av 14. februar 2002 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til spesifisert risikomateriale og epidemiologisk overvåking av overførbar spongiform encefalopati, og om endring av forordning (EF) nr. 1326...
Commission Regulation (EC) No 2112/2003 of 1 December 2003 correcting Regulation (EC) No 1334/2003 amending the conditions for authorisation of a number of additives in feedingstuffs belonging to the group trace elements
Verordnung (EG) Nr. 2112/2003 der Kommission vom 1. Dezember 2003 zur Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 1334/2003 zur Änderung der Bedingungen für die Zulassung einer Reihe von zur Gruppe der Spurenelemente zählenden Futtermittelzusatzstoffen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2112/2003 frá 1. desember 2003 um leiðréttingu á reglugerð (EB) nr. 1334/2003 um breytingu á skilyrðum varðandi leyfi fyrir nokkrum aukefnum úr flokki snefilefna
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2112/2003 av 1. desember 2003 om rettelse av kommisjonsforordning (EF) nr. 1334/2003 om endring av vilkårene for godkjenning av flere tilsetningsstoffer som tilhører gruppen mikronæringsstoffer i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 1041/2002 of 14 June 2002 concerning the provisional authorisation of a new additive in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 1041/2002 der Kommission vom 14. Juni 2002 zur vorläufigen Zulassung eines neuen Zusatzstoffes in der Tierernährung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1041/2002 frá 14. júní 2002 um bráðabirgðaleyfi fyrir nýju aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1041/2002 av 14. juni 2002 om midlertidig godkjenning av et nytt tilsetningsstoff i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 1226/2002 of 8 July 2002 amending Annex B to Council Directive 64/432/EEC
Verordnung (EG) Nr. 1226/2002 der Kommission vom 8. Juli 2002 zur Änderung von Anhang B der Richtlinie 64/432/EWG des Rates
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1226/2002 av 8. juli 2002 om endring av vedlegg B til rådsdirektiv 64/432/EØF
Commission Regulation (EC) No 1252/2002 of 11 July 2002 concerning the provisional authorisation of a new additive in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 1252/2002 der Kommission vom 11. Juli 2002 zur vorläufigen Zulassung eines neuen Zusatzstoffes in der Tierernährung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1252/2002 frá 11. júlí 2002 um bráðabirgðaleyfi fyrir nýju aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1252/2002 av 11. juli 2002 om midlertidig godkjenning av et nytt tilsetningsstoff i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 1282/2002 of 15 July 2002 amending Annexes to Council Directive 92/65/EEC laying down animal health requirements governing trade in and imports into the Community of animals, semen, ova and embryos not subject to animal health requirements laid down in specific Community rules referred to in Annex A(1) to Directive 90/425/EEC
Verordnung (EG) Nr. 1282/2002 der Kommission vom 15. Juli 2002 zur Änderung der Anhänge der Richtlinie 92/65/EWG des Rates über die tierseuchenrechtlichen Bedingungen für den Handel mit Tieren, Samen, Eizellen und Embryonen in der Gemeinschaft sowie für ihre Einfuhr in die...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1282/2002 av 15. juli 2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 92/65/EØF om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel innenfor Fellesskapet med dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige...
Commission Decision 2002/670/EC of 20 August 2002 amending Council Decision 98/256/EC concerning emergency measures to protect against bovine spongiform encephalopathy.
Verordnung (EG) Nr. 1494/2002 der Kommission vom 21. August 2002 zur Änderung der Anhänge III, VII und XI der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Überwachung der bovinen spongiformen Enzephalopathie, der Tilgung der...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1494/2002 frá 21. ágúst 2002 um breytingu á III. VII. og XI. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 að því er varðar eftirlit með heilahrörnun í nautgripum, útrýmingu smitandi heilahrörnunar, fjarlægingu...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1494/2002 av 21. august 2002 om endring av vedlegg III, VII og XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til overvåking av bovin spongiform encefalopati, utryddelse av overførbar spongiform encefalopati, tilbaketrekking...
Council Regulation (EC) No 1756/2002 of 23 September 2002 amending Directive 70/524/EEC concerning additives in feedingstuffs as regards withdrawal of the authorisation of an additive and amending Commission Regulation (EC) No 2430/1999 (1)
Verordnung (EG) Nr. 1756/2002 des Rates vom 23. September 2002 zur Änderung der Richtlinie 70/524/EWG des Rates über Zusatzstoffe in der Tierernährung hinsichtlich des Widerrufs der Zulassung eines Zusatzstoffes sowie der Verordnung (EG) Nr. 2430/1999 der Kommission
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1756/2002 frá 23. september 2002 um breytingu á tilskipun 70/524/EBE um aukefni í fóðri að því er varðar afturköllun á leyfi fyrir aukefni og um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2430/1999
Rådsforordning (EF) nr. 1756/2002 av 23. september 2002 om endring av direktiv 70/524/EØF om tilsetningsstoffer i fôrvarer med omsyn til tilbakekalling av godkjenninga av eit tilsetjingsstoff, og om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2430/1999
Commission Regulation (EC) No 1802/2002 of 10 October 2002 correcting Regulation (EC) No 1282/2002 amending Annexes to Council Directive 92/65/EEC laying down animal health requirements governing trade in and imports into the Community of animals, semen, ova and embryos not subject to animal health requirements laid down in specific Community rules referred to in Annex A(1) to Directive 90/425/EEC (1)
Verordnung (EG) Nr. 1802/2002 der Kommission vom 10. Oktober 2002 zur Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 1282/2002 zur Änderung der Anhänge der Richtlinie 92/65/EWG des Rates über die tierseuchenrechtlichen Bedingungen für den Handel mit Tieren, Samen, Eizellen und Embryonen...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1802/2002 av 10. oktober 2002 om rettelse av kommisjonsforordning (EF) nr. 1282/2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 92/65/EØF om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel innenfor Fellesskapet med dyr, sæd, egg og embryoer som ikke...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Seminar on the European Economic Area - Brussels 17 September 2019