EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

D048593/02
Commission Implementing Decision (EU) 2017/9 of 4 January 2017 authorising certain laboratories in Morocco and Taiwan to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines in dogs, cats and ferrets
Durchführungsbeschluss (EU) 2017/9 der Kommission vom 4. Januar 2017 über die Zulassung bestimmter Laboratorien in Marokko und Taiwan für die Durchführung serologischer Tests zur Kontrolle der Wirksamkeit von Tollwutimpfstoffen bei Hunden, Katzen und Frettchen
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/9 av 4. januar 2017 om godkjenning av visse laboratorier i Marokko og Taiwan med hensyn til utføring av serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning på hunder, katter og ildrer
D047980/02
Commission Decision (EU) 2017/1216 of 23 June 2017 establishing the EU Ecolabel criteria for dishwasher detergents
Beschluss (EU) 2017/1216 der Kommission vom 23. Juni 2017 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Maschinengeschirrspülmittel
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1216 frá 23. júní 2017 um að setja viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB vegna þvottaefna fyrir uppþvottavélar
Kommisjonsavgjerd (EU) 2017/1216 av 23. juni 2017 om fastsetjing av kriteria for tildeling av EU-miljømerket til maskinoppvaskmiddel
D048132/02
Commission Decision (EU) 2017/1214 of 23 June 2017 establishing the EU Ecolabel criteria for hand dishwashing detergents
Beschluss (EU) 2017/1214 der Kommission vom 23. Juni 2017 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Handgeschirrspülmittel
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1214 frá 23. júní 2017 um að setja viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB vegna handuppþvottaefna
Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/1214 av 23. juni 2017 om fastsettelse av kriteriene for tildeling av EU-miljømerket til håndoppvaskmidler
D048133/02
Commission Decision (EU) 2017/1217 of 23 June 2017 establishing the EU Ecolabel criteria for hard surface cleaning products
Beschluss (EU) 2017/1217 der Kommission vom 23. Juni 2017 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Reinigungsmittel für harte Oberflächen
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1217 frá 23. júní 2017 um að setja viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB vegna hreingerningavara fyrir hörð yfirborð
Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/1217 av 23. juni 2017 om fastsettelse av kriteriene for tildeling av EU-miljømerket til rengjøringsmidler til harde overflater
D048142/02
Commission Decision (EU) 2017/1215 of 23 June 2017 establishing the EU Ecolabel criteria for industrial and institutional dishwasher detergents
Beschluss (EU) 2017/1215 der Kommission vom 23. Juni 2017 zur Festlegung der Kriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Maschinengeschirrspülmittel für den industriellen und institutionellen Bereich
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1215 frá 23. júní 2017 um að setja viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB vegna þvottaefna fyrir uppþvottavélar til notkunar í iðnaði og á stofnunum
Kommisjonsavgjerd (EU) 2017/1215 av 23. juni 2017 om fastsetjing av kriteria for tildeling av EU-miljømerket til maskinoppvaskmiddel til industri- og institusjonsbruk
D048144/02
Commission Decision (EU) 2017/1218 of 23 June 2017 establishing the EU Ecolabel criteria for laundry detergents
Beschluss (EU) 2017/1218 der Kommission vom 23. Juni 2017 zur Festlegung der Kriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Waschmittel
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1218 frá 23. júní 2017 um að setja viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB vegna þvottaefna
Kommisjonsavgjerd (EU) 2017/1218 av 23. juni 2017 om fastsetjing av kriteria for tildeling av EU-miljømerket til tekstilvaskemiddel
D049207/02
Commission Implementing Decision (EU) 2017/223 of 7 February 2017 authorising a laboratory in Brazil to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines in dogs, cats and ferrets
Durchführungsbeschluss (EU) 2017/223 der Kommission vom 7. Februar 2017 zur Zulassung eines Laboratoriums in Brasilien für die Durchführung serologischer Tests zur Kontrolle der Wirksamkeit von Tollwutimpfstoffen bei Hunden, Katzen und Frettchen
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/223 av 7. februar 2017 om godkjenning av et laboratorium i Brasil for utføring av serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning på hunder, katter og ildrer
D049062/02
Commission Implementing Decision (EU) 2017/252 of 9 February 2017 amending Annex II to Decision 93/52/EEC as regards the recognition of the Autonomous Community of Extremadura as officially brucellosis-free (B. Melitensis) and amending the Annexes to Decision 2003/467/EC as regards the declaration of certain regions of Spain as officially tuberculosis-free and officially brucellosis-free in relation to bovine herds and of Jersey as officially enzootic-bovine-leucosis-free
Durchführungsbeschluss (EU) 2017/252 der Kommission vom 9. Februar 2017 zur Änderung des Anhangs II der Entscheidung 93/52/EWG hinsichtlich der Anerkennung der Autonomen Gemeinschaft Extremadura als amtlich frei von Brucellose (B. melitensis) und zur Änderung der Anhänge der...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/252 av 9. februar 2017 om endring av vedlegg II til vedtak 93/52/EØF med hensyn til anerkjennelse av det autonome området Extremadura som offisielt fritt for brucellose (B. melitensis) og om endring av vedleggene til vedtak 2003/...
Commission Decision (EU) 2017/126 of 24 January 2017 amending Decision 2013/448/EU as regards the establishment of a uniform cross-sectoral correction factor in accordance with Article 10a of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council
Beschluss (EU) 2017/126 der Kommission vom 24. Januar 2017 zur Änderung des Beschlusses 2013/448/EU in Bezug auf die Festlegung eines einheitlichen sektorübergreifenden Korrekturfaktors gemäß Artikel 10a der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/126 frá 24. janúar 2017 um breytingu á ákvörðun 2013/448/ESB að því er varðar að fastsetja samræmdan leiðréttingarstuðul sem liggur þvert á atvinnugreinar í samræmi við 10. gr. a í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB
Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/126 av 24. januar 2017 om endring av beslutning 2013/448/EU med hensyn til fastsettelse av en ensartet tverrsektoriell korreksjonsfaktor i samsvar med artikkel 10a i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF
D048143/03
Commission Decision (EU) 2017/1219 of 23 June 2017 establishing the EU Ecolabel criteria for industrial and institutional laundry detergents
Beschluss (EU) 2017/1219 der Kommission vom 23. Juni 2017 zur Festlegung der Kriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Waschmittel für den industriellen und institutionellen Bereich
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1219 frá 23. júní 2017 um að setja viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB vegna þvottaefna til notkunar í iðnaði og á stofnunum
Kommisjonsavgjerd (EU) 2017/1219 av 23. juni 2017 om fastsetjing av kriteria for tildeling av EU-miljømerket til tekstilvaskemiddel til industri- og institusjonsbruk
Commission Decision (EU) 2017/175 of 25 January 2017 on establishing EU Ecolabel criteria for tourist accommodation
Beschluss (EU) 2017/175 der Kommission vom 25. Januar 2017 zur Festlegung der Kriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens an Beherbergungsbetriebe
Kommisjonsavgjerd (EU) 2017/175 av 25. januar 2017 om fastsetjing av kriteria for tildeling av EU-miljømerket til overnattingsstader
Commission Decision (EU) 2017/176 of 25 January 2017 on establishing EU Ecolabel criteria for wood-, cork- and bamboo-based floor coverings
Beschluss (EU) 2017/176 der Kommission vom 25. Januar 2017 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Bodenbeläge auf Holz-, Kork- und Bambusbasis
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/176 frá 25. janúar 2017 um að setja viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB vegna gólfklæðninga að meginhluta úr viði, korki og bambus
Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/176 av 25. januar 2017 om fastsettelse av kriterier for EU-miljømerket til tre-, kork- og bambusbaserte gulvbelegg
COM(2016) 543
Decision (EU) 2017/864 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 on a European Year of Cultural Heritage (2018)
Beschluss (EU) 2017/864 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2017 über ein Europäisches Jahr des Kulturerbes (2018)
Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2017/864 av 17. mai 2017 om et europeisk år for kulturarv (2018)
Commission Implementing Decision (EU) 2017/191 of 1 February 2017 amending Decision 2010/166/EU, in order to introduce new technologies and frequency bands for mobile communication services on board vessels (MCV services) in the European Union
Durchführungsbeschluss (EU) 2017/191 der Kommission vom 1. Februar 2017 zur Änderung des Beschlusses 2010/166/EU zur Einführung neuer Technologien und Frequenzbänder für Mobilfunkdienste an Bord von Schiffen (MCV-Dienste) in der Europäischen Union
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/191 frá 1. febrúar 2017 um breytingu á ákvörðun 2010/166/ESB í því skyni að innleiða nýja tækni og tíðnisvið fyrir farsímafjarskiptaþjónustu um borð í skipum (MCV-þjónustu) í Evrópusambandinu
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2017/191 av 1. februar 2017 om endring av avgjerd 2010/166/EU for å innføre nye teknologiar og frekvensband for mobilkommunikasjonstenester om bord på fartøy (MCV-tenester) i Den europeiske unionen
D047977/02
Commission Decision (EU) 2017/1392 of 25 July 2017 amending Decision 2014/350/EU establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for textile products
Beschluss (EU) 2017/1392 der Kommission vom 25. Juli 2017 zur Änderung des Beschlusses 2014/350/EU zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Textilerzeugnisse
Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/1392 av 25. juli 2017 om endring av beslutning 2014/350/EU om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til tekstilprodukter
D049559/02
Commission Implementing Decision (EU) 2017/486 of 17 March 2017 amending Annexes I and II to Decision 2004/558/EC as regards the infectious bovine rhinotracheitis-free status of Luxembourg, of the Federal States Hamburg and Schleswig-Holstein of Germany and of Jersey, and amending Annex II to Decision 2008/185/EC as regards the Aujeszky's disease-free status of the Friuli Venezia Giulia region of Italy
Durchführungsbeschluss (EU) 2017/486 der Kommission vom 17. März 2017 zur Änderung der Anhänge I und II der Entscheidung 2004/558/EG in Bezug auf den Status Luxemburgs, der deutschen Bundesländer Hamburg und Schleswig-Holstein sowie Jerseys als frei von der infektiösen bovinen...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/486 av 17. mars 2017 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2004/558/EF med hensyn til status som fri for infeksiøs bovin rhinotrakeitt for Luxembourg, delstatene Hamburg og Schleswig-Holstein i Tyskland samt Jersey og om endring...
Commission Implementing Decision (EU) 2017/302 of 15 February 2017 establishing best available techniques (BAT) conclusions, under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council, for the intensive rearing of poultry or pigs
Durchführungsbeschluss (EU) 2017/302 der Kommission vom 15. Februar 2017 über Schlussfolgerungen zu den besten verfügbaren Techniken (BVT) gemäß der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Intensivhaltung oder -aufzucht von Geflügel oder...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/302 frá 15. febrúar 2017 um að fastsetja niðurstöður um bestu, fáanlegu tækni (BAT), samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB, vegna þéttbærs eldis alifugla eða svína
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/302 av 15. februar 2017 om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for intensiv fjørfe- eller svineavl, i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU
D049566/01
Commission Implementing Decision (EU) 2017/727 of 23 March 2017 on the recognition of Montenegro pursuant to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council as regards the systems for training and certification of seafarers
Durchführungsbeschluss (EU) 2017/727 der Kommission vom 23. März 2017 über die Anerkennung Montenegros gemäß der Richtlinie 2008/106/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Ausbildungs- und Zeugniserteilungssysteme für Seeleute
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar(ESB) 2017/727 frá 23. mars 2017 um viðurkenningu á Montenegró (Svartfjallalandi) samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/106/EB að því er varðar kerfi fyrir þjálfun og útgáfu skírteina farmanna
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/727 av 23. mars 2017 om godkjenning av Montenegro i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF med hensyn til systemene for opplæring og sertifisering av sjøfolk
Commission Implementing Decision (EU) 2017/500 of 21 March 2017 on recognition of the ‘Bonsucro EU’ voluntary scheme for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 98/70/EC and 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2017/500 der Kommission vom 21. März 2017 über die Anerkennung des freiwilligen Systems Bonsucro EU zum Nachweis der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien der Richtlinien 98/70/EG und 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinna (ESB) 2017/500 frá 21. mars 2017 um viðurkenningu á Bonsucro EU voluntary scheme til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB hafi verið fylgt
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/500 av 21. mars 2017 om anerkjennelse av den frivillige ordningen «Bonsucro EU» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF
D049996/01
Commission Implementing Decision (EU) 2017/802 of 10 May 2017 not approving PHMB (1600; 1.8) as an existing active substance for use in biocidal products for product-type 5
Durchführungsbeschluss (EU) 2017/802 der Kommission vom 10. Mai 2017 zur Nichtgenehmigung von PHMB (1600; 1.8) als alten Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 5
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/802 frá 10. maí 2017 um að samþykkja ekki PHMB (1600; 1.8) sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 5
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/802 av 10. mai 2017 om ikke å godkjenne PHMB (1600; 1,8) som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 5
D050369/02
Commission Implementing Decision (EU) 2017/888 of 22 May 2017 amending Decision 2003/467/EC as regards the official tuberculosis-free status of the region of Umbria of Italy and of the enzootic-bovine-leukosis-free status of Poland, amending Decision 2004/558/EC as regards the infectious bovine rhinotracheitis-free status of Germany, and amending Decision 2008/185/EC as regards the Aujeszky's disease-free status of certain regions of Poland and the approval of the eradication programme for Aujeszky's disease for the region of Veneto of Italy
Durchführungsbeschluss (EU) 2017/888 der Kommission vom 22. Mai 2017 zur Änderung der Entscheidung 2003/467/EG in Bezug auf den Status der Region Umbrien (Italien) als amtlich anerkannt tuberkulosefrei sowie auf den Status Polens als amtlich anerkannt rinderleukosefrei, zur...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/888 av 22. mai 2017 om endring av vedtak 2003/467/EF med hensyn til status som offisielt fri for tuberkulose for regionen Umbria i Italia og Polens status som offisielt fri for enzootisk bovin leukose, om endring av vedtak 2004/558...
D050448/02
Commission Implementing Decision (EU) 2017/1178 of 2 June 2017 amending Implementing Decision (EU) 2016/2008 concerning animal health control measures relating to lumpy skin disease in certain Member States
Durchführungsbeschluss (EU) 2017/1178 der Kommission vom 2. Juni 2017 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2016/2008 mit tierseuchenrechtlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Lumpy-Skin-Krankheit in bestimmten Mitgliedstaaten
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1178 av 2. juni 2017 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 om dyrehelsetiltak for å bekjempe lumpy skin disease i visse medlemsstater
D050426/02
Commission Implementing Decision (EU) 2017/800 of 8 May 2017 amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in Traces
Durchführungsbeschluss (EU) 2017/800 der Kommission vom 8. Mai 2017 zur Änderung der Entscheidung 2009/821/EG hinsichtlich der Verzeichnisse der Grenzkontrollstellen und Veterinäreinheiten in Traces
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2017/800 av 8. mai 2017 om endring av vedtak 2009/821/EF med omsyn til listene over grensekontrollstasjonar og veterinæreiningar i TRACES
Commission Implementing Decision (EU) 2017/695 of 7 April 2017 authorising Member States to adopt certain derogations pursuant to Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council on the inland transport of dangerous goods
Durchführungsbeschluss (EU) 2017/695 der Kommission vom 7. April 2017 zur Ermächtigung der Mitgliedstaaten, im Einklang mit der Richtlinie 2008/68/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Beförderung gefährlicher Güter im Binnenland bestimmte Ausnahmen zu erlassen
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/695 frá 7. apríl 2017 um að leyfa aðildarríkjum að samþykkja tilteknar undanþágur samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/68/EB um flutning á hættulegum farmi á landi og skipgengum vatnaleiðum
D050903/02
Commission Decision (EU) 2017/1525 of 4 September 2017 amending Decision 2014/256/EU in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to converted paper products
Beschluss (EU) 2017/1525 der Kommission vom 4. September 2017 zur Änderung des Beschlusses 2014/256/EU zwecks Verlängerung der Geltungsdauer der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für weiterverarbeitete Papiererzeugnisse
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1525 frá 4. september 2017 um breytingu á ákvörðun 2014/256/ESB í því skyni að lengja gildistíma vistfræðilegu viðmiðananna við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir umbreyttar pappírsafurðir
Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/1525 av 4. september 2017 om endring av beslutning 2014/256/EU for å forlenge gyldigheten av miljøkriteriene for tildeling av EU-miljømerket til produkter av konvertert papir

I have a

Legal Notes on the EEA Agreement