With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Implementing Decision 2011/9407/EU of 21 December 2011 amending Commission Decision 2010/774/EU in respect of air cargo and mail
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/9407/EU av 21. desember 2011 om endring av kommisjonsbeslutning 2010/774/EU med hensyn til luftfrakt og -post
Commission Decision C(2011) 8042 of 14 November 2011 amending Decision (EU) No 774/2010 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security as regards the use of security scanners at EU airports
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/8042/EU av 14. november 2011 om endring av kommisjonsbeslutning 2010/774/EU av 13. april 2010 om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet når det gjelder bruk av...
Commission Implementing Decision C(2011) 5862 of 17.8.2011 amending Commission decision 2010/774/EU laying down detailed measures for the implementation of common basic standards on aviation security in respect of air cargo and mail (C(2011) 5862).
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/5862/EU av 17.8.2011 om endring av kommisjonsbeslutning 2010/774/EU om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet med hensyn til luftfrakt og -post
Commission Decision C(2011) 4130 of 7.7.2011 on the nomination of the Network Manager for the air traffic management (ATM) network functions of the single European sky
Commission Decision C(2011) 2611 of 20 May 2011 on exemptions under Article 14 of Commission Regulation n° 29/2009 on data link services
Commission Decision 2011/121/EU of 21 February 2011 setting the European Union-wide performance targets and alert thresholds for the provision of air navigation services for the years 2012 to 2014
Beschluss der Kommission vom 21. Februar 2011 zur Festlegung der für die gesamte Europäische Union geltenden Leistungsziele und Warnschwellen für die Erbringung von Flugsicherungsdiensten in den Jahren 2012 bis 2014 (2011/121/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 21. febrúar 2011 um að setja frammistöðumarkmið og viðvörunarmörk fyrir veitingu flugleiðsöguþjónustu í gervöllu Evrópusambandinu fyrir árin 2012 til 2014 (2011/121/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 21. februar 2011 om fastsettelse av felles ytelsesmål og varslingsterskler for Den europeiske union når det gjelder yting av flysikringstjenester for årene 2012–2014 (2011/121/EU)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.