With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Implementing Decision 2014/666/EU of 17 September 2014 on recognition of the ‘Trade Assurance Scheme for Combinable Crops’ for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 98/70/EC and 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 17. September 2014 über die Anerkennung des Systems „Trade Assurance Scheme for Combinable Crops“ zum Nachweis der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien der Richtlinien 98/70/EG und 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/666/ESB frá 17. september 2014 um viðurkenningu á „Trade Assurance Scheme for Combinable Crops“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB hafi verið fylgt
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 17. september 2014 om anerkjennelse av ordningen «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF (2014/666/EU)
Commission Implementing Decision 2014/667/EU of 17 September 2014 on recognition of the ‘Universal Feed Assurance Scheme’ for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 98/70/EC and 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 17. September 2014 über die Anerkennung des Systems „Universal Feed Assurance Scheme“ zum Nachweis der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien der Richtlinien 98/70/EG und 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2014/667/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/667/ESB frá 17. september 2014 um viðurkenningu á „Universal Feed Assurance Scheme“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB hafi verið fylgt
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 17. september 2014 om anerkjennelse av ordningen «Universal Feed Assurance Scheme» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF (2014/667/EU)
Commission Implementing Decision 2014/324/EU of 3 June 2014 on recognition of the ‘Gafta Trade Assurance Scheme’ for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 2009/28/EC and 98/70/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 3. Juni 2014 über die Anerkennung des Systems „Gafta Trade Assurance Scheme“ zum Nachweis der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien der Richtlinien 2009/28/EG und 98/70/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2014/324/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/324/ESB frá 3. júní 2014 um viðurkenningu á „Gafta Trade Assurance Scheme“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB og 98/70/EB hafi verið fylgt
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 3. juni 2014 om anerkjennelse av ordningen «Gafta Trade Assurance Scheme» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF og 98/70/EF (2014/324/EU)
Commission Implementing Decision 2014/325/EU of 3 June 2014 on recognition of the ‘KZR INiG System’ for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 98/70/EC and 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 3. Juni 2014 über die Anerkennung des „Systems KZR INiG“ zum Nachweis der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien der Richtlinien 98/70/EG und 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2014/325/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/325/ESB frá 3. júní 2014 um viðurkenningu á „KZR INiG System“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB hafi verið fylgt
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 3. juni 2014 om anerkjennelse av ordningen «KZR INiG System» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF (2014/325/EU)
Commission Implementing Decision 2014/6/EU of 9 January 2014 on recognition of the ‘HVO Renewable Diesel Scheme for Verification of Compliance with the RED sustainability criteria for biofuels’ for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 98/70/EC and 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 9. Januar 2014 über die Anerkennung des Systems „HVO Renewable Diesel Scheme for Verification of Compliance with the RED sustainability criteria for biofuels“ zum Nachweis der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien der Richtlinien 98/70...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/6/ESB frá 9. janúar 2014 um viðurkenningu á „HVO Renewable Diesel Scheme for Verification of Compliance with the RED sustainability criteria for biofuels“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 9. januar 2014 om anerkjennelse av ordningen «HVO Renewable Diesel Scheme for Verification of Compliance with the RED sustainability criteria for biofuels» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og...

I have a

EEA Seminar - 15 September 2022