With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Implementing Decision (EU) 2022/1973 of 11 October 2022 on the recognition of the United Kingdom pursuant to Directive (EU) 2022/993 as regards the system for training and certification of seafarers
Durchführungsbeschluss (EU) 2022/1973 der Kommission vom 11. Oktober 2022 über die Anerkennung des Vereinigten Königreichs gemäß der Richtlinie (EU) 2022/993 in Bezug auf das Ausbildungs- und Zeugniserteilungssystem für Seeleute
Commission Implementing Decision (EU) 2021/1227 of 27 July 2021 amending the recognition of DNV GL AS in accordance with Article 16 of Regulation (EC) No 391/2009 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2021/1227 der Kommission vom 27. Juli 2021 zur Änderung der Anerkennung der DNV GL AS gemäß Artikel 16 der Verordnung (EG) Nr. 391/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates
D055234/01
Commission Implementing Decision (EU) 2018/501 of 22 March 2018 on the recognition of the Sultanate of Oman pursuant to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council as regards the systems for training and certification of seafarers
Durchführungsbeschluss (EU) 2018/501 der Kommission vom 22. März 2018 über die Anerkennung des Sultanats Oman gemäß der Richtlinie 2008/106/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Ausbildungs- und Zeugniserteilungssysteme für Seeleute
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/501 frá 22. mars 2018 um viðurkenningu á Soldánsveldinu Óman samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/106/EB að því er varðar kerfi fyrir þjálfun og útgáfu skírteina farmanna
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/501 av 22. mars 2018 om anerkjennelse av Sultanatet Oman i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF med hensyn til systemene for opplæring og sertifisering av sjøfolk
D051194/02
Commission Implementing Decision (EU) 2017/1412 of 1 August 2017 on the recognition of Fiji pursuant to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council as regards the systems for training and certification of seafarers
Durchführungsbeschluss (EU) 2017/1412 der Kommission vom 1. August 2017 über die Anerkennung Fidschis gemäß der Richtlinie 2008/106/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Ausbildungs- und Zeugniserteilungssysteme für Seeleute
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1412 frá 1. ágúst 2017 um viðurkenningu á Fiji samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/106/EB að því er varðar kerfi fyrir þjálfun og útgáfu skírteina farmanna
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1412 av 1. august 2017 om godkjenning av Fiji i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF med hensyn til systemene for opplæring og sertifisering av sjøfolk
Commission Implementing Decision (EU) 2017/1239 of 6 July 2017 on the recognition of Ethiopia pursuant to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council as regards the systems for training and certification of seafarers
Durchführungsbeschluss (EU) 2017/1239 der Kommission vom 6. Juli 2017 über die Anerkennung Äthiopiens gemäß der Richtlinie 2008/106/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Ausbildungs- und Zeugniserteilungssysteme für Seeleute
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1239 frá 6. júlí 2017 um viðurkenningu á Eþíópíu samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/106/EB að því er varðar kerfi fyrir þjálfun og útgáfu skírteina farmanna
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1239 av 6. juli 2017 om godkjenning av Etiopia i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF med hensyn til systemene for opplæring og sertifisering av sjøfolk
D049566/01
Commission Implementing Decision (EU) 2017/727 of 23 March 2017 on the recognition of Montenegro pursuant to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council as regards the systems for training and certification of seafarers
Durchführungsbeschluss (EU) 2017/727 der Kommission vom 23. März 2017 über die Anerkennung Montenegros gemäß der Richtlinie 2008/106/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Ausbildungs- und Zeugniserteilungssysteme für Seeleute
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar(ESB) 2017/727 frá 23. mars 2017 um viðurkenningu á Montenegró (Svartfjallalandi) samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/106/EB að því er varðar kerfi fyrir þjálfun og útgáfu skírteina farmanna
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/727 av 23. mars 2017 om godkjenning av Montenegro i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF med hensyn til systemene for opplæring og sertifisering av sjøfolk
D045532/01
Commission Implementing Decision (EU) 2016/1327 of 1 August 2016 granting EU recognition to the Indian Register of Shipping in accordance with Regulation (EC) No 391/2009 of the European Parliament and of the Council on common rules and standards for ship inspection and survey organisations
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1327 der Kommission vom 1. August 2016 über die Anerkennung des indischen Schiffsregisters (Indian Register of Shipping) durch die EU gemäß der Verordnung (EG) Nr. 391/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über gemeinsame Vorschriften...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1327 frá 1. ágúst 2016 um að veita indverskri skipaskrá ESB-viðurkenningu samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 391/2009 um sameiginlegar reglur og staðla fyrir stofnanir sem sjá um skipaskoðun og -eftirlit
Commission Decision (EU) 2016/566 of 11 April 2016 on establishing the high-level steering group for governance of the digital maritime system and services and repealing Decision 2009/584/EC
Beschluss (EU) 2016/566 der Kommission vom 11. April 2016 zur Einsetzung der hochrangigen Lenkungsgruppe zur Steuerung des digitalen Seeverkehrssystems und der digitalen Seeverkehrsdienstleistungen sowie zur Aufhebung des Beschlusses 2009/584/EG
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/566 frá 11. apríl 2016 um skipun stýrihóps háttsettra embættismanna vegna stjórnunar á stafrænu kerfi og þjónustu á sviði sjóflutninga og um niðurfellingu á ákvörðun 2009/584/EB
Kommisjonsbeslutning (EU) 2016/566 av 11. april 2016 om nedsettelse av en styringsgruppe på høyt nivå for styring av det digitale maritime systemet og de digitale maritime tjenestene og om oppheving av beslutning 2009/584/EF
D038668/01
Commission Implementing Decision (EU) 2015/668 of 24 April 2015 on amending the recognitions of certain organisations in accordance with Article 16 of Regulation (EC) No 391/2009 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/668 der Kommission vom 24. April 2015 über die Änderung der Anerkennung bestimmter Organisationen gemäß Artikel 16 der Verordnung (EG) Nr. 391/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/668 frá 24. apríl 2015 um breytingu á viðurkenningu tiltekinna stofnana í samræmi við 16. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 391/2009
Commission Decision (EU) 2015/669 of 24 April 2015 repealing Decision 2007/421/EC on the publication of the list of recognised organisations which have been notified by Member States in accordance with Council Directive 94/57/EC
Beschluss (EU) 2015/669 der Kommission vom 24. April 2015 zur Aufhebung der Entscheidung 2007/421/EG über die Veröffentlichung des Verzeichnisses der von den Mitgliedstaaten gemäß der Richtlinie 94/57/EG des Rates als anerkannt gemeldeten Organisationen
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/669 frá 24. apríl 2015 um niðurfellingu á ákvörðun 2007/421/EB um birtingu skrár yfir viðurkenndar stofnanir sem aðildarríkin hafa tilkynnt um í samræmi við tilskipun ráðsins 94/57/EB
D036467/01
Commission Implementing Decision 2014/935/EU of 17 December 2014 on the recognition of Japan pursuant to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council as regards the systems for training and certification of seafarers
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 17. Dezember 2014 über die Anerkennung Japans gemäß der Richtlinie 2008/106/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Systeme für die Ausbildung von Seeleuten und die Verfahren der Zeugniserteilung (2014/935/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/935/ESB frá 17. desember 2014 um viðurkenningu á Japan samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/106/EB að því er varðar kerfi fyrir þjálfun og útgáfu skírteina farmanna
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 17. desember 2014 om godkjenning av Japan i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF med hensyn til systemene for opplæring og sertifisering av sjøfolk
Commission Implementing Decision of 14 May 2014 granting EU recognition to the Croatian Register of Shipping pursuant to Regulation (EC) No 391/2009 of the European Parliament and of the Council on common rules and standards for ship inspection and survey organisations
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 14. Mai 2014 über die Anerkennung von „Hrvatski registar brodova“ (kroatisches Schiffsregister) durch die EU im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 391/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über gemeinsame Vorschriften und Normen für...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 14. maí 2014 um að veita króatískri skipaskrá ESB-viðurkenningu samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 391/2009 um sameiginlegar reglur og staðla fyrir stofnanir sem sjá um skipaskoðun og -eftirlit
Commission Implementing Decision 2013/794/EU of 19 December 2013 on the recognition of Georgia pursuant to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council as regards the systems for training and certification of seafarers, 2013/794/EU
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 19. Dezember 2013 über die Anerkennung Georgiens gemäß der Richtlinie 2008/106/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Ausbildungssysteme und Erteilung von Befähigungszeugnissen für Seeleute (2013/794/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 19. desember 2013 um viðurkenningu á Georgíu samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/106/EB að því er varðar kerfi fyrir þjálfun og útgáfu skírteina farmanna (tilkynnt með númeri C(2013) 9224) (2013/794/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 19. desember 2013 om godkjenning av Georgia i medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF med omsyn til systema for opplæring og sertifisering av sjøfolk (2013/794/EU)
Commission Implementing Decision 2013/765/EU of 13 December 2013 amending the recognition of Det Norske Veritas pursuant to Regulation (EC) No 391/2009 of the European Parliament and of the Council on common rules and standards for ship inspection and survey organisations
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 13. Dezember 2013 zur Änderung der Anerkennung von Det Norske Veritas gemäß der Verordnung (EG) Nr. 391/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über gemeinsame Vorschriften und Normen für Schiffsüberprüfungs- und -...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 13. desember 2013 um breytingu á viðurkenningu Det Norske Veritas samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 391/2009 um sameiginlegar reglur og staðla um stofnanir sem sjá um skipaskoðun og -eftirlit
Commission Implementing Decision 2012/783/EU of 13 December 2012 on the recognition of the Hashemite Kingdom of Jordan pursuant to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council as regards the systems for the training and certification of seafarers
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 13. Dezember 2012 über die Anerkennung des Haschemitischen Königreichs Jordanien gemäß der Richtlinie 2008/106/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Systeme für die Ausbildung von Seeleuten und die Verfahren der...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 13. desember 2012 um viðurkenningu á Hasjemíska konungsríkinu Jórdaníu samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/106/EB að því er varðar kerfi fyrir þjálfun og útgáfu skírteina farmanna (2012/783/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 13. desember 2012 om godkjenning av Det hasjimittiske kongeriket Jordan i medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF med omsyn til systema for opplæring og sertifisering av sjøfolk (2012/783/EU)
Commission Implementing Decision 2012/505/EU of 17 September 2012 on the recognition of Egypt pursuant to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council as regards the systems for the training and certification of seafarers
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 17. September 2012 über die Anerkennung Ägyptens gemäß der Richtlinie 2008/106/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Systeme für die Ausbildung von Seeleuten und die Verfahren der Zeugniserteilung (2012/505/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 17. september 2012 um viðurkenningu á Egyptalandi samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/106/EB að því er varðar kerfi fyrir þjálfun og útgáfu skírteina farmanna (2012/505/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 17. september 2012 om godkjenning av Egypt i medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF med omsyn til systema for opplæring og sertifisering av sjøfolk (2012/505/EU)
Commission Implementing Decision 2012/75/EU of 9 February 2012 on the recognition of Ghana pursuant to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council as regards the systems for the training and certification of seafarers (notified under document C(2012) 616) (32012D0075)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 9. Februar 2012 über die Anerkennung Ghanas in Bezug auf die seeverkehrsspezifischen Ausbildungssysteme und Verfahren der Zeugniserteilung gemäß der Richtlinie 2008/106/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2012/75/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 9. febrúar 2012 um viðurkenningu á Gana samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/106/EB að því er varðar kerfi fyrir þjálfun og útgáfu skírteina farmanna (2012/75/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 9. februar 2012 om godkjenning av Ghana i medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF med omsyn til systema for opplæring og sertifisering av sjøfolk (2012/75/EU)
Commission Implementing Decision 2012/76/EU of 9 February 2012 on the recognition of Uruguay pursuant to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council as regards the systems for the training and certification of seafarers (notified under document C(2012) 619)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 9. Februar 2012 über die Anerkennung Uruguays in Bezug auf die seeverkehrsspezifischen Ausbildungssysteme und Verfahren der Zeugniserteilung gemäß der Richtlinie 2008/106/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2012/76/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 9. febrúar 2012 um viðurkenningu á Úrúgvæ samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/106/EB að því er varðar kerfi fyrir þjálfun og útgáfu skírteina farmanna (2012/76/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 9. februar 2012 om godkjenning av Uruguay i medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF med omsyn til systema for opplæring og sertifisering av sjøfolk (2012/76/EU)
Commission Implementing Decision 2011/821/EU of 7 December 2011 on the recognition of Cape Verde pursuant to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council as regards the systems for the training and certification of seafarers
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 7. Dezember 2011 über die Anerkennung von Kap Verde gemäß der Richtlinie 2008/106/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Systeme für die Ausbildung von Seeleuten und die Verfahren der Zeugniserteilung (2011/821/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 7. desember 2011 um viðurkenningu á Grænhöfðaeyjum samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/106/EB að því er varðar kerfi fyrir þjálfun og útgáfu skírteina farmanna (2011/821/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 7. desember 2011 om godkjenning av Kapp Verde i medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF med omsyn til systema for opplæring og sertifisering av sjøfolk (2011/821/EU)
Commission Implementing Decision 2011/822/EU of 7 December 2011 on the recognition of Bangladesh pursuant to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council as regards the systems for the training and certification of seafarers
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 7. Dezember 2011 über die Anerkennung von Bangladesch gemäß der Richtlinie 2008/106/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Systeme für die Ausbildung von Seeleuten und die Verfahren der Zeugniserteilung (2011/822/...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 7. desember 2011 um viðurkenningu á Bangladess samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/106/EB að því er varðar kerfi fyrir þjálfun og útgáfu skírteina farmanna (2011/822/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 7. desember 2011 om godkjenning av Bangladesh i medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF med omsyn til systema for opplæring og sertifisering av sjøfolk (2011/822/EU)
Commission Implementing Decision (2011/520/EU) of 31 August 2011 on the recognition of Morocco pursuant to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council as regards the systems for the training and certification of seafarers
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 31. August 2011 über die Anerkennung Marokkos in Bezug auf die seeverkehrsspezifischen Ausbildungssysteme und Verfahren der Zeugniserteilung gemäß der Richtlinie 2008/106/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2011/520/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 31. ágúst 2011 um viðurkenningu á Marokkó samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/106/EB að því er varðar kerfi fyrir þjálfun og útgáfu skírteina farmanna (2011/520/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 31. august 2011 om godkjenning av Marokko i medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF med omsyn til systema for opplæring og sertifisering av sjøfolk (2011/520/EU)
Commission Implementing Decision 2011/517/EU of 25 August 2011 on the recognition of Azerbaijan pursuant to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council as regards the systems for the training and certification of seafarers
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 25. August 2011 über die Anerkennung Aserbaidschans in Bezug auf die Ausbildung von Seeleuten und die Erteilung von Befähigungszeugnissen gemäß der Richtlinie 2008/106/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2011/517/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 25. ágúst 2011 um viðurkenningu á Aserbaídsjan samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/106/EB að því er varðar kerfi fyrir þjálfun og útgáfu skírteina farmanna (2011/517/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 25. august 2011 om godkjenning av Aserbajdsjan i medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF med omsyn til systema for opplæring og sertifisering av sjøfolk (2011/517/EU)
Commission Decision 2011/385/EU of 28 June 2011 on the recognition of Ecuador pursuant to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council as regards the systems for the training and certification of seafarers
Beschluss der Kommission vom 28. Juni 2011 zur Anerkennung Ecuadors gemäß Richtlinie 2008/106/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Systeme für die Aus- und Fortbildung von Seeleuten (2011/385/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 28. júní 2011 um viðurkenningu á Ekvador samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/106/EB að því er varðar kerfi fyrir þjálfun og útgáfu skírteina farmanna (2011/385/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 28. juni 2011 om godkjenning av Ecuador i medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF med omsyn til systema for opplæring og sertifisering av sjøfolk (2011/385/EU)
Commission Decision 2011/259/EU of 27 April 2011 on the recognition of Tunisia as regards education, training and certification of seafarers for the recognition of certificates of competency
Beschluss der Kommission vom 27. April 2011 über die Anerkennung Tunesiens in Bezug auf die Aus- und Fortbildung von Seeleuten und die Erteilung von Befähigungszeugnissen im Hinblick auf die Anerkennung von Befähigungszeugnissen (2011/259/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 27. apríl 2011 um viðurkenningu á Túnis að því er varðar menntun, þjálfun og útgáfu skírteina farmanna til viðurkenningar á atvinnuskírteinum (2011/259/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 27. april 2011 om godkjenning av Tunisia med omsyn til utdanning, opplæring og sertifisering av sjøfolk med sikte på godkjenning av sertifikat (2011/259/EU)
Commission Decision 2010/704/EU of 22 November 2010 on the recognition of Sri Lanka as regards education, training and certification of seafarers for the recognition of certificates of competency
Beschluss der Kommission vom 22. November 2010 über die Anerkennung Sri Lankas in Bezug auf die Aus- und Fortbildung von Seeleuten und die Erteilung von Befähigungszeugnissen für die Zwecke der Anerkennung von Befähigungszeugnissen (2010/704/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 22. nóvember 2010 um viðurkenningu á Srí Lanka að því er varðar menntun, þjálfun og útgáfu skírteina farmanna til viðurkenningar á atvinnuskírteinum (2010/704/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 22. november 2010 om godkjenning av Sri Lanka med omsyn til utdanning, opplæring og sertifisering av sjøfolk med sikte på godkjenning av sertifikat (2010/704/EU)

I have a