With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision of 15 December 1995 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to indoor paints and varnishes
Entscheidung der Kommission vom 15. Dezember 1995 zur Festlegung von Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens bei Innenfarben und -lacken (96/13/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 96/13/EB frá 15. desember 1995 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir innanhússmálningu og -lökk
Kommisjonsvedtak 96/13/EF av 15. desember 1995 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til innandørs måling og lakk
Commission Decision of 1 December 1995 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to single-ended light bulbs
Entscheidung der Kommission vom 1. Dezember 1995 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens bei Lampen mit einseitigem Anschluß (95/533/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 95/533/EB frá 1. desember 1995 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir ljósaperur fyrir eina peruhöldu
Kommisjonsvedtak 95/533/EF av 1. desember 1995 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til lyspærer med éin sokkel
Commission Decision of 25 July 1995 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to laundry detergents
Entscheidung der Kommission vom 25. Juli 1995 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens bei Waschmitteln (95/365/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 95/365/EB frá 25. júlí 1995 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir þvottaefni
Kommisjonsvedtak 95/365/EF av 25. juli 1995 om miljøkriteriene for tildeling av Fellesskapets miljømerke til vaskemidler
Commission Decision of 25 July 1995 amending Decision 92/446/EEC of 27 July 1992 concerning questionnaires relating to directives in the water sector
Entscheidung der Kommission vom 25. Juli 1995 zur Änderung der Entscheidung 92/446/EWG über die Fragebögen zu den Wasserrichtlinien (95/337/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 95/337/EB frá 25. júlí 1995 um breytingu á ákvörðun 92/446/EBE um spurningaeyðublöð sem snerta tilskipanir um vatnsmálefni
Kommisjonsvedtak 95/337/EF av 25. juli 1995 om endring av vedtak 92/446/EØF om spørreskjemaer for direktiver på området vann

I have a

EEA Seminar - 15 September 2022