With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2008/47/EC of 20 December 2007 approving the pre-export checks carried out by the United States of America on peanuts and derived products thereof as regards the presence of aflatoxins
Entscheidung der Kommission vom 20. Dezember 2007 zur Genehmigung der Prüfungen, die die Vereinigten Staaten von Amerika vor der Ausfuhr von Erdnüssen und daraus hergestellten Erzeugnissen zur Feststellung des Aflatoxingehalts durchführen (2008/47/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 20. desember 2007 um samþykki fyrir eftirliti Bandaríkja Norður-Ameríku með jarðhnetum og afurðum úr þeim fyrir útflutning, að því er varðar aflatoxín í þeim (2008/47/EB)
Kommisjonsvedtak av 20. desember 2007 om godkjenning av den kontroll før eksport som De forente stater foretar av jordnøtter og produkter framstilt av jordnøtter med hensyn til forekomst av aflatoksiner (2008/47/EF)
Commission Decision 2007/802/EC of 4 December 2007 amending Decision 2002/840/EC as regards the list of approved facilities in third countries for the irradiation of foods
Entscheidung der Kommission vom 4. Dezember 2007 zur Änderung der Entscheidung 2002/840/EG bezüglich der Liste der in Drittländern für die Bestrahlung von Lebensmitteln zugelassenen Anlagen (2007/802/EG)
Kommisjonsvedtak av 4. desember 2007 om endring av vedtak 2002/840/EF om lista over anlegg i tredjestatar som er godkjende for stråling av næringsmiddel (2007/802/EF)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 9 March 2023